pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
»
»
Polecamy - Historia - Polska - pod zaborami

Polecamy w kategorii "Historia - Polska - pod zaborami"

Wybrane nowości w kategorii "Historia - Polska - pod zaborami"

Najgroźniejszy agitator sprawy polskiej - okładka książki
Krystyna Szayna-Dec
Cena: 43.16  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 15.84 
Naga prawda, czyli trzy rozbiory Polski - okładka książki
Leszek Mazan
Cena: 27.83  Cena wydawcy: 39.00 zł Oszczędzasz: 11.17 
Trudna droga do niepodległości (XIX-XX wiek). Arkana historii - okładka książki
Władysław Zajewski
Obniżka!Cena: 27.33  Cena wydawcy: 29.40 zł Oszczędzasz: 2.07 
Targowica czyli zdrada - Adam Danilczyk - okładka książki
Adam Danilczyk
Cena: 26.63  Cena wydawcy: 39.90 zł Oszczędzasz: 13.27 
Pozytywizm narodowy - Maciej Gloger - okładka książki
Maciej Gloger (red.)
Cena: 40.95  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 1.05 
Patrioci i zdrajcy. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec mikołajowskiej polityki Rosji w latach 1846-1856. Arkana - okładka książki
Sławomir Węgrzynowicz
Obniżka!Cena: 39.04  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 2.96 
Żołnierz i filozof. Tadeusz Kościuszko przeciwko królom, carom i Kościołom - okładka książki
Piotr M. Napierała
Cena: 19.16  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 8.84 
Kościuszko. Bohater dwóch kontynentów - okładka książki
Janusz Wesołowski
Cena: 38.04  Cena wydawcy: 57.00 zł Oszczędzasz: 18.96 

Polecamy, Bestseller w kategorii "Książki - Historia - Polska - pod zaborami"

