pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej


okładka książki - Panorama del vesre hispánico

Panorama del vesre hispánico

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Przedstawiona monografia jest pierwszą publikacją książkową na polskim rynku poświęconą zjawisku zwanemu vesre, ale chyba też pierwszą tego typu publikacją na świecie. Dotychczasowe opracowania vesre miały bowiem do tej pory...
37.92  42.00  4.08 

okładka książki - SARS-CoV-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym

SARS-CoV-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Literatura / Publicystyka, wywiady, dokumenty; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja SARS-CoV-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym to praca istotna przede wszystkim ze względu na wagę tematu, jego aktualność oraz syntetyczne ujęcie. O tym, jak temat jest istotny, Autorka...
29.21  30.63  1.42 

okładka książki - Nieostrość w modelowaniu kartograficznym

Nieostrość w modelowaniu kartograficznym

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geografia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Recenzowana praca ma charakter interdyscyplinarny, wyjaśnia zagadnienie nieostrości informacji przestrzennej między innymi z punktu widzenia filozofii oraz filozofii języka, a także nawiązuje do dorobku kartografii w zakresie metodologii i metodyki...
29.21  30.63  1.42 

okładka książki - Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku. Tom 3

Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku. Tom 3

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Przedstawiona do recenzji monografia [] zawiera teksty o zróżnicowanej tematyce, odwołujące się do wielu tradycji teoretycznych i metodologicznych lingwistyki oraz innych dyscyplin z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Prace zostały pogrupowane w...
34.37  36.04  1.67 

okładka książki - Instytucje i uczestnictwo w procesach demokratycznych

Instytucje i uczestnictwo w procesach demokratycznych

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Dynamika zjawisk i procesów społecznych i politycznych wymaga nieustannego ogniskowania uwagi badaczy na zmianie trendów społecznych i politycznych, także w zakresie przeobrażeń systemowych, które wzmacniają, utrwalają bądź osłabiają procesy...
27.50  28.83  1.33 

okładka książki - Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria

Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka Mirosława Ryszkiewicza Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria stanowi cenny rekonesans wybranych, emblematycznych polskich utworów kryminalnych, analizowanych przy użyciu narzędzi retorycznych. Na...
30.94  37.80  6.86 

okładka książki - Słownik gwar Lubelszczyzny. Tom 9: Przestrzeń wsi. Ukształtowanie powierzchni. Życie społeczne i zawo

Słownik gwar Lubelszczyzny. Tom 9: Przestrzeń wsi. Ukształtowanie powierzchni. Życie społeczne i zawo

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Dziewiąty tom Słownika gwar Lubelszczyzny, zatytułowany Przestrzeń wsi. Ukształtowanie powierzchni. Życie społeczne i zawodowe zawiera 1959 haseł wzbogaconych 23 ilustracjami i 34 mapami językowymi. Jest to słownictwo zgrupowane...
61.08  75.60  14.52 

okładka książki - Żydowski Lublin. Źródła - obrazy - narracje

Żydowski Lublin. Źródła - obrazy - narracje

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia Żydowski Lublin. Źródła - obrazy - narracje to dzieło dwojga specjalistów z zakresu historii i kultury Żydów w Lublinie, będące swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowych dróg badawczych autorów, a zarazem otwarciem...
29.21  35.70  6.49 

okładka książki - Zarząd miasta Lublina w latach 1915-1939. Zasady organizacji ifunkcjonowania

Zarząd miasta Lublina w latach 1915-1939. Zasady organizacji ifunkcjonowania

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Wybór tematu rozprawy uznaję za bardzo trafny, ale jednocześnie wysoko stawiający poprzeczkę w badaniach Autorki. Jako przedmiot swoich rozważań wybrała Ona zasady organizacji i funkcjonowania zarządu miasta Lublina w latach 1915-1939....
30.94  32.44  1.5 

okładka książki - Poética de la violencia. Textos dramáticos de Rodolfo Santana de los 60 y 70

