pokaz koszyk
szukaj tylko w Historia Iagellonica
»
Historia Iagellonica

Sortuj wg

Wydawnictwo Historia Iagellonica


Paryż przed rewolucją (1774-1789) - okładka książki
Rafał Niedziela
Paryż przed rewolucją (1774-1789)
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
W książce przedstawiono wybrane problemy z życia Paryża i jego mieszkańców u progu Rewolucji Francuskiej. Miasto było wówczas jedną z największych metropolii świata. Przebywało tam wielu obcokrajowców, którzy oceniali Paryż w...
pozycja niedostępna

Tradycja gotycka w architekturze - okładka książki
Tomasz Zaucha
Tradycja gotycka w architekturze sakralnej ziem ruskich Korony. Seria: Prace naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie. Tom 5
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Za podstawową zaletę książki należy uznać bardzo rzetelne zgromadzenie wszystkich informacji z zakresu,,pierwszej historii sztuki. Pan dr Tomasz Zaucha udokumentował aktualny wygląd świątyń na bardzo dobrych fotografiach,...
Cena: 69.75  Cena wydawcy: 80.00 zł Oszczędzasz: 10.25 
do koszyka

Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz - okładka książki
Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii. Tom 3
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i...
pozycja niedostępna

Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz - okładka książki
Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii. Tom 2
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i...
pozycja niedostępna

Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz - okładka książki
Krzysztof Ślusarek (red.)
Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii. Tom 1 - 3
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy, t....
Cena: 109.80  Cena wydawcy: 120.00 zł Oszczędzasz: 10.2 
do koszyka

Nowy Aleksander. Ikonografia i - okładka książki
Agnieszka Fulińska
Nowy Aleksander. Ikonografia i legenda Mitrydatesa VI Eupatora
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Mitrydates VI Eupator Dionysos jest jedną z najbarwniejszych postaci świata hellenistycznego. Historia zapamiętała go jako władcę o ogromnych ambicjach i zdolnościach politycznych oraz militarnych, rozmiłowanego w kulturze helleńskiej i występującego...
Cena: 52.31  Cena wydawcy: 60.00 zł Oszczędzasz: 7.69 
do koszyka

Wytwórnia papierosów Czyżyny w - okładka książki
Andrzej Synowiec
Wytwórnia papierosów Czyżyny w Krakowie-Czyżynach
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Wytwórnia Papierosów Czyżyny w Krakowie-Czyżynach była największym przedsięwzięciem inwestycyjnym przemysłu tytoniowego, zrealizowanym w ramach planu sześcioletniego (1950-1955). Z wnioskiem budowy zakładu, mającego się stać jednym...
Cena: 44.06  Cena wydawcy: 50.00 zł Oszczędzasz: 5.94 
do koszyka

Ostatnie wielkie widowisko barokowej - okładka książki
Katarzyna Kuras
Ostatnie wielkie widowisko barokowej Europy. Polskie relacje z uroczystości weselnych Fryderyka Augusta
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
W opinii Jacka Staszewskiego, wybitnego znawcy epoki saskiej, uroczystości weselne Fryderyka Augusta Wettyna i Marii Józefy Habsburg, które odbyły się w Dreźnie w 1719 r., były ostatnim tak wielkim widowiskiem w barokowej Europie. Twórcą koncepcji...
Cena: 28.35  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 1.65 
do koszyka

Liga Narodowa 1887-1906. Sprawozdania, - okładka książki
Mateusz Werner (red.)
Liga Narodowa 1887-1906. Sprawozdania, odezwy, dokumenty
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Książka zbiera niekiedy ciężko dostępne dokumenty i obrazuje rozwój na przestrzeni kilkunastu lat tajnego, elitarnego ciała decyzyjnego Narodowej Demokracji - od grupy działaczy niepodległościowych do gremium kierującego masową...
Cena: 47.25  Cena wydawcy: 50.00 zł Oszczędzasz: 2.75 
do koszyka

Wojna 1866 roku w Galicji i na - okładka książki
Michał Baczkowski
Wojna 1866 roku w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Wydarzenia militarne wojny 1866 r., rozgrywające się na ziemiach zamieszkałych przez ludność polską, nigdy nie wzbudziły większego zainteresowania historyków. Wpisywały się one w dzieje stukilkudziesięcioletnich konfliktów prusko-austriackich, w...
Cena: 28.35  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 1.65 
do koszyka

