pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


okładka książki - Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy

Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Czytelnik otrzymuje studium na temat jednego z najważniejszych polskich konceptów językowo-kulturowych, czyli BIEDY. Zagadnieniem tym w sposób kompleksowy dotychczas w Polsce nikt się nie zajmował....
30.00 

okładka książki - Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja stanowi trzecią część serii Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Podobnie jak poprzednie jest zbiorem tekstów, którym patronuje praktycyzm. Autorami artykułów są...
19.00 

okładka książki - Lewica holenderska na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020

Lewica holenderska na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce zawarto całościowe ujęcie i analizę działalności lewicowych ugrupowań w holenderskim systemie partyjnym w ostatnim...
pozycja niedostępna

okładka książki - Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990

Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autor opracował dzieje obozu narodowego na uchodźstwie. Opisał najważniejsze aspekty działalności Stronnictwa Narodowego, programy, przedstawił sylwetki polityków oraz znaczenie stronnictwa na scenie...
25.00 

okładka książki - U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Zebrany materiał językowy, głównie o proweniencji medycznej, wyodrębniony na podstawie kryterium tematycznego, uporządkowany został w oparciu o pewien schemat obejmujący dwie płaszczyzny: językową...
25.00 

okładka książki - Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku

Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Polityka / Media, dziennikarstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia będzie przydatna nie tylko dla osób zainteresowanych stronni¬czością polskich mediów w badanym okresie, ale też stanowić źródło wiedzy na temat stronniczości politycznej środków...
29.00 

okładka książki - Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku. Wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe

Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku. Wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka stanowi analizę podstaw samorządu terytorialnego w konstytucjach Polski XX wieku. Rodzące się koncepcje oraz ewoluowanie rozwiązań konstytucyjnych przedstawiono na tle przeobrażeń...
19.00 

okładka książki - Skala i mechanizmy piractwa cyfrowego wśród czeskich i polskich adolescentów w perspektywie paradygmatu ryzyka pedagogiki mediów

Skala i mechanizmy piractwa cyfrowego wśród czeskich i polskich adolescentów w perspektywie paradygmatu ryzyka pedagogiki mediów

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia nie ma na celu jednoznacznej oceny piractwa w wymiarze etycznym, lecz ukazanie skali i mechanizmów piractwa wśród adolescentów reprezentujących dwa kraje z Grupy Wyszehradzkiej z...
28.00 

okładka książki - Wokół języka poetyckiego Wincentego Byrskiego. Studia ze stylistyki i lingwistyki kulturowej

Wokół języka poetyckiego Wincentego Byrskiego. Studia ze stylistyki i lingwistyki kulturowej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Monografia wzbogaca naszą wiedzę na temat języka poetyckiego W. Byrskiego, pokazuje warsztat pisarski poety i bogactwo środków stylistycznych służących kreacji świata przedstawionego utworów...
34.00 

okładka książki - W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka. Współczesne glosy, echa i aplikacje

W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka. Współczesne glosy, echa i aplikacje

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Pierwszy tom z serii „Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji” poświęcony pedagogii antyautorytarnej Benjamina Spocka (1903–1998), słynnego amerykańskiego pediatry, jednego z...
22.00 

okładka książki - Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa

Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorzy wykazali, że disco polo nie tylko może, ale wręcz powinno być objęte refleksją naukową. Spojrzeli przy tym na ten nurt jako na fenomen socjologiczno-kulturowy, o którego specyfice decyduje...
20.00 

okładka książki - Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia poświęcona jest problematyce wspierania wybranych zdolności poznawczych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w trakcie zajęć szkolnych. Publikacja będzie ciekawą propozycją dla...
18.00 

okładka książki - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju, a w szczególności: po co to robić kiedy to robić oraz jak to robić Rozdziały monografii, w zależności od przyjętej...
19.00 

okładka książki - Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia wpisuje się w obecny trend działań w kierunku poszukiwania optymalnych rozwiązań normalizacji życia i funkcjonowania osób, które z różnych powodów zaliczane są do grupy osób z...
21.00 

okładka książki - Sprawczość sztuki

Sprawczość sztuki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia jest pracą transdyscyplinarną i wielowątkową. Autorka wykorzystuje dorobek antropologii: koncepcje sztuki, totemizmu, perspektywizmu, daru i wymiany. Oprócz nich książka zawiera wnikliwe...
32.00 

okładka książki - Politycy i polityka regionalna w systemie wielopoziomowym. Koalicje regionalne - dobór regionalnych elit samorządowych - modele polityki regionalnej - role aktorów i wzory karier

Politycy i polityka regionalna w systemie wielopoziomowym. Koalicje regionalne - dobór regionalnych elit samorządowych - modele polityki regionalnej - role aktorów i wzory karier

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka podejmuje temat ważny, dotąd nieopisany i niezanalizowany od strony teoretycznej. Jest to opisanie nieznanego kawałka świata polityki regionalnej. Przynosi opis walki politycznej na szczeblu...
30.00 

okładka książki - Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie

Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W tomie zaprezentowano jedenaście artykułów poświęconych szerokiej problematyce związanej z książkami i czasopismami w postaci cyfrowej. Ich autorami są badacze książki i czytelnictwa, medioznawcy...
24.00 

okładka książki - Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.)

Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Omówione w monografii męskie imiona zakonne karmelitów bosych wraz z żeńskim imiennictwem karmelitańskim, opisanym w książce Autorki z 2019 r., stanowią kompendium wiedzy zarówno na temat imiennictwa...
23.00 

okładka książki - Aspects of social and pedagogical work. Selected issues

Aspects of social and pedagogical work. Selected issues

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja porusza kwestie, które są niezwykle istotne zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autorzy tekstów podejmują najbardziej aktualne problemy społeczne, dzielą się swoimi...
25.00 

okładka książki - W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym

W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia obraz kształtującego się w latach 20. i 30. XX wieku wielokulturowego społeczeństwa argentyńskiego oraz debatę na temat jego tożsamości w oparciu o analizę twórczości, zarówno...
21.00 

Strona 1 z 52 : 12345...ostatnia» (1025 pozycji)