pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
»
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Sortuj wg

Konteksty cierpienia - okładka książki
Konteksty cierpienia
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zagadnienia podjęte w monografii mają nie tylko wartość poznawczą poprzez to, że ukazują wielowymiarowość cierpienia, ale mogą być też pomocne w diagnostyce klinicznej i konstruowaniu odpowiedniego wsparcia psychologicznego [...]...
Cena: 23.02  Cena wydawcy: 27.30 zł Oszczędzasz: 4.28 
do koszyka

Prolegomena do historii komunikacji - okładka książki
Włodzimierz Mich
Prolegomena do historii komunikacji społecznej Tom 4. Psychosomatyczne uwarunkowania komunikacji
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Tom 4 Prolegomenów. podobnie jak poprzednie, to znakomita i wielostronna analiza zjawisk związanych z komunikowaniem się ludzi, w tym tomie szczególnie wewnątrzpodmiotowych, inspirowana najważniejszymi osiągnięciami badawczymi w obszarze nauki...
Cena: 38.39  Cena wydawcy: 46.20 zł Oszczędzasz: 7.81 
do koszyka

Predykatory nonkonformizmu pozornego - okładka książki
Ryszarda E. Bernacka
Predykatory nonkonformizmu pozornego
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Nonkonformizm pozorny w ujęciu kulturowo-społecznym oznacza postawę i zachowanie jednostek o wyselekcjonowanych atrybutach wzbudzających zainteresowanie - takich jak: zszokowanie, prowokacja, skandalizujące społeczne manifestacje...
Cena: 29.66  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 6.04 
do koszyka

Historyczne mniejszości językowe - okładka książki
Witold Rewera
Historyczne mniejszości językowe we włoskich regionach o statutach specjalnych. Rozważania o pojęciu autonomii i gwarancjach ochrony prawnej
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Szeroko zakrojona i realizowana zgodnie z zasadami badań o charakterze interdyscyplinarnym analiza autorstwa Witolda Rewery prowadzi do trafnych wniosków. Według niego można mówić o językowym ujęciu praw człowieka do inności własnego...
Cena: 29.66  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 6.04 
do koszyka

Relations ekphrastiques dans la - okładka książki
Alicja Koziej
Relations ekphrastiques dans la poesie contemporaine: Relations ekphrastiques Andre du Bouchet et Jacques Dupin
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka stanowi studium relacji ekfrastycznych, tj. gry tekstu z obrazem leżącym u jego źródeł. Zasadniczym osiągnięciem pracy jest ukazanie, na przykładzie obszernego korpusu tekstów poetyckich obu wybranych autorów, nowej...
Cena: 24.80  Cena wydawcy: 29.40 zł Oszczędzasz: 4.6 
do koszyka

Zarządzanie ryzykiem w środowisku - okładka książki
Mariusz Hofman
Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zarządzanie projektami, a w szczególności zarządzanie projektami w środowisku wieloprojektowym, jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania i powoli też w Polsce zdobywa coraz większe uznanie w...
Cena: 26.16  Cena wydawcy: 31.50 zł Oszczędzasz: 5.34 
do koszyka

Podmiotowość administracyjnoprawna - okładka książki
Janusz Niczyporuk
Podmiotowość administracyjnoprawna
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W prawie administracyjnym nieustannie muszą być prowadzone badania podstawowe, które przyspieszą rozwój tej najmłodszej gałęzi prawa. Z pewnością dotyczy to podmiotowości administracyjnoprawnej, gdyż...
Cena: 31.40  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 6.4 
do koszyka

Między nauką a sztuką. Wokół problemów - okładka książki
Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Wożniak (red.)
Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historii
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Oddawany do rąk czytelników tom zawiera teksty dedykowane Profesorowi Janowi Pomorskiemu z okazji jubileuszu czterdziestolecia Jego pracy naukowej. Osoba prof. Jana Pomorskiego bezdyskusyjnie kojarzy się z dziedziną humanistyki i nauk...
Cena: 43.61  Cena wydawcy: 52.50 zł Oszczędzasz: 8.89 
do koszyka

Związek Radziecki na łamach czasopisma - okładka książki
Bogdan Borowik
Związek Radziecki na łamach czasopisma ARKA (1983-1996)
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Redakcja Arki, określając linie ideowo-polityczną czasopisma, jednoznacznie identyfikowała ją jako antykomunistyczną. Najważniejszym przejawem antykomunizmu była wieloaspektowa i wielopłaszczyznowa krytyczna refleksja na temat...
Cena: 51.37  Cena wydawcy: 58.80 zł Oszczędzasz: 7.43 
do koszyka

Anuario Latinoamericano - Ciencias - okładka książki
Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 4/2016
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
ANUARIO LATINOAMERICANO - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales jest recenzowanym periodykiem naukowym wydawanym przez Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest to pierwsze czasopismo naukowe o...
Cena: 31.20  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 4.5 
do koszyka

