pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
»
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Sortuj wg

Katalog druków XV i XVI wieku w - okładka książki
Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Tom 8. Zbiorczy ind
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Ostatni tom dokumentujący badania naukowe nad XV- i XVI-wiecznymi zbiorami Gabinetu Starych Druków BUW, zawierający szczegółowy, scalony indeks proweniencji druków z tego okresu. Umożliwia wyszukiwanie w siedmiu wydanych wcześniej przez...
Cena: 38.18  Cena wydawcy: 41.00 zł Oszczędzasz: 2.82 
do koszyka

Jaką płeć ma robotnica? Analiza - okładka książki
Anna Zalewska
Jaką płeć ma robotnica? Analiza symboli realizmu socjalistycznego
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Socrealizm przedstawiony z perspektywy genderowej jako nurt w sztuce, który służył nie tyle propagandzie, co mitowi politycznemu, za który uznany został socjalizm. Autorka bada symbole realizmu socjalistycznego, przedstawiając jego...
Cena: 30.72  Cena wydawcy: 33.00 zł Oszczędzasz: 2.28 
do koszyka

Rewolucja parasolkowa w Hongkongu. - okładka książki
Łukasz Zamęcki
Rewolucja parasolkowa w Hongkongu. Przyczyny, przebieg, następstwa
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Autor przedstawia przyczyny, przebieg i konsekwencje tzw. rewolucji parasolkowej w Hongkongu w 2014 r. Protesty te należy interpretować w szerszym kontekście zmian następujących po 1997 r., czyli od momentu przekazania zwierzchności nad...
pozycja niedostępna

Techniki i strategie tłumaczenia - okładka książki
Hanna Salich
Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona przekładom neologizmów autorskich z języka polskiego na angielski w fantastyce i fantastyce naukowej. Zaprezentowana klasyfikacja technik i strategii tłumaczenia neologizmów jest rezultatem analizy ok. 1100...
Cena: 27.02  Cena wydawcy: 29.00 zł Oszczędzasz: 1.98 
do koszyka

Systemy hydrogeochemiczne zlewni - okładka książki
Marzena Szostakiewicz-Hołownia
Systemy hydrogeochemiczne zlewni górskich o różnej litologii
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W publikacji przedstawiono autorską koncepcję systemu hydrogeochemicznego zlewni górskiej, nawiązującą do ogólnej teorii systemów. Koncepcja systemu posłużyła autorce do identyfikacji procesów odpowiedzialnych za formowanie...
Cena: 34.46  Cena wydawcy: 37.00 zł Oszczędzasz: 2.54 
do koszyka

Polityki publiczne - wybrane zagadnienia - okładka książki
Barbara Szatur-Jaworski (red.)
Polityki publiczne - wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Zbiór artykułów poświęconych miejscu i roli nauk o polityce publicznej w Polsce, czyli nauk o systemowych działaniach państwa i współpracujących z nim podmiotów na rzecz rozwiązywania różnorodnych problemów publicznych. Studia...
Cena: 32.59  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 2.41 
do koszyka

Między metafizyką a fenomenologią. - okładka książki
Między metafizyką a fenomenologią. W stronę Jacka Migasińskiego
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Publikacja jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Migasińskiemu zawiera teksty Jego przyjaciół, współpracowników i uczniów nawiązujące bezpośrednio do twórczości filozoficznej i działalności akademickiej Jubilata, a także do...
Cena: 45.63  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 3.37 
do koszyka

Walenty i spółka znajdują mapę. - okładka książki
Monika Oworuszko
Walenty i spółka znajdują mapę. Kryminał dietetyczny cz. 6
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Walenty, Tęgomir, Błażej i Ziemniak znów zakradają się do fabryki witamin, lecz zamiast dowodów na działalność Łysego, znajdują tajemniczą mapę. Czy podążając trasą z mapy nie wpadną czasem w tarapaty I po co Detektyw z Łysym...
Cena: 20.53  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 9.47 
do koszyka

Wyzwania starzejącego się społeczeństwa - okładka książki
Marek Okólski (red.)
Wyzwania starzejącego się społeczeństwa Polska dziś i jutro
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Autorzy przedstawiają stojące przed polskim społeczeństwem wyzwania wynikające ze starzenia się ludności, odwołując się do doświadczeń innych społeczeństw i przenosząc te doświadczenia na specyficzne warunki demograficzne...
pozycja niedostępna

