pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Wydawnictwo Naukowe UAM
»
Naukowe UAM

Wydawnictwo Naukowe UAM

Sortuj wg

O zwykłych przedmiotach w niezwykłej codzienności.. Bożonarodzeniowe zabawki dla dzieci na ziemiach polskich - okładka książki

O zwykłych przedmiotach w niezwykłej codzienności.. Bożonarodzeniowe zabawki dla dzieci na ziemiach polskich

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Zabawki dziecięce stanowią ważny element kultury. Należy podkreślić, że zabawki i zabawy z ich wykorzystaniem były odbiciem oczekiwań społecznych danej epoki wobec dzieci oraz głoszonych poglądów pedagogicznych. Były istotnym...
pozycja niedostępna

W cieniu historii. Dwudziestowieczne doświadczenia i narracje - okładka książki

W cieniu historii. Dwudziestowieczne doświadczenia i narracje

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Literatura dwudziestolecia międzywojennego stanowi punkt wyjścia dla przedstawionych w monografii rozważań. Autora interesuje to, w jaki sposób podobne - ale różnej rangi - problemy oraz tematy o charakterze społecznym obecne są w...
Cena: 33.51  Cena wydawcy: 34.00 zł Oszczędzasz: 0.49 
do koszyka

Tożsamość i edukacja. Społeczne konstrukcje i reprezentacje - okładka książki
praca zbiorowa

Tożsamość i edukacja. Społeczne konstrukcje i reprezentacje

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka, przedstawiając różnorodne reprezentacje tytułowego problemu, wpisuje się w założenia społecznego konstruktywizmu. Wpisuje się też w logikę zainteresowań badawczych jej redaktorów, którzy w swoich książkach...
Cena: 24.02 
do koszyka

Z historii logiki i filozofii matematyki - okładka książki

Z historii logiki i filozofii matematyki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Epistemologia i Logika; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka zawiera 19 prac poświęconych rozmaitym zagadnieniom historii logiki i filozofii matematyki. Rozważa się w nich m.in.: rozwój symboliki logicznej, proces przechodzenia od logiki tradycyjnej do logiki współczesnej, kwestie...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Fuzja sztuk i horyzontów. Arystotelesowski paradygmat opery - okładka książki

Fuzja sztuk i horyzontów. Arystotelesowski paradygmat opery

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Praca, operująca bogatą bibliografią przedmiotu, posiada, dzięki respektowaniu i sumiennemu porządkowaniu istniejącego stanu badań, dużą wartość poznawczą. Koncept spojrzenia na różnorodne tradycje teatru muzycznego w optyce...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Upominanie się o Jezusa. Nazarejczyk z perspektywy żydowskiej - okładka książki

Upominanie się o Jezusa. Nazarejczyk z perspektywy żydowskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Książka rabina Homolki zawiera zwięzłe, a zarazem treściwe, omówienie badań nad Jezusem historycznym ze szczególnym uwzględnieniem wkładu autorów żydowskich. Tekst zawiera przegląd dawnych opinii, opis dyskusji nowożytnych i...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Edukacja i społeczeństwo. Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji - okładka książki
praca zbiorowa

Edukacja i społeczeństwo. Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Relacje między edukacją a innymi sferami życia społecznego mają charakter socjopedagicznych konstrukcji, których charakter zmienia się, jest dynamiczny w czasie i przestrzeni. Celem książki jest przedstawienie wybranych kontekstów...
pozycja niedostępna

Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa Roberta Boyle a. Filozoficzna geneza nauki laboratoryjnej - okładka książki

Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa Roberta Boyle a. Filozoficzna geneza nauki laboratoryjnej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia nauki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W monografii przedstawiono analizę procesu kształtowania się filozoficznego zaplecza laboratoryjnej praktyki badawczej, której początki autor wiąże z dokonaniami Roberta Boyle a (1627-1691). Doniosłym filozoficznym osiągnięciem Boyle a...
Cena: 20.02 
do koszyka

U szczytu potęgi. Wielka Brytania w latach 1815-1914 - okładka książki

U szczytu potęgi. Wielka Brytania w latach 1815-1914

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Historia / Państwa świata; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Książka jest próbą syntetycznego spojrzenia na dzieje Wielkiej Brytanii w stuleciu pomiędzy zakończeniem wojen z napoleońską Francją a wybuchem pierwszej wojny światowej. To okres, w którym Wielka Brytania sięgnęła szczytu...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne - okładka książki

Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przedstawione opracowanie ocenić należy zdecydowanie pozytywnie, gdyż stanowi znaczące osiągnięcie w zakresie nauki prawa pracy, co więcej, również w wymiarze teorii prawa, filozofii prawa i nowszych metod analizy prawa wychodzących...
pozycja niedostępna

Nadzór makroostrożnościowy w Polsce - okładka książki

Nadzór makroostrożnościowy w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przedmiotem monografii jest kompleksowa analiza polskiego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w ujęciu normatywnym, prowadzona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym...
pozycja niedostępna

Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym - okładka książki

Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Tom zawiera artykuły przedstawiające zagadnienie diagnozy w szerokim ujęciu interdyscyplinarnym, lokujące proces diagnostyczny m.in. w obrębie pedagogiki, psychologii, socjologii i nauk medycznych. Autorzy wskazują możliwości wykorzystania...
pozycja niedostępna

Teatroterapia we wspomaganiu aktywności komunikacyjnej dorosłych osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną - okładka książki

Teatroterapia we wspomaganiu aktywności komunikacyjnej dorosłych osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Autorka, teatroterapeutka i pedagog, prezentuje własną koncepcję wykorzystania zasobów teatroterapii jako metody wspierania i wzmacniania kompetencji w obszarze komunikacji werbalnej i pozawerbalnej dorosłych osób z...
Cena: 37.45  Cena wydawcy: 38.00 zł Oszczędzasz: 0.55 
do koszyka

Kształcenie charakteru. Brakujące ogniwo wychowania - okładka książki

Kształcenie charakteru. Brakujące ogniwo wychowania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W jaki sposób pokonać kryzys wychowawczy, na który niestety brakuje zdecydowanej odpowiedzi społeczeństwa wychowującego Jak zapobiec całkowitemu zdziczeniu obyczajów i temu, że z czasem wszyscy możemy stać się ofiarami...
Cena: 34.50  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 0.5 
do koszyka

Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii. Studium socjopedagogiczne - okładka książki

Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii. Studium socjopedagogiczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Celem książki jest przedstawienie różnych kontekstów edukacji obywatelskiej w Anglii. Autorka omawia problematykę w kontekście szeroko rozumianych współczesnych przemian społecznych (z uwzględnieniem takich kategorii jak państwo,...
Cena: 37.45  Cena wydawcy: 38.00 zł Oszczędzasz: 0.55 
do koszyka

Lekcje myślenia (obywatelskiego). Edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata - okładka książki

Lekcje myślenia (obywatelskiego). Edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest temu, jak lekcje języka polskiego mogą inicjować, wspierać oraz rozwijać zdolność myślenia, w tym myślenia o współczesności. Autor pokazuje, na czym ta aktywność umysłowa polega, zarówno w...
pozycja niedostępna

Pary dwujęzyczne w Polsce - okładka książki

Pary dwujęzyczne w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Celem monografii jest zbadanie i opisanie stopnia językowej i kulturowej adaptacji cudzoziemców w parach dwujęzycznych z obywatelami polskimi. Podstawą badania są 24 wywiady pogłębione z parami dwujęzycznymi. Nadrzędna hipoteza zakłada,...
Cena: 32.38  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 3.62 
do koszyka

Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie - okładka książki

Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Publikacja we wszechstronny, interdyscyplinarny sposób wprowadza czytelnika w problematykę komunikacji interkulturowej, naświetlając kwestię od strony teoretycznej i odnosząc ją do różnych sfer życia społecznego i zawodowego....
pozycja niedostępna

Prawo energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł - okładka książki

Prawo energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera tłumaczenia na język polski oraz język angielski trzech podstawowych ukraińskich aktów prawnych regulujących sektor energetyczny: 1) ustawy Ukrainy nr 2019-VIII z dnia 13 kwietnia 2017 r. o rynku energii elektrycznej, 2)...
Cena: 57.25  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 1.75 
do koszyka

Republicyzacja zadań publicznych - okładka książki
praca zbiorowa

Republicyzacja zadań publicznych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następnie powrotu realizacji tych zadań...
Cena: 26.99  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 3.01 
do koszyka

Strona 1 z 107 : 12345...ostatnia» (2137 pozycji)