pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo CeDeWu


okładka książki - Dobre zdrowie. Zdrowie z perspektywy psychologii pozytywnej

Dobre zdrowie. Zdrowie z perspektywy psychologii pozytywnej

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Poradniki / Psychologia i rodzina; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
O zdrowiu myślimy dopiero, gdy zaczynamy odczuwać jego niedostatek. Czujemy się gorzej, pojawia się ból, konieczność zmiany różnych naszych przyzwyczajeń. Może to choroba, a może przeciążenie organizmu Niewątpliwie - stan...
57.41  69.00  11.59 

okładka książki - Zrównoważony model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. Model działalności turystyczno-leczniczej w uzdrowiskach w okresie globalnego kryzysu zdrowotnego wywołanego pandemią COVID-19

Zrównoważony model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. Model działalności turystyczno-leczniczej w uzdrowiskach w okresie globalnego kryzysu zdrowotnego wywołanego pandemią COVID-19

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Turystyka; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Działalność turystyczno-lecznicza prowadzona w uzdrowiskach opiera się m.in. na kuracjach wykorzystujących surowce naturalne oraz lecznicze właściwości miejscowego klimatu. Fakt ten sprawia, że ma ona ścisły związek z przyrodą,...
51.58  62.00  10.42 

okładka książki - Modern technologies in financial advice and personal financial planning

Modern technologies in financial advice and personal financial planning

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Personal finance and financial advice are an increasingly important discipline in financial sciences, as evidenced by the growing number of research and publications in this field. One of the visible trends is the growing importance of virtualisation...
42.25  50.00  7.75 

okładka książki - Transfer technologii. Transfer pionowy i transfer poziomy w działalności przedsiębiorstw

Transfer technologii. Transfer pionowy i transfer poziomy w działalności przedsiębiorstw

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Praktyczne zastosowanie technologii i wiedzy to nieodłączny element uzyskiwania konkurencyjnej przewagi. Coraz większe wymagania klientów, silnie i dynamicznie rozwijająca się konkurencja oraz coraz krótsze cykle życia produktów -...
46.48  55.00  8.52 

okładka książki - Narzędzia rachunkowości zarządczej

Narzędzia rachunkowości zarządczej

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Sprawozdawczość zintegrowana dynamicznie się rozwija, co stwarza zapotrzebowanie na odpowiednie narzędzia, z których mogliby skorzystać sporządzający sprawozdania. W strukturze ramowej sprawozdawczości zintegrowanej IIRC nie zaproponowano żadnych...
41.76  50.00  8.24 

okładka książki - Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych w praktyce. Zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami

Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych w praktyce. Zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Upadek żelaznej kurtyny na początku lat 90. XX wieku pozwalał żywić nadzieję, że społeczność międzynarodowa uwolniła się od groźby wybuchu poważnego konfliktu zbrojnego. Niestety, aktualnie trwająca rekonfiguracja...
69.89  80.00  10.11 

okładka książki - Reaktywność sensoryczna i teoria umysłu. Zróżnicowane uwarunkowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

Reaktywność sensoryczna i teoria umysłu. Zróżnicowane uwarunkowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Popularnonaukowa; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Celem podjętych w książce analiz jest scharakteryzowanie wzorców zróżnicowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) poprzez poziom reaktywności sensorycznej i poziom rozwoju teorii umysłu. Opis tych...
53.49  65.00  11.51 

okładka książki - Okazje w zarządzaniu innowacjami w firmach sektora MŚP

Okazje w zarządzaniu innowacjami w firmach sektora MŚP

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia w kompleksowy sposób prezentuje zintegrowane i dynamiczne podejście oparte na okazjach do rozwoju innowacyjności firm sektora MŚP. Obejmuje ono 10-etapowy proces eksploracji i eksploatacji okazji przebiegający w określonych...
69.95  85.00  15.05 

okładka książki - Konteneryzacja w transporcie morskim

Konteneryzacja w transporcie morskim

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja prezentuje szerokie ujęcie wyzwań współczesnego transportu kontenerowego jako jednego z najistotniejszych czynników stymulujących rozwój światowego handlu. Przedmiotem analizy jest również aktualny sposób...
65.02  79.00  13.98 

okładka książki - Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski z Unią Europejską. Stan i uwarunkowania rozwoju

Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski z Unią Europejską. Stan i uwarunkowania rozwoju

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Proces integracji Polski z Unią Europejską oznacza wzrost jej zaangażowania w międzynarodowy podział pracy, a także pogłębienie się procesu specjalizacji produkcji, co nie pozostaje bez znaczenia dla charakteru wymiany handlowej. Jedną...
53.49  65.00  11.51 

okładka książki - Prospects and Challenges to the Development of Businesses in the World Economy