Dwa systemy emocji i ich konsekwencje - okładka książki
Kamil K. Imbir
Dwa systemy emocji i ich konsekwencje dla procesów poznawczych
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Autor przedstawia nowy model interakcji emocji i procesów poznawczych, wyjaśniający zachodzące między nimi związki z perspektywy teorii dwusystemowych, opisujących działanie umysłu w kategoriach procesów automatycznych i...
Cena: 31.67  Cena wydawcy: 34.00 zł Oszczędzasz: 2.33 
do koszyka

Mickiewicz i świat żydowski. Studium - okładka książki
Andrzej Fabianowski
Mickiewicz i świat żydowski. Studium z aneksami
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Autor przedstawia relacje, jakie łączyły Mickiewicza z szeroko pojętym judaizmem, z którym poeta zetknął się, przebywając na emigracji oraz jego zainteresowanie mistyką żydowską, kabałą, reinkarnacją, literaturą i kulturą...
pozycja niedostępna

Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia - okładka książki
Bartosz Działoszyński
Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autor prezentuje historię pojęcia cywilizacja od ok. 1750 r. do ok. 1880 r. Analizuje teksty pisane przez twórców różnych narodowości i specjalności: filozofów, historyków, językoznawców, antropologów, polityków, podróżników, pisarzy...
Cena: 38.18  Cena wydawcy: 41.00 zł Oszczędzasz: 2.82 
do koszyka

Dźwięk w filmie. Między sztuką - okładka książki
Jacek Pająk
Dźwięk w filmie. Między sztuką a rzemiosłem
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Przekrojowa analiza zagadnień dotyczących ontologii dźwięku w filmie. Wykorzystując definicję sztuki sformułowaną przez Władysława Tatarkiewicza, autor omawia sposoby tworzenia, funkcjonowania i percepcji warstwy dźwiękowej oraz...
Cena: 23.65  Cena wydawcy: 25.00 zł Oszczędzasz: 1.35 
do koszyka

Komputery powieści i kino nieme. - okładka książki
Jerzy Stachowicz
Komputery powieści i kino nieme. Procesy remediacji w perspektywie historycznej. Seria: Communicare
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Tematem książki jest zjawisko remediacji - przekształcania dzieł filmowych w wyniku ich transpozycji medialnej. Autor bada przemiany towarzyszące procesowi transformacji kina niemego w kino cyfrowe, jego relacje z książką i przenikanie się...
Cena: 33.14  Cena wydawcy: 39.00 zł Oszczędzasz: 5.86 
do koszyka

Dokument podróży  Wiersze - okładka książki
Ewa Herbst
Dokument podróży Wiersze
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Książka jest zapisaną w wierszach historią przeżyć młodej dziewczyny wygnanej na pomarcową emigrację w 1969 roku. Otwiera ją kilka stron prozą o ostatnich miesiącach w Polsce. Jest ona przestrogą dla następnych pokoleń, pokazując...
Cena: 33.52  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 2.48 
do koszyka

Estudios latunoamercicanos 35 - okładka książki
Estudios latunoamercicanos 35
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Estudios Latinoamericanos wydawane przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych jest najstarszym polskim czasopismem publikującym materiały naukowe związane z szeroko rozumianą historią i kulturą Ameryki Łacińskiej. Ukazuje...
Cena: 26.28  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 3.72 
do koszyka

Kwartalnik Pedagogiczny 3(245)/2017 - okładka książki
Kwartalnik Pedagogiczny 3(245)/2017
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane...
Cena: 17.70  Cena wydawcy: 20.00 zł Oszczędzasz: 2.3 
do koszyka

Przegląd Humanistyczny 3/2017 - okładka książki
Przegląd Humanistyczny 3/2017
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji...
pozycja niedostępna

Starzenie się społeczeństwa a polityka - okładka książki
Agnieszka Fihel (red.)
Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Autorzy zajmują się zagadnieniami polityki przeciwdziałania starzeniu się społeczeństwa. Pokazują, jaki wpływ na dzietność mają konkretne działania z zakresu polityki fiskalnej, jaki jest ich koszt, jakie są wydatki państwa...
Cena: 27.02  Cena wydawcy: 29.00 zł Oszczędzasz: 1.98 
do koszyka

Opera Paryska Palais Garnier. Historia, - okładka książki
Dorota Babilas
Opera Paryska Palais Garnier. Historia, sztuka, mit
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona historii, programowi artystycznemu i oddziaływaniu kulturowemu gmachu Opery Paryskiej - jednego z najsłynniejszych przykładów francuskiej architektury eklektycznej drugiej połowy XIX wieku. Opera, dzieło architekta Charles...
Cena: 29.80  Cena wydawcy: 32.00 zł Oszczędzasz: 2.2 
do koszyka

Strona 1 z 83 : 12345...ostatnia» (1656 pozycji)