pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


okładka książki - Kraków literacki w XIX wieku. Szkice. Seria: Prace Monograficzne 908

Kraków literacki w XIX wieku. Szkice. Seria: Prace Monograficzne 908

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Autorzy pokazują, jak toczył się literacki (poetycki) dyskurs lokalny, jak przemieniał się język i ideowe obszary literatury. Analizują twórczość przede wszystkim pisarzy urodzonych w latach...
33.18 
do koszyka

okładka książki - Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego (1965-1975). Seria: Prace Monograficzne 961

Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego (1965-1975). Seria: Prace Monograficzne 961

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech wszystkich dzieł Pasoliniego, niezależnie od formy wyrazu, po jaką sięga artysta, jest niezmienny i nieprzejednany radykalizm myśli, często połączony z...
22.11 
do koszyka

okładka książki - Dynamika współczesności. Seria: Prace Monograficzne 972

Dynamika współczesności. Seria: Prace Monograficzne 972

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Zamieszczone w tomie teksty dotyczą struktur państwa (Polski i Białorusi), węziej kwestii duchowości, postaw religijnych młodzieży studenckiej i rodziny, seksualności, dysfunkcji w relacjach...
22.11 
do koszyka

okładka książki - Jak radzi sobie ze stresem słabosłysząca młodzież? Seria: Prace monograficzne 895

Jak radzi sobie ze stresem słabosłysząca młodzież? Seria: Prace monograficzne 895

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autorka pogłębia i poszerza wiedzę na temat jakości życia młodych osób z uszkodzonym narządem słuchu. Zbadano sposoby oraz reakcje podejmowane w przypadku konfrontacji z sytuacją trudną. Określono...
20.89 
do koszyka

okładka książki - Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie. Seria: Prace monograficzne 944

Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie. Seria: Prace monograficzne 944

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka stanowi naukową refleksję nad zagadnieniem patologii społecznych i zagrożeń w rodzinie. Problematyka pracy pozwala wskazać jej cele – analizę patologii i zagrożeń występujących we...
pozycja niedostępna

okładka książki - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 293. Studia Biologica

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 293. Studia Biologica

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Czasopisma / Pedagogiczne i psychologiczne / Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Studia...
18.43 
do koszyka

okładka książki - Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia. Seria: Prace monograficzne 941

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia. Seria: Prace monograficzne 941

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka jest wyrazem refleksji naukowej autorów nad problematyką odpowiedzialnego rodzicielstwa z uwzględnieniem współczesnych warunków i specyfiki poruszanych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Obywatel w społeczeństwie sieci. Warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie. Seria: Prace monograficzne 774

Obywatel w społeczeństwie sieci. Warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie. Seria: Prace monograficzne 774

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Przedmiotem monografii są zagadnienia dotyczące roli, pozycji i koncepcji obywatela w ponowoczesnym świecie oraz warunki, w jakich współcześnie mamy do czynienia ze zjawiskiem społecznej...
25.81 
do koszyka

okładka książki - Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962

Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorka wskazała na charakterystyczne cechy przemian dokonujących się w społeczności żydowskiej w XIX i XX wieku. Problematyka książki, zawężona do trzech kwestii - małżeństwa, dobroczynności i...
27.17 
do koszyka

okładka książki - Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem. Seria: Prace monograficzne 942

Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem. Seria: Prace monograficzne 942

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem monografii było ukazanie, w jaki sposób terapia językowa wpływa na całościowe funkcjonowanie dzieci z autyzmem. W osiągnięciu zamierzonego celu pomogło oparcie się na wiedzy neurologopedycznej,...
22.11 
do koszyka

okładka książki - Bezpieczeństwo państwa. Służby specjalne. Działania niekonwencjonalne

Bezpieczeństwo państwa. Służby specjalne. Działania niekonwencjonalne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Praca zbiorowa, której autorzy podejmują kwestie bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, wychodząc poza rozumienie go w kategoriach militarnych i politycznych. W swoich tekstach analizują także inne jego...
30.11 
do koszyka

okładka książki - Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia

Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje – dwa spojrzenia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka jest odpowiedzią na pytanie, jakie są podobieństwa i różnice w programach proponowanych przez współczesne partie socjaldemokratyczne i katolicką naukę społeczną oraz dlaczego tak odmienne na...
22.11 
do koszyka

okładka książki - Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych. Seria: współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości

Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych. Seria: współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Dziewiąta już monografia z serii – Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości ukazuje różne aspekty reprezentacji stron w postępowaniach...
20.89 
do koszyka

okładka książki - Przygotowanie polonistyczne uczniów wiejskich gimnazjów w perspektywie dalszego kształcenia (na przykładzie gminy Laskowa)

Przygotowanie polonistyczne uczniów wiejskich gimnazjów w perspektywie dalszego kształcenia (na przykładzie gminy Laskowa)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Problem efektywności kształcenia w gimnazjach wiejskich – w aspekcie przygotowania młodzieży do samokształcenia – nie został do tej pory dogłębnie zbadany i opisany. Problematyka badań w monografii...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV–XVIII wieku. Seria: Prace monograficzne nr 956

Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV–XVIII wieku. Seria: Prace monograficzne nr 956

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Praca nie tylko podsumowuje dotychczasowe analizy kultury piśmienniczej i literackiej Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale także stanowi duże osiągnięcie badawcze, które wzbogaca wiedzę o kulturze...
33.18 
do koszyka

okładka książki - Wielcy Polscy Podróżnicy, Odkrywcy i Zdobywcy / Great Polish Travellers, Explorers and Conquerors

Wielcy Polscy Podróżnicy, Odkrywcy i Zdobywcy / Great Polish Travellers, Explorers and Conquerors

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest niezwykłym Polakom - ludziom, którzy dzięki swej ciekawości świata dokonywali często nietuzinkowych czynów. Jedni poszerzali naszą wiedzę, pokazując i objaśniając mechanizmy...
17.55 
do koszyka

okładka książki - Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych. Seria: Prace Monograficzne 925

Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych. Seria: Prace Monograficzne 925

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Autorka podejmuje zagadnienie sekularyzacji i jej wpływu na małżeństwo i rodzinę. Wychodząc od opisu znaczenia i miejsca religii w życiu indywidualnym i społecznym, wskazuje na źródła i przejawy...
35.02 
do koszyka

okładka książki - Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne. Seria: Prace Monograficzne 784

Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne. Seria: Prace Monograficzne 784

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Praca stanowi ważny głos w społecznej dyskusji na temat wspólnej przestrzeni edukacyjnej w perspektywie przemian kulturowych i cywilizacyjnych. Analizuje wybrane aspekty życia społecznego w...
20.89 
do koszyka

okładka książki - Pogrzeby pisarzy polskich XIX wieku

Pogrzeby pisarzy polskich XIX wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Autor książki, opowiadając o pożegnaniach pisarzy, składa hołd polskiemu wiekowi XIX. Bohaterami tekstów są pisarze wielcy (m.in. Kraszewski, Prus, Konopnicka), pisarze ledwie pamiętani (m.in. Lam,...
30.72 
do koszyka

okładka książki - Osoba z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Seria: Prace monograficzne 933

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Seria: Prace monograficzne 933

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Możliwości znalezienia i utrzymania zatrudnienia dla wielu osób z niepełnosprawnością, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, związane są dostosowaniem środowiska,...
23.91 
do koszyka

Strona 1 z 44 : 12345...ostatnia» (872 pozycji)