pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:

Książki o pracy socjalnej i resocjalizacji


okładka książki - Nie głos, ale słowo... 6. Stres rodzicielski a wsparcie społeczne. Podstawy programu pomocy psychopedagogicznej dla rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu

okładka książki - Interwencja fizyczna. Podręcznik dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i nie tylko

okładka książki - Specyfika aktywności zawodowej pracownika socjalnego

Specyfika aktywności zawodowej pracownika socjalnego

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
24.40  33.60  9.2 

okładka książki - Jakość życia rodzin opiekujących się dorosłą osobą

okładka książki - Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej

okładka książki - Współczesne wyzwania pracy socjalnej

Współczesne wyzwania pracy socjalnej

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
26.75  28.04  1.29 

okładka książki - Starość w obiektywie. Dylematy mieszkańców, ich rodzin oraz pracowników domów pomocy społecznej

okładka książki - Instytucjonalne pozbawienie wolności jako element biopolityki. Kształtowanie podmiotowości antynomijnej w warunkach odosobnienia społecznego

okładka książki - Oddziaływania resocjalizacyjne społecznych zagrożeń

okładka książki - Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. Vol. 4. Towards Questions and Answers about Human Well-being. Seria:  Prace Monograficzne 850

okładka książki - Efektywność systemu dozoru elektronicznego w Polsce w świetle badań empirycznych

okładka książki - [Nie]skazani na wykluczenie. Od patologii do normy zachowań społecznych

[Nie]skazani na wykluczenie. Od patologii do normy zachowań społecznych

Książka. Wydawnictwo: DiG ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - Psychopedagogiczne konteksty wykonywania kary pozbawienia wolności

Psychopedagogiczne konteksty wykonywania kary pozbawienia wolności

Książka. Wydawnictwo: DiG ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - Inkluzja społeczna osób bezdomnych. Badania narracyjne

Inkluzja społeczna osób bezdomnych. Badania narracyjne

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
41.07  43.06  1.99 

okładka książki - Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od zależności ku samodzielności życiowej

okładka książki - Wsparcie dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Wsparcie dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Książka. Wydawnictwo: Feeria ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
25.58  25.69  0.11 

okładka książki - Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej

Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
28.35  30.00  1.65 

okładka książki - Codzienne praktyki życia rodzinnego - zadomowienie, wykluczenie, bezdomność

Codzienne praktyki życia rodzinnego - zadomowienie, wykluczenie, bezdomność

Książka. Wydawnictwo: Notitia ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
30.69  42.86  12.17 

okładka książki - Opieka długoterminowa nad osobami starszymi

Opieka długoterminowa nad osobami starszymi

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
64.06  70.00  5.94 

okładka książki - Wybrane obszary funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce i na Ukrainie

Strona 1 z 13 : 12345...ostatnia» (256 pozycji)