pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej


okładka książki - Akceptacja niepełnosprawności u kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu

Akceptacja niepełnosprawności u kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Akceptacja niepełnosprawności, zgodnie z założeniami B. Wright (1983), nie jest tożsama z rezygnacją i uległością względem posiadanych ograniczeń oraz poddaniem się nieuchronności świata. Oznacza jedynie, albo aż, zaakceptowanie...
32.44  37.80  5.36 
do koszyka

okładka książki - Założenia realizacji przedmiotów artystycznych w polskim szkolnictwie powszechnym w latach 1918-1939

Założenia realizacji przedmiotów artystycznych w polskim szkolnictwie powszechnym w latach 1918-1939

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka jest rozprawą z pogranicza pedagogiki, historii, teorii wychowania, socjologii i filozofii pedagogiki oraz pedagogiki artystycznej. Należy uznać za sukces Autorki umiejętną charakterystykę wszystkich...
30.63  35.70  5.07 
do koszyka

okładka książki - Konsumpcja w Polsce. Uwarunkowania, zmiany i współczesne trendy

Konsumpcja w Polsce. Uwarunkowania, zmiany i współczesne trendy

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Autorzy podjęli się bardzo ważnego i aktualnego tematu, który wpisuje się w problematykę konsumpcji i zachowań konsumentów. Zmiany, jakie zachodzą w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, szczególnie w obecnych czasach, są...
32.44  37.80  5.36 
do koszyka

okładka książki - Teoria rywalizacji hierarchii

Teoria rywalizacji hierarchii

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Teoria rywalizacji hierarchii jest próbą nowego, szerszego spojrzenia na problem rywalizacji w układzie jednostek, ale też w układzie różnego rodzaju zrzeszeń. Rywalizacja hierarchii może być rozumiana jako rywalizacja pomiędzy...
27.03  31.50  4.47 
do koszyka

okładka książki - Wśród stereotypów i tekstów kultury. Studia lingwistyczne

Wśród stereotypów i tekstów kultury. Studia lingwistyczne

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Walorem monografii jest jej bogaty, starannie wyselekcjonowany materiał badawczy, umożliwiający szerokie omówienie poruszanych zagadnień, uwzględniających adekwatne perspektywy metodologiczne. Analizy materiałowe poprzedzają istotne dla...
32.44  37.80  5.36 
do koszyka

okładka książki - Instytucje systemów politycznych w procesie zmian
praca zbiorowa

Instytucje systemów politycznych w procesie zmian

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Praca [...] zawiera zbiór rozważań na temat instytucji systemów politycznych w procesie zmian w szerokim ujęciu. [...] Bez wątpienia publikacja ta jest jedną z bardziej interesujących z uwagi na fakt ujęcia problematyki z innej...
27.03  31.50  4.47 
do koszyka

okładka książki - Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku

Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka amerykańska; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia dr. Marcina Pomarańskiego jest oryginalnym osiągnięciem naukowo-badawczym. Poświęcona jest ruchom secesjonistycznym w USA w XXI wieku jako zjawisku dezintegrującemu ład społeczno-polityczny w przestrzeni lokalnej i centralnej...
30.63  35.70  5.07 
do koszyka

okładka książki - Ścieżki kultury. Tom 1. Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe

Ścieżki kultury. Tom 1. Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Koniec wieku XX i pierwsze dekady XXI stulecia często określane są pogardliwie mianem epoki kultury obrazkowej. Współczesnym czasom zarzuca się detronizację kultury wysokiej i zabójstwo słowa. Wraz z szybko postępującym rozwojem...
28.83  33.60  4.77 
do koszyka

okładka książki - Ocenianie w szkole na cenzurowanym. Badania - Dylematy - Inspiracje
praca zbiorowa

