pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


okładka książki - Etnia – nacjonalizm – naród. Od nowoczesności do ponowoczesności. Seria: Prace monograficzne 947

Etnia – nacjonalizm – naród. Od nowoczesności do ponowoczesności. Seria: Prace monograficzne 947

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autor pokazał meandry ewolucji pojęcia nacjonalizmu i w ogóle dyskusji o pojęciu narodu, doprowadził narrację do epoki globalizacji i westernizacji, konfrontując historycznie ukształtowane idee,...
25.00 

okładka książki - Teoria odstraszania i obrona przeciwrakietowa w polityce bezpieczeństwa USA w ujęciu pozimnowojennym. Seria: Prace monograficzne 902

Teoria odstraszania i obrona przeciwrakietowa w polityce bezpieczeństwa USA w ujęciu pozimnowojennym. Seria: Prace monograficzne 902

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Tematem monografii jest teoria odstraszania w polityce obronnej USA po zimnej wojnie (omawiana w ujęciu historycznym) oraz skuteczność obrony przeciwrakietowej w tym kontekście, analizowana z...
38.00 

okładka książki - Przymierze ze światem. O twórczości Zofii Żurakowskiej. Seria: Prace monograficzne 964

Przymierze ze światem. O twórczości Zofii Żurakowskiej. Seria: Prace monograficzne 964

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Twórczość Zofii Żurakowskiej od dawna zasługiwała na przypomnienie i uwagę wszystkich zainteresowanych literaturą przeznaczoną dla młodego odbiorcy, a także kulturą literacką dwudziestolecia...
26.00 

okładka książki - Aktywny zawodowo nauczyciel i jego poczucie jakości życia. Wybrane aspekty. Seria: Prace monograficzne 968

Aktywny zawodowo nauczyciel i jego poczucie jakości życia. Wybrane aspekty. Seria: Prace monograficzne 968

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka powinna zainteresować zarówno pedagogów pracy, jak i pedeutologów, stanowi bowiem solidne studium dotyczące jakości życia nauczycieli, którzy w obecnych czasach uwikłani są w różnego rodzaju...
17.00 

okładka książki - Wzorcowy nauczyciel wczesnej edukacji w narracjach matek. W kierunku teorii ugruntowanej. Seria: Prace monograficzne 981

Wzorcowy nauczyciel wczesnej edukacji w narracjach matek. W kierunku teorii ugruntowanej. Seria: Prace monograficzne 981

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia podejmuje problem rodzicielskiej rekonstrukcji wzorcowego nauczyciela wczesnej edukacji z zastosowaniem jakościowej strategii badawczej. Stanowi istotny wkład w rozwój teorii edukacyjnej....
21.00 

okładka książki - Systemes linguistiques et textes en contraste. Seria: Prace monograficzne 993
praca zbiorowa

Systemes linguistiques et textes en contraste. Seria: Prace monograficzne 993

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Ce livre reunit les resultats de recherche presentes au 6e Congres in-ternational organise par le GELiTeC (Groupe d etudes en linguistique textuelle contrastive), qui s est tenu a l Universite...
22.00 

okładka książki - Stosunek nauczycieli i rodziców do zmian we wczesnej edukacji w Polsce na przykładzie reformy wprowadzającej obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7. do 6. roku życia. Seria: Prace monograficzne 986

Stosunek nauczycieli i rodziców do zmian we wczesnej edukacji w Polsce na przykładzie reformy wprowadzającej obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7. do 6. roku życia. Seria: Prace monograficzne 986

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorka podjęła się opracowania tematu związanego z reformowaniem systemu oświaty w zakresie szkolnictwa podstawowego w Polsce. Uwagę skoncentrowała na reformie oświatowej – organizacji oświaty w...
23.00 

okładka książki - Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie. Seria: Prace monograficzne 992

Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie. Seria: Prace monograficzne 992

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka dotyczy roli refleksyjnej praktyki w procesie nauczania i uczenia się języków obcych oraz wyzwań, jakie przed nauczycielem stawia podjęcie się aktywizowania studentów w tym kierunku....
18.00 

okładka książki - Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych. Seria: Prace monograficzne 996

Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych. Seria: Prace monograficzne 996

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Przedmiotem rozważań Autorów są głośne zmiany w Sądzie Najwyższym wywołane nową ustawą i jej nowelizacjami. Przedstawiciele różnych środowisk prawniczych postanowili zabrać głos w tej ważkiej kwestii...
18.00 

okładka książki - Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu. Seria: Prace monograficzne 923

Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu. Seria: Prace monograficzne 923

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Autorka opracowała historyczny księgozbiór obejmujący zarówno dawną książkę, jak i rękopisy, archiwalia, zbiory rycin czy obrazy Piotra Moszyńskiego. Podjęła się oceny znaczenia biblioteki w...
25.00 

okładka książki - Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego. Seria: Prace monograficzne 976

Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego. Seria: Prace monograficzne 976

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy obejmujące wybrane konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego. Może znacząco przyczynić się do wzrostu świadomości społecznej na temat edukacji zdrowotnej,...
23.96 

okładka książki - Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli. Seria: Pracw monograficzne 958

Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli. Seria: Pracw monograficzne 958

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorki monografii zadały sobie trud określenia profili kompetencyjnych nauczyciela pełniącego we współczesnej szkole różne funkcje i zadania, poczynając od specjalisty w ramach przedmiotu nauczania,...
20.89 

okładka książki - Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego. Seria: Prace monograficzne 987

Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego. Seria: Prace monograficzne 987

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem książki jest identyfikacja trendów w polityce rozwoju zawodowego kadr w organizacjach systemu bezpieczeństwa...
21.50 

okładka płyty - Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Bach - Marcello - Telemann - Vivaldi)
praca zbiorowa

Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Bach - Marcello - Telemann - Vivaldi)

Muzyka. Wytwórnia: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Muzyka / Klasyczna; Rok wydania: 2020; Ilość nośników: 1; Rodzaj nośnika: CD;
Płyta CD zawiera cztery najbardziej znane i cenione koncerty barokowe w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz znakomitych solistów. Więcej informacji znajda...
29.24 

okładka książki - Teaching English to Children with Special Educational Needs. Seria: Prace Monograficzne 994

Teaching English to Children with Special Educational Needs. Seria: Prace Monograficzne 994

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Filologie; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Praca dotyczy nauczania języka angielskiego jako obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie szkolnej integracji w jej najdoskonalszej formie – inkluzji. Autorka stawia sobie za...
19.66 

okładka książki - Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym. Seria: Prace monograficzne 997

Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym. Seria: Prace monograficzne 997

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorka przeanalizowała strategie i techniki translacyjne niemieckojęzycznych (niemieckich, austriackich i szwajcarskich) nazw placówek medycznych, pochodzących z internetowych książek...
27.03 

okładka książki - W kręgu poetyckiej grupy Tylicz. Tematy i konteksty. Seria: Prace monograficzne 977

W kręgu poetyckiej grupy Tylicz. Tematy i konteksty. Seria: Prace monograficzne 977

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Ewa Bielenda-Mazur podjęła się trudu opisania ciekawego zjawiska socjologicznego, jakim na przełomie lat 60. i 70. XX wieku była grupa poetycka Tylicz, zrodzona w pewnym sensie w opozycji do grupy...
30.72 

okładka książki - Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966

Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorzy dzielą się wiedzą o miejscowościach Podhala, Spisza, Liptowa i Orawy, zapraszając na wyprawę w miejsca doskonale znane, jak Gubałówka, ale też w spokojne orawskie doliny. Przejrzysty układ...
45.46 

okładka książki - Kreowanie rzeczywistości fantastycznej w oryginale i przekładzie wybranych utworów literatury fantasy. Seria: Prace monograficzne 983

Kreowanie rzeczywistości fantastycznej w oryginale i przekładzie wybranych utworów literatury fantasy. Seria: Prace monograficzne 983

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Opracowanie zostało poświęcone analizie oryginałów i przekładów w wybranych utworach literatury fantasy oraz ich przekładach. W przewadze są to tłumaczenia utworów Andrzeja Sapkowskiego na język...
20.89 

okładka książki - Wybrane konteksty współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Przedsiębiorczość - neuroedukacja - międzykulturowość. Seria: Prace monograficzne 978

Wybrane konteksty współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Przedsiębiorczość - neuroedukacja - międzykulturowość. Seria: Prace monograficzne 978

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka ma na celu uporządkowanie wiedzy na temat przedsiębiorczości, neuroedukacji i międzykulturowości oraz możliwości ich pedagogicznych aplikacji w edukacji...
29.48 

Strona 1 z 46 : 12345...ostatnia» (906 pozycji)