Poética de la violencia. Textos dramáticos de Rodolfo Santana de los 60 y 70

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
La excepcional trayectoria teatral de Rodolfo Santana Salas (1944-2012) abarca más de 40 anos de su actividad como dramaturgo, director y actor. En su obra dramática quedan reflejadas todas las inquietudes que experimentó el teatro venezolano en...
29.21  35.70  6.49 

okładka książki - Zapobieganie przestępczości powrotnej w dozorach probacyjnych

Zapobieganie przestępczości powrotnej w dozorach probacyjnych

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Przedstawiona do recenzji monografia (...) odwołuje się w swojej warstwie teoretycznej do idei resocjalizacji opartej na faktach, w której znaczącym elementem jest model R-N-R, tworzący ramy racjonalnego postępowania...
36.10  44.10 

okładka książki - Determinanty a wielkość oszczędności gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej - podobieństwa

Determinanty a wielkość oszczędności gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej - podobieństwa

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia Anny Korzeniowskiej pt. Determinanty a wielkość oszczędności gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice jest pozycją zawierającą elementy nowatorskie i uzupełniającą lukę na polskim...
30.94  37.80  6.86 

okładka książki - Ludzie których spotkałem. Sylwetki i wspomnienia

Ludzie których spotkałem. Sylwetki i wspomnienia

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Wspomnienia; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Bartmiński Jerzy ur. 1939 r. w Przemyślu, profesor emeritus UMCS i Instytutu Slawistyki PAN, etnolingwista, badacz semantyki, stylistyki, tekstologii, aksjologii. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; założyciel i wieloletni...
28.83  33.60  4.77 

okładka książki - Żywność a zdrowie człowieka

Żywność a zdrowie człowieka

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Poradniki / Zdrowie i uroda; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Wśród licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych na temat prawidłowego odżywiania istnieje wiele błędnych stereotypów dotyczących związku odżywiania z powstawaniem różnych chorób i procesem starzenia, które nie...
30.94  37.80  6.86 

okładka książki - Dyplomacja naukowa. Koncepcja - praktyka

Dyplomacja naukowa. Koncepcja - praktyka

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Recenzowana publikacja jest pierwszą, a zatem unikalną monografią w polskim dorobku badawczym, w której podjęte zostało zagadnienie dyplomacji naukowej. [...] Wartość szczególną monografii stanowią z jednej strony wnikliwa, rzetelna...
34.23  39.90  5.67 

okładka książki - Zrównoważona i inteligentna gospodarka odpadami komunalnymi

Zrównoważona i inteligentna gospodarka odpadami komunalnymi

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Monografia dotyczy istotnej problematyki związanej z opracowaniem koncepcji spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego środowisku systemu gospodarki odpadami komunalnymi, określono w niej również strategię i plany działania związane z rozwojem...
36.04 

okładka książki - Analiza stanowisk pracy i jej synteza

Analiza stanowisk pracy i jej synteza

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Praca; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka Adama Bieli Analiza stanowisk pracy i jej synteza. Europejski Kwestionariusz Analizy Stanowisk Pracy (EKASP) omawia fundamentalną problematykę analizy pracy ważną zarówno dla dyscypliny psychologii pracy i organizacji, jak i dla praktyki...
27.50  28.83  1.33 

okładka książki - Obrona konieczna w polskim i amerykańskim prawie karnym

Obrona konieczna w polskim i amerykańskim prawie karnym

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka zawiera gruntowną analizę funkcjonujących w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych rozwiązań prawnych dotyczących obrony koniecznej. Autor w oparciu o poglądy doktryny oraz orzecznictwo przedstawia podobieństwa i różnice w...
32.65  39.90  7.25 

okładka książki - Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym

Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Podejmując się całościowej oceny recenzowanej książki, należy stwierdzić, że jest to dzieło naukowe wysokiej próby. Dokonano w nim świeżego, a zarazem bardzo kompetentnego spojrzenia na przestępstwa współukarane w polskim prawie...
32.44  37.80  5.36 

okładka książki - Dyskurs tożsamościowy Ukrainy po Rewolucji Godności przez pryzmat kwestii językowej

Dyskurs tożsamościowy Ukrainy po Rewolucji Godności przez pryzmat kwestii językowej

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
[...] Pracę uznać należy za szczególnie potrzebną. Wnosi ona do dyskursu naukowego w Polsce nowe, słabo rozpoznane, a także niebędące dotąd przedmiotem intensywnej eksploracji naukowej zagadnienia. Od czasu Rewolucji Godności w...
20.89  25.20  4.31 

Strona 1 z 139 : 12345...ostatnia» (2764 pozycji)