pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo CeDeWu


okładka książki - Gospodarka a środowisko i ekologia

Gospodarka a środowisko i ekologia

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie związków zachodzących między gospodarką a środowiskiem, a więc odpowiedź na pytanie: jaki wpływ ma gospodarka człowieka na środowisko przyrodnicze i odwrotnie, chociaż...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Promocja usług

Promocja usług

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Praca; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Podręcznik zawiera szczegółową analizę funkcjonowania rynku usługowego w kontekście podejmowanych na nim działań promocyjnych, w tym m.in.: podstawy teoretyczne i terminologię związaną z usługami, specyfikę promocji oraz...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności

Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Potrzeby współczesnego społeczeństwa są coraz bardziej złożone i wymagają wyrafinowanych metod i instrumentów wsparcia. Organizacje pozarządowe, podejmując starania, by sprostać tym wyzwaniom, poszukują takiego modelu rozwoju...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ekonomia behawioralna w konstrukcji systemów zabezpieczenia emerytalnego. Doświadczenia dla Polski

Ekonomia behawioralna w konstrukcji systemów zabezpieczenia emerytalnego. Doświadczenia dla Polski

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Zmiany demograficzne i makroekonomiczne powodują potrzebę zmian w systemach zabezpieczenia społecznego. Zmienia się rola i zadania państwa. Bardzo ważnym elementem zmian jest (pod)system zabezpieczenia emerytalnego. Rośnie rola...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Współczesna makroekonomia

Współczesna makroekonomia

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Podręcznik stanowi systematyczny, interesujący i nowoczesny wykład fundamentalnych problemów współczesnej gospodarki światowej. Prezentacja i interpretacja złożonych zjawisk i procesów makroekonomicznych prowadzona jest na gruncie...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Sieć bezpieczeństwa finansowego

Sieć bezpieczeństwa finansowego

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Sieć bezpieczeństwa finansowego, będąca podstawą nowej architektury finansowej, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania, zwłaszcza w okresie kryzysu finansowego.W książce zaprezentowano pierwsze tak kompleksowe i profesjonalne...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zasady prowadzenia konfliktów zbrojnych na morzu

Zasady prowadzenia konfliktów zbrojnych na morzu

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Od najdawniejszych czasów człowiek realizuje w środowisku morskim wiele form działalności gospodarczej. Obejmują one między innymi: przewozy różnego rodzaju towarów, wszelkie formy rybołówstwa, eksploatację kopalin zalegających pod...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki

Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Konkurencyjność jest jednym z kluczowych wyzwań współczesnej gospodarki. Kraje skandynawskie - Szwecja, Dania, Norwegia oraz Finlandia - od lat plasują się w czołówce krajów ekoinnowacyjnych. Na ich przykładzie w książce...
49.02 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Analiza fundamentalna. Wykorzystanie na rynku akcji w Polsce

Analiza fundamentalna. Wykorzystanie na rynku akcji w Polsce

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Szczególne miejsce w procesie racjonalizacji decyzji na rynku kapitałowym ma analiza fundamentalna, polegająca na badaniu fundamentów działalności przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie finansowym, jak i niefinansowym. Analiza fundamentalna opiera się...
62.40 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce

Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka została poświęcona jednemu z problemów najbardziej aktualnych, a zarazem ważnych dla kondycji ekonomiczno-finansowej każdego kraju. Problemem tym jest utrzymujący się od dłuższego czasu niedobór środków finansowych w państwowej gospodarce...
74.04 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne

Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka zawiera opis zachodzących na świecie, w tym w Polsce, zmian w ochronie zdrowia oraz opis miejsca, jakie w tych przekształceniach zajmuje medycyna naprawcza i zdrowie publiczne.Dobro publiczne czy towar To dylemat stojący zarówno przed...
50.70 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Współczesna bankowość inwestycyjna

Współczesna bankowość inwestycyjna

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Współczesna bankowość inwestycyjna to pionierskie opracowanie, bardzo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym. O unikatowym charakterze tej publikacji świadczy wieloaspektowe ujęcie zagadnień związanych z ewolucją bankowości inwestycyjnej,...
80.25 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Bankowość osobista. Personal Banking, Premium Banking

Bankowość osobista. Personal Banking, Premium Banking

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Bankowość osobista (personal banking) to zindywidualizowana obsługa bankowa osób prywatnych o ponadstandardowym potencjale finansowym i/lub opiniotwórczym, świadczona przez wyspecjalizowanych pracowników bankowych, z wykorzystaniem w szczególności...
58.25 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Modele biznesu przedsiębiorstw

Modele biznesu przedsiębiorstw

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Opiniowana monografia (praca) powstała w wyniku teoretycznych i empirycznych pogłębionych badań własnych Autorów, ich wiedzy oraz bogatych doświadczeń projektowych, eksperckich i wdrożeniowych. Miały one decydujący wpływ na charakter naukowy pracy...
54.08 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Leksykon mierników dokonań

Leksykon mierników dokonań

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Nowatorskie przedsiębiorstwa, pragnące odnieść sukces, wdrażają nowy system zarządzania, ukierunkowany na zarządzanie strategią, a więc zarządzanie dokonaniami. Skuteczne zarządzanie nimi obejmuje pomiar dokonań oraz ich poprawę. Pomiar dokonań...
94.19 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Holistyczna metodologia nauk

Holistyczna metodologia nauk

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Filozofia / Popularna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
W dobie daleko posuniętej specjalizacji i ciągłej dywersyfikacji poszczególnych dyscyplin naukowych tracimy z pola oglądu badawczego syntetyczny obraz badanych w sposób izolowany obiektów poznania naukowego. W książce przedstawiono...
54.08 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Nauka o organizacji

Nauka o organizacji

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Podręcznik zawiera zaktualizowane podstawy współczesnego podejścia do zorganizowanego działania ludzi oraz tworzenia i sprawnego funkcjonowania organizacji. Adresowany jest do studentów zarządzania i ekonomii oraz innych kierunków...
65.74 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka podręcznika - Praca dyplomowa i doktorska

Praca dyplomowa i doktorska

Podręcznik. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Poradnik ma pomóc osobom, które w większym lub mniejszym stopniu są zaniepokojone (a może i wystraszone ) czekającym je zadaniem, a przy okazji także i nauczycielom akademickim, którzy - wyręczeni przez tę książkę - będą mieli więcej czasu na pracę...
40.56 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego

Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Płynność finansowa stanowi najczulszy barometr sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój każdego podmiotu gospodarczego wymaga bowiem zachowania odpowiednich relacji w obrębie aktywów i pasywów, a także między nimi....
43.94 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Motywowanie pracowników w organizacji

Motywowanie pracowników w organizacji

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
W książce Motywowanie pracowników w organizacji przedstawiam najważniejsze zagadnienia związane z procesem motywowania, tworzeniem skutecznych systemów motywacyjnych, technik i narzędzi oddziaływania na motywację pracowników. Omawiam kluczowe...
49.86 
Wyślemy w czasie: 24 h

Strona 1 z 77 : 12345...ostatnia» (1522 pozycji)