pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego


okładka książki - Nadawać duszom kształt narodowy. Święta o państwowym charakterze w czasach Komisji Edukacji Narodowe

Nadawać duszom kształt narodowy. Święta o państwowym charakterze w czasach Komisji Edukacji Narodowe

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka dotyczy zagadnienia tworzenia się powszechnych obchodów świąt o znaczeniu państwowym w drugiej połowie XVIII wieku. We wspólnym świętowaniu dostrzegano ważny walor wychowawczy. Z tego powodu w szkołach Komisji Edukacji...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Siła podporządkowanych

Siła podporządkowanych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / powstania; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka jest antropologiczną analizą buntów chłopskich w czasach pańszczyźnianych (XVI-XIX wiek). Autor omawia przejawy chłopskiego oporu, wykorzystując do tego badania tzw. historii oddolnej (history from below), tradycje badań...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - The Chopin Games. History of the International Fryderyk Chopin Piano Competition in 1927-2015

The Chopin Games. History of the International Fryderyk Chopin Piano Competition in 1927-2015

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
The book presents the history of the International Fryderyk Chopin Piano Competition narrated from the anthropological-cultural perspective and based on extensive source material, which enabled the authors to explore the less known aspects of one of...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Język w działaniu i działania na języku Szkice semantyczno-słowotwórcze

Język w działaniu i działania na języku Szkice semantyczno-słowotwórcze

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Na tom składa się16 artykułów z zakresu słowotwórstwa i semantyki leksykalnej, wybranych z ponadczterdziestoletniego dorobku Autorki. Dotyczą problemów teoretycznych, klasyfikacji, sposobów opisu w ramach przyjętej metodologii, a...
41.58 

okładka książki - Przegląd Humanistyczny 3/2020

Przegląd Humanistyczny 3/2020

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Czasopisma / Socjologiczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Obszar, w którym mieszczą się artykuły i recenzje publikowane w numerze, stanowi szeroko rozumiana europejska nowoczesność. Sposób jej opisu jest zróżnicowany pod względem zarówno geograficznym, jak problemowym. W pierwszym sensie...
30.51 

okładka książki - Twarz konfucjańska

Twarz konfucjańska

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Rekonstrukcja modelu organizacyjnego społeczeństwa chińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wzorów kształtowania relacji społecznych. Omówienie najważniejszych pojęć etyki konfucjańskiej, zasady mechanizmu społecznej wymiany, a...
27.06 

okładka książki - Ciemne ścieżki i jasne polany

Ciemne ścieżki i jasne polany

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Drugi po Dłoniach czasu (WUW 2019) tom esejów Andrzeja Gronczewskiego charakteryzuje osobiste, zaskakująco nowatorskie i nowoczesne spojrzenie na literaturę oraz towarzyszące jej konteksty: sztuki piękne, muzykę, historię, życie społeczne,...
41.58 

okładka książki - Bez drogowskazu. Akademickie rozdroża

Bez drogowskazu. Akademickie rozdroża

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Klamrami książki są teksty krytycznie analizujące założenia reformy akademickiej (2017: Reforma nauki nauka reformy) oraz rysujące perspektywy dla wdrożenia uchwalonego ostatecznie prawa (2020: Zamęt u źródeł), wobec powszechnie...
25.75 

okładka książki - Modele w ekonomii. Księga jubileuszowa Profesora Wojciecha Maciejewskiego

Modele w ekonomii. Księga jubileuszowa Profesora Wojciecha Maciejewskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Publikacja prezentuje zastosowanie modeli w różnych dziedzinach szeroko rozumianej ekonomii. Część tekstów ma charakter przeglądowy i dotyczy ewolucji takiego podejścia, na przykład do przedsiębiorstwa międzynarodowego, skutków...
39.66 

okładka książki - Przegląd Europejski 4/2020

Przegląd Europejski 4/2020

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Czasopisma / Polityczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W numerze poruszone zostały zagadnienia tak różnorodne, jak bezpieczeństwo i strategiczna autonomia kosmiczna dla UE czy kultura polityczna i zachowania wyborcze na Bałkanach.Teoretyczna część tego zeszytu zaczyna się od rozważań...
25.75 

okładka książki - Patriotyzm, poświęcenie, jedność. Społeczeństwo 1863 roku w dokumentach powstania

