pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Wydawnictwo Naukowe UAM
»
Naukowe UAM

Wydawnictwo Naukowe UAM

Sortuj wg

Problemy filozofii matematyki i - okładka książki
Roman Murawski, Jan Woleński (red.)
Problemy filozofii matematyki i informatyki
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka jest zbiorem 17 prac poświęconych aktualnie prowadzonym badaniom z zakresu filozofii matematyki i informatyki. Obrazuje najnowszy ich stan w różnych ośrodkach naukowych w...
pozycja niedostępna

Ścieżki interpretacji. Szkice nie - okładka książki
Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska (red.)
Ścieżki interpretacji. Szkice nie tylko o poezji
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Tom stanowi zbiór artykułów poświęconych sztuce analizowania, odczytywania i interpretowania różnych tekstów kultury. Młodzi badacze absolwenci studiów doktoranckich, doktoranci i studenci przyjrzeli się wybranym utworom w...
Cena: 20.02 
do koszyka

Między manipulacją a autonomicznością - okładka książki
Eliza Pieciul-Karmińska, Beate Sommerfeld, Anna Fimiak-Chwiłkowska
Między manipulacją a autonomicznością estetyczną. Przekład literatury dla dzieci
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografia jest próbą syntetycznego ujęcia specyfiki tłumaczenia dla dzieci i młodzieży. Zawarte w niej refleksje naświetlają centralne problemy przekładu literatury dziecięcej z perspektywy współczesnych pozycji...
Cena: 18.02 
do koszyka

Cyfrowa kultura masowa. a kultura - okładka książki
Piotr Pawlak
Cyfrowa kultura masowa. a kultura polityczna społeczeństwa informacyjnego w perspektywie teorii kultury
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Rzeczywistość społeczna XXI wieku, pomimo olbrzymiego potencjału komunikacyjnego ludzkości i nieograniczonego niemalże dostępu do informacji i wiedzy, zdradza objawy kryzysu. Świat okazuje się nie tak bezpieczny, przewidywalny i oparty...
pozycja niedostępna

Administracyjne kary pieniężne. - okładka książki
Lucyna Staniszewska
Administracyjne kary pieniężne. Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Pierwsza praca poświęcona administracyjnym karom pieniężnym w ujęciu materialnoprawnym i procesowym. Rozważania przedstawiono w sześciu rozdziałach. W pierwszym objaśnione zostały podstawowe pojęcia i założenia metodologiczne,...
Cena: 45.33  Cena wydawcy: 46.00 zł Oszczędzasz: 0.67 
do koszyka

O znakach ubezwłasnowolnionych. - okładka książki
Natalia Długosz
O znakach ubezwłasnowolnionych. czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Gdy przyglądamy się współczesnej praktyce społecznej, reprezentowanej przez media masowego przekazu, bez trudu dochodzimy do wniosku, że słowotwórcza działalność podmiotu jest w dużej mierze determinowana czynnikami pragmatycznymi....
Cena: 35.48  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 0.52 
do koszyka

Pomniki w epoce antropocenu - okładka książki
Małgorzata Praczyk
Pomniki w epoce antropocenu
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka traktuje o problematyce pomników w perspektywie współczesnych dyskursów krytycznych tzw. nowej humanistyki. Dystansując się nieco od studiów nad pamięcią, które tradycyjnie przynależą do sfery badań nad pomnikami, w...
Cena: 25.18  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 2.82 
do koszyka

Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje - okładka książki
Marek Hendrykowski
Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Zbiór szkiców i studiów zamieszczonych w tej książce obejmuje blisko półwiecze - począwszy od roku 1971 ( Podwójny portret Lizy Pareńskiej ) aż po okres najnowszy. Ich wspólny mianownik stanowi nie tylko semiotyczna perspektywa spojrzenia...
pozycja niedostępna

Estetyka filmu. Badania nad filmem - okładka książki
Werner Faulstich
Estetyka filmu. Badania nad filmem science fiction ?Wojna światów? (1953/1954) Byrona Haskina
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Estetyka filmu. Badania nad filmem science fiction Wojna światów (1953/1954) Byrona Haskina Wernera Faulsticha jest pierwszą na świecie, medialną teorią filmu fabularnego. Stanowi ona część większego projektu badawczego, w którym...
Cena: 23.62  Cena wydawcy: 26.00 zł Oszczędzasz: 2.38 
do koszyka

Testy edukacyjne. Studium dynamiki - okładka podręcznika
Agnieszka Gromkowska-Melosik
Testy edukacyjne. Studium dynamiki selekcji i socjalizacji
Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W monografii podjęto problem testów (i testowania), które w coraz większym stopniu dominują krajobraz współczesnej szkoły. To na ich rezultatach skoncentrowane są coraz bardziej aspiracje (i działania) uczniów i nauczycieli....
pozycja niedostępna

