pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


okładka książki - Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacją w środowisku rodzinnym

Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacją w środowisku rodzinnym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Teksty monografii przybliżają czytelnikowi miejsce i rolę rodziny w ograniczaniu niekorzystnych skutków występującej marginalizacji społecznej ze szczególnym wskazaniem problematyki spektrum autyzmu...
28.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Karl Jaspers: filozofia wolności

Karl Jaspers: filozofia wolności

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia polityki; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Wolność egzystencjalna zajmuje kluczowe miejsce nie tylko w pismach czysto filozoficznych, ale też – jako wolność wspólnoty ludzkich egzystencji – w rozprawach z zakresu Jaspersa filozofii...
28.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Sztuka wobec metafizyki. Postawy i strategie lat 2000-2020

Sztuka wobec metafizyki. Postawy i strategie lat 2000-2020

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja […] jest zestawieniem nie tylko różnych perspektyw filozoficznych, ale i różnych instrumentariów badawczych. Teksty zostały zebrane w trzech działach odpowiadających różniącym się od...
45.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Z dziejów flot wojennych. Od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów

Z dziejów flot wojennych. Od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Redaktorski tandem, jaki tworzą Roman Kochnowski i Jarosław Jastrzębski od pewnego czasu obdarowuje nas cennymi publikacjami dotyczącymi konfliktów morskich. Obaj są zresztą w tej dziedzinie autorami...
45.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Problemy i wyzwania współczesnych rodzin

Problemy i wyzwania współczesnych rodzin

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Praca stanowi zbiór artykułów na temat funkcjonowania współczesnych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem ich problemów, funkcji, oraz ról społecznych w ich ramach podejmowanych. Wyzwania te implikuje...
28.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Wszyscy ludzie Elżbiety Sieniawskiej

Wszyscy ludzie Elżbiety Sieniawskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi niezwykle interesujące ujęcie obszernego tematu, który był dotychczas badany w stopniu fragmentarycznym. Autorzy proponują nie tylko wyczerpującą analizę urzędników, oficjalistów...
50.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Od rymu do wiersza. Refleksja nad poezją dla dzieci w drugiej połowie XX i XXI wieku

Od rymu do wiersza. Refleksja nad poezją dla dzieci w drugiej połowie XX i XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Tom jako całość ujawnia już zupełnie nowe tendencje i trendy, jakie badacze odkrywają w poezji dla młodego odbiorcy, która okazuje się czułym sejsmografem rejestrującym wszystkie przesunięcie, ruchy...
40.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Key competences for sustainability students’ perspective

Key competences for sustainability students’ perspective

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Key competences for sustainable development have been an important discussion theme in the recent years. In schools, they are objects of reflection of both students and teachers. They identify skills...
35.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Wprowadzenie do etyki pracy społecznej. Studium społeczno-pedagogiczne – odniesienia do naukowego dorobku Heleny Radlińskiej

Wprowadzenie do etyki pracy społecznej. Studium społeczno-pedagogiczne – odniesienia do naukowego dorobku Heleny Radlińskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Oddawana do rąk Czytelników monografia nawiązuje do zamierzenia badawczego (w tym wydawniczego) podjętego w 2000 roku. Jego celem było przygotowanie naukowej analizy problematyki wpisującej się w...
38.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Kreatywność nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Kreatywność nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja dotyczy ważnego zagadnienia, jakim jest kreatywność człowieka, rozwijana w procesie edukacji. Autorka koncentruje się na kreatywności nauczyciela i uczniów na pierwszym etapie edukacji...
28.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa

Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
W polskiej rusycystyce i nie tylko długo czekaliśmy na syntetyczne opracowanie obejmujące cała twórczość dramaturgiczną autora „Tlenu”. Bez wątpienia monografia Natalii Kurjacki-Góry z powodzeniem...
32.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Stanisław Czycz. Za bramą gasnącego sierpnia

Stanisław Czycz. Za bramą gasnącego sierpnia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
W swych artykułach autorzy podjęli trud analizy wybranych utworów, podejmując różne zagadnienia trudnej, złożonej twórczości Czycza. Omówili zagadnienia związane z biografią poety, a zwłaszcza z jego...
45.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Macierzyństwo. Studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich

Macierzyństwo. Studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka jest bardzo ciekawa, nowatorska i oparta na imponującej kwerendzie źródłowej. Autorka dokonała wnikliwej i wielowątkowej analizy staropolskiego macierzyństwa […] ujawniła wiele dramatycznych...
55.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Polityka - wojskowość - bezpieczeństwo. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego

Polityka - wojskowość - bezpieczeństwo. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego. Tom obejmuje trzy części zatytułowane: Polityka, Wojskowość, Bezpieczeństwo, a w  jego skład wchodzi ponad...
60.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - L’intensité dans le contexte du vague linguistique dans le langage du droit français et polonais. Étude contrastive

L’intensité dans le contexte du vague linguistique dans le langage du droit français et polonais. Étude contrastive

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Przedmiotem monografii jest analiza kontrastywna intensyfikacji w polskim i francuskim języku prawnym w kontekście nieostrości pojęciowej. Zgodnie z przedstawioną przez autora hipotezą badawczą,...
30.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Turystyka wobec nowych wyzwań. Współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej

Turystyka wobec nowych wyzwań. Współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Turystyka; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka zawiera czternaście artykułów, rozłożonych w dwóch częściach. Pierwsza zatytułowana jest Współczesne trendy w edukacji turystycznej i krajoznawczej, druga – Potencjał edukacji muzealnej i...
35.00 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Przyroda i dydaktyka

Przyroda i dydaktyka

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Układ rozdziałów nie jest przypadkowy. Przyjęto tu cztery obszary tematyczne, zatytułowane: „Ku przetrwaniu”, „Ciekawość zmienia myślenie”, „Ku ujarzmieniu przyrody”, „Przyroda i media”. Każdy z...
38.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Dwanaście kroków ku pełni rozwoju

Dwanaście kroków ku pełni rozwoju

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka stanowi ważną interpretację coraz powszechniej znanego i akceptowanego programu „Wreszcie żyć – dwanaście kroków ku pełni życia” stanowiącego chrześcijańska wersję procesu przemiany...
28.00 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Time and temporality across disciplines and methodologies

Time and temporality across disciplines and methodologies

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
The present volume attempts to demonstrate the potential of the Institute of English Studies and the fact that in such a relatively short period of time it has managed to become one of the best...
39.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Hospitations- und Leitungspraktikum. Handbuch für DaF-Studierende

Hospitations- und Leitungspraktikum. Handbuch für DaF-Studierende

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Podręcznik poświęcony jest metodyczno-dydaktycznym i instytucjonalnym wyzwaniom związanym z praktykami pedagogicznymi. W publikacji autorzy zebrali swoje doświadczenia zawodowe zdobyte w ciągu wielu...
24.00 
Wyślemy w czasie: 7 dni

Strona 1 z 56 : 12345...ostatnia» (1113 pozycji)