pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Ignatianum

Produkty firmy: Ignatianum


okładka książki - Wspomaganie funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudnościami rozwojowymi

Wspomaganie funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudnościami rozwojowymi

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
W ręce czytelników oddajemy monografię poświęconą wspomaganiu funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które przejawiają trudności rozwojowe. Autorki podjęły problematykę dotyczącą oddziaływań wspierających...
26.33 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Dzieła wszystkie. Tom 1. Porfiriusz; Żywot Plotyna

Dzieła wszystkie. Tom 1. Porfiriusz; Żywot Plotyna

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Argumenty semantyczne. Pojęcie podział i kryteria oceny

Argumenty semantyczne. Pojęcie podział i kryteria oceny

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Filozofia / Popularna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka dra Jakuba Prusia przynosi bardzo szeroko i wnikliwie zakrojone rozpoznanie nowego typu argumentu określonego przez Autora mianem argumentu semantycznego, przedstawia liczne przykłady zjawiska oraz kryteria oceny. Dr Marcin Będkowski...
40.67 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Koncepcja etyki fenomenologicznej Paola Valoriego

Koncepcja etyki fenomenologicznej Paola Valoriego

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Etyka; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Książka Tymoteusza Mietelskiego pt. Koncepcja etyki fenomenologicznej Paola Valoriego. Studium analityczno-krytyczne powstała na kanwie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra Duchlińskiego, prof. UIK i obronionej w...
41.14 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Zagadnienia logiki formalnej i ogólnej teorii mnogości

Zagadnienia logiki formalnej i ogólnej teorii mnogości

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Epistemologia i Logika; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Książka ta jest drugą spośród trzech składających się na opracowanie wybranych zagadnień z logiki. Zagadnienia podjęte w rozważaniach są wybrane z logiki formalnej i ogólnej teorii mnogości. Najobszerniej jest omawiany klasyczny...
47.81 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Autoetnografia w praktyce pedagogicznej. Wybrane przykłady konstruowania tożsamości

Autoetnografia w praktyce pedagogicznej. Wybrane przykłady konstruowania tożsamości

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Autorki książki w sposób wielowymiarowy i interdyscyplinarny ukazują praktyczne zastosowanie badań etnograficznych w obszarze poznawczym, kształcącym i terapeutycznym. W sposób czytelny i przekonywujący prezentują rolę autoetnografii...
43.45 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Pisma wydane przez jezuitów działających na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Katalog druków z XVI wieku

Pisma wydane przez jezuitów działających na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Katalog druków z XVI wieku

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Katalog ma charakter alfabetycznego spisu, który obejmuje druki wydane przez jezuitów polskich w XVI wieku. Za jezuitów polskich uznaję tych, którzy pracowali w czasie wydania książek na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, niezależnie...
60.77 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - W nurcie personalizmu etycznego. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Biesadze SDB dla upamiętnienia jego pracy naukowe

W nurcie personalizmu etycznego. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Biesadze SDB dla upamiętnienia jego pracy naukowe

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Etyka; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Niniejszą książkę napisali uczniowie, współpracownicy, koledzy i przyjaciele Ks. prof. dr. hab. Tadeusza Biesagi SDB, który po latach bardzo intensywnej pracy naukowej przeszedł na emeryturę. Zamieszczając na kolejnych stronach...
47.66 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Memory Politics and Legacy of Metropolitan Andrey Sheptytsky

Memory Politics and Legacy of Metropolitan Andrey Sheptytsky

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
The example of the memory of Andrey Sheptytsky shows very clearly how Polish and Ukrainian historical cultures are interconnected. After the fall of communism, actors in both Poland and Ukraine faced the challenge of rebuilding the cognitive...
44.54 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Wprowadzenie do pedagogicznej teorii wychowania moralnego

Wprowadzenie do pedagogicznej teorii wychowania moralnego

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Podjęta w książce problematyka, jakże ważna we współczesnym świecie (a jednocześnie często marginalizowana w dyskursie naukowym), jest analizowana z należytą starannością i głębią. Ma na celu ukazanie złożoności, istoty i...
47.81 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wielokulturowość, zerokulturowość czy cyberkulturowość? Wpływ mediów społecznościowych na współczesne rozumienie kultury

Wielokulturowość, zerokulturowość czy cyberkulturowość? Wpływ mediów społecznościowych na współczesne rozumienie kultury

