pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


okładka książki - Prawo – negocjacje – demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych

Prawo – negocjacje – demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Historia / Polska / po roku 1989; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia ujmuje wydarzenia z 4 i 18 czerwca 1989 roku i ich konsekwencje w nieco innym ujęciu, również perspektywicznym. Podejmuje także problematykę związaną z innymi aspektami życia...
pozycja niedostępna

okładka książki - Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce

Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
To pierwsza publikacja w polskiej literaturze naukowej poświęcona sanktuariom Pańskim w Polsce. Autor bardzo konsekwentnie prowadzi czytelnika przez kolejne okresy historyczne, wskazując zarówno całą...
pozycja niedostępna

okładka książki - Fenomen ludzkiego cierpienia. Ujęcie filozoficzne, psychopedagogiczne i teologiczne

Fenomen ludzkiego cierpienia. Ujęcie filozoficzne, psychopedagogiczne i teologiczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Niniejszą publikację można polecić każdemu, kto zastanawia się nad fenomenem ludzkiego...
18.00 

okładka książki - Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce

Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia dotyczy wybranych aspektów funkcjonowania sektora handlu detalicznego w Polsce. Analizie poddano dwie formy instytucjonalne handlu, a mianowicie centra handlowe i place targowe,...
19.00 

okładka książki - La crisis migratoria actual en los medios digitales (españoles y polacos). Algunos aspectos del lenguaje

La crisis migratoria actual en los medios digitales (españoles y polacos). Algunos aspectos del lenguaje

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Praca podejmuje niezwykle ważką problematykę aktualnego kryzysu migracyjnego we współczesnej Europie z perspektywy językoznawczej. Autorzy ukazują różnorakie językowe mechanizmy, które służą do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Indywidualne uwarunkowania planów życiowych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych

Indywidualne uwarunkowania planów życiowych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Celem eksploracji badawczych było zdobycie wiedzy na temat planów życiowych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych typu resocjalizacyjno-rewalidacyjnego. Praca może...
27.00 

okładka książki - Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia

Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka jest odpowiedzią na istniejące potrzeby i poszukiwania nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi przejawiającymi nieprawidłowe zachowania. Przedstawia współczesny obraz wiedzy...
21.00 

okładka książki - Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy

Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Opracowanie stanowi wnikliwe studium zachowań Polonii kanadyjskiej w sferze czasu wolnego i podróży turystycznych. Kompendium może być pomocne dla organizatorów turystyki, przedsiębiorstw, instytucji...
29.00 

okładka książki - Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska

Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Pierwsza polska monografia dotyczącą autora Niekończącej się historii. Dla wszystkich zainteresowanych literaturą dziecięcą to lektura obowiązkowa. Książka będzie też ważna dla badaczy przekładu...
29.00 

okładka książki - Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona. Né cronaca, né novella: ipotesi per un genere moderno a fine Seicento

Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona. Né cronaca, né novella: ipotesi per un genere moderno a fine Seicento

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona. Né cronaca, né novella: ipotesi per un genere moderno a fine...
19.00 

okładka książki - Kompetencje społeczne studentów ratownictwa medycznego - kształtowanie, ewaluacja i walidacja

Kompetencje społeczne studentów ratownictwa medycznego - kształtowanie, ewaluacja i walidacja

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorki szczegółowo i syntetycznie wskazały najskuteczniejsze formy nauczania oraz egzaminowania wybranych efektów kształcenia w procesie przygotowywania studentów do zawodu ratownika medycznego....
24.00 

okładka książki - Aksjologiczne orientacje wychowania

Aksjologiczne orientacje wychowania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Zawarte w książce konteksty pedagogiczne, filozoficzne, teologiczne, psychologiczne – wzajemnie się dopełniają, tworząc interesującą całość. Nie sposób bowiem patrzeć na kwestie wychowania tylko w...
19.00 

okładka książki - Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka. Tom 5

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością – w trosce o dobrostan człowieka. Tom 5

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Przedmiotem rozważań opracowania uczyniono zjawisko dobrostanu, jego uwarunkowania, wymiary i wskaźniki. W pracy wyodrębniono dwie części. Pierwsza odsłania różne aspekty funkcjonowania osób...
23.00 

okładka książki - Wojna dronów. Militarne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych

Wojna dronów. Militarne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka może odgrywać rolę materiału pomocniczego w toku rozważań o kształcie systemu obrony i zabezpieczenia przed wrogimi działaniami zbrojnymi, czy też akcjami przestępczymi podejmowanymi przy...
26.00 

okładka książki - Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku

Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania i rozwoju współczesnej Nowej Huty. Opracowanie ma charakter przede wszystkim empiryczny, jest efektem pogłębionych analiz przestrzennych,...
19.00 

okładka książki - Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu

Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Elektrotechnika; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia poświęcona jest zagadnieniom związanym z wykorzystaniem wiązek wysokoenergetycznych jonów zarówno do analizy, jaki i modyfikacji właściwości fizykochemicznych cienkich warstw na...
19.00 

okładka książki - Ojcowie pisarze i córki pisarki

Ojcowie pisarze i córki pisarki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka w sposób kompleksowy ukazuje sieć różnorodnych relacji pomiędzy pisarzami ojcami a ich córkami uprawiającymi również niwę literacką. Autor zrekonstruował sieć różnorodnych biografii,...
29.00 

okładka książki - Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę we Włoszech epoki odrodzenia

Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę we Włoszech epoki odrodzenia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka to trzecie zagraniczne wydanie dzieła poświęconego zagadnieniu spisków w traktatach politycznych Niccolò Machiavellego. Jest ono rezultatem działalności badawczej Zespołu Italian Studies na...
24.00 

okładka książki - Konkursy pamiętnikarskie w pedeutologii. Tradycje - tendencje - perspektywy badań

Konkursy pamiętnikarskie w pedeutologii. Tradycje - tendencje - perspektywy badań

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Podstawę rozważań stanowią treści pamiętników nauczycieli, na podstawie których odkryte zostały niepowtarzalne przeżycia i doświadczenia ich codziennego życia. Pamiętniki pokazują świat subiektywny,...
21.00 

okładka książki - Karl Jaspers. Filozofia wieczysta - filozofia czasu

Karl Jaspers. Filozofia wieczysta - filozofia czasu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia nauki; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Karl Jaspers główny cel filozofii, a zarazem przesłanie swego dzieła widział w tym, by we współczesnej epoce, w bieżącym czasie odnaleźć pozaczasowy, odwieczny sens. Zamieszczone w tomie artykuły...
23.00 

Strona 1 z 51 : 12345...ostatnia» (1002 pozycji)