pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
»
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Sortuj wg

Współczesne media - gatunki w mediach - okładka książki
Współczesne media - gatunki w mediach Tom 2 Gatunki w mediach elektronicznych
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka jest ósmą z serii Współczesne media. [...] Trzon publikacji stanowią teksty wygłoszone podczas konferencji Współczesne media gatunki w mediach zorganizowanej w kwietniu 2016 roku przez Zakład Dziennikarstwa...
pozycja niedostępna

Kultura w świecie luster. Jeszcze - okładka książki
Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multipublikacjach w sztuce XX i XXI wieku
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Artykuły zgromadzone w niniejszym tomie zostały poświęcone analizie wybranych dzieł będących przejawami zróżnicowanych form re-kreacji, powtórzeń i odzwierciedleń, widzianych zarówno w aspekcie związków międzytekstowych, jak i w...
pozycja niedostępna

Czytelnicy - zasoby informacji - okładka książki
Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła
Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka podejmuje ważne zagadnienia dotyczące aktualnych przemian w obszarze informacji i wiedzy oraz komunikacji z użytkownikiem bibliotek i informacji digitalnej. Teksty pisane z perspektywy badaczy oraz specjalistów - bibliotekarzy...
pozycja niedostępna

Estudio contrastivo de las expresiones - okładka książki
Beata Brzozowska-Zburzyńska
Estudio contrastivo de las expresiones temporales de base nominal en espanol, frances y polaco
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Przedstawiona do recenzji monografia autorstwa Pani dr Beaty Brzozowskiej-Zubrzyńskiej wpisuje się w nurt badań leksykalno-porównawczych, zestawiając wyrażenia czasowe o podstawie nominalnej z trzech języków: hiszpańskiego, francuskiego...
pozycja niedostępna

Filozoficzne zagadnienia mechaniki - okładka książki
Andrzej Łukasik
Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Książka Andrzeja Łukasika jest jednym z najlepszych wprowadzeń do filozofii fizyki kwantowej dla humanistów, łączy bowiem elementy wiedzy ścisłej zarówno z podstawami formalizmu matematycznego mechaniki kwantowej, jak i z...
pozycja niedostępna

Poczucie obciążenia pracą pedagogów - okładka książki
Joanna Wierzejska
Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Praca dr Joanny Wierzejskiej stanowi ważkie przedsięwzięcie, wypełniając lukę na rodzimym rynku wydawniczym z zakresu wiedzy wiążącej się z traumą (stresem) reprezentantów kilku zawodów (...) funkcjonujących w obszarze tzw. pomocy...
Cena: 29.66  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 6.04 
do koszyka

Wschód Europy vol. 2 nr.2/2016 - okładka książki
Walenty Baluk, Jakub Olchowski
Wschód Europy vol. 2 nr.2/2016 Studia humanistyczno-społeczne
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Tom składa się z trzech części: 1. Polityka i kultura (3 prace); 2. Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe (9 prac); Recenzje i sprawozdania (4...
Cena: 33.02  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 4.78 
do koszyka

Lubelski Rocznik Pedagogiczny vol. - okładka książki
Lubelski Rocznik Pedagogiczny vol. 35 Nr 4 2016
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Lubelski Rocznik Pedagogiczny ukazuje się od roku 1963. Pierwszym redaktorem naczelnym Rocznika był wybitny dydaktyk prof. Konstanty Lech. Początkowo pismo ukazywało się dzięki wsparciu Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie i...
Cena: 31.20  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 4.5 
do koszyka

Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures - okładka książki
Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes. Melanges de litterature offerts a Czesław Grzesiak
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Les études réunies dans ce volume, écrites par des amis, des collegues et des disciples de Czesław Grzesiak, représentants a titres divers du milieu universitaire, témoignent de la sympathie, expriment la gratitude...
Cena: 27.92  Cena wydawcy: 33.60 zł Oszczędzasz: 5.68 
do koszyka

Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność - okładka książki
Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Tom Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku jest próbą przyjrzenia się kategorii oryginalności, ale i przeciwnie: odbicia, multiplikacji w wielu różnych znaczeniach, na odmiennych...
Cena: 29.66  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 6.04 
do koszyka

