pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej


okładka książki - Epidemie - choroby - patologie. Rozważania humanistów cz. 2

Epidemie - choroby - patologie. Rozważania humanistów cz. 2

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Refleksja humanistyczna nad sprawami trapiącymi ludzkość wydobywa wyspecjalizowane nierzadko wątki (jak epidemia, uzależnienie, dysfunkcja) i czyni z nich zagadnienia uniwersalne, a więc wspólne, ogólnoludzkie. Takie poszerzanie...
30.63 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Kultura - Białoruś. Jakby w cieniu i ciszy

Kultura - Białoruś. Jakby w cieniu i ciszy

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
W antologii zostały umieszczone publikowane w Kulturze teksty poświęcone Białorusi, jej historii (najczęściej łączonej z problematyką Wielkiego Księstwa Litewskiego) oraz współczesności. Znalazły się w niej także szkice...
46.85 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Przywództwo lokalne kobiet w Polsce. Studium gmin wiejskich

Przywództwo lokalne kobiet w Polsce. Studium gmin wiejskich

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2023; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
tanowi oryginalne i wartościowe dzieło, w którym uwidacznia się przemyślana i efektywnie dokonana analiza. Badanie empiryczne przeprowadzono zgodnie z warsztatem naukowym, a ich wyniki przedstawiono w sposób interesujący. Liczne...
53.22 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece. Doświadczenia i wyzwania

Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece. Doświadczenia i wyzwania

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Przemiany technologiczne leżące u podstaw dynamicznego rozwoju mediów [...] generują konieczność uwzględnienia zmian w sposobie rozumienia (i projektowania) nowoczesnej edukacji medialnej, zarówno w jej warstwie teoretycznej, jak i...
32.93 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - E-learning akademicki. Perspektywa wybranych dyscyplin nauk społecznych

E-learning akademicki. Perspektywa wybranych dyscyplin nauk społecznych

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Praca jest monografią autorską stanowiącą efekt wieloletniego doświadczenia dydaktycznego (ale również badawczego) w zakresie wykorzystania i wdrażania e-learningu w kształceniu akademickim. W publikacji Autorka łączy trzy...
43.90 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Placówka leśna jako miejsce łączenia dzieci z naturą. Jakościowe studium przypadku

Placówka leśna jako miejsce łączenia dzieci z naturą. Jakościowe studium przypadku

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Monografia Placówka leśna jako miejsce łączenia dzieci z naturą jest dziełem oryginalnym, powstałym dzięki pasji i wieloletniemu doświadczeniu naukowemu Autorki, która na podstawie pogłębionych studiów nad literaturą zagadnienia, z...
34.23 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Podążając za Karolem Wojtyłą. Sześć wykładów z pedagogiki tolerancji

Podążając za Karolem Wojtyłą. Sześć wykładów z pedagogiki tolerancji

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Autor jasno wskazuje na cel pedagogii tolerancji, który lokuje w kształtowanie myślenia, postaw i zachowań dotyczących drugiego człowieka, opartych na poszanowaniu jego godności bez wykluczania, kategoryzowania i wartościowania na lepszych...
36.04 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wzory karier zawodowych młodych dorosłych a miejsce pochodzenia

Wzory karier zawodowych młodych dorosłych a miejsce pochodzenia

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Studia nad pokoleniem młodzieży od wielu dekad są traktowane jako jedno z podstawowych i najważniejszych zadań socjologii. W pokoleniu ludzi wchodzących w dorosłość, poszukujących swojego miejsca w istniejących strukturach...
31.10 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Medialne dyskursy (nie)pamięci zbiorowej

Medialne dyskursy (nie)pamięci zbiorowej

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Publikacja Marty Wójcickiej Medialne dyskursy (nie)pamięci zbiorowej ma charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że autorka wykorzystuje w niej twórczo dorobek medioznawstwa, komunikatologii, socjologii, politologii, semiologii,...
45.05 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX-XXI w.)

Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX-XXI w.)

