pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Oficyna Wydawnicza Impuls

Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls


okładka książki - Zachowania wolnoczasowe młodzieży polsko-litewskiej. Studium komparatywne

Zachowania wolnoczasowe młodzieży polsko-litewskiej. Studium komparatywne

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsza praca ma charakter diagnostyczno-poznawczy oraz częściowo weryfikacyjny. Składa się ze wstępu oraz dwóch części.W pierwszej części zatytułowanej Zachowania wolnoczasowe młodzieży konceptualizacja badań własnych autorka analizuje podstawowe...
28.85 
do koszyka

okładka książki - Krakowscy licealiści w drodze do dorosłości

Krakowscy licealiści w drodze do dorosłości

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi pogłębione studium socjologiczne, którego celem jest przybliżenie czytelnikom doświadczeń i problemów wielkomiejskiej młodzieży licealnej. Piotr Długosz perfekcyjnie łączy wiedzę teoretyczną z dążeniem do empirycznej weryfikacji...
28.85 
do koszyka

okładka podręcznika - Zadania dla asów. Klasa 2. Matematyka

Zadania dla asów. Klasa 2. Matematyka

Podręcznik. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Podręczniki / Klasy 1-3. Szkoła podstawowa / klasa 2 / matematyka; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Ćwiczenia te mogą być stosowane w szkole i w domu jako zadania uzupełniające, sprawdzające lub domowe. Obejmują zakres umiejętności i wiedzy przewidziany programem dla klasy 2. Można stosować je do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Moja siostra ma supermoce

Moja siostra ma supermoce

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Poradniki / Psychologia i rodzina; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Nie jest to publikacja naukowa ani też bajka. Trzymacie w dłoniach książkę, która powstała z potrzeby pokazania codzienności osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Niewielu z nas wie, jak wygląda życie rodziny, gdy w domu pojawia się...
26.26  27.53  1.27 
do koszyka

okładka książki - Uzdolnienia matematyczne u dzieci

Uzdolnienia matematyczne u dzieci

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Uzdolnienia matematyczne u dzieci. Co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie...
40.09  42.03  1.94 
do koszyka

okładka książki - Pedagogika ogólna

Pedagogika ogólna

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka Bogusława Śliwerskiego stanowi kolejne potwierdzenie niezwykle wysokiego statusu tego naukowca we współczesnych naukach o edukacji. Stoi pod każdym względem na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, posiadając przy tym wszystkie te cechy, które...
34.42  36.09  1.67 
do koszyka

okładka książki - Materiał wyrazowo-obrazkowy... głosek F, Fi, W, Wi

Materiał wyrazowo-obrazkowy... głosek F, Fi, W, Wi

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i...
16.81  17.66  0.85 
do koszyka

okładka książki - W poszukiwaniu dróg

W poszukiwaniu dróg

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka W poszukiwaniu dróg. Refleksje na kanwie relacji mistrz uczeń dedykowana jest profesorowi Mirosławowi Szymańskiemu. Jej powstanie nie wiąże się w zasadzie z wydarzeniem, jubileuszem, rocznicą. Wynika raczej z potrzeby serca chęci okazania...
55.65 
do koszyka

okładka książki - Wierszyki ortograficzne w krzyżówkach

Wierszyki ortograficzne w krzyżówkach

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Dla dzieci / Edukacja i zabawa; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka zawiera zbiór wierszyków ortograficznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.Materiał przeznaczony jest do utrwalania głosek: ch, h, u, ó, ż, rz. W każdym wierszyku głoski te powtarzają się wiele razy i zaznaczone są innym kolorem. Głoski:...
19.61  20.61 
do koszyka

okładka książki - Społeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci. Między globalnym wykluczeniem a walką o godność

Społeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci. Między globalnym wykluczeniem a walką o godność

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka Społeczno-kulturowe implikacje migracji dzieci stanowi rozwinięcie moich analiz i badań dotyczących kulturowych, społecznych i pedagogicznych kontekstów dzieciństwa w sytuacji różnicy kulturowej i odmienności etnicznej, zawartych...
34.78  48.00  13.22 
do koszyka

okładka książki - Edukacja kulturalna. Konteksty, podejścia, trudności, potencjały

Edukacja kulturalna. Konteksty, podejścia, trudności, potencjały

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka dotyczy edukacji kulturalnej pojmowanej jako edukacja w kulturze przez kulturę i do kultury. Aktualnie podkreśla się istotną rolę tego rodzaju oddziaływań edukacyjnych ze względu na to, iż służą one nie tylko indywidualnemu rozwojowi człowieka...
28.99 
do koszyka

okładka książki - Przecież jesteśmy!

