pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  

Pedagogika - Historia pedagogiki


okładka książki - Podążając za Karolem Wojtyłą. Sześć wykładów z pedagogiki tolerancji

Podążając za Karolem Wojtyłą. Sześć wykładów z pedagogiki tolerancji

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Autor jasno wskazuje na cel pedagogii tolerancji, który lokuje w kształtowanie myślenia, postaw i zachowań dotyczących drugiego człowieka, opartych na poszanowaniu jego godności bez wykluczania, kategoryzowania i wartościowania na lepszych...
36.04 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Rozmaite święta zawsze winnego uczczenia godne. Uroczystości szkolne w czasach Komisji Edukacji Narodowej

Rozmaite święta zawsze winnego uczczenia godne. Uroczystości szkolne w czasach Komisji Edukacji Narodowej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Monografia jest kontynuacją rozważań Autorki dotyczących świąt o charakterze państwowym obchodzonych w szkołach Komisji Edukacji Narodowej zawartych w publikacji Nadawać duszom kształt narodowy. Święta o państwowym charakterze w...
32.66 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Moje harcerskie lata. Z dziejów gdyńskiej Szarotki

Moje harcerskie lata. Z dziejów gdyńskiej Szarotki

Książka. Wydawnictwo: Jakobstaf ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Opowieść o gdyńskim szczepie „Szarotka” — jednym z większych trójmiejskich, głównie gdyńskich, środowisk harcerskich lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Relacja autorska jednego z...
45.05 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Retoryka w dydaktyce akademickiej

Retoryka w dydaktyce akademickiej

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja wypełnia lukę w organizacji polskich uniwersytetów. Stanowi ona wnikliwe studium na temat prawdziwej obecności retoryki w kształceniu akademickim. Można powiedzieć, że dwoje autorów, Imelda Chłodna-Błach i Andrei Ahapau,...
25.58 
Ostatni egzemplarz! Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 Tom 3 cz. 2

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 Tom 3 cz. 2

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Aspra ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich ośrodków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, na temat Komisji Edukacji...
63.83 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie

Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Celem publikacji pt. Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie pod redakcją Roberta Mrózka i Urszuli Szuścik jest upamiętnienie stulecia powstania i działalności Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie. Treści artykułów...
26.32 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Dziedzictwo edukacyjne XIX i XX wieku w perspektywie badawczej. Studia historyczno-oświatowe dedykow

Dziedzictwo edukacyjne XIX i XX wieku w perspektywie badawczej. Studia historyczno-oświatowe dedykow

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Niniejsza monografia powstała [...] jako wyraz wdzięczności dla Pana Profesora zarówno za jego zaanga­żowanie w rozwój historii wychowania, pracę badawczą, dydaktyczną i organizacyjną, jak i za jego życzliwość, otwartość i...
68.04 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Aretologiczne podstawy pedagogiki

Aretologiczne podstawy pedagogiki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Niniejsza praca jest monografią autorską z zakresu pedagogiki społecznej. Jej zadaniem jest określenie teoretycznych i praktycznych celów wychowawczych, podanie wskazówek oraz zasad dotyczących tego, w jaki sposób towarzysząc i wspierając wychowanka,...
23.09 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Protokoły posiedzeń Wydziału Profesorów i Doktorów Prawa UJ (1817-1833)

Protokoły posiedzeń Wydziału Profesorów i Doktorów Prawa UJ (1817-1833)

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Prezentowana publikacja zawiera kompletne protokoły posiedzeń Wydziału Profesorów i Doktorów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1817-1833. W trakcie posiedzeń krakowscy uczeni-prawnicy rozpoznawali odwołania od jednobrzmiących...
73.83 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Kompetencje relacyjne w edukacji

Kompetencje relacyjne w edukacji

Książka. Wydawnictwo: MiND ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka Jespera Juula i Helle Jensen to suma doświadczeń dwojga duńskich pedagogów i terapeutów na temat kompetencji relacyjnych. Według autorów stanowią one konieczne uzupełnienie narzędzi każdego nauczyciela, nauczycielki, tutora, wychowawczyni,...
50.05 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zrozumieć postrzeganie i pojmowanie człowieka oraz świata. Prace dedykowane Profesorowi Józefowi Bremerowi SJ z okazji 70-lecia urodzin