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Książka jest efektem [...] tytanicznej pracy nad zgromadzeniem i analizą ogromnego materiału źródłowego (źródła pisane, ale też nagrania sporządzone w redakcjach) oraz zebraniem i uporządkowaniem opracowań teoretycznych czy...
68.44 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Dziedzictwo leksykalne wyznacznikiem tożsamości regionu lubelskiego

Dziedzictwo leksykalne wyznacznikiem tożsamości regionu lubelskiego

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Recenzowana monografia, zatytułowana Dziedzictwo leksykalne wyznacznikiem tożsamości regionu lubelskiego, jest ostatnim tomem projektu Regionalne dziedzictwo językowe Lubelszczyzny o charakterze etnicznym: Słownik gwar Lubelszczyzny (tomy VI-XII)...
39.64 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Język metaforyczny młodzieży z dysleksją rozwojową

Język metaforyczny młodzieży z dysleksją rozwojową

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka jest dojrzałą i starannie opracowaną propozycją wydawniczą potrzebną na rynku książek naukowych. Godne upowszechnienia są rezultaty wykonanych badań empirycznych i dokonane analizy. Dość szeroki wachlarz podjętych...
30.63 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Interpretacja świata w języku i w tekście artystycznym

Interpretacja świata w języku i w tekście artystycznym

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka zawiera 12 szkiców Anny Pajdzińskiej, znanej i cenionej badaczki złożonych relacji język - świat - poznanie - kultura / literatura. Zawartość została podzielona na trzy bloki tematyczne: 1. Język - zaklęty krąg, 2. Czas,...
32.18 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Antroponimia kobiet warstwy mieszczańskiej i chłopskiej środkowo-zachodniego Podlasia w XVII-XVIII w

Antroponimia kobiet warstwy mieszczańskiej i chłopskiej środkowo-zachodniego Podlasia w XVII-XVIII w

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Opracowanie wpisuje się w nurt badań nad historyczną antroponimią pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, które są prowadzone przez onomastów z różnych ośrodków i mają już swoją tradycję. W książce poddano analizie...
32.18 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Inwestycje alternatywne w niespokojnych czasach. Inwestycje emocjonalne i kryptoaktywa

Inwestycje alternatywne w niespokojnych czasach. Inwestycje emocjonalne i kryptoaktywa

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Ostatnie lata przynoszą nam wiele zdarzeń, które sprawiają, że obecne czasy można uznać za ciekawe lub niespokojne. Jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy: nadal trwający konflikt na terenie Ukrainy, wysoka inflacja dotykająca...
28.83 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zarządznie jakością

Zarządznie jakością

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Celem monografii jest próba syntetycznego ujęcia problematyki zarządzania jakością od klasyki do czasów współczesnych. Przedstawiono w niej ewolucję uwarunkowań powstania i rozwoju jakości, dokonano charakterystyki dominujących...
54.03 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Jakość 4.0 w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej

Jakość 4.0 w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Nowe podejście do jakości i zarządzania nią stało się koniecznością w warunkach rewolucji cyfrowej. Wdrażanie systemów cyberfizycznych umożliwia zmianę architektury systemu zarządzania produkcją. Zastosowanie nowych technologii...
39.64 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wybrane kierunki zmian modeli biznesu na tle wyzwań współczesnej gospodarki

Wybrane kierunki zmian modeli biznesu na tle wyzwań współczesnej gospodarki

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
[Monografia] poświęcona jest zmianom modeli biznesu przedsiębiorstw w obliczu narastającej niepewności i zróżnicowania współczesnej gospodarki. Zagadnienie to jest niezwykle istotne [...]. [Zostały tu] zaprezentowane wyniki autorskich...
32.44 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Inwestycje alternatywne. Inwestowanie w nieruchomości - wybrane zagadnienia

Inwestycje alternatywne. Inwestowanie w nieruchomości - wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
zagadnień: począwszy od możliwych instrumentów i rodzajów inwestycji, przez kwestie ich wyceny, szacowania ryzyka, budowania portfeli inwestycyjnych pod działaniem aspektów regulacyjnych, aż po tematykę ochrony inwestorów....
28.83 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Kobiety-Polki w nauce

Kobiety-Polki w nauce

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja ma charakter upowszechniający badania naukowe i znaczenie wkładu w rozwój nauki w Polsce i na świecie kobiet, które przez aktywność naukową, kontakty środowiskowe i oddziaływanie naukowe, instytucjonalne oraz osobowościowe zapisały się w...
38.92 
Wyślemy w czasie: 24 h

Strona 1 z 148 : 12345...ostatnia» (2954 pozycji)