pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


okładka książki - Zastosowanie techniki eye trackingu w diagnozie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zastosowanie techniki eye trackingu w diagnozie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi efekt współpracy zespołu wybitnych profesjonalistów, którzy zajęli się wykorzystaniem nowych koncepcji dotyczących roli analizy ruchów gałek ocznych w ocenie funkcjonowania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zarządzanie zmianą. Innowacje – organizacje – bezpieczeństwo

Zarządzanie zmianą. Innowacje – organizacje – bezpieczeństwo

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Zaprezentowany zbiór artykułów zawiera różny zakres tematyczny, pozwala spojrzeć na zmianę w organizacjach różniących się między sobą w zakresie realizacji celów. Ta różnorodność daje możliwość...
pozycja niedostępna

okładka książki - Z dziejów międzywojennego szkolnictwa Krakowa

Z dziejów międzywojennego szkolnictwa Krakowa

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Opracowanie składa się ona z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona jest państwowym gimnazjom żeńskim, działającym w Krakowie w latach 1920–1939. Druga dotyczy Państwowego Kursu Nauczycielskiego,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wyrazić smutek. Szkice o elegii rosyjskiej XIX wieku. Seria: Prace Monograficzne 857

Wyrazić smutek. Szkice o elegii rosyjskiej XIX wieku. Seria: Prace Monograficzne 857

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Praca dotyczy problemów związanych z formowaniem się gatunku elegii, któremu w końcu XVIII i w XIX stuleciu kształt indywidualny nadali twórcy rosyjscy, czyniący delikatną tkankę wiersza elegijnego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej. Seria: Prace Monograficzne nr 542

Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej. Seria: Prace Monograficzne nr 542

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Ontologia; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Problematyka pracy społecznej jest jedną z kluczowych w codziennych działaniach podejmowanych przez pedagogów społecznych czy pracowników służb społecznych. Niniejsza praca jest próbą zainteresowania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wpływ składu spektralnego światła na wybrane procesy fizjologiczne mchów w warunkach stresu ozonowego

Wpływ składu spektralnego światła na wybrane procesy fizjologiczne mchów w warunkach stresu ozonowego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W pracy podjęto próbę poznania mechanizmów regulacji oraz modyfikacji przebiegu wybranych procesów życiowych trzech pospolitych gatunków mchów: Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop.,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wpływ opóźnionego zasiedlania budynków pisklętami i zróżnicowanej temperatury odchowu na reakcję fizjologiczną, produkcyjną i behawioralną kurcząt brojlerów. Seria: Prace Monograficzne 717

Wpływ opóźnionego zasiedlania budynków pisklętami i zróżnicowanej temperatury odchowu na reakcję fizjologiczną, produkcyjną i behawioralną kurcząt brojlerów. Seria: Prace Monograficzne 717

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ogrodnictwo i rolnictwo; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Monografia podejmuje bardzo ważną problematykę badań nad wpływem dobrostanu kurcząt brojlerów (w okresie wylęgu) na wyniki ich odchowu. Ma charakter aplikacyjny, wychodzi naprzeciw rozporządzeniom w...
pozycja niedostępna

okładka książki - W służbie społeczeństwa czy władzy? Upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego. Seria: Prace Monograficzne 711

W służbie społeczeństwa czy władzy? Upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego. Seria: Prace Monograficzne 711

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Autorka książki stara się zmierzyć z problemem skutków funkcjonowania mediów masowych i ich wpływu na życie społeczne, postrzeganie i rozumienie świata. Bada w swojej pracy sposoby prezentacji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Troska o siebie wobec innego – prolegomena

Troska o siebie wobec innego – prolegomena

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia nauki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Autorka wprowadza troskę o siebie do filozofii edukacji zarówno w wymiarze koncepcji, jak i praktyki pracy nad sobą. Analizuje różne kwestie, m.in. etykę troski w ujęciu Miltona Mayeroffa, Carol...
pozycja niedostępna

okładka książki - Tradycja kijowsko-mohylańska w kulturze rosyjskiej przełomu XVII i XVIII wieku. Pisma i działalność Dymitra Tuptały i Teofana Prokopowicza

Tradycja kijowsko-mohylańska w kulturze rosyjskiej przełomu XVII i XVIII wieku. Pisma i działalność Dymitra Tuptały i Teofana Prokopowicza

