pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Wydawnictwo Naukowe UAM
»
Naukowe UAM

Wydawnictwo Naukowe UAM

Sortuj wg

Świat małego dziecka. Przestrzeń - okładka książki
Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski (red.)
Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka to już piąty tom prac z serii Świat małego dziecka. Tegoroczna edycja została tak pomyślana, by skoncentrować uwagę czytelnika na aspektach analiz teoretyczno-empirycznych i praktyki edukacyjnej, które pozwoliłyby...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Manethon z Sebennytos. Dzieje Egiptu - okładka książki
Manethon z Sebennytos. Dzieje Egiptu i inne pisma?
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Praca stanowi pierwszy przekład zachowanych fragmentów z dzieł Manethona z Sebennytos, egipskiego kapłana żyjącego na przełomie IV i III wieku p.n.e., który na polecenie jednego z pierwszych władców z dynastii Ptolemeuszy spisał po...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

W poszukiwaniu sensu. Phronesis - okładka książki
Michał Januszkiewicz
W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Przewodnim tematem książki jest problematyka phronesis, pojęcia rozumianego od czasów Arystotelesa jako mądrość praktyczna, przeciwstawiona mądrości teoretycznej (sophia) i mądrości technicznej (techne). Phronesis, w...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Kto w życiu myśli, nie pisze nic? - okładka książki
Piotr Nowak
Kto w życiu myśli, nie pisze nic? Krótka historia perlustracji w Polsce
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Autor szkicuje dzieje perlustracji korespondencji w Polsce w ostatnich niemalże stu latach. Punktem wyjścia, w którym rozpoczyna rozważania, jest jeden z niewielu obszarów cenzurowania korespondencji w II Rzeczypospolitej, jaki stanowiły...
Cena: 27.59  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 0.41 
do koszyka

Skąd się bierze lekcja polskiego? - okładka książki
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Po ponad dwudziestu latach notowania przemyśleń dydaktycznych wykładowczyni akademicka i nauczycielka nie-akademicka postanowiła zebrać w jednym tomie scenariusze, pomysły, teksty publikowane w Polonistyce oraz Polonistyce....
Cena: 22.02 
do koszyka

Pokolenie Współczesności. Twórcy. - okładka książki
Pokolenie Współczesności. Twórcy. Dzieła. Znaczenie
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
bliżająca się sześćdziesiąta rocznica Października 1956 roku zachęca do podjęcia naukowej refleksji na temat jednego z najważniejszych pokoleń literackich w historii literatury polskiej, które jest z tym okresem nierozerwalnie związane...
Cena: 26.03 
do koszyka

Współczesna proza hiszpańska. Studia - okładka książki
Magda Potok
Współczesna proza hiszpańska. Studia
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Monografia obejmuje kilkadziesiąt lat rozwoju hiszpańskiej prozy, na które przypadają dwie różne epoki historyczne - powojenna dyktatura (1939-1975) i okres demokracji (po 1975). Hiszpańskie społeczeństwo przeżyło w tym czasie jedną...
Cena: 37.45  Cena wydawcy: 38.00 zł Oszczędzasz: 0.55 
do koszyka

Piłka nożna. Tożsamość, kultura - okładka książki
Zbyszko Melosik
Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Książka dotyczy kulturowych kontekstów piłki nożnej. Sport ten stanowi bowiem znakomitą egzemplifikację problemów związanych z globalizacją i glokalizacją, czyli kulturową lokalną readaptacją globalnych praktyk. Odnosi się to w...
Cena: 30.75  Cena wydawcy: 34.00 zł Oszczędzasz: 3.25 
do koszyka

Dynamika dostępu kobiet do studiów - okładka książki
Emilia Szymczak
Dynamika dostępu kobiet do studiów politechnicznych. Teoria i praktyka społeczna
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W publikacji podjęto kwestię dostępu kobiet do studiów inżynierskich i technicznych w kontekście obserwowanej w ostatnich dekadach zmiany sytuacji społeczno-kulturowej kobiet, zmiany ich tożsamości oraz sukcesywnego zwiększenia się...
Cena: 31.54  Cena wydawcy: 32.00 zł Oszczędzasz: 0.46 
do koszyka

Teofilakt Simokatta. Historia powszechna - okładka książki
Anna Kotłowska, Łukasz Różycki
Teofilakt Simokatta. Historia powszechna
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Teofilakt Simokatta Historia powszechna, to najważniejsze greckojęzyczne źródło do dziejów końca VI wieku. Praca ta ma szczególne znaczenie dla badań historycznych i archeologicznych w kontekście pojawienia się Słowian na Bałkanach,...
Cena: 48.29  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 0.71 
do koszyka

