pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


okładka książki - Atlas of xerothermic weevils (Coleoptera Curculionoidea) distribution in Poland. Seria: Prace Monograficzne nr 679

Atlas of xerothermic weevils (Coleoptera Curculionoidea) distribution in Poland. Seria: Prace Monograficzne nr 679

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Biologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Obszerne opracowanie na temat rozprzestrzeniania 116 gatunków kserotermicznych ryjkowców oraz ich hipotetetycznych szlaków migracyjnych na terenie Polski. W tabelach zamieszczono wszystkie istotne...
33.18 

okładka książki - Miastu wierni. Zapomniani literaci Krakowa (1898–1939). Seria: Prace monograficzne 948

Miastu wierni. Zapomniani literaci Krakowa (1898–1939). Seria: Prace monograficzne 948

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorka nie tylko rekonstruuje biografie trzech autorów (Konstantego Krumłowskiego, Edmunda Biedera i Józefa Wiśniowskiego) i przybliża ich najważniejsze utwory, lecz także poszerza formułę...
22.11 

okładka książki - W kręgu rodziny epok dawnych. Przemoc. Seria: Prace monograficzne 967

W kręgu rodziny epok dawnych. Przemoc. Seria: Prace monograficzne 967

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka stanowi zbiór 24 tekstów, których motywem wspólnym jest przemoc w rozmaitych odmianach. Zakres chronologiczny opracowań jest bardzo szeroki. W tomie można spotkać się z bardzo zróżnicowaną...
28.87 

okładka książki - Powszechna edukacja architektoniczna. Ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne. Seria: Prace monograficzne 991

Powszechna edukacja architektoniczna. Ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne. Seria: Prace monograficzne 991

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem książki jest prześledzenie procesu rozwoju koncepcji powszechnej edukacji architektonicznej, a także zebranie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej systemowej i pozasystemowej edukacji...
24.57 

okładka książki - Aktywność edukacyjna i społeczna kobiet w okresie późnej starości. Seria: Prace monograficzne 990

Aktywność edukacyjna i społeczna kobiet w okresie późnej starości. Seria: Prace monograficzne 990

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorka podjęła próbę zbadania aktywności edukacyjnej i społecznej kobiet w wieku 75–89 lat zamieszkujących aglomeracje miejskie. Problemem głównym uczyniono pytanie: „Jaka jest aktywność społeczna i...
27.65 

okładka książki - Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym. Seria: Prace monograficzne 932

Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym. Seria: Prace monograficzne 932

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja liczy 17 tekstów poświęconych kulturowym artykulacjom tytułowych gnuśności, lenistwa i złych nawyków. Zbiór artykułów jest efektem współpracy doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w...
18.43  21.00  2.57 

okładka książki - Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne. Seria: Prace monograficzne 982

Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne. Seria: Prace monograficzne 982

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka ma charakter projektujący, ogólnoteoretyczny. Stanowi autorską próbę podjęcia problemu semantycznej specyfikacji oraz sposobów funkcjonowania języka w...
22.74 

okładka książki - Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia. Seria: Prace monograficzne 980

Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia. Seria: Prace monograficzne 980

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi próbę wyjaśnienia złożoności funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną, zawiera ciekawe wyzwania i propozycje dotyczące działań terapeutycznych...
22.11 

okładka książki - Wprowadzenie do zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Seria: Prace monograficzne 971

Wprowadzenie do zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Seria: Prace monograficzne 971

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi zbiór artykułów z zakresu procesu zarządzania, pomocy społecznej i pracy socjalnej. Uwrażliwia na złożoność problemów społecznych i trud poszukiwania właściwych rozwiązań. Z jej...
18.43 

okładka książki - Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych. Seria: Prace monograficzne 973

Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych. Seria: Prace monograficzne 973

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych, podstaw funkcjonowania tej formy opieki nad dzieckiem, sytuacji prawno-rodzinnej dzieci, ich...
18.43 

okładka książki - Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia). Seria: Prace monograficzne 974

Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia). Seria: Prace monograficzne 974

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorka podejmuje znany na gruncie językoznawstwa, psychologii i logopedii problem rozwoju mowy dziecka. Nowością w prezentowanym ujęciu jest pogłębienie wiedzy na temat etiologii opóźnień i zaburzeń...
18.43 

okładka książki - Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury. Seria: Prace monograficzne 950

Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury. Seria: Prace monograficzne 950

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Artyści i sceny… to praca interdyscyplinarna – choć z wyraźnym przechyłem w stronę analiz okołoliterackich – podejmująca różnorodną tematykę: od estetyki i performatywności, poprzez elementy historii...
22.11 

okładka książki - Kraków literacki w XIX wieku. Szkice. Seria: Prace Monograficzne 908

Kraków literacki w XIX wieku. Szkice. Seria: Prace Monograficzne 908

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Autorzy pokazują, jak toczył się literacki (poetycki) dyskurs lokalny, jak przemieniał się język i ideowe obszary literatury. Analizują twórczość przede wszystkim pisarzy urodzonych w latach...
33.18 

okładka książki - Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego (1965-1975). Seria: Prace Monograficzne 961

Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego (1965-1975). Seria: Prace Monograficzne 961

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech wszystkich dzieł Pasoliniego, niezależnie od formy wyrazu, po jaką sięga artysta, jest niezmienny i nieprzejednany radykalizm myśli, często połączony z...
22.11 

okładka książki - Dynamika współczesności. Seria: Prace Monograficzne 972

Dynamika współczesności. Seria: Prace Monograficzne 972

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Zamieszczone w tomie teksty dotyczą struktur państwa (Polski i Białorusi), węziej kwestii duchowości, postaw religijnych młodzieży studenckiej i rodziny, seksualności, dysfunkcji w relacjach...
22.11 

okładka książki - Jak radzi sobie ze stresem słabosłysząca młodzież? Seria: Prace monograficzne 895

Jak radzi sobie ze stresem słabosłysząca młodzież? Seria: Prace monograficzne 895

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autorka pogłębia i poszerza wiedzę na temat jakości życia młodych osób z uszkodzonym narządem słuchu. Zbadano sposoby oraz reakcje podejmowane w przypadku konfrontacji z sytuacją trudną. Określono...
20.89 

okładka książki - Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie. Seria: Prace monograficzne 944

Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie. Seria: Prace monograficzne 944

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka stanowi naukową refleksję nad zagadnieniem patologii społecznych i zagrożeń w rodzinie. Problematyka pracy pozwala wskazać jej cele – analizę patologii i zagrożeń występujących we...
pozycja niedostępna

okładka książki - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 293. Studia Biologica

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 293. Studia Biologica

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Czasopisma / Pedagogiczne i psychologiczne / Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Studia...
18.43 

okładka książki - Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia. Seria: Prace monograficzne 941

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia. Seria: Prace monograficzne 941

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka jest wyrazem refleksji naukowej autorów nad problematyką odpowiedzialnego rodzicielstwa z uwzględnieniem współczesnych warunków i specyfiki poruszanych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Obywatel w społeczeństwie sieci. Warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie. Seria: Prace monograficzne 774

Obywatel w społeczeństwie sieci. Warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie. Seria: Prace monograficzne 774

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Przedmiotem monografii są zagadnienia dotyczące roli, pozycji i koncepcji obywatela w ponowoczesnym świecie oraz warunki, w jakich współcześnie mamy do czynienia ze zjawiskiem społecznej...
25.81 

Strona 1 z 45 : 12345...ostatnia» (884 pozycji)