pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo CeDeWu


okładka książki - Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja to praktyczny przewodnik po metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Książka powstała na gruncie doświadczeń autora jako biegłego rewidenta i obserwacji trudności, z jakimi borykają się...
46.48 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej

Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Na polskim rynku wydawniczym jest cała gama bardzo dobrych podręczników z makroekonomii. Ostatni światowy kryzys gospodarczy zwrócił uwagę na dorobek nauk ekonomicznych, gdyż teoria ekonomii nie w pełni spełniła swoje predykcyjne...
50.70 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa

Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Efektywność ekonomiczna jest kluczowym wyznacznikiem procesu gospodarowania, a jej badanie stanowi fundament dla podejmowania decyzji zarządczych sprzyjających realizacji oczekiwań różnych grup interesariuszy przedsiębiorstwa przy...
54.08 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Zarządzanie przedsiębiorstwem w (...) nowych uwarunkowaniach jest dużą umiejętnością, wymaga lat doświadczeń, ogromnej wiedzy, jest wyzwaniem dla kierujących przedsiębiorstwami. Podejmując różne decyzje, w różnych...
62.40 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce

Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
W książce Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce przedstawiono najbardziej aktualną wiedzę merytoryczną, opartą na obowiązujących, dopuszczonych do porządkuprawnego Unii Europejskiej, regulacjach rachunkowości...
65.74 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 w wybranych funkcjonalnych obszarach zarządzania przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej

Wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 w wybranych funkcjonalnych obszarach zarządzania przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Sektor motoryzacyjny jest jedną z kluczowych gałęzi polskiej gospodarki. Stosowanie rozwiązań Przemysłu 4.0 i efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii daje szansę na jego dalszy dynamiczny rozwój. Wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0...
59.90 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Sektor pożyczkowy a rynek płatności odroczonych. Perspektywa regulacyjna, technologiczna i rynkowa

Sektor pożyczkowy a rynek płatności odroczonych. Perspektywa regulacyjna, technologiczna i rynkowa

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Niniejsza monografia jest poświęcona analizie zmian na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce pod wpływem szoku technologicznego, regulacyjnego i rynkowego, z uwzględnieniem tendencji i profilu klienta największego segmentu pożyczek...
50.70 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Inżynier - zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

Inżynier - zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Praca; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Wybór zawodu jest jedną z ważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek u progu zakończenia etapu edukacji na poziomie szkoły średniej. Głównie dlatego, że zwykle determinuje wiele aspektów dalszego życia oraz sposób...
62.40 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce

Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Controlling personalny jest stosunkowo nową koncepcją, jego rola jest jednak w polskich przedsiębiorstwach coraz bardziej doceniana, a zastosowanie coraz szersze. Wykorzystanie controllingu zasobów ludzkich może przy tym mieć na celu...
46.48 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych przez organizacje

Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych przez organizacje

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Podejmowanie decyzji ekonomicznych jest niezwykle ważne dla decydenta, ale również dla otoczenia bliższego i dalszego, funkcjonujących organizacji, firm, gospodarstw domowych, organów ustawodawczych, krajowych i samorządowych oraz ich...
42.25 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Inwestowanie na rynku akcji. Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie

Inwestowanie na rynku akcji. Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
W książce przedstawiono - z perspektywy inwestora giełdowego - ekonomiczno-finansowe zasady oceny potencjału rozwojowego spółek giełdowych działających w różnych branżach gospodarczych. Poprzez wykorzystanie danych zawartych w...
62.54 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Opieka długoterminowa nad osobami starszymi

Opieka długoterminowa nad osobami starszymi

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Prognozowane postępujące starzenie się populacji stawia przed społeczeństwami nowe wyzwania związane z koniecznością zabezpieczenia opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, które wymagają wsparcia i pomocy w wymiarze...
61.72 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Choroby zakaźne oraz instrumenty zapobiegania ich rozprzestrzenianiu w polskim systemie ochrony zdro

Choroby zakaźne oraz instrumenty zapobiegania ich rozprzestrzenianiu w polskim systemie ochrony zdro

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Medycyna; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
W książce przedstawiono aspekty organizacyjne i regulacje prawne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi w Polsce. Wskazano w niej instrumenty prawne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, a...
58.43 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki

Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Książka Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książce Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem...
89.15 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Rachunkowość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi

Rachunkowość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Rynek instytucji finansowych w ostatnich kilkunastu latach w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Do instytucji finansowych zalicza się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają prawie 600 funduszami inwestycyjnymi. Kwota aktywów...
45.94 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Rachunkowość funduszy inwestycyjnych

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Rynek instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce od końca lat 90. XX wieku rozwijał się bardzo dynamicznie. W funduszach inwestycyjnych zgromadzono obecnie prawie 285 mld zł. Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni mają szeroki dostęp do...
54.08 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Nowoczesne zarządzanie. Podstawy zarządzania

Nowoczesne zarządzanie. Podstawy zarządzania

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Niniejszy podręcznik oferuje praktyczne podejście do zarządzania, które pozwala zrozumieć składowe tego procesu (planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie) oraz wykorzystać je w codziennych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Koszty stanowią jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych, a efektywne zarządzanie nimi stało się koniecznością dla współczesnego przedsiębiorstwa. Niniejsza publikacja to swoiste kompendium wiedzy na temat sprawozdawczego...
62.40 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Rachunek kosztów klienta w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa

Rachunek kosztów klienta w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Monografia jest poświęcona wskazaniu miejsca i roli rachunku kosztów klienta w modelowaniu wartości przedsiębiorstwa. Dostarcza Czytelnikowi wiedzę o tym: - jak interpretować wartość przedsiębiorstwa, - jaka jest rola klienta w...
50.12 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze

Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Informacja jest podstawą racjonalnego działania, wypracowywania pozytywnych rezultatów finansowych oraz skutecznej gry rynkowej. W zmieniającej się rzeczywistości cenną metodą zarządzania - zwłaszcza finansami - jest budżetowanie.Celem,...
54.31 
Wyślemy w czasie: 24 h

Strona 1 z 82 : 12345...ostatnia» (1637 pozycji)