Ku antropologii procesualnej. Dyfuzjonizm - okładka książki
Maciej Rajewski
Ku antropologii procesualnej. Dyfuzjonizm brytyjski przełomu XIX i XX wieku
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka Macieja Rajewskiego jest pierwszym w polskim piśmiennictwie naukowym opracowaniem poświęconym dokonaniom badaczy brytyjskich reprezentujących orientacje dyfuzjonistyczną w antropologii kultury. Bez wątpienia wypełnia ona istotna lukę...
Cena: 50.59  Cena wydawcy: 60.90 zł Oszczędzasz: 10.31 
do koszyka

Zagadnienia lingwistyki przekładu - okładka książki
Roman Lewicki
Zagadnienia lingwistyki przekładu
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Monografia Zagadnienia lingwistyki przekładu systematyzuje niektóre spośród podstawowych zagadnień przekładoznawstwa, oferując propozycje spojrzenia na przekład z wyraźnie określonych pozycji lingwistycznych, w...
Cena: 40.12  Cena wydawcy: 48.30 zł Oszczędzasz: 8.18 
do koszyka

La dynamique du systeme des pronoms - okładka książki
Małgorzata Posturzyńska-Bosko
La dynamique du systeme des pronoms personnels en moyen francais example des textes de Christine de
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zawartości monografii dobrze odpowiada tytuł. Chodzi o naszkicowanie obrazu systemu zaimków osobowych takiego, jaki funkcjonował w średniofrancuskim i który znany jest w bardzo ogólnych zarysach. Odpowiedzieć na pytanie o to, jak ten...
Cena: 29.66  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 6.04 
do koszyka

Czas jako kategoria językowo-kulturowa - okładka książki
Joanna Szadura
Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
O czym jest ta książka Na pewno nie jest o czasie ujmowanym jako wielkość fizyczna. Jest o człowieku i o tym, jak człowiek czas rozumie, jak go przeżywa, mierzy, segmentuje, ocenia, jak wpisuje weń swoje życie. Traktuje o czasie...
Cena: 40.12  Cena wydawcy: 48.30 zł Oszczędzasz: 8.18 
do koszyka

Turystyka w edukacji historycznej - okładka książki
Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Turystyka inspirowana kulturą, a zwłaszcza turystyka historyczna, budzi coraz większe zainteresowanie ze strony organizatorów i animatorów edukacji. Posiada on bowiem potężny potencjał dydaktyczno-wychowawczy. Turystyka jako element...
Cena: 36.63  Cena wydawcy: 44.10 zł Oszczędzasz: 7.47 
do koszyka

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej - okładka książki
Zbigniew Hubicki (red.)
Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Skrypt pt. Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku chemii technicznej, którzy rozpoczynają studia w Wydziale Zamiejscowym UMCS...
Cena: 24.80  Cena wydawcy: 29.40 zł Oszczędzasz: 4.6 
do koszyka

Wyższe wykształcenie a rynek pracy. - okładka książki
Jagoda Jezior
Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Opracowane przez Jagodę Jezior studium jest rezultatem wieloletniej pracy badawczej prowadzonej na terenie województwa lubelskiego pod kątem wartości wyższego wykształcenia na rynku pracy. Podstawą opracowania jest kilkanaście...
Cena: 40.03  Cena wydawcy: 52.50 zł Oszczędzasz: 12.47 
do koszyka

Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - okładka książki
Lubelski Rocznik Pedagogiczny. Tom XXXV. Nr 3 2016
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W przygotowanym tomie zaprezentowane zostały artykuły podejmujące istotne zagadnienia związane z kształceniem nauczycieli oraz wymaganymi od nich kompetencjami, z silnym ukierunkowaniem na edukację zdrowotną. Żywimy nadzieję, że...
Cena: 28.63  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 7.07 
do koszyka

Uczeń z autyzmem - okładka książki
Anna Prokopiak
Uczeń z autyzmem
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografia adresowana jest - jako pomoc i inspiracja - do dyrektorów szkół, kadry nauczycieli i specjalistów, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących, jak również rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem oraz...
Cena: 27.92  Cena wydawcy: 33.60 zł Oszczędzasz: 5.68 
do koszyka

Gotowość nauczycieli do stosowania - okładka książki
Wojciech Czerski
Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Praca powinna być lekturą obowiązkową dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, jak również osób przygotowujących założenia do systemu kształcenia nauczycieli.Z recenzji dr hab. Elżbiety Sałaty,...
Cena: 28.63  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 7.07 
do koszyka

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...2441-2444» (z 2444.)