pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika


okładka książki - Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia wczesnych tekstów. Tom 2. 1882-1917
praca zbiorowa

Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia wczesnych tekstów. Tom 2. 1882-1917

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Sztuka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
...
42.57 

okładka książki - Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia wczesnych tekstów Tom 1. 1766-1882
praca zbiorowa

Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia wczesnych tekstów Tom 1. 1766-1882

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Sztuka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Silva rerum (2): Wczesne teksty muzeologiczne na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej 1882-1917 od redakcji / 7 Silva rerum (2): Early Museological Texts in the Polish-Lithuanian Commonwealth 1882-1917 from the editors / 19 [OO. Jan Hoszowski,...
41.46 

okładka książki - Zdolności dynamiczne jako źródło przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

Zdolności dynamiczne jako źródło przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Głównym celem postawionym przed prezentowaną monografią jest uporządkowanie wiedzy z zakresu problematyki relacji zdolności dynamicznych i przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Do jego osiągnięcia konieczne było podjęcie...
36.61 

okładka książki - Editiones sine fine. Tom 2

Editiones sine fine. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Historia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W dniach 21-22 XI 2019 r. odbyła się w Toruniu druga konferencja krajowa z cyklu Editiones sine fine, poświęcona opracowywanym edycjom źródeł historycznych z terenu ziem polskich. Organizatorem tego przedsięwzięcia były...
36.61 

okładka książki - A małe dzieci do ognia wrzucali. Antologia wypracowań szkolnych (1945-1946) na temat II wojny światowej

A małe dzieci do ognia wrzucali. Antologia wypracowań szkolnych (1945-1946) na temat II wojny światowej

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Dziecięca wojna jako pokoleniowe doświadczenie / 7 Antologia Część I. Okupacyjne wspomnienia / 65 Część II. Wojenne chwile grozy / 142 Część III. Zbiorowe mogiły / 216 Część IV. Cierpienia matki i dziecka / 259 Część V. Szkoła /...
43.48 

okładka książki - Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 Kodeksu pracy

Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 Kodeksu pracy

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Przedmiotem prezentowanej monografii jest problematyka stosowania przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 k.p. do stosunków pracy. W odniesieniu do art. 300 k.p. sformułowano wiele poglądów mających swe źródło zarówno w...
44.63 

okładka książki - Zabójcy seryjni i wielokrotni. Studium kryminologiczno-wiktymologiczne

Zabójcy seryjni i wielokrotni. Studium kryminologiczno-wiktymologiczne

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W opracowaniu podjęto problematykę sprawców zabójstw wielokrotnych i seryjnych. W przypadku zabójców zakwalifikowanych do kategorii seryjnych wspólny dla ich czynów był motyw seksualny. Zasadniczy cel opracowania sprowadza się jednak nie...
52.63 

okładka książki - Tomasz z Akwinu Wykład Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan

Tomasz z Akwinu Wykład Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Pismo Święte; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Tłumaczenie i wprowadzenie - Piotr Roszak Edycja - Piotr Roszak, Enrique Alarcón Egzegeza, z jaką się spotykamy, czytając Komentarz do Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan, to alfabet teologiczny Akwinaty, gdyż egzegeza nie jest dla...
pozycja niedostępna

okładka książki - Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji

Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Prezentowana monografia ma charakter interdyscyplinarny, uwzględnia bowiem perspektywy: historyczną, socjologiczną, pedagogiczną i ekonomiczną emigracji zarobkowej Polaków w Szkocji. Ukazuje specyfikę oraz społeczno-kulturowe i...
43.48 

okładka książki - Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych

Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Epidemie chorób zakaźnych to także zjawiska społeczne. Uwzględnienie czynników społecznych, kulturowych i politycznych jest ważnie zarówno wtedy, gdy wyjaśniamy, dlaczego dana choroba się rozprzestrzenia, jak i wtedy, gdy zastanawiamy...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Osobliwy sąd Idea sądownictwa konstytucyjnego w kontekstach rządów prawa, demokracji i praw jednost

