pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Wydawnictwo Naukowe UAM
»
Naukowe UAM

Wydawnictwo Naukowe UAM

Sortuj wg

Książka w życiu człowieka.  w poszukiwaniu - okładka książki
Katarzyna Segiet, Kamila Słupska (red.)
Książka w życiu człowieka. w poszukiwaniu (u)traconej wartości
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Twórczyni polskiej pedagogiki społecznej Helena Radlińska uważała, iż: Dzięki książkom rozszerzamy zasięg swej wiedzy o świecie, potrzebnej dla zrozumienia zjawisk, które zachodzą wokoło nas. Poznając obce doświadczenia...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły - okładka książki
Anna Jakoniuk-Diallo (red.)
Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografia jest wynikiem namysłu nad warunkami ułatwiającymi adaptację szkolną dzieci nie(do)słyszących. W poszczególnych tekstach pojawiają się odpowiedzi na pytania: Jak przygotować dziecko z wadą słuchu poprzez edukację przedszkolną...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Literatura i literackość (według) - okładka książki
Joanna Grądziel-Wójcik, Tomasz Mizerkiewicz (red.)
Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty niewszystkie
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Księga stanowi kolejną wypowiedź wspólnoty Balcerzanocentrycznej, mocno już świadomej swej tradycji jubileuszowej, jeszcze bardziej umiędzynarodowionej i jeszcze bardziej wielodziedzinowej. Bez wątpienia stoi za tym siła sprawcza...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Chrzest Mieszka I i chrystianizacja - okładka książki
Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Praca podsumowuje badania nad chrztem Mieszka I i wynikającą z tego aktu chrystianizację jego władztwa postrzeganą w szerszym kontekście terytorialnym. Autorzy ukazują nie tyle wydarzenia z roku 966 (akt chrztu księcia), ile wskazują...
pozycja niedostępna

Społeczny wymiar problemu alkoholowego - okładka książki
Ewa Włodarczyk
Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet. Obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zaprezentowana w monografii kwestia doświadczania problemów alkoholowych przez kobiety jest obszarem atrakcyjnym poznawczo i badawczo. Osią tematyczną jest tu kobiecy problem alkoholowy, usytuowany w kontekście teoretycznym, jakim uczyniono...
pozycja niedostępna

Rodzinne (re)konstrukcje i transmisje - okładka książki
Karolina Kuryś-Szyncel (red.)
Rodzinne (re)konstrukcje i transmisje w perspektywie biograficznej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi spójny zbiór tekstów odnoszących się do zmian zachodzących w przestrzeni życia rodzinnego. Jej nowatorstwo polega na przyjęciu zarówno na płaszczyźnie koncepcyjnej, jak i metodologicznej perspektywy biograficznej, a...
Cena: 27.59  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 0.41 
do koszyka

Russkie omografy/Homografy rosyjskie - okładka książki
Jerzy Kaliszan
Russkie omografy/Homografy rosyjskie
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Przedmiotem monografii jest analiza rosyjskich homografów akcentowych graficznie identycznych jednostek wyrazowych różniących się miejscem akcentu i znaczeniem (leksykalnym, gramatycznym lub leksykalno-gramatycznym. Bazę materiałową pracy...
pozycja niedostępna

Doświadczenie estetyczne i sztuka - okładka książki
Anna Ziółkowska-Juś
Doświadczenie estetyczne i sztuka współczesna w hermeneutycznych horyzontach rozumienia
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka umożliwia czytelnikowi ujrzenie doświadczenia sztuki współczesnej w horyzontach hermeneutycznego rozumienia. Sztuka współczesna, wykraczająca poza enklawy estetyczności, zostaje w niej ukazana jako doświadczenie...
pozycja niedostępna

Aktor i aktorstwo filmowe - okładka książki
Marek Hendrykowski
Aktor i aktorstwo filmowe
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Aktor - to brzmi dumnie. Oni wiedzą i czują, że akceptuję ich takimi, jacy są. Aktorstwo to trudny zawód, niebezpieczny i zwodniczy, niesamowity i wspaniały, gdy komuś idzie, kiedy sprzyja los i ma się swoich pięć minut, a czasami...
Cena: 28.78  Cena wydawcy: 32.00 zł Oszczędzasz: 3.22 
do koszyka

Z badań nad prawem prywatnym. Księga - okładka książki
Adam Olejniczak, Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywnia
Z badań nad prawem prywatnym. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, który jest nie tylko prawnikiem ale autorytetem w zakresie prawa prywatnego, nauczycielem akademickim o otwartych horyzontach, wielkiej kulturze osobistej, wrażliwości i...
pozycja niedostępna