Staropolskie kolędy. Cud betlejemskiej - okładka książki
Maria Borejszo
Staropolskie kolędy. Cud betlejemskiej nocy w relacji autorów Kantyczek karmelitańskich z XVIII wi
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W monografii autorka przedstawia genezę i historię polskich kolęd od czasów najdawniejszych po współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem najobszerniejszego z zachowanych zbiorów kolędowych, tj. XVIII-wiecznego rękopisu...
Cena: 29.57  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 0.43 
do koszyka

Modele sprawiedliwości tranzycyjnej - okładka książki
Michał Krotoszyński
Modele sprawiedliwości tranzycyjnej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki rozliczeń z przeszłością, w przebiegu których młode demokracje mierzą się dziedzictwem naruszeń praw człowieka dokonanych przed momentem fundamentalnej zmiany ustrojowej z polecenia bądź...
Cena: 37.45  Cena wydawcy: 38.00 zł Oszczędzasz: 0.55 
do koszyka

Arcydzieła literatury hiszpańskiej. - okładka książki
Arcydzieła literatury hiszpańskiej. Dziesięć wykładów
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Nowe odczytania najwybitniejszych dzieł literackiej kultury Hiszpanii autorstwa znakomitych iberystów. W dziesięciu esejach zamieszczonych w książce polscy i hiszpańscy badacze literatury przedstawiają własne, oryginalne interpretacje...
Cena: 33.51  Cena wydawcy: 34.00 zł Oszczędzasz: 0.49 
do koszyka

Strachy na Lachy. Nazewnicze komponenty - okładka książki
Izabela Wieczorek
Strachy na Lachy. Nazewnicze komponenty przysłów i frazeologizmów
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Książka stanowi rodzaj przewodnika po polskiej tradycji i kulturze, przeznaczonego zarówno dla cudzoziemców uczących się języka polskiego, jak i rodzimych użytkowników, którzy są zainteresowani odkrywaniem mitów, toposów i...
Cena: 16.01 
do koszyka

GIS i dane przestrzenne w ocenach - okładka książki
Maciej Nowak (red.)
GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dobrych praktyk
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Tom obejmuje piętnaście rozdziałów autorskich poruszających niezwykle istotną z punktu widzenia ochrony i kształtowania środowiska problematykę opracowywania prognoz wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze i życie ludzi. Raporty...
pozycja niedostępna

Powinowactwa retoryki - okładka książki
Barbara Sobczak (red.)
Powinowactwa retoryki
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Retoryka jako dziedzina wiedzy ma już ponad 2500 lat, ale mówiąc o retoryce dzisiaj, myślimy o niej nieco inaczej niż starożytni. Retoryka nastawiona jest na słowo i komunikację, wraz więc ze zmieniającymi się sposobami komunikowania...
pozycja niedostępna

Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej - okładka książki
Michał Jarnecki, Arkadiusz Bednarczuk (red.)
Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej w białorusko-polskiej perspektywie badawczej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Celem publikacji jest skonfrontowanie strategii konstrukcji refleksji nad własnym dziedzictwem w nauce polskiej i białoruskiej. Postępująca globalizacja i uniformizacja kulturowa w coraz większym stopniu prowadzi do zatarcia różnic nie...
Cena: 20.11  Cena wydawcy: 22.00 zł Oszczędzasz: 1.89 
do koszyka

Atanazy Raczyński (1788-1874). - okładka książki
Michał Mencfel
Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Książka jest próbą wszechstronnego opisania długiego i bogatego życia oraz obszernego i różnorodnego dzieła hrabiego Atanazego Raczyńskiego (1788-1874): wywodzącego się z Wielkopolski pruskiego arystokraty, uczestniczącego z...
Cena: 65.98  Cena wydawcy: 68.00 zł Oszczędzasz: 2.02 
do koszyka

Ostrów Tumski w Poznaniu w perspektywie - okładka książki
Tadeusz Stryjakiewicz (red.)
Ostrów Tumski w Poznaniu w perspektywie geograficznej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
1050. rocznica Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego stała się okazją do przypomnienia roli i znaczenia pewnych szczególnych miejsc związanych z tą rocznicą. Miejscem takim jest bez wątpienia Ostrów Tumski w Poznaniu. Poświęcono...
pozycja niedostępna

Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki - okładka książki
Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej 10/2015. Dyskurs emancypacyjny w pedagogice specjalnej cz. 1
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej to czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Jego zadaniem jest szeroko...
Cena: 16.45  Cena wydawcy: 18.00 zł Oszczędzasz: 1.55 
do koszyka

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...1901-1915» (z 1915.)
NEWSLETTERPodaj swój adres email jeśli chesz otrzymywać informacje o naszych nowościach