pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Księgarnia Akademicka

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka


okładka książki - Księga Rodzaju

Księga Rodzaju

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Pismo Święte; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autor niniejszego przekładu Księgi Rodzaju żywi nadzieję, że gdyby napisano ją oryginalnie po polsku, to brzmiałaby podobnie jak tłumaczenie, które oddajemy do rąk czytelnika. Odchodzi ono znacznie od litery oryginału po to, aby...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Polityka oraz sektor energetyczny w wybranych państwach Europy Południowo-Wschodniej

Polityka oraz sektor energetyczny w wybranych państwach Europy Południowo-Wschodniej

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Problematyka bezpieczeństwa energetycznego zajmuje poczesne miejsce w polityce energetycznej i zagranicznej poszczególnych państw i całych regionów. Z uwagi na wciąż rosnące zainteresowanie krajami Europy Południowo-Wschodniej oraz geopolityczne...
pozycja niedostępna

okładka książki - Publicystyka polityczna Dmytra Doncowa z lat 1910-1944 w świetle politolingwistyki

Publicystyka polityczna Dmytra Doncowa z lat 1910-1944 w świetle politolingwistyki

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka stanowi pierwsze tego rodzaju językoznawcze studium poświęcone spuściźnie publicystycznej Dmytra Doncowa (1883-1973). Publicystyka polityczna ukraińskiego ideologa poddana została analizie politolingwistycznej na podstawie ponad stu jego...
30.13  31.59  1.46 

okładka książki - Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania

Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Praca Anny Jach jest unikatowym przedsięwzięciem, wnikliwym, dobrze porządkującym złożoną materię. Zawiera odważne autorskie refleksje i oceny uzasadnione widoczną znajomością rzeczy. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Rosji przyciąga uwagę,...
59.47  62.20  2.73 

okładka książki - Powrót do Laetoli

Powrót do Laetoli

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Podstawowym założeniem tej książki jest uwypuklenie starożytności rodzaju ludzkiego, która, moim zdaniem, wciąż przesuwa się w głąb historii, sięgając obecnie milionów lat. Zdaję sobie sprawę, że ta książka stawia więcej pytań, niźli daje odpowiedzi. Tak...
pozycja niedostępna

okładka książki - Filozofia kultury. XIX wiek
praca zbiorowa

Filozofia kultury. XIX wiek

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Geneza wyprawy kijowskiej Józef Piłsudski wobec Ukrainy do 1920 roku. Studium myśli politycznej

Geneza wyprawy kijowskiej Józef Piłsudski wobec Ukrainy do 1920 roku. Studium myśli politycznej

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / wojny; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Na podstawie zachowanych wypowiedzi Józefa Piłsudskiego, opinii przyjaciół i wrogów autor zrekonstruował myślenie Marszałka o problemach Ukrainy. Piłsudski był prawdziwym polskim patriotą, jednak rozumiał też niepodległościowe...
pozycja niedostępna

okładka książki - Muzyczny Paryż a la polonaise w okresie międzywojennym.  Artyści - wydarzenia - konteksty

Muzyczny Paryż a la polonaise w okresie międzywojennym. Artyści - wydarzenia - konteksty

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Sztuka / Muzyka / Książki o muzyce; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Paryż był ulubionym celem wędrówek polskich muzyków juz od czasów Chopina, ale w okresie międzywojennym stał się wręcz drugą, muzyczną stolicą Polski. Artyści jeździli tam masowo, szukali nauki,...
48.00  50.00 

okładka książki - Późnośredniowieczne spisy wywołanych z Jawora i Świdnicy

Późnośredniowieczne spisy wywołanych z Jawora i Świdnicy

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Późnośredniowieczne rejestry sądowe dokumentujące praktyczny wymiar egzekwowania obowiązujących wówczas przepisów prawnych zainteresowanie badaczy, szczególnie niemieckich, zaczęływzbudzać już w XIX...
34.57 

okładka książki - O postaciach osobowości.  Pojęcie i źródło autobiografii

O postaciach osobowości. Pojęcie i źródło autobiografii

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
 „Historia autobiografii jest w pewnym sensie historią ludzkiej samoświadomości (...) przedstawia się nie tylko jako swoisty gatunek literacki, lecz również jako narzędzie samopoznania człowieka”.   ...
26.88  28.00  1.12 

okładka książki - Szopka. Archanioł, ludzie, smok

Szopka. Archanioł, ludzie, smok

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wiele książek o Krakowie nadużywa w podtytułach określeń mistyczny, magiczny, jednak ta praca w pełni na nie zasługuje. W części pierwszej, o charakterze literackim, uczestniczymy w duchowej podróży, tropiąc różne konteksty tak...
36.48  38.00  1.52 

okładka książki - Słowiańska frazeologia gwarowa II. Seria: Biblioteka LingVariów. Tom 28