Przecież jesteśmy!

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
We wspomnieniach każdej i każdego z nas obecna jest szkoła. Utożsamiana z miejscem, ludźmi, doświadczeniami. W obrazach ze szkolnej przeszłości pojawiają się nauczyciele i nauczycielki, koledzy i koleżanki i różne historie z nimi związane. Takie, których...
42.03  58.00  15.97 
do koszyka

okładka książki - Pedagogie oporu

Pedagogie oporu

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Monografie zwane autorskimi nie zawsze posiadają cechy, które pozwalają traktować je jako spełniające kryteria owej autorskiej sygnatury, jaka zaznacza się w koncepcji rozważań, założeniach teoretyczno-metodologicznych i prowadzonej narracji. Piszący...
49.28 
do koszyka

okładka książki - Współczesne tendencje, problemy i wyzwania w opiece i wychowaniu

Współczesne tendencje, problemy i wyzwania w opiece i wychowaniu

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Przedstawiony w oddawanej w ręce czytelnika książce zbiór analiz porównawczych współczesnych tendencji, problemów, wyzwań w opiece i wychowaniu z pewnością, co trzeba podkreślić, nie wyczerpuje podjętych zagadnień. Ich rozwinięcie stanowić może...
34.78 
do koszyka

okładka książki - Prawa ucznia

Prawa ucznia

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Uczniowie mają swoje prawa i obowiązki. Te gwarantuje im zresztą Prawo oświatowe. Co jednak ważne nie ma jednego ustawowego czy określonego w rozporządzeniu ministra ds. edukacji katalogu tychże praw. Dlatego też autor postanowił napisać niniejszą...
22.07 
do koszyka

okładka książki - Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Przedmiotem rozważań książki pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka jest zaprezentowanie kluczowych pojęć tworzących podstawy teorii pedagogicznej Marii Montessori. Podjęto zatem przede wszystkim zagadnienie wyjaśnienia...
27.52  28.85  1.33 
do koszyka

okładka książki - Kształtowanie etosu zaufania w szkole

Kształtowanie etosu zaufania w szkole

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W pierwszej części niniejszej publikacji zaufanie zaprezentowano jako ostoję życia społecznego, z uwzględnieniem kontekstu teoretycznego, stanowiącego tło i gwarantującego możliwość formułowania poszczególnych definicji terminu. Dokonano eksplikacji...
34.78 
do koszyka

okładka książki - Wielokulturowość w praktyce surdopedagogicznej

Wielokulturowość w praktyce surdopedagogicznej

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Pedagogika specjalna w Polsce ma bogatą tradycję, jednak bezsprzecznie swoje teoretyczne podstawy wypracowała na początku XX wieku. Za twórczynię tej dyscypliny uznaje się M. Grzegorzewską, która wraz z gronem wybitnych badaczy, nauczycieli praktyków i...
34.78 
do koszyka

okładka książki - Edukacja aksjologiczna dziecka w środowiskach wychowawczych

Edukacja aksjologiczna dziecka w środowiskach wychowawczych

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W monografii zostały ukazane środowiska (rodzina, grupa rówieśnicza i szkoła), w których dziecko zdobywa wiedzę o różnych wartościach, dzięki czemu ubogaca własną osobowość. Przedstawiono najważniejsze zadania opiekunów: udzielanie wsparcia...
27.53 
do koszyka

okładka książki - Tutoring drogą do doskonałości akademickiej
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

Tutoring drogą do doskonałości akademickiej

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Polecana publikacja przybliża problematykę tutoringu i jego aplikacji w rzeczywistości akademickiej w Polsce i pokazuje kierunki działań dla polityki edukacyjnej, definiując przy okazji rolę uniwersytetu...
28.85 
do koszyka

Strona 1 z 93 : 12345...ostatnia» (1851 pozycji)