pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Śląskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego


okładka książki - Czas lektury

Czas lektury

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Lektura jest pierwsza. Z niej dopiero mogą się wyłonić wszystkie instytucje tekstu i nauki o literaturze. Może zanikać, przechodzić kryzys, zostać zastąpiona przez bryki i komentarze, ale najpierw musi się wydarzyć. Fakt, że lektura jest pojedynczym...
38.46 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej

Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Slawistyka integralna - naukowy kanon i erozja systemu (kontrapunkty południowo- i zachodniosłowiańskie)

Slawistyka integralna - naukowy kanon i erozja systemu (kontrapunkty południowo- i zachodniosłowiańskie)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Slawistyka integralna naukowy kanon i erozja systemu (kontrapunkty południowo- i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pokaż język. Słowem o słowie
praca zbiorowa

Pokaż język. Słowem o słowie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Tematem 30 krótkich rozdziałów tej książki są wybrane fenomeny słownictwa, mówiąc o nich metaforycznie jako o skarbach do odkrycia. W sposób prosty, ale również zabawny, z wieloma inspiracjami do własnych odkryć, wyjaśniane są kwestie semantyki,...
56.88 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Certainty and doubt in academic discourse

Certainty and doubt in academic discourse

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Przedmiotem pracy są językowe wykładniki stopnia pewności sądów w artykułach naukowych z dziedziny językoznawstwa w języku angielskim i polskim. Punktem wyjścia podjętych badań jest przekonanie, że różne tradycje intelektualne, w jakich kształtowała...
40.48 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskich biedy w Siemianowicach Ślaskich. Raport z badań

Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskich biedy w Siemianowicach Ślaskich. Raport z badań

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W pracy podjęto problematykę szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zamieszkujących obszary wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. Problemy społeczne występujące w Siemianowicach Śląskich stanowią dla autorki egzemplifikację problemów miast...
34.41 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku

Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Rozmowy (o ile takie się dziś zdarzają) na temat polskiej literatury nowej i najnowszej zdominowane bywają głównie przez określenia typu: medialne ustawki , wydmuszkowe dziennikarstwo , dominujący dyskurs medialny,...
20.99 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Powtórzenia i powroty. O dramaturgii Janusza Głowackiego

Powtórzenia i powroty. O dramaturgii Janusza Głowackiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Książka jest pierwszą autorską monografią twórczości dramatycznej Janusza Głowackiego, pisarza rozpoznawalnego przez czytelników dzięki sztukom scenicznym, scenariuszom i współpracy z polskimi reżyserami filmowymi. Beata Popczyk-Szczęsna analizuje...
25.18 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - W kręgu sztuki

W kręgu sztuki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
W kręgu sztuki to w zamierzeniu inicjatorów forum wymiany myśli, płaszczyzna zetknięcia różnych postaw badawczych i naukowych refleksji twórców związanych z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, ale i artystów pragnących upowszechnić...
15.74 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Obecność sztuki teatralnej w codzienności życia społecznego

Obecność sztuki teatralnej w codzienności życia społecznego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Film i teatr / teatr, kabaret, balet; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Książka prezentuje obecność i zaangażowanie sztuki teatralnej w codziennym życiu społecznym. W celu zobrazowania stałej obecności teatru/działań teatralnych w perspektywie codzienności zaprezentowano - w zarysie - konstytuowanie się sztuki teatralnej...
34.41 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych cz. 1

Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych cz. 1

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Prace zawarte w tym tomie skupiają się wokół twórczości dwudziestu pięciu polskich pisarzy współczesnych. Książka jest zbiorem omówień i interpretacji dorobku poszczególnych twórców, należących do trzech pokoleń, a jeśli wziąć pod uwagę czas...
67.79 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk

Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Tytuł tomu, Edukacja przez słowo obraz dźwięk , wyznacza szerokie spektrum zainteresowań z zakresu teorii i praktyki dydaktycznej w odniesieniu do przeróżnych tekstów audiowizualnych. Autorzy opisują edukacyjny potencjał: filmu...
21.26 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego

Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Czytelnik znajdzie w niniejszej książce inny obraz doświadczenia sztuki niż ten utrwalony tradycją i rozpowszechnionymi w obiegowej opinii przeświadczeniami. W proponowanym ujęciu problemu kulturowa tożsamość obiektu artystycznego kształtowana jest...
28.33 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Proza polska XX wieku. Tom 2

Proza polska XX wieku. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
W pracy zgromadzono szkice o charakterze analitycznym i interpretacyjnym, poświęcone wybranym utworom polskim XX i XXI wieku. W pierwszej części tomu przedstawiono istotne tradycje dla prozy minionego stulecia (romantyczną, sienkiewiczowską, kresową),...
16.79 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Dialog o Śląsku

Dialog o Śląsku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
W pracy podjęto refleksję nad obecnością śląskich odniesień w polskich narracjach syntetycznych (tj. syntezach naukowych, popularnonaukowych, podręcznikach szkolnych, specjalnych pozycjach adresowanych do ludu ) doby zaborów. Rozważania...
57.83 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wieloproblemowość wybrane aspekty ponowoczesności

Wieloproblemowość wybrane aspekty ponowoczesności

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Literatura / Publicystyka, wywiady, dokumenty; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Ponowoczesność, w jakiej przyszło Nam obecnie żyć i funkcjonować, niesie ze sobą wiele nowych i nadal nierozwiązanych problemów oraz kwestii społecznych. Część z nich swymi korzeniami sięga już nowoczesności, część jednak pojawia się po raz pierwszy,...
30.36 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych

Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Praca stanowi analizę zagadnienia religijnego wychowania potomstwa w małżeństwach zawartych przez osoby należące do różnych wyznań i religii. W niniejszej publikacji czytelnik znajdzie wyjaśnienie podstawowych praw człowieka, takich jak wolność...
21.26 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Obrazy i wiersze

Obrazy i wiersze

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2011; Oprawa: twarda;
Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej to książka będąca odpowiedzią na niebywały rozwój badań nad ekfrazą i pokrewnymi jej gatunkami, jaki dokonał się w ubiegłych latach w literaturoznawstwie. Jej...
35.41 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Normalizacja europejska w zakresie informatologii

Normalizacja europejska w zakresie informatologii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Przedmiotem rozważań w monografii jest działalność europejskich organizacji normalizacyjnych w zakresie informatologii na tle aktywności innych organizacji normalizacyjnych i standaryzacyjnych. Głównym celem jest analiza europejskiego systemu...
23.09 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Ja  Świetlickiego

Ja Świetlickiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Publikacja zapisuje związki pomiędzy utworami Marcina Świetlickiego skupione wokół trzech kręgów tematycznych: autentyczności, romantyczności, (nie)religijności. W pierwszym z nich zostały zamknięte poszczególne edycje Zimnych krajów ....
20.99 
Wyślemy w czasie: 24 h

Strona 1 z 37 : 12345...ostatnia» (730 pozycji)