Prospects and Challenges to the Development of Businesses in the World Economy

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
The monograph presents the results of research conducted in Poland and Greece. The originality of the monograph is also evidenced by its interdisciplinarity - it combines issues related to the enterprise sector and financial institutions,...
74.06  90.00  15.94 

okładka książki - Międzynarodowy system walutowy

Międzynarodowy system walutowy

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Funkcje pieniądza, początkowo pełnione przez kruszce, w szczególności złoto, następnie pieniądz papierowy, dziś przejmowane są przez pieniądz bezgotówkowy, stopniowo wypierający gotówkę. Do pełnienia funkcji pieniądza pretendują również kryptowaluty, a w...
65.02  79.00  13.98 

okładka książki - Determinanty użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowych

Determinanty użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowych

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka prezentuje problematykę użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowej. Podjęto w niej próbę rozpoznania głównych czynników determinujących użyteczność informacji...
45.94  55.00  9.06 

okładka książki - Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków

Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Przedmiotem analizy niniejszej publikacji jest aparat skarbowy zajmujący się poborem podatków do budżetu państwa. W kompleksowy sposób zaprezentowano podstawy teoretyczne kosztu poboru podatków ponoszonych przez organy podatkowe....
50.12  60.00  9.88 

okładka książki - Agencje ratingowe oraz ratingi kredytowe - problemy i wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku

Agencje ratingowe oraz ratingi kredytowe - problemy i wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka stanowi aktualne kompendium wiedzy o agencjach ratingowych. Wśród zaprezentowanych zagadnień: - geneza ich powstania oraz ewolucja modeli biznesowych; - spektrum oferowanych usług i produktów; - struktura rynku usług ratingowych...
50.12  60.00  9.88 

okładka książki - Podatki bankowe i instrumenty regulacyjne - przegląd rozwiązań w krajach Unii Europejskiej

Podatki bankowe i instrumenty regulacyjne - przegląd rozwiązań w krajach Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Budowanie stabilności instytucji finansowych wymaga zdecydowanych działań ze strony decydentów politycznych i organów regulacyjnych. Badanie tych zagadnień, ich opiniowanie oraz przygotowywanie propozycji nowych narzędzi...
65.02  79.00  13.98 

okładka książki - Miasto-idea. Nowe podejście do gospodarowania zasobami miasta

Miasto-idea. Nowe podejście do gospodarowania zasobami miasta

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Przyszłość naszego świata zarówno w sensie gospodarczym, społecznym, jak również kulturowym i środowiskowym w istotnej mierze zależeć będzie od miast - od kierunków ich rozwoju, sposobu gospodarowania zasobami oraz, co bardzo istotne,...
53.49  65.00  11.51 

okładka książki - Energetyka rozproszona w polityce regionalnej

Energetyka rozproszona w polityce regionalnej

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Polska gospodarka staje przed ogromnym wyzwaniem dotyczącym przyszłości energetyki w Polsce. Obecny system energetyczny jest bardzo nieefektywny, pochłania ogromne środki, które wzorem krajów o wysokiej efektywności energetycznej można...
53.49  65.00  11.51 

okładka książki - Kontrakty budowlane. Ryzyka, waloryzacja, ubezpieczenia

Kontrakty budowlane. Ryzyka, waloryzacja, ubezpieczenia

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Kontrakty budowlane są prawnym zapisem wynegocjowanych przez inwestora i zleceniobiorcę warunków dotyczących realizacji określonego projektu inwestycyjnego. Ich skutki w praktyce często odczuwane są przez cały proces budowlany. Bywa,...
54.31  66.00  11.69 

okładka książki - Wszystko ma markę - ODNAJDŹ SWOJĄ! Personal branding - o świadomym kreowaniu wizerunku w zgodzie ze sobą

Wszystko ma markę - ODNAJDŹ SWOJĄ! Personal branding - o świadomym kreowaniu wizerunku w zgodzie ze sobą

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu; Kategoria: Książki / Poradniki / Coaching, trening; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Kreowanie wizerunku może stanowić rodzaj wciskania się w za mała kreację, szytą nie na nasz rozmiar, lub dawać poczucie, że to, co mamy na sobie, jest o wiele za duże jak na nasze możliwości lub potrzeby. Jak sprawić, by owa kreacja...
60.89  74.00  13.11 

Strona 1 z 70 : 12345...ostatnia» (1382 pozycji)