Folkhemmet czyli wspólny, dobry - okładka książki
Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Folkhemmet czyli wspólny, dobry dom w szwedzkich narracjach literackich o dzieciństwie. Seria: Filologia skandynawska nr 17
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi prezentację wyników badań nad obecnością i funkcją historyczno-kulturowych narracji o socjaldemokratycznym państwie dobrobytu w powieściowych przedstawieniach dzieciństwa opartych na wątkach...
Cena: 31.54  Cena wydawcy: 32.00 zł Oszczędzasz: 0.46 
do koszyka

Mówić - pisać - płynąć. O życiu - okładka książki
Anna Roter-Bourkane
Mówić - pisać - płynąć. O życiu i twórczości Virginii Woolf
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zbiór szkiców literackich i biograficznych stanowiący zapis poszukiwań literackich i naukowych autorki związanych z postacią Virginii Woolf. Teksty zamieszczone w monografii dotyczą głównie twórczości literackiej pisarki, choć nie...
Cena: 20.02 
do koszyka

Animacja w środowisku. O potrzebie - okładka książki
Katarzyna Segiet, Kamila Słupska, Astrid Tokaj (red.)
Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna)
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Praca zbiorowa obejmuje szereg zagadnień związanych z aktywizacją, postrzeganą przez autorów wielowymiarowo i wielowątkowo. Animacja staje się bardzo istotna w ożywianiu i uruchamianiu sił społecznych tkwiących w środowisku, dzięki...
pozycja niedostępna

Złoty Środek. Literatura wobec - okładka książki
Złoty Środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Począwszy od epok najdawniejszych aż po czasy współczesne, ludzkie dążenie do samopoznania skutkowało poczuciem, że życie wewnętrzne czerpie swą dramaturgię z uświadamianych sobie przez człowieka rozterek (egzystencjalnych,...
Cena: 65.98  Cena wydawcy: 68.00 zł Oszczędzasz: 2.02 
do koszyka

Widma Maríasa. Szkice krytyczne. - okładka książki
Widma Maríasa. Szkice krytyczne. Seria: Słowa i miejsca
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Twórczość literacka Javiera Maríasa należy do najbardziej wyrazistych zamysłów pisarskich współczesnej literatury światowej. Całościowy projekt powieściopisarski autora określić można mianem próby myślenia literackiego :...
Cena: 23.39  Cena wydawcy: 24.00 zł Oszczędzasz: 0.61 
do koszyka

Oblicza wieku dziewiętnastego. - okładka książki
Elżbieta Nowicka, Alina Borkowska-Rychlewska
Oblicza wieku dziewiętnastego. Studia z historii literatury, teatru i opery
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Książka podejmująca problematykę z różnych dziedzin nauki, przede wszystkim literaturoznawstwa, teatrologii, operologii i historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i historii idei XIX wieku. Poszczególne części...
Cena: 28.59  Cena wydawcy: 29.00 zł Oszczędzasz: 0.41 
do koszyka

Poezja jako iteratura. Relacje - okładka książki
Krzysztof Skibski
Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Książka dotyczy szczegółowych problemów składni poetyckiej w polskim współczesnym wierszu wolnym. Prezentowana koncepcja analizy języka poetyckiego koncentruje się na relacjach elementów językowych, a więc eksponuje przede...
Cena: 34.50  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 0.5 
do koszyka

Norma a uzus 1. Z zagadnień przekładu - okładka książki
Norma a uzus 1. Z zagadnień przekładu specjalistycznego
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Pierwszy tom z serii poświęconej przekładowi specjalistycznemu. Zaprezentowane w publikacji rozważania są wyrazem refleksji naukowej nad problemami, wynikającymi ze specyfiki tłumaczenia tekstów specjalistycznych jako usługi na rynku lokalnym...
pozycja niedostępna

Stanisław Runge (1888-1953). Seria: - okładka książki
Zygmunt Kaczmarek
Stanisław Runge (1888-1953). Seria: Biografie rektorów UAM
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Seria Biografie Rektorów UAM - Stanisław Runge Rektor w latach 1933-36, lekarz weterynarii, działacz polityczny, piłsudczyk. Rektor w latach 1933-36. Pod jego rządami uczelnia nadała tytuł doktora honoris causa UP Józefowi Piłsudskiemu. W...
Cena: 47.31  Cena wydawcy: 48.00 zł Oszczędzasz: 0.69 
do koszyka

Fenomen chrześcijaństwa XXI wieku. - okładka książki
Markus Bernhardt, Anna Grzegorczyk (red.)
Fenomen chrześcijaństwa XXI wieku. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 18
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
yty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein to półrocznik naukowy łączący refleksję filozoficzną, religioznawczą i kulturoznawczą. Każdy z tematycznie ukierunkowanych numerów poświęcony jest namysłowi nad wybranym fenomenem...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...1981-2000» (z 2000.)