pokaz koszyk
rozwiń menu
szukaj tylko w CeDeWu

Wydawnictwo CeDeWu

Sortuj wg

Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości - okładka książki

Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Tematyka książki oscyluje wokół andragogiki i zagadnień wpisujących się w obszar zainteresowania psychologii rozwojowej. Jej celem jest poznanie fenomenu uczenia się człowieka dorosłego w okresie średniej dorosłości, zwłaszcza...
49.92  60.00  10.08 
do koszyka

Podatek dochodowy jako instrument redystrybucji dochodów w Polsce - okładka książki

Podatek dochodowy jako instrument redystrybucji dochodów w Polsce

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia jest poświęcona problematyce redystrybucji, która odbywa się m.in. za pośrednictwem podatku od dochodów osobistych. Dochody uzyskiwane z podatków są głównym źródłem dochodów budżetowych niezbędnych do realizacji...
53.24  65.00  11.76 
do koszyka

Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego - okładka książki

Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest w głównej mierze europejskim programom współpracy transgranicznej (EPWT) realizowanym od 2004 r. w regionach przygranicznych Polski i jej sąsiadów z Unii Europejskiej: Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy....
69.62  85.00  15.38 
do koszyka

Polityka pieniężna i rynki finansowe wobez wyzwań gospodarki 4.0 - okładka książki
praca zbiorowa

Polityka pieniężna i rynki finansowe wobez wyzwań gospodarki 4.0

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wyzwania gospodarki 4.0, czyli czwartej rewolucji gospodarczej, są szczególnie istotne w obszarze polityki pieniężnej i rynków finansowych. Decydenci z tych obszarów muszą bowiem wprowadzać zmiany uwzględniające galopujący...
49.92  60.00  10.08 
do koszyka

Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego - okładka książki

Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wpływ na gospodarkę administracji publicznej (instytucji publicznych) jest odczuwalny dla każdego obywatela. Współczesna administracja publiczna stała się przede wszystkim publiczną służbą, powinna realizować zadania władz,...
57.34  70.00  12.66 
do koszyka

Podatki w życiu gospodarczym i publicznym - okładka książki

Podatki w życiu gospodarczym i publicznym

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Podręcznik w przystępny i ciekawy sposób umożliwi Czytelnikowi nabycie wiedzy na temat podstawowych aspektów funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce i Unii Europejskiej. W opracowaniu ujęto: - genezę oraz rolę podatków w...
72.88  89.00  16.12 
do koszyka

Rynek ropy naftowej a bezpieczeństwo energetyczne Polski - okładka książki

Rynek ropy naftowej a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Ropa naftowa już od połowy XX w. jest paliwem kluczowym dla zapewnienia wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz odpowiedniej jakości życia. Dziś to wciąż najważniejszy surowiec w światowym bilansie energetycznym, w strukturze...
49.92  60.00  10.08 
do koszyka

Polityka informacyjna spółek giełdowych w dobie zrównoważonego rozwoju. Raportowanie zintegrowane - okładka książki

Polityka informacyjna spółek giełdowych w dobie zrównoważonego rozwoju. Raportowanie zintegrowane

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Tematyka monografii dotyczy szeroko pojętego raportowania (sprawozdawczości) organizacji - zarówno finansowego, jak i niefinansowego. Jej zasadniczym celem była identyfikacja współczesnych form raportowania korporacyjnego w dobie...
41.60  50.00  8.4 
do koszyka

Rachunek kosztów jako instrument usprawniania procesów zarządzania gminą - okładka książki

Rachunek kosztów jako instrument usprawniania procesów zarządzania gminą

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Specyfika podstawowych jednostek samorządu terytorialnego oraz nieustanny brak różnego rodzaju zasobów, w tym głównie finansowych, zapewniających odpowiednie zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych stanowią niezwykle istotne...
48.27  58.00  9.73 
do koszyka

Sukces projektu - okładka książki

Sukces projektu

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie mające przynieść korzyści organizacji powołującej go do życia. Efektami realizacji projektu mogą być nowe produkty, nowe zakłady lub linie produkcyjne, nowe technologie lub nowa wiedza. Sam projekt...
39.94  48.00  8.06 
do koszyka