Słowiańska frazeologia gwarowa II. Seria: Biblioteka LingVariów. Tom 28

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Jakie korzyści otrzymujemy z monografii Słowiańska frazeologia gwarowa II Po pierwsze, możemy skonfrontować stanowiska badawcze polskie, czeskie, rosyjskie, ukraińskie, białoruskie i dolnołużyckie (w tych językach i na ich...
27.12  36.00  8.88 

okładka książki - Tanzania.  Państwo i społeczeństwo (od kolonializmu do współczesności)

Tanzania. Państwo i społeczeństwo (od kolonializmu do współczesności)

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Historia / Państwa świata; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Uwaga świata bardzo często kieruje się ku wydarzeniom dramatycznym i sytuacjom ekstremalnym. Od zarania dziejów, od pojawienia się pierwszych źródeł pisanych, zarówno relacjonujący, jak i odbiorcy...
28.80  30.00  1.2 

okładka książki - Stephen Pearl Andrews Anarchia i społeczeństwo. Studia z amerykańskiego anarchizmu indywidualistycznego. Seria: Societas 118

Stephen Pearl Andrews Anarchia i społeczeństwo. Studia z amerykańskiego anarchizmu indywidualistycznego. Seria: Societas 118

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia polityki; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Recenzowana monografia stanowi bardzo interesujące i niezwykle ważne z punktu widzenia amerykańskiej myśli polityczno-prawnej opracowanie poświęcone dorobkowi i poglądom XIX-wiecznego filozofa...
20.95  30.00  9.05 

okładka książki - Przestrzeń kosmiczna w strategii bezpieczeństwa narodowego USA

Przestrzeń kosmiczna w strategii bezpieczeństwa narodowego USA

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
This book contributes to a necessary effort to understand the impact of human activities in outer space on international security. Its specific task is to grasp the changing role of space applications for the security of the United States. It is not,...
38.40 

okładka książki - Wczesny buddyzm a Chan

Wczesny buddyzm a Chan

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wczesny buddyzm a Chan. Medytacja i...
28.80 

okładka książki - Projekt Qhapaq Nan

Projekt Qhapaq Nan

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka amerykańska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Choć książka Marty Kani dotyczy Projektu Qhapaq an, w rzeczywistości dotyka znacznie szerszego i głębszego problemu polityki kulturowej i społecznej względem ludności rdzennej krajów Ameryki Łacińskiej, a w szczególności wyzwań decentralizacyjnych i...
25.66 

okładka książki - Antroponimia Kielecczyzny I połowy XIX w. na przykładzie nazwisk mieszkańców parafii Daleszyce odnotowanych w księgach metrykalnych z lat 1826-1830

Antroponimia Kielecczyzny I połowy XIX w. na przykładzie nazwisk mieszkańców parafii Daleszyce odnotowanych w księgach metrykalnych z lat 1826-1830

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Opis jest oparty na solidnych podstawach naukowych. (…) Analiza nazwisk jest wieloaspektowa. (…) Wykorzystując dane socjologiczne zawarte w aktach, Autorka stawia pytanie o reprezentatywność...
29.77  32.00  2.23 

okładka książki - Niespodziewane alianse.  Sztuki performatywne jutra. Seria: Interpretacje; 84

Niespodziewane alianse. Sztuki performatywne jutra. Seria: Interpretacje; 84

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Jak pokazują autorzy tekstów w tym tomie, projekty przekraczające granice między dyscyplinami, łączące naukę, technologię, estetykę i politykę stały się nowym idiomem praktyk per-formatywnych. Nowe...
30.13  40.01  9.88 

okładka książki - Dydaktyka szkoły wyższej z perspektywy wyższej szkoły zawodowej

Dydaktyka szkoły wyższej z perspektywy wyższej szkoły zawodowej

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Wyższe szkoły zawodowe włączyły się w system polskiego szkolnictwa wyższego niedawno. Ich powstanie wiąże się z przemianami społeczno-politycznymi, jakie zachodziły w Polsce w późnych latach...
43.20  45.00  1.8 

Strona 1 z 69 : 12345...ostatnia» (1364 pozycji)