pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo CeDeWu


okładka książki - Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie

Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce przedstawiono zasady działania opcji niestandardowych, ich wycenę oraz możliwości zastosowania. Dowiedziono także, że odpowiednio skonstruowane egzotyczne kontrakty opcyjne stanowią często tańsze i mniej skomplikowane...
47.55  59.00  11.45 

okładka książki - Obowiązki przedsiębiorców wynikające z RODO

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z RODO

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z RODO W książce przybliżono problematykę ochrony danych osobowych, w tym zasady realizacji obowiązku informacyjnego oraz pomoc przy wdrażaniu RODO przez mikro- i małe przedsiębiorstwa....
49.86  59.00  9.14 

okładka książki - Ubezpieczenie w finansowaniu skutków ryzyka start-upów

Ubezpieczenie w finansowaniu skutków ryzyka start-upów

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Dla wszystkich zainteresowanych problematyką funkcjonowania start-upów, badaczy zajmujących się tematyką identyfikacji i zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw innowacyjnych oraz instytucji finansujących lub wspierających rozwój start-upów....
71.60  90.00  18.4 

okładka książki - Raportowanie zintegrowane o modelu biznesu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa

Raportowanie zintegrowane o modelu biznesu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Kompendium wiedzy dla kadry zarządzającej, analityków i teoretyków, doktorantów oraz studentów kierunków ekonomicznych zainteresowanych tematyką osadzenia modelu biznesu w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Tematyka książki...
59.67  75.00  15.33 

okładka książki - Partie polityczne, wybory, parlament. Wybrane zagadnienia konstytucyjne

Partie polityczne, wybory, parlament. Wybrane zagadnienia konstytucyjne

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce omówiono kilkanaście problemów z zakresu partii politycznych, systemów wyborczych i funkcjonowania polskiego parlamentu, które pojawiły się w ciągu ostatnich 12 lat jego funkcjonowania. Wśród przedstawionych zagadnień...
57.41  69.00  11.59 

okładka książki - Modele i metody wyceny aktywów i pasywów w świetle teorii i koncepcji rachunkowości

Modele i metody wyceny aktywów i pasywów w świetle teorii i koncepcji rachunkowości

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka skierowana do środowisk naukowych związanych z rachunkowością, w szczególności badaczy rachunkowości, a także praktyków gospodarczych wszystkich szczebli, zainteresowanych wyceną aktywów, pasywów oraz elementów wyniku...
59.67  75.00  15.33 

okładka książki - Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów
praca zbiorowa

Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Zachodzące obecnie zmiany społeczno-ekonomiczne, m.in. starzenie się społeczeństw, bezrobocie, nierówności dochodowe i majątkowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, migracje wymagają poszukiwania nowych sposobów...
76.94  98.00  21.06 

okładka książki - Alternatywne instrumenty inwestycyjne

Alternatywne instrumenty inwestycyjne

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Tematyka książki ogniskuje wokół metod dywersyfikacji portfela inwestycyjnego innych niż tradycyjne (jak akcje czy obligacje). Zawarto w niej wyniki badań dotyczących form inwestycji powszechnie uznanych za tzw. alternatywne (fundusze...
47.55  59.00  11.45 

okładka książki - (Nie)równość płci w sferze publicznej

(Nie)równość płci w sferze publicznej

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Nowatorskie i interdyscyplinarne ujęcie problematyki dotyczącej (nie)równości płci w przestrzeni publicznej. Tematyka i treść publikacji podejmują zagadnienia istotne dla teorii oraz praktyki polityki równościowej. Twórczy charakter publikacji stanowi...
50.70 

okładka książki - Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych

Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce zaprezentowano budowę rachunku przepływów pieniężnych w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1 oraz w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Nr 7. Przedstawiono możliwości wykorzystania cash flow w...
47.55  59.00  11.45 

okładka książki - Girl Decoded. Jak emocjonalna sztuczna inteligencja pomaga zrozumieć siebie i innych