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Niewątpliwie książka będzie ważnym głosem w dyskusji dotyczącej wielokulturowego aspektu funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Powinna się stać lektura - obowiązkową zwłaszcza dla komunikologów, politologów, kulturoznawców...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ślady kultury chrześcijańskiej w Achai do 313 roku

Ślady kultury chrześcijańskiej w Achai do 313 roku

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka Krzysztofa Homy jest syntetyczną relacją i analizą śladów obecności chrześcijan na terenie Achai w okresie od przybycia św. Pawła do Europy aż do ogłoszenia Edyktu Mediolańskiego w 313 roku. Autor podkreśla, że w porównaniu...
29.44 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Racjonalizm Krytycyzm Ścisłość. Prace dedykowane Profesorowi Adamowi Jonkiszowi z okazji 70. rocznicy urodzin

Racjonalizm Krytycyzm Ścisłość. Prace dedykowane Profesorowi Adamowi Jonkiszowi z okazji 70. rocznicy urodzin

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Filozofia; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Przekazujemy w ręce Czytelników monografię zbiorową dedykowaną Panu Profesorowi Adamowi Jonkiszowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy Jego urodzin. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, o charakterze...
55.24 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Zagadnienia semiotyki logicznej i ogólnej metodologii nauk

Zagadnienia semiotyki logicznej i ogólnej metodologii nauk

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Filozofia / Popularna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Monografię należy potraktować jako przykład kontynuacji badań nad semiotyką logiczną, prowadzonych w nurcie tradycyjnej (w sensie klasycznej) filozofii analitycznej. Ten nurt filozofii polskiej jest dziedzictwem kilku już pokoleń filozofów,...
60.04 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Samobójstwo i autowiktymizacja jako problem interdyscyplinarny

Samobójstwo i autowiktymizacja jako problem interdyscyplinarny

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Przedstawiony do recenzji tom stanowi przykład interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia zachowań samobójczych i autowiktymizacyjnych. Docenić należy zaangażowanie w przygotowanie książki tak teoretyków, jak i praktyków....
35.45 
Ostatni egzemplarz! Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Religia w orzecznictwie europejskich trybunałów sprawiedliwości

Religia w orzecznictwie europejskich trybunałów sprawiedliwości

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Oprawa: miękka;
Profesor Andrzej M. Świątkowski w swojej najnowszej publikacji podejmuje nader aktualną problematykę religii i wolności religijnych. Czyni to w oparciu o orzecznictwo trybunałów europejskich (TSUE i ETPCz). [] W literaturze krajowej (nie mówiąc już o...
42.05 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Czy organizacja publiczna może się uczyć?

Czy organizacja publiczna może się uczyć?

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Oprawa: miękka;
Książka dr. Huberta Guza jest solidną pozycją naukową z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości. Skupia się na problematyce organizacyjnego uczenia się. Jej wyjątkowość polega na tym, że wpisuje się ona w subdyscyplinę zarządzania publicznego. Ta...
44.87 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Jana Dunsa Szkota  Prolog  z Ordinatio

Jana Dunsa Szkota Prolog z Ordinatio

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Oprawa: miękka;
Monografia Jacka Surzyna składa się z dwóch zasadniczych części: drugą jej część stanowi pierwszy polski przekład Prologu do oksfordzkiego komentarza Jana Dunsa Szkota do Sentencji Piotra Lombarda, znanego jako Ordinatio, natomiast część pierwszą...
36.45 
Ostatni egzemplarz! Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Problematyka zaburzeń psychicznych odzwierciedlona w literaturze i filmie

Problematyka zaburzeń psychicznych odzwierciedlona w literaturze i filmie

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Psychologia; Oprawa: miękka;
Olbrzymim atutem opracowania jest precyzyjne odzwierciedlenie w jego treści naukowego, ale i humanistycznego światopoglądu Autorek, które zgodnie z najlepszymi współczesnymi trendami, bez wątpienia inspirowanymi teorią zbiorów rozmytych, teorią...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czwarta władza Ujęcie wieloaspektowe

Czwarta władza Ujęcie wieloaspektowe

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum; Kategoria: Książki / Polityka / Media, dziennikarstwo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Dla politologów i medioznawców pojęcie czwartej władzy jest jasne: są to media. Możliwe jest jednak inne spojrzenie na to zagadnienie, choćby z perspektywy prawnoustrojowej. To ujęcie byłoby pochodną analizy współczesnej zasady...
29.44 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

Strona 1 z 10 : 12345...ostatnia» (194 pozycji)