Wpływ wykorzystania systemów Business Intelligence na kondycję finansową banków komercyjnych w Polsce - okładka książki

Wpływ wykorzystania systemów Business Intelligence na kondycję finansową banków komercyjnych w Polsce

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W książce Autor porusza problematykę wpływu, jaki wywiera system Business Intelligence na organizację. Na podstawie badań przeprowadzonych w bankach komercyjnych zaprezentowano w publikacji próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy...
45.76  55.00  9.24 
do koszyka

Venture Capital - okładka książki

Venture Capital

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Swoją ogromną popularność venture capital zawdzięcza bezprecedensowej ekspansji technologicznych start-upów w ciągu kilku poprzednich lat, w tym także w Polsce.Podobnie jak wszystkie inne instytucjonalne formy finansowania...
49.09  59.00  9.91 
do koszyka

Atestacja wartości szacunkowych w rewizji finansowej - okładka książki

Atestacja wartości szacunkowych w rewizji finansowej

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka jest efektem badań naukowych nad problematyką atestacji wartości szacunkowych w sprawozdawczości finansowej. W opracowaniu uwzględniono regulacje krajowych i międzynarodowych przepisów w obszarze usług przeglądu oraz wskazano...
45.76  55.00  9.24 
do koszyka

Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym - okładka książki
praca zbiorowa

Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka prowadzi Czytelnika od szczegółowego omówienia elementów rocznego sprawozdania finansowego banku spółdzielczego (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale...
96.72  120.00  23.28 
do koszyka

Niestandardowy podręcznik do rachunkowości zarządczej. Rachunkowość półżartem i na serio - okładka książki

Niestandardowy podręcznik do rachunkowości zarządczej. Rachunkowość półżartem i na serio

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Prezentuję drugą część Niestandardowego podręcznika do rachunkowości. Rachunkowość pół żartem i na serio, poświęconego tym razem rachunkowości zarządczej, zwanej też z języka angielskiego rachunkowością menedżerską, a z...
39.94  48.00  8.06 
do koszyka

Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi - okładka książki

Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W publikacji szeroko opisano zakres i metodykę badań mechanizmów efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi, jak również zagadnienia dotyczące wysokiej efektywności w zarządzaniu złożonymi obiektami technicznymi. Uwzględniono...
65.52  80.00  14.48 
do koszyka

Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF - okładka książki

Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Analiza zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych sporządzanych według regulacji MSSF pozwala jednoznacznie stwierdzić, że znaczną część pozycji prezentowanych w raportach stanowią pozycje szacunkowe. Taki stan rzeczy wynika zarówno...
45.76  55.00  9.24 
do koszyka

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument budowania reputacji i zaufania do instytucji finansowych - okładka książki
praca zbiorowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument budowania reputacji i zaufania do instytucji finansowych

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Reputacja i zaufanie są warunkiem koniecznym w działalności tradycyjnych oraz alternatywnych instytucji finansowych, które doko-nują transferu kapitału pieniężnego w gospodarce od deponentów do kredytobiorców. Doświadczenia polskie...
62.24  76.00  13.76 
do koszyka

Logistyka i transport. Teoria oraz praktyczne zastosowania - okładka książki

Logistyka i transport. Teoria oraz praktyczne zastosowania

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W prezentowanej monografii pod tytułem: Logistyka i transport. Teoria oraz praktyczne zastosowania autorzy przedstawili wybrane zagadnienia logistyczne, jak i transportowe. Zaprezentowano holistyczną identyfikację operatora w jego relacji z...
45.76  55.00  9.24 
do koszyka

Analiza trwania w badaniach ekonomicznych.. Modele nieparametryczne i semiparametryczne - okładka książki

Analiza trwania w badaniach ekonomicznych.. Modele nieparametryczne i semiparametryczne

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejsza monografia jest podsumowaniem wieloletnich badań Autorek w zakresie metod analizy przeżycia i ich zastosowania w badaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych. Celem pracy jest przedstawienie i zastosowanie wybranych metod: tablice...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 66 : 12345...ostatnia» (1306 pozycji)