Girl Decoded. Jak emocjonalna sztuczna inteligencja pomaga zrozumieć siebie i innych

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Czy da się uczłowieczyć technologię Czy komputery mogą być empatyczne Czy emocjonalna sztuczna inteligencja (emotional AI) może poprawić jakość życia ludzi z zaburzeniami neurologicznymi takimi jak autyzm bądź chorych na Parkinsona...
39.51  49.00  9.49 

okładka książki - Zarządzanie procesem podejmowania decyzji w oparciu o model symultaniczny - S

Zarządzanie procesem podejmowania decyzji w oparciu o model symultaniczny - S

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce zaprezentowano niestandardowe zastosowanie MODELU SYMULTANICZNEGO - S, opartego na różnych systemach i koncepcjach wspomagania procesu podejmowania decyzji w:  procesach gospodarowania  badaniach naukowych  medycynie....
54.90  69.00  14.1 

okładka książki - Sytuacyjna gotowość pamięci

Sytuacyjna gotowość pamięci

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Problematyka książki skupiona jest wokół proponowanej przez Autora koncepcji sytuacyjnej gotowości pamięci. Zagadnienie to, zdaniem Autora, jest kluczowe dla zrozumienia niezwykle ważnej, a jednocześnie niewystarczająco docenianej...
54.90  69.00  14.1 

okładka książki - Informatyzacja administracji publicznej. Skuteczność regulacji

Informatyzacja administracji publicznej. Skuteczność regulacji

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce przybliżono problematykę adekwatności aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie informatyzacji administracji publicznej oraz dokonano analizy skuteczności przyjętych dotychczas rozwiązań w tym względzie.Publikacja jest skierowana...
51.71  65.00  13.29 

okładka książki - Kultura a ekonomia

Kultura a ekonomia

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Na progu XXI w. ciągły, zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy to za mało, by wyjść z peryferii do centrum światowego systemu gospodarczego, w którym to ma szanse nastąpić pełna samorealizacja jednostki i społeczeństwa. Proces ten...
37.08  46.00  8.92 

okładka książki - Krajowy System Innowacji 2.0

Krajowy System Innowacji 2.0

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorskie studium badawcze bazujące na jedno- i wieloczynnikowych modelach probitowych i logitowych wyestymowanych na grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch okresach lata 2009-2013 i 2013-2018, wzbogaconych o...
57.37  70.00  12.63 

okładka książki - Świadomość sytuacyjna a bezpieczeństwo i informacyjna ciągłość działania w organizacjach rozproszony

Świadomość sytuacyjna a bezpieczeństwo i informacyjna ciągłość działania w organizacjach rozproszony

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka stanowi analizę i ocenę możliwości wykorzystania wybranych platform IT/ICT dla poprawy funkcjonowania organizacji rozproszonych. Ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania w warunkach zagrożeń i kryzysów autorzy poruszają...
62.86  79.00  16.14 

okładka książki - Technologia blockchain w rachunkowości

Technologia blockchain w rachunkowości

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Blockchain jako technologia innowacyjna, mogąca zmienić relacje między podmiotami gospodarczymi, ma szanse stanowić podwaliny nowego paradygmatu rynku finansowego. Niniejsza książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym...
54.90  69.00  14.1 

okładka książki - Opieka długoterminowa nad osobami starszymi

Opieka długoterminowa nad osobami starszymi

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Dla wykładowców i studentów stykających się z problematyką starzenia się populacji na kierunkach związanych z polityką społeczną, pracą socjalną oraz nauk o zdrowiu, a także dla pracowników sektora pomocy społecznej i ochrony...
58.25  70.00  11.75 

okładka książki - Podstawy turystyki

Podstawy turystyki

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Turystyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji, a także źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką. Wśród omówionych zagadnień m.in.: - wprowadzenie do zagadnień turyzmu jako zjawiska zarówno...
50.70  60.00  9.3 

Strona 1 z 65 : 12345...ostatnia» (1282 pozycji)