Wojna i wojskowość w świecie starożytnym. - okładka książki
Wojna i wojskowość w świecie starożytnym. Studia pod redakcją Sławomira Sprawskiego
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Tom zawiera różne spojrzenia na wojnę i wojskowość grecką i rzymską w okresie od czasów archaicznych po epokę Justyniana. Jest to swoista galeria wielkich i znanych przywódców, takich jak Polikrates z Samos, Dionizjusz z Syrakuz, Flawiusz Rycymer...
pozycja niedostępna

Świat rzymski w IV wieku - okładka książki
Świat rzymski w IV wieku
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Niniejsza książka stanowi pierwszy w nauce polskiej syntetyczny tom poświęcony czasom IV wieku. W stuleciu tym państwo rzymskie przeszło fundamentalne reformy, które trwale zmieniły polityczne, ustrojowe, religijne i gospodarcze oblicze...
Cena: 54.81  Cena wydawcy: 58.00 zł Oszczędzasz: 3.19 
do koszyka

Wielka Wojna w małym mieście. Gorlice - okładka książki
Kamil Ruszała
Wielka Wojna w małym mieście. Gorlice w latach 1914-1918
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
W Gorlicach, prawie siedmiotysięcznym galicyjskim mieście, przed 1914 r. nikt nie zdawał sobie sprawy, czym jest wojna. Wieści o jej wybuchu wzbudziły ciekawość, która szybko przerodziła się w strach i panikę. Część mieszkańców uciekła. Tak...
pozycja niedostępna

Greckokatolicka diecezja przemyska - okładka książki
Adam Szczupak
Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny światowej
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Lata 1914-1918 były ciężką próbą dla mieszkańców Galicji, przeżywających koszmar Wielkiej Wojny. Szczególnie mocno doświadczeni zostali wierni Kościoła greckokatolickiego, zwłaszcza diecezji przemyskiej - rozciągającej się od szczytów Beskidu...
pozycja niedostępna

Dwór, wieś i plebania w przestrzeni - okładka książki
Tomasz Kargol, Łukasz Jewuła, Krzysztof Ślusarek
Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej Zachodniej Małopolski w latach 1772-1815
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Celem pracy Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815 jest zbadanie wpływu przemian społecznych, gospodarczych i politycznych, dokonujących się w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w., na...
Cena: 56.70 
do koszyka

Studia z dziejów wsi polskiej na - okładka książki
Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Publikacja Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku poświęcona została szeroko rozumianym dziejom wsi na ziemiach polskich na przełomie XVIII i XIX stulecia. Wydawnictwo zawiera kilkanaście artykułów autorstwa...
pozycja niedostępna

Księgi hetmańskie - okładka książki
Stanisław Sarnicki, Marek Ferenc (red.)
Księgi hetmańskie
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Utwór Stanisława Sarnickiego znany ogółowi historyków zajmujących się epoką nowożytną pod skróconym tytułem Księgi hetmańskie uchodzi za jedno z najważniejszych źródeł do historii wojskowości dawnej Rzeczypospolitej. Bez wątpienia stanowi...
pozycja niedostępna

Prokopiusz z Cezarei. Historia - okładka książki
Prokopiusz z Cezarei. Historia wojen. Tom 2. Wojny z Gotami. Seria: Źródła historyczne
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Piszący około połowy VI w. Prokopiusz z Cezarei jest zaliczany do najwybitniejszych historyków, zarówno z perspektywy starożytności jak i...
Cena: 54.93  Cena wydawcy: 63.00 zł Oszczędzasz: 8.07 
do koszyka

Miscellanea res Polonorum, Brittanorum - okładka książki
Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
W podsumowaniu mogę stwierdzić, że wszystkie zebrane w prezentowanym tomie prace przygotowane zostały z godną podkreślenia dbałością o ich wysoki poziom naukowy. Wszystkie artykuły przynoszą nowe istotne ustalenia badawcze. Na korzyść całego...
Cena: 45.82  Cena wydawcy: 52.00 zł Oszczędzasz: 6.18 
do koszyka

Edytorstwo źródeł - ograniczenia - okładka książki
Adam Perłakowski (red.)
Edytorstwo źródeł - ograniczenia i perspektywy
Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Recenzowana publikacja to inicjatywa cenna, tym bardziej, że w polskiej nauce nie zawsze mamy do czynienia z pogłębioną refleksją metodologiczną, związaną z edycją źródeł staropolskich. Tym razem jednak oprócz historyków i filologów polskich,...
Cena: 34.56  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 1.44 
do koszyka

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...201-212» (z 212.)
NEWSLETTERPodaj swój adres email jeśli chesz otrzymywać informacje o naszych nowościach