Zrozumieć postrzeganie i pojmowanie człowieka oraz świata. Prace dedykowane Profesorowi Józefowi Bremerowi SJ z okazji 70-lecia urodzin

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Mamy przyjemność i zaszczyt przekazać w ręce Czytelników publikację dedykowaną Księdzu Profesorowi Józefowi Bremerowi SJ z okazji siedemdziesiątej rocznicy Jego urodzin. W pierwszej części monografii z uwagi na jej jubileuszowy...
65.14 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Struktury projektów działań

Struktury projektów działań

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Tom poświęcony jest badaniom struktury projektów działań absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Zespół, w skład którego wchodzili uczestnicy spotkań Doktoranckiego Studenckiego Koła Naukowego Socjologii...
24.88 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Alberto Marvelli

Alberto Marvelli

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
W książce zaprezentowano historię, strukturę organizacyjną, założenia programowe, sfery działania, przygotowanie religijne i moralne członków Włoskiej Akcji Katolickiej, biografię wybitnego włoskiego działacza społecznego...
38.68 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Czeska edukacja i myśl społeczna. Studia i szkice pedagogiczne

Czeska edukacja i myśl społeczna. Studia i szkice pedagogiczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Książka jest autorskim, bardzo interesującym naukowym studium pedagogiczno-filozoficznym, opartym z jednej strony na własnych doświadczeniach i wynikających z nich perspektywach poznawczych, ale niepozbawionych prób obiektywizowania, z drugiej...
38.94 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zagrożone człowieczeństwo. Tom 6

Zagrożone człowieczeństwo. Tom 6

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Perspektywa humanistyczna prezentowana przez Stanisława Kawulę i jego kontynuatorów wymusza osobiste zaangażowanie w obszarze naukowym oraz taką aktywność badacza, która zobowiązuje do poszukiwania odpowiedzi na potrzeby i możliwości wprowadzania...
39.13 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Edukacja polonijna i polska za granicą. Covid-19 i zdalne nauczanie

Edukacja polonijna i polska za granicą. Covid-19 i zdalne nauczanie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Książka prezentuje współczesną edukację polonijną i polską za granicą w dwóch odsłonach. Pierwsza z nich ukazuje obecny stan tego typu edukacji ujęty w kilku perspektywach, co pozwala na ocenę i uchwycenie jej różnych możliwości....
38.59 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Umysł dziecka

Umysł dziecka

Książka. Wydawnictwo: Bellona ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Maria Montessori (1870-1952) była włoską lekarką i pedagożką, która pod wpływem oświadczeń pracy z dziećmi z problemami psychicznymi i ubogimi stworzyła nową metodę wychowawczą. Jej podstawą jest nieskrępowany rozwój dzieci na różnych płaszczyznach...
43.33 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Edukacja dla nowego świata

Edukacja dla nowego świata

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę, akcentując pracę dla dziecka i odkrywając jego naturalny, kierowany wewnętrznymi siłami rozwój. W myśl tej metody...
37.59 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Polscy historycy oświaty i wychowania w XX i początkach XXI  wieku. Portrety naukowe i wspomnieniowe

Polscy historycy oświaty i wychowania w XX i początkach XXI wieku. Portrety naukowe i wspomnieniowe

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka jest monografią wieloautorską [...]. W porządku chronologicznym zaprezentowane zostały teksty poświęcone polskim badaczom - twórcom historii oświaty i wychowania, prowadzącym swą działalność naukową, organizacyjną i...
47.20 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Naucz mnie robić rzeczy samodzielnie. Wypisy z dzieł Marii Montessori

Naucz mnie robić rzeczy samodzielnie. Wypisy z dzieł Marii Montessori

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Naucz mnie robić rzeczy samodzielnie. Wypisy z dzieł Marii Montessori (...) to pozycja wyjątkowa. Idea zaprezentowania Czytelniczkom i Czytelnikom myśli, cytatów i obserwacji Marii Montessori zasługuje na uznanie i wdzięczność. Oto...
55.14 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

Strona 1 z 24 : 12345...ostatnia» (465 pozycji)