Procesy medykalizacji we współczesnym - okładka książki
Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski (red.)
Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Jubileusz ćwierćwiecza to odpowiedni czas na spojrzenie wstecz i zbilansowanie naukowych osiągnięć. Dokonania lubelskich socjologów zatrudnionych w Zakładzie Socjologii Zdrowia, Medycyny i Rodziny Instytutu Socjologii UMCS wpisują się w...
Cena: 34.89  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 7.11 
do koszyka

Dzieje Opatów Moyenmoutier. Święci - okładka książki
Michał Tomaszek
Dzieje Opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Merytoryczna wartość przeprowadzonych badań zasługuje na uznanie. Autor wprowadza do obiegu mediewistycznego [...] nowy monograficzny obszar badawczy nad konkretnym opactwem - Moyenmoutier w XI wieku - w newralgicznym dla kształtowania...
Cena: 28.82  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 8.98 
do koszyka

Generalizacja map statystycznych - okładka książki
Paweł Cebrykow
Generalizacja map statystycznych
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zagadnienie generalizacji map statystycznych jest stosunkowo rzadko przedmiotem zainteresowania kartografów. Głównym nurtem badań generalizacyjnych są mapy ogólnogeograficzne, a szczególnie mapy topograficzne. [...] Podjęcie przez dr....
Cena: 24.02  Cena wydawcy: 31.50 zł Oszczędzasz: 7.48 
do koszyka

Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji - okładka książki
Wioletta Kałamucka
Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Praca [...] podejmuje niezwykle istotny wątek współczesnych badań nad rozwojem oraz warunkami i jakością życia ludzi, zarówno z punktu widzenia problemu (ujęcie interdyscyplinarne), jak i dziedziny badań geograficznych. [...] Stanowi ona...
Cena: 33.14  Cena wydawcy: 39.90 zł Oszczędzasz: 6.76 
do koszyka

Historie alternatywne i kontrfaktyczne. - okładka książki
Historie alternatywne i kontrfaktyczne. Wizje - narracje - metodologia
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Praca niniejsza składa się z artykułów poświęconych rozważaniom teoretycznym, dotyczącym metod umożliwiających wykorzystywanie historii kontrfaktycznych w badaniach naukowych. Nie tylko w humanistyce, ale i w naukach społecznych nie...
Cena: 25.63  Cena wydawcy: 33.60 zł Oszczędzasz: 7.97 
do koszyka

Metoda wizualizacji kierowanej - okładka książki
Krzysztof Stachyra
Metoda wizualizacji kierowanej muzyką w kontekście terapeutycznym i edukacyjnym
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Helen Bonny stworzyła metodę, która odmieniła muzykoterapię. Zaprzestano postrzegania muzyki jedynie jako narzędzia w rękach terapeuty, a zaczęto rozumieć realną siłę jej bezpośredniego oddziaływania na człowieka. Książka...
Cena: 27.22  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 8.48 
do koszyka

Przestrzenie autonomii - sztuka, - okładka książki
Teresa Pękala (red.)
Przestrzenie autonomii - sztuka, filozofia, kultura
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Celem zebranych w niniejszym tomie artykułów jest próba odpowiedzi na pytanie, co współcześnie pozostało z historycznego pojęcia autonomii sztuki i na czym miałaby polegać nowa formuła autonomii Czy wypracowana przez nowożytną...
Cena: 38.43  Cena wydawcy: 50.40 zł Oszczędzasz: 11.97 
do koszyka

Współczesne media - gatunki w mediach. - okładka książki
praca zbiorowa
Współczesne media - gatunki w mediach. Tom 1. Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka jest ósmą z serii Współczesne media. [...] Trzon publikacji stanowią teksty wygłoszone podczas konferencji Współczesne media - gatunki w mediach zorganizowanej w kwietniu 2016 roku przez Zakład Dziennikarstwa...
Cena: 41.87  Cena wydawcy: 50.40 zł Oszczędzasz: 8.53 
do koszyka

Przemoc w świecie starożytnym. - okładka książki
Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć (red.)
Przemoc w świecie starożytnym. Źródła - struktura - interpretacje
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Z lektury tekstów wynika, że Redaktorzy tomu słusznie przyjęli szeroką definicję przemocy, nie ograniczając jej wyłącznie do wojny, z którą najczęściej kojarzymy ów termin na gruncie starożytnych cywilizacji. Co bardzo cenne,...
Cena: 33.63  Cena wydawcy: 44.10 zł Oszczędzasz: 10.47 
do koszyka

Bursy i internaty szkolne w województwie - okładka książki
Marzena Okrasa
Bursy i internaty szkolne w województwie w województwie lubelskim w latach 1918-1998
Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Bursy i internaty szkolne w województwie w województwie lubelskim w latach...
Cena: 27.22  Cena wydawcy: 35.70 zł Oszczędzasz: 8.48 
do koszyka

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...2421-2424» (z 2424.)