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi próbę zaprezentowania piśmiennictwa oraz działalności Dymitra Tuptały (1651–1709) i Teofana Prokopowicza (1681–1736) – dwóch wybitnych hierarchów Cerkwi prawosławnej, pisarzy,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Selenium supplementation during thermal stress for improving the welfare of laying hens, quality of eggs and newly hatched chicks

Selenium supplementation during thermal stress for improving the welfare of laying hens, quality of eggs and newly hatched chicks

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
The aim of the research was to determine the effect of selenium supplementation in feed on the physiological response of hens, egg quality and antioxidative protection of newly hatched chicks in...
pozycja niedostępna

okładka książki - Romans awanturniczo-historyczny Borysa Klimyczewa Markiz de Tomsk. Analiza monograficzna. Seria: Prace Monograficzne 732

Romans awanturniczo-historyczny Borysa Klimyczewa Markiz de Tomsk. Analiza monograficzna. Seria: Prace Monograficzne 732

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Praca dotyczy twórczości zmarłego we wrześniu 2013 roku współczesnego poety i prozaika rosyjskiego Borysa Klimyczewa, który po wielu perypetiach życiowych osiadł i tworzył w syberyjskim Tomsku....
pozycja niedostępna

okładka książki - Rezultatywność w języku francuskim i polskim

Rezultatywność w języku francuskim i polskim

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Język francuski wyraża rezultatywność za pomocą czasów złożonych zbudowanych z czasownika posiłkowego w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym oraz z imiesłowu biernego. Takich czasów w systemie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Research issues in polish geography of industry. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 32(4)

Research issues in polish geography of industry. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 32(4)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Research issues in polish geography of...
pozycja niedostępna

okładka książki - Punti D incontro, studi sulla lingua, sulla letteratura e sulla cultura

Punti D incontro, studi sulla lingua, sulla letteratura e sulla cultura

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Punti D incontro, studi sulla lingua, sulla letteratura e sulla...
pozycja niedostępna

okładka książki - Psychologiczne mechanizmy zdrowia młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z tremą

Psychologiczne mechanizmy zdrowia młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z tremą

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Celem podjętych w niniejszej książce analiz teoretyczno‑empirycznych jest ukazanie tremy w perspektywie psychologii zdrowia i w konsekwencji znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie psychologiczne...
pozycja niedostępna

okładka książki - Poziom życia Romów w województwie małopolskim. Seria: Prace Monograficzne 761

Poziom życia Romów w województwie małopolskim. Seria: Prace Monograficzne 761

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Autorka zbadała wybrane elementy poziomu życia Romów w województwie małopolskim. Prezentację wyników badań empirycznych poprzedziła zarysem sytuacji Romów w Polsce i Europie. Dokonała również...
pozycja niedostępna

okładka książki - Osoba ucznia w świadomości studentów polonistyki. O związku literaturoznawstwa z dydaktyką

Osoba ucznia w świadomości studentów polonistyki. O związku literaturoznawstwa z dydaktyką

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Rozprawa koncentruje uwagę na relacji: nauczyciel – uczeń – literatura – szkoła – wyższa uczelnia, dzisiaj słabo rozpoznanej, często postrzeganej w krzywym zwierciadle sensacji. Konfrontuje ona...
pozycja niedostępna

okładka książki - Obrazy uliczne Piotra Jargusza. Sztuka w przestrzeni społecznej

Obrazy uliczne Piotra Jargusza. Sztuka w przestrzeni społecznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Sztuka / Malarstwo i rysunek; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Piotr Jargusz jest artystą, którego twórczość wymyka się definicjom. Tworzy malarstwo gestu z efektem minimalizmu, na pograniczu sztuki figuratywnej i abstrakcji. Autor Obrazów Ulicznych jest bacznym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Образы леса в русской и украинской литературах второй половины XIX и XX веков. Опыт cопоставительного описания. Seria: Prace Monograficzne nr 650

Образы леса в русской и украинской литературах второй половины XIX и XX веков. Опыт cопоставительного описания. Seria: Prace Monograficzne nr 650

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Tematem książki jest obraz lasu w literaturze rosyjskiej i ukraińskiej drugiej połowy XIX i XX wieku. Autorka, opierając się na utworach z literatur wschodniosłowiańskich, przedstawia ten obraz w...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 49 : 12345...ostatnia» (964 pozycji)