pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
»
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Sortuj wg

Motywy demonologiczne w poezji - okładka książki
Agnieszka Potyrańska
Motywy demonologiczne w poezji Zinaidy Gippius w ujęciu kontekstualnym
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
inaida Gippius to postać niezwykła w historii literatury rosyjskiej. Była ona nie tylko wybitną poetką, przedstawicielką tzw. starszego pokolenia symbolistów rosyjskich, ale również dramaturgiem, memuarystą, krytykiem, piszącym pod...
Cena: 31.35  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 6.45 
do koszyka

Polityki sieciowej popkultury - okładka książki
Jakub Nowak
Polityki sieciowej popkultury
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Publikacja Polityki sieciowej popkultury dotyczy praktyk uczestnictwa w sieciowej kulturze popularnej jako aktywności politycznej, czyli tych względnie nowych momentów, gdy popkultura online staje się językiem, którym mówią...
Cena: 43.55  Cena wydawcy: 52.50 zł Oszczędzasz: 8.95 
do koszyka

Kobieta niepoznana na przestrzeni - okładka książki
Anna Obara-Pawłowska, Anna Miączewska, Dariusz Wróbel (red.)
Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie pomijanych czy też marginalizowanych w dotychczasowym dyskursie naukowym sfer aktywności kobiet, jak również wskazanie nowych możliwości w badaniach nad wydawać by się mogło dobrze rozpoznanymi...
Cena: 34.84  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 7.16 
do koszyka

Nowe ruchy społeczne - okładka książki
Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj (red.)
Nowe ruchy społeczne
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Dynamiczny rozwój nowych ruchów społecznych, powstających w odpowiedzi na pojawiające się problemy i zagrożenia, skłonił autorów niniejszej publikacji do pogłębionej analizy zjawiska. Jej celem jest usystematyzowanie i ocena...
Cena: 38.21  Cena wydawcy: 39.90 zł Oszczędzasz: 1.69 
do koszyka

Zabawa i zabawka. Konteksty, wartość, - okładka książki
Barbara Bilewicz-Kuznia (red.)
Zabawa i zabawka. Konteksty, wartość, znaczenia
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie prezentuje współczesne i historyczne ujęcie zabawy oraz przedstawia jej znaczenie z różnych perspektyw. Jego celem jest zaktualizowanie wiedzy na temat walorów rozwojowych zabawy, budowanie szacunku dla tej formy...
Cena: 31.35  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 6.45 
do koszyka

Europejska polityka kosmiczna - okładka książki
Irma Słomczyńska
Europejska polityka kosmiczna
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka [...] w treściwy sposób przedstawia aktualne i ważne zagadnienie, jakim jest europejska polityka kosmiczna, zawiera nowe treści w odniesieniu do istniejącej literatury i stanowi oryginalne ujęcie badanego problemu. Została napisana...
Cena: 51.42  Cena wydawcy: 63.00 zł Oszczędzasz: 11.58 
do koszyka

Tożsamość w procesach społeczno-kulturowych. - okładka książki
Tożsamość w procesach społeczno-kulturowych. Tom 11
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Tom jedenasty serii Tradycja dla współczesności stanowi kontynuację dwóch poprzednich, zatytułowanych Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacja (t.9) oraz Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych (t.10). Tomy...
Cena: 24.77  Cena wydawcy: 29.40 zł Oszczędzasz: 4.63 
do koszyka

Edukacja polonistyczna. metamorfozy - okładka książki
Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin (red.)
Edukacja polonistyczna. metamorfozy kontekstów i metod
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
W zebranych szkicach skoncentrowano się na przyczynach sygnalizowanych przemian, ich przebiegu, specyfice, wartościach, w szczególności zaś na walorach (rzadziej) i (częściej) skutkach niepożądanych, uświadamianych sobie bądź nie przez...
Cena: 31.35  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 6.45 
do koszyka

Edukacja polonistyczna wobec przemian - okładka książki
Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska (red.)
Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Tytuł publikacji i problematyka zamieszczonych w niej artykułów wpisują się w obszar interdyscyplinarnych badań i dyskusji nad kształtem współczesnej edukacji w tym edukacji polonistycznej i perspektyw jej rozwoju. Znaczącą rolę w...
Cena: 29.61  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 6.09 
do koszyka

Bezpieczeństwo energetyczne we - okładka książki
Marek Pietraś, Justyna Misiągiewicz (red.)
Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Bezpieczeństwo stanowi podstawową kategorię analizy w ramach nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. W tradycyjnym ujęciu bezpieczeństwo jest analizowane w kontekście zagrożeń i wiąże się ze stosowaniem siły i przymusu...
Cena: 54.78  Cena wydawcy: 63.00 zł Oszczędzasz: 8.22 
do koszyka

Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe - okładka książki
Dorota Filar, Piotr Krzyżanowski (red.)
Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Niniejszy tom stanowi stanowi księgę pamiątkową poświęconą Profesorowi Ryszardowi Tokarskiemu. Jest On zaliczany do grona najwybitniejszych współczesnych polskich lingwistów. Od początku swej naukowej drogi związany jest z...
Cena: 70.41  Cena wydawcy: 94.50 zł Oszczędzasz: 24.09 
do koszyka

Etyka słowa. Wybór opracowań. Tom - okładka książki
Etyka słowa. Wybór opracowań. Tom 1
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W niniejszym tomie znalazły się teksty wybitnych polskich uczonych pracujących w słowie i dla słowa. Niech ten imponujący zestaw autorów świadczy o skali problemu społecznego, jakim stał się publiczny dyskurs w naszym kraju, jakże...
Cena: 49.03  Cena wydawcy: 65.10 zł Oszczędzasz: 16.07 
do koszyka

Istota i charakter prawny aktów - okładka książki
Kamil Sikora
Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
[...] z całą pewnością można stwierdzić, że recenzowana książka jest opracowaniem oryginalnym i wartościowym. Autor w sposób nowatorski i twórczy scharakteryzował oraz dokonał analizy prawniczej zawartych w niej zagadnień w sposób...
Cena: 47.44  Cena wydawcy: 63.00 zł Oszczędzasz: 15.56 
do koszyka

Współczesne media - gatunki w mediach. - okładka książki
Współczesne media - gatunki w mediach. Tom 2. Gatunki w mediach elektronicznych
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka jest ósmą z serii Współczesne media. [...] Trzon publikacji stanowią teksty wygłoszone podczas konferencji Współczesne media - gatunki w mediach zorganizowanej w kwietniu 2016 roku przez Zakład Dziennikarstwa...
Cena: 44.29  Cena wydawcy: 50.40 zł Oszczędzasz: 6.11 
do koszyka

Kultura w świecie luster. Jeszcze - okładka książki
Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multipublikacjach w sztuce XX i XXI wieku
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Artykuły zgromadzone w niniejszym tomie zostały poświęcone analizie wybranych dzieł będących przejawami zróżnicowanych form re-kreacji, powtórzeń i odzwierciedleń, widzianych zarówno w aspekcie związków międzytekstowych, jak i w...
Cena: 25.58  Cena wydawcy: 33.60 zł Oszczędzasz: 8.02 
do koszyka

Czytelnicy - zasoby informacji - okładka książki
Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła
Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka podejmuje ważne zagadnienia dotyczące aktualnych przemian w obszarze informacji i wiedzy oraz komunikacji z użytkownikiem bibliotek i informacji digitalnej. Teksty pisane z perspektywy badaczy oraz specjalistów - bibliotekarzy...
Cena: 33.09  Cena wydawcy: 39.90 zł Oszczędzasz: 6.81 
do koszyka

Estudio contrastivo de las expresiones - okładka podręcznika
Beata Brzozowska-Zburzyńska
Estudio contrastivo de las expresiones temporales de base nominal en espanol, frances y polaco
Podręcznik. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Przedstawiona do recenzji monografia autorstwa Pani dr Beaty Brzozowskiej-Zubrzyńskiej wpisuje się w nurt badań leksykalno-porównawczych, zestawiając wyrażenia czasowe o podstawie nominalnej z trzech języków: hiszpańskiego, francuskiego...
Cena: 28.78  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 9.02 
do koszyka

Filozoficzne zagadnienia mechaniki - okładka książki
Andrzej Łukasik
Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Książka Andrzeja Łukasika jest jednym z najlepszych wprowadzeń do filozofii fizyki kwantowej dla humanistów, łączy bowiem elementy wiedzy ścisłej zarówno z podstawami formalizmu matematycznego mechaniki kwantowej, jak i z...
Wielka obniżka cen!Cena: 25.69  Cena wydawcy: 33.60 zł Oszczędzasz: 7.91 
do koszyka

Poczucie obciążenia pracą pedagogów - okładka książki
Joanna Wierzejska
Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Praca dr Joanny Wierzejskiej stanowi ważkie przedsięwzięcie, wypełniając lukę na rodzimym rynku wydawniczym z zakresu wiedzy wiążącej się z traumą (stresem) reprezentantów kilku zawodów (...) funkcjonujących w obszarze tzw. pomocy...
Cena: 27.18  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 8.52 
do koszyka

Wschód Europy vol. 2 nr.2/2016 - okładka książki
Walenty Baluk, Jakub Olchowski
Wschód Europy vol. 2 nr.2/2016 Studia humanistyczno-społeczne
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Tom składa się z trzech części: 1. Polityka i kultura (3 prace); 2. Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe (9 prac); Recenzje i sprawozdania (4...
Cena: 33.21  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 4.59 
do koszyka

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...2441-2457» (z 2457.)