Patriotyzm, poświęcenie, jedność. Społeczeństwo 1863 roku w dokumentach powstania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / powstania; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W monografii została ukazana wizja społeczeństwa, pojawiająca się w dokumentach powstania styczniowego, a przede wszystkim wyobrażenia o roli, jaką miało ono odgrywać w trakcie prowadzonej walki. Znalazły się w niej także refleksje...
39.66 

okładka książki - Transfer w myśli społecznej. Od transferu kulturowego do transferu między kulturami

Transfer w myśli społecznej. Od transferu kulturowego do transferu między kulturami

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka dotyczy transferu kulturowego i transferu między kulturami badanych z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych. Wykorzystując nowatorskie podejście unidyscyplinarne, autor podejmuje próbę analizy i stworzenia ram...
29.49 

okładka książki - Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy

Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorka tej książki podjęła próbę znalezienia odpowiedniego języka do rozmowy o ludzkiej autodestrukcji. Prezentowane studium porównawcze, zestawiające autentyczne zapisy pozostawiane przez samobójców z ich kulturowymi...
45.83 

okładka książki - Modernizmy Europy Środkowo-Wschodniej. Coraz szersze marginesy

Modernizmy Europy Środkowo-Wschodniej. Coraz szersze marginesy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Zebrane w tomie artykuły ukazują z rozmaitych perspektyw doświadczenie nowoczesności zapisane w kulturze i literaturze Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy prezentują kształtowanie się modernistycznej wspólnoty pytań w naszym...
41.58 

okładka książki - Kompetencje XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej

Kompetencje XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Certyfikowanie kompetencji językowych w sposób trafny i rzetelny jest wyzwaniem od strony zarówno merytorycznej, jak i organizacyjnej, z którym mierzą się jednostki i instytucje przeprowadzające takie egzaminy. Międzynarodowa...
41.58 

okładka książki - Grunt i horyzont. Interpretacje nowoczesnej architektury i sztuki

Grunt i horyzont. Interpretacje nowoczesnej architektury i sztuki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Architektura; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Autorka buduje interpretacje wybranych dzieł architektury i sztuki wokół pojęć zapożyczonych z nurtów fenomenologii (Hans-Georg Gadamer, Maurice Merleau-Ponty, Hermann Schmitz), psychologii postaci (Rudolf Arnheim, Juliusz Żórawski)...
43.71 

okładka książki - Budowle obronne w Górnej Nubii na podstawie badań archeologicznych i etnologicznych

Budowle obronne w Górnej Nubii na podstawie badań archeologicznych i etnologicznych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Od prostych wież mieszkalnych, które służyły jednej rodzinie czy niewielkiej grupie, do dużych założeń obronnych z bastionami i bastejami, strzegących granic imperiów i szlaków handlowych. Od nieinwazyjnych metod badawczych, jak...
44.77 

okładka książki - Złe kobiety czy zła sława? Negatywne wizerunki kobiet na przestrzeni dziejów

Złe kobiety czy zła sława? Negatywne wizerunki kobiet na przestrzeni dziejów

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Historia / Literatura faktu; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia wyniki badań z zakresu studiów nad negatywnymi wizerunkami kobiet w różnych epokach historycznych. Autorzy zastanawiają się, czy postawy przypisywane złym kobietom zmieniają się na przestrzeni dziejów i czy takie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Okruchy starożytności. Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej

Okruchy starożytności. Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Historia / Świat / Średniowiecze; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Monety antyczne (tj. greckie, celtyckie i rzymskie, wyemitowane do początku VI w. po Chr.) stanowią niewielką część datowanych na średniowiecze i epokę nowożytną skarbów i innych zespołów zabytków znajdowanych w Europie...
98.06  99.00  0.94 

okładka książki - Księga Pamięci poświęcona studentom Uniwersytetu Warszawskiego poległym i zmarłym w czasie walk o niepodległość 1918-1921

Księga Pamięci poświęcona studentom Uniwersytetu Warszawskiego poległym i zmarłym w czasie walk o niepodległość 1918-1921

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Kategoria: Książki / Historia / Polska / Bohaterowie naszej Niepodległości; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Książka, pionierska na rynku polskim, zawiera biogramy 128 studentów i studentek Uniwersytetu Warszawskiego poległych lub zmarłych w czasie walk o niepodległość i o granice wskrzeszanego państwa polskiego. W ponad 200-letniej historii...
49.82 

Strona 1 z 93 : 12345...ostatnia» (1851 pozycji)