Ocenianie w szkole na cenzurowanym. Badania - Dylematy - Inspiracje

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Bez wątpienia dobre ocenianie oparte na solidnych podstawach dawnej i współczesnej myśli naukowej stanowić powinno niezbywalną część edukacji na każdym etapie. Myśl ta stale powraca w dyskusjach nad jej jakością, efektywnością,...
36.10  44.10 
do koszyka

okładka książki - Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku

Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku jest cenną pracą, godną polecenia wszystkim osobom interesującym się sprawami stosunków międzynarodowych. Opracowanie jest dojrzałą refleksją na temat zmian ładu międzynarodowego,...
34.37  42.00  7.63 
do koszyka

okładka książki - Osiemdziesiąt. Studium o poezji przełomów

Osiemdziesiąt. Studium o poezji przełomów

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka nosi tytuł Osiemdziesiąt, co oznacza mniej więcej tyle, że jej autor nie chciał na siłę tworzyć żadnej karkołomnej ani nader kontrowersyjnej konstrukcji terminologicznej, chciał jedynie pokazać trwałość pewnych zjawisk w...
33.78  39.90  6.12 
do koszyka

okładka książki - Przestępstwa przeciwko wolności

Przestępstwa przeciwko wolności

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Opracowanie jest zbiorem artykułów pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Poświęcone jest przestępstwom przeciwko wolności w polskim kodeksie karnym. Nie jest to pierwsze opracowanie tego...
55.99  69.30  13.31 
do koszyka

okładka książki - Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia

Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Lektura książki dowodzi, że problematyka osób ze spektrum autyzmu jest inspirująca dla wielu autorów i zachęca do podejmowania badań skupionych na poszukiwaniu skutecznych strategii wsparcia i ich uwarunkowań. [...] Pomysł na...
41.24  50.40  9.16 
do koszyka

okładka książki - Urząd wojewody lubelskiego w latach 1919-2019. Sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach polityczny

Urząd wojewody lubelskiego w latach 1919-2019. Sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach polityczny

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Dzieje struktur administracyjnych, jak też poszczególnych instytucji administracyjnych działających na ziemiach polskich w XX w., a zwłaszcza na przełomie wieków XX/XX [...], są bardzo słabo rozpoznane; badania na ich temat są dopiero w...
41.44  48.30  6.86 
do koszyka

okładka książki - Nowa frazeologia we współczesnej rosyjskiej prasie / Новая фразеология в современной российской прессе

Nowa frazeologia we współczesnej rosyjskiej prasie / Новая фразеология в современной российской прессе

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia dr Olgi Jakowlewej podejmuje temat niezwykle istotny dla współczesnej praktyki badań rusycystycznych. Jest to praca niezmiernie potrzebna, ponieważ przedstawia materiał nie do końca poznany; mimo bogatej literatury przedmiotu zarówno...
27.50  33.60  6.1 
do koszyka

okładka książki - Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw (Poleski Park Narodowy)

Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw (Poleski Park Narodowy)

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geografia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Praca ujawniła i udokumentowała skomplikowaną rzeźbę mis zbiorników akumulacji biogenicznej wypreparowanych w skałach kredowych. Autor zbadał ich genezę i litologię osadów wypełniających misę, a stopień szczegółowości...
24.37  29.40  5.03 
do koszyka

okładka książki - Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu

Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Praca stanowi zwartą treściowo i kompleksową monografię poświęconą systemowi wspierania przedsiębiorczości w regionie. (...) Problematyka modelowego ujęcia wpływu instytucji otoczenia biznesu na wzrost poziomu przedsiębiorczości...
30.94  37.80  6.86 
do koszyka

okładka książki - Projekt, program i portfel w praktyce gospodarczej

Projekt, program i portfel w praktyce gospodarczej

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W dynamicznie zmieniającym się świecie potrzeb i technologii doskonalenie systemu zarządzania projektami przedsiębiorstwa, w tym zarządzania programami i portfelami projektów, staje się koniecznością (...). Zagadnienia poruszane w...
36.04  42.00  5.96 
do koszyka

okładka książki - Ewolucja roli podatków i systemów podatkowych we współczesnych gospodarkach. Seria: Spór o podatki

Ewolucja roli podatków i systemów podatkowych we współczesnych gospodarkach. Seria: Spór o podatki

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru teorii opodatkowania oraz polityki podatkowej. Jej głównym celem jest ukazanie ewolucji w postrzeganiu roli podatków oraz systemów podatkowych we współczesnych...
32.65  39.90  7.25 
do koszyka

okładka książki - Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej

Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Autorka podjęła się monograficznego ujęcia memu internetowego z perspektywy pamięcioznawcy oraz mediologa. Cieszę się, że mogłam być pierwszym czytelnikiem takiego opracowania, którego Autorka jak mało kto w...
34.37  42.00  7.63 
do koszyka

Strona 1 z 132 : 12345...ostatnia» (2633 pozycji)