Najgroźniejszy agitator sprawy polskiej - okładka książki
Krystyna Szayna-Dec
Cena: 43.16  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 15.84 
Pozytywizm narodowy - Maciej Gloger - okładka książki
Maciej Gloger (red.)
Cena: 40.95  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 1.05 
Żołnierz i filozof. Tadeusz Kościuszko przeciwko królom, carom i Kościołom - okładka książki
Piotr M. Napierała
Cena: 19.16  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 8.84 
Naga prawda, czyli trzy rozbiory Polski - okładka książki
Leszek Mazan
Cena: 27.83  Cena wydawcy: 39.00 zł Oszczędzasz: 11.17 
Przemysł w majątkach ziemiańskich Królestwa Polskiego. 1879-1913 - okładka książki
Wiesław Puś
Cena: 33.18  Cena wydawcy: 44.90 zł Oszczędzasz: 11.72 
Polityka Rosyi względem szkolnictwa zaboru rosyjskiego - okładka książki
Władysław Studnicki
Obniżka!Cena: 32.66  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 2.34 
Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914. Tom 1-2 - okładka książki
Stanisław Grodziski
Obniżka!Cena: 48.18  Cena wydawcy: 55.00 zł Oszczędzasz: 6.82 
Galicja a wojsko austriackie 1772-1867 - okładka książki
Michał Baczkowski
Obniżka!Cena: 27.62  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 2.38 
Urzędy, stanowiska i tytuły urzędowe w Królestwie Polskim (1815-1915). Materiały do słownika - okładka książki
Alicja Kulecka, Emil Hoff
Cena: 50.27  Cena wydawcy: 54.00 zł Oszczędzasz: 3.73 
Armia Królestwa Polskiego (1815-1830) - okładka książki
Wacław Tokarz
Obniżka!Cena: 73.76  Cena wydawcy: 78.00 zł Oszczędzasz: 4.24 
Trudna droga do niepodległości (XIX-XX wiek). Arkana historii - okładka książki
Władysław Zajewski
Obniżka!Cena: 27.33  Cena wydawcy: 29.40 zł Oszczędzasz: 2.07 
Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 1864-1915 - okładka książki
Malte Rolf
Cena: 54.09  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 4.91 
Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914 - okładka książki
Daniel Beauvois
Cena: 69.27  Cena wydawcy: 73.50 zł Oszczędzasz: 4.23 
Generał Józef Niemojewski organizator powstania wielkopolskiego 1794 r. - okładka książki
Romuald K. Żarczyński
Cena: 23.31  Cena wydawcy: 39.00 zł Oszczędzasz: 15.69 
Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku - okładka książki
Obniżka!Cena: 27.62  Cena wydawcy: 30.00 zł Oszczędzasz: 2.38 
Ignacy Jan Paderewski. 90. rocznica odzyskania niepodległości - okładka książki
Maria Śladowska
Cena: 7.84  Cena wydawcy: 8.00 zł Oszczędzasz: 0.16 
Galicya. Tom 1 - Franciszek Bujak - okładka książki
Franciszek Bujak
Cena: 36.49  Cena wydawcy: 49.90 zł Oszczędzasz: 13.41 
Kościół a Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim do wybuchu I wojny światowej - okładka książki
Ilona Zaleska
Obniżka!Cena: 43.12  Cena wydawcy: 55.00 zł Oszczędzasz: 11.88 
Jakób Szela. (14) 15 lipca 1787 - 21 kwietnia 1860 - okładka książki
Tomasz Szubert
Obniżka!Cena: 50.96  Cena wydawcy: 65.00 zł Oszczędzasz: 14.04 
Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie poznańskim w latach 1894-1918 - okładka książki
Rafał Łysoń
Cena: 36.75  Cena wydawcy: 45.00 zł Oszczędzasz: 8.25 
Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości - okładka książki
Marek Rezler
Cena: 32.84  Cena wydawcy: 44.90 zł Oszczędzasz: 12.06 
Konserwatyzm krakowski. Wybór pism. Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej - okładka książki
Stanisław Estreicher
Cena: 33.00  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 2 
Rodzina Dzieduszyckich herbu Sas w XIX i XX wieku - okładka książki
Kazimierz Karolczak
Obniżka!Cena: 39.20  Cena wydawcy: 50.00 zł Oszczędzasz: 10.8 
Rozwój przemysłu ciężkiego w Królestwie Polskim w latach 1877-1914 - okładka książki
Rafał Kowalczyk
Obniżka!Cena: 32.93  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 9.07 
Historie trudnych alternatyw. Dylematy polityczne czasów zaborów i II RP. Polskie Tradycje Intelektualne - okładka książki
Jacek Kloczkowski (red.)
Obniżka!Cena: 25.11  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 2.89 
Z historii Polski i Podlasia. Księga Jubileuszowa Profesora Henryka Mierzwińskiego - okładka książki
Jarosław Cabaj, Janusz Gmitruk (red.)
Obniżka!Cena: 82.14 
Szarży podobnej dawno nie widziały dzieje. Ułani galicyjscy 1778-1918 - okładka książki
Michał Baczkowski
Obniżka!Cena: 38.66  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 3.34 
Dobre Miasto na starych widokówkach - okładka książki
Dariusz K. Kalinowski, Zygmunt Suchenek (red.)
Obniżka!Cena: 29.96  Cena wydawcy: 60.00 zł Oszczędzasz: 30.04 
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Biblioteka klasyki polskiej myśli politycznej - okładka książki
Zygmunt Miłkowski
Obniżka!Cena: 32.69  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 2.31 
Kraków na starej fotografii 1846 - 1918 - pudełko programu
Obniżka!Cena: 27.73  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 7.27 
Żywią i bronią. Wieś i chłopi w obronie Ojczyzny - okładka książki
Janusz Gmitruk
Obniżka!Cena: 20.53  Cena wydawcy: 26.90 zł Oszczędzasz: 6.37 
Wojciech Dzieduszycki. Pisarz, estetyk, filozof - okładka książki
Tomasz Jakubec
Obniżka!Cena: 27.60  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 0.4 
Z ziemi włoskiej do Polski. Historia legionów polskich 1797-1807 - okładka książki
Bartłomiej Szyndler
Obniżka!Cena: 23.87  Cena wydawcy: 29.00 zł Oszczędzasz: 5.13 
Odrodzenie czynu niepodległościowego przez PPS w okresie rewolucji 1905 r. - okładka książki
Waldemar Potkański
Obniżka!Cena: 32.93  Cena wydawcy: 40.00 zł Oszczędzasz: 7.07 
Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu - okładka książki
Dorota Praszałowicz, Krzysztof A. Makowski, Andrzej A. Zięba
Obniżka!Cena: 14.74  Cena wydawcy: 25.00 zł Oszczędzasz: 10.26 
Galicjanie - zesłańcy po Powstaniu Styczniowym. Zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego. Działalność księdza Ludwika - okładka książki
Magdalena Micińska
Obniżka!Cena: 61.74  Cena wydawcy: 75.00 zł Oszczędzasz: 13.26 
Pamiętnik z lat 1862-1911 - Jadwiga Ostromęcka - okładka książki
Jadwiga Ostromęcka
Obniżka!Cena: 32.10  Cena wydawcy: 39.00 zł Oszczędzasz: 6.9 
Dmowski. Rosja a kwestia polska. U źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego 1886-1908 - okładka książki
Władysław Bułhak
Obniżka!Cena: 25.53  Cena wydawcy: 25.90 zł Oszczędzasz: 0.37 
Sądownictwo pokojowe w guberni lubelskiej na tle Królestwa Polskiego (1876-1915) - okładka książki
Arkadiusz Bereza
Cena: 8.50  Cena wydawcy: 9.00 zł Oszczędzasz: 0.5 
Mikołaj Nowosilcow (1762-1838). Portret carskiego inkwizytora - okładka książki
Bartłomiej Szyndler
Obniżka!Cena: 24.69  Cena wydawcy: 29.99 zł Oszczędzasz: 5.3 
Wokół sprawy polskiej na Wschodzie - okładka książki
Zenowiusz Ponarski
Obniżka!Cena: 21.79  Cena wydawcy: 27.50 zł Oszczędzasz: 5.71 
Z ziemi włoskiej do Polski. Stosunki społeczne i wychowanie w Legionach Dąbrowskiego i Kniaziewicza - okładka książki
Zenon Krajewski
Obniżka!Cena: 16.34  Cena wydawcy: 20.62 zł Oszczędzasz: 4.28 
Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908-19181919) - okładka książki
Joanna Dufrat
Obniżka!Cena: 28.33  Cena wydawcy: 35.75 zł Oszczędzasz: 7.42 
