pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej


okładka książki - Res Historica. Tom 42
praca zbiorowa

Res Historica. Tom 42

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Res Historica; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Niniejszy tom składa się z 5 części: I. Artykuły (13 prac); II. Materiały (1 praca); III. Artykuły recenzyjne (2 prace); IV. Recenzje (2 prace); V. Odpowiedzi na recenzje/Polemiki (2...
37.06 

okładka książki - Res Historica. Tom 44
praca zbiorowa

Res Historica. Tom 44

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Res Historica; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Tom składa się z 4 części: I. Artykuły (15 prac); II. Materiały (1 praca); III. Polemika (1 praca); IV. Artykuły recenzyjne i recenzje (2...
33.36 

okładka książki - Res Historica. Tom 37

Res Historica. Tom 37

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Res Historica; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Na tom składają się: Artykuły (9 prac); Materiały (3 prace); Artykuły recenzyjne i recenzje (8...
29.65 

okładka książki - Res Historica. Tom 36

Res Historica. Tom 36

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Res Historica; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Na tom składają się: Artykuły (9 prac); Materiały (3 prace); Artykuły recenzyjne i recenzje (8...
31.51 

okładka książki - Res Historica. Tom 45

Res Historica. Tom 45

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Res Historica; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Tom składa się z 4 części: I. Artykuły (12 prac); II. Materiały (1 praca); III. Artykuły recenzyjne (3 prace); IV...
33.36 

okładka książki - Res Historica. Tom 38

Res Historica. Tom 38

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Res Historica; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Numer poświęcony Prof. Janowi...
33.36 

okładka książki - Czyńcie sobie Ziemię poddaną - ekologiczne dylematy w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego

Czyńcie sobie Ziemię poddaną - ekologiczne dylematy w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Uważam, że całościowe spojrzenie na stosunek Kościoła katolickiego do ekologii pozwoli na wyeliminowanie pobieżnych i stereotypowych ocen, jakie niekiedy występują nawet w debacie naukowej. Szczególnie z tego powodu, że Autorka zawarła...
30.33  33.60  3.27 

okładka książki - Z historii i poetyki przekładu

Z historii i poetyki przekładu

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Projekt historii tłumaczeń artystycznych składa się dziś właściwie z szeregu dość luźnych pomysłów, z których trudno zbudować całość, gdyż przy obecnym, niezwykle rozproszonym stanie wiedzy na temat przekładów przedsięwzięcie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek

Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Autorka podejmuje niezwykle ważny dla polskiej pedeutologii problem badawczy i wprowadza czytelników w zakres poszerzających i pogłębiających się zagrożeń związanych z funkcjonowaniem nauczycieli w zawodzie, a w istocie w szeroko rozumianym środowisku...
35.92  37.66  1.74 

okładka książki - Wartości w kulturach europejskich

Wartości w kulturach europejskich

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja stanowi kontynuację badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku studenckim w różnych krajach europejskich, których wyniki zostały przedstawione w tomie Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych pod...
29.21  30.63  1.42 

okładka książki - Wymiary partycypacji politycznej we współczesnej Europie

Wymiary partycypacji politycznej we współczesnej Europie

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Demokracja jest postrzegana jako rodzaj aktywności, który pozwala obywatelom państwa brać czynny udział w polityce i mieć wpływ na sposób funkcjonowania instytucji politycznych. Udział obywateli w procesie podejmowania decyzji jest jednym z podstawowych...
27.03 

okładka książki - Kiedy malarz pisze (jak się patrzy)

Kiedy malarz pisze (jak się patrzy)

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia dr Edyty Frelik jest zwięzłym przeglądem najważniejszych ustaleń dotyczących jednego z najistotniejszych zagadnień estetyki i teorii sztuki, a mianowicie pokrewieństwa sztuk. Autorka odsłania mało znany obszar twórczości malarzy i rzeźbiarzy,...
25.78  27.03  1.25 

okładka książki - Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918. Tom 4
praca zbiorowa

Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918. Tom 4

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Czwarty tom słownika, podobnie jak wcześniejsze wydatnie, powiększa naszą wiedzę o aparacie państwowym Rosji carskiej i jego funkcjonowaniu. Należy wyraźnie podkreślić, że zawarte w nim informacje odnoszą się nie tylko do losów ziem polskich, lecz także...
36.10  37.84  1.74 

okładka książki - Wybrane zagadnienia z psychologii religii
praca zbiorowa

Wybrane zagadnienia z psychologii religii

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Tematyka psychologii religii obejmuje wiele ważnych i interesujących zagadnień, które w istotny sposób wiążą się z religijnym funkcjonowaniem jednostki i społeczeństwa, a także określa specyfikę interakcji jednostka religia. W obecnej aktywności naukowej...
24.37  25.61  1.24 

okładka książki - Trójkąt ukraiński

Trójkąt ukraiński

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Bohdan Osadczuk) Beauvois odkrywa całe połacie nieznanych faktów i problemów, pomaga w istotny sposób sprawie przywracania pamięci historycznej Polakom, Ukraińcom i Rosjanom. Czyni to naprawdę sine ira et studio w imię maksymalnej rzetelności badacza......
64.47  67.42  2.95 

okładka książki - Współczesne media. Tom 2. Przemoc w mediach

Współczesne media. Tom 2. Przemoc w mediach

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Media, dziennikarstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Tematem nadrzędnym monografii zbiorowej jest, zapowiedziana tytułem, przemoc w mediach. [...] Na [...] współczesnej arenie przemoc jest pokazywana z różnymi intencjami, ale i stosowana.Tym ważniejszy jest głos nauki, która zdefiniuje, zdiagnozuje,...
34.37  36.04  1.67 

okładka książki - Ewolucja kolsko-laplandzkiego pasa mobilnego

Ewolucja kolsko-laplandzkiego pasa mobilnego

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Przedstawiona praca habilitacyjna [] zredagowana jest w 12 rozdziałach. Słusznie przyjął Autor, że rozwiązanie problemu ewolucji kolsko-laplandzkiego pasa mobilnego możliwe jest na podstawie szczegółowych badań...
29.21  30.63  1.42 

okładka książki - Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach

Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Zbiór ten zawiera cenne szkice i rozprawy, trafnie rozpoznające zagadnienie różnorodnego przekazywania treści politycznych lub wątków z polityką pośrednio związanych w dziełach literackich, utworach niefikcjonalnych i innych tekstach kultury, a także...
46.40  48.65  2.25 

okładka książki - Wolność w kontekście determinizmu

Wolność w kontekście determinizmu

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia polityki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Krzysztof Rojek napisał pracę poświęconą dyskutowanemu również w Polsce problemowi wolności, ale dyskutowanemu raczej w perspektywie analiz prowadzonych przez myślicieli anglosaskich, nieuwzględniających rozwiązań nawiązujących do Kanta. Temat...
34.04  35.69  1.65 

okładka książki - Nauczanie łączliwości składniowej czasownika jako element wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu

Nauczanie łączliwości składniowej czasownika jako element wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Główny problem surdopedagogiki i surdologopedii zawiera się w pytaniu: w jaki sposób pomóc dziecku z uszkodzonym słuchem przyswoić język wspólnoty społeczenej, w której przyszło na świat Uszkodzenie słuchui stanowi bowiem barierę, która blokuje...
36.04  39.64  3.6 

Strona 1 z 137 : 12345...ostatnia» (2738 pozycji)