Osobliwy sąd Idea sądownictwa konstytucyjnego w kontekstach rządów prawa, demokracji i praw jednost

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Idea sądownictwa konstytucyjnego wciąż jest przedmiotem sporów na płaszczyźnie nauki prawa i filozofii polityki, a także w sferze czysto politycznej. Przynajmniej częściowo wynika to ze specyfiki czy wręcz tytułowej osobliwości...
pozycja niedostępna

okładka książki - By skreślić historię naszych zbiorów. Polskie kolekcje artystyczne

By skreślić historię naszych zbiorów. Polskie kolekcje artystyczne

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Kolekcja artystyczna jest dla mnie tworem celowym, będącym wyrazem kreatywności człowieka. Niekoniecznie jednak musi być efektem uświadomionych dążeń estetycznych, naukowych czy też światopoglądowych, niekoniecznie też musi być oparta...
pozycja niedostępna

okładka książki - Folklor polski i litewski. Źródła. Adaptacje. Interpretacje

Folklor polski i litewski. Źródła. Adaptacje. Interpretacje

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia zbiorowa pt. Folklor polski i litewski (Źródła adaptacje interpretacje) powstała w efekcie współpracy trzech ośrodków akademickich: polskich Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Działem Naukowym Książnicy Podlaskiej im....
48.02 

okładka książki - Zbiory polskie. Polish Collections

Zbiory polskie. Polish Collections

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Mimo katastrofalnych spustoszeń, jakie poczyniono na przestrzeni stuleci w polskich bibliotekach, archiwach, muzeach i kolekcjach prywatnych, obecnie znajduje się w nich ogromna choć niezwykle trudna do oszacowania liczba dzieł...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zbigniew Tadeusz Wierzbicki. Uczony i społecznik

Zbigniew Tadeusz Wierzbicki. Uczony i społecznik

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Życie i twórczość Profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego najpełniej wydaje się określać wizja wszechludzkiej cywilizacji przyszłości, wyzwanie dla ludzi dobrych i mądrych jako awangardy tej cywilizacji. Urzeczywistniał ją con...
41.46 

okładka książki - Filozofia społeczna Róży Luksemburg

Filozofia społeczna Róży Luksemburg

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: Twarda z obwolutą;
Po upadku większości państw deklarujących się jako socjalistyczne stojąca u ich podstaw filozofia marksistowska została instytucjonalnie potępiona i skazana na zapomnienie. Przyczyną tej negatywnej oceny były głównie kryteria pozanaukowe...
43.48 

okładka książki - Księga magistratu miasta Połocka z 1676 roku

Księga magistratu miasta Połocka z 1676 roku

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Opracowali: Maksim Makarau, Dzianis Liseichykau, Andrei Latushkin Redakcja: Tomasz Kempa Wydaniem Księgi magistratu miasta Połocka z 1676 roku zapoczątkowujemy nową serię wydawnictw źródłowych pod tytułem Monumenta Magni Ducatus...
66.78 

okładka książki - Informatyka w edukacji. Edukacja informatyczna a rozwój społeczeństwa Kształcenie na odległość

Informatyka w edukacji. Edukacja informatyczna a rozwój społeczeństwa Kształcenie na odległość

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
...
39.28 

okładka książki - Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim. Studium administracyjnoprawne

Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim. Studium administracyjnoprawne

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W monografii obszernej analizie poddano niezwykle aktualne zagadnienia związane z realizacją przez zarządców dróg publicznych zadań z zakresu budowy i utrzymania tych dróg z udziałem przedsiębiorców, w tym w trybie zamówień...
53.85 

okładka książki - Historia toruńskiego jazzu Lata 50 i 60

Historia toruńskiego jazzu Lata 50 i 60

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Kategoria: Książki / Sztuka / Muzyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Pomysł, by zebrać informacje o początkach jazzu w Toruniu, rodził się w mojej głowie przez wiele lat. Mój ojciec - Jan Kopcewicz (rocznik 1940) - opowiadał mi czasami różne historie związane z grą na trąbce w toruńskich...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 131 : 12345...ostatnia» (2607 pozycji)