Miasta w globalnej sieci korporacji - okładka książki
Magdalena Wdowicka
Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Tematyka pracy mieści się w szerokim obszarze zagadnień globalizacji gospodarki i roli korporacji transnarodowych jako podmiotów tej globalizacji.Książka przyczynia się do uzupełnienia stanu wiedzy w dziedzinie organizacji...
pozycja niedostępna

Stefan Błachowski (1889-1962). - okładka książki
Jarosław Matysiak
Stefan Błachowski (1889-1962). Seria: Biografie rektorów UAM
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
W kolejnym tomie serii przedstawiono sylwetkę psychologa, wybitnego uczonego i dydaktyka, redaktora czasopism psychologicznych, Profesora Stefana Błachowskiego (1889-1962), będącego w latach 1946-1948 rektorem Uniwersytetu Poznańskiego....
Cena: 76.64  Cena wydawcy: 79.00 zł Oszczędzasz: 2.36 
do koszyka

Fuga Mundi. Aktorstwo we włoskich - okładka książki
Agnieszka Pietkiewicz
Fuga Mundi. Aktorstwo we włoskich teatrach studyjnych inspirujących się pracą Jerzego Grotowskiego
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona ważnej odmianie sztuki aktorskiej, realizowanej współcześnie we włoskich teatrach, które inspirują się twórczością polskiego reżysera. Wydawać by się mogło, że nie ma lepszego materiału do opisu aktorstwa...
Cena: 25.18  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 2.82 
do koszyka

Edukacyjne i społeczne wyzwania - okładka książki
Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Wzrastająca rola mediów w naszym życiu sprawia, że stały się one nieodłącznym elementem rzeczywistości społecznej i edukacyjnej. Publikacja jest próbą zmierzenia się z postępującymi zmianami w tych sferach życia człowieka. Jej...
pozycja niedostępna

Młodzież między ochroną a ryzykiem. - okładka książki
Barbara Jankowiak, Agata Matysiak-Błaszczyk (red.)
Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Celem książki jest przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania młodych ludzi, obszarów ochrony i ryzyka, ale przede wszystkim możliwości zastosowania profesjonalnych interwencji psychologiczno-pedagogicznych, zarówno by potęgować...
pozycja niedostępna

Józef Weyssenhoff - polityk, prawnik, - okładka książki
Wojciech Szafrański
Józef Weyssenhoff - polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Józef Weyssenhoff (1760-1798) - jeden z najmłodszych posłów na Sejm Czteroletni, uznawany za świetnego mówcę sejmowego, jednocześnie zasiadający i aktywnie pracujący w wielu ważnych komisjach sejmowych. Był swoistym ekspertem powoływanym...
Cena: 55.19  Cena wydawcy: 62.00 zł Oszczędzasz: 6.81 
do koszyka

Nowoczesna literatura etyczna. - okładka książki
Katarzyna Szewczyk-Haake
Nowoczesna literatura etyczna. Wokół twórczości Józefa Wittlina i Pära Lagerkvista
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka dotyczy szczególnego obszaru literatury modernistycznej, jakim jest jej nurt zogniskowany wokół zagadnień etycznych: tematyzujący problematykę etyczną, ale i skoncentrowany na poszukiwaniach formalnych nakierowanych na...
Cena: 43.17  Cena wydawcy: 48.00 zł Oszczędzasz: 4.83 
do koszyka

Nazwy barw w powieściach Michała - okładka książki
Ewa Kaptur
Nazwy barw w powieściach Michała Choromańskiego
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka na pograniczu problematyki językoznawczej i historycznoliterackiej, wpisuje się w cykl publikacji dotyczących nazw kolorów w twórczości autorów różnych gatunków i epok. Materiał badawczy stanowią wszystkie nazwy barw wynotowane...
Cena: 32.38  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 3.62 
do koszyka

Zachowania ryzykowne współczesnej - okładka książki
Katarzyna Pawełek
Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży u progu adolescencji
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka traktuje o zakłóceniach w pracy szkoły w postaci zachowań ryzykownych, podejmowanych przez uczniów u progu adolescencji, w dotychczasowej strukturze oświatowej uczęszczających do klas pierwszych gimnazjów....
Cena: 27.26  Cena wydawcy: 32.00 zł Oszczędzasz: 4.74 
do koszyka

Szpital Przemienienia. Seria: Klasyka - okładka książki
Małgorzata Hendrykowska
Szpital Przemienienia. Seria: Klasyka Kina
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest historii powstania, analizie i interpretacji filmu Edwarda Żebrowskiego na motywach powieści Stanisława Lema pod tym samym tytułem. Film wszedł na polskie ekrany w marcu 1979 roku. Autorka przedstawia bieg...
Cena: 13.63  Cena wydawcy: 15.00 zł Oszczędzasz: 1.37 
do koszyka

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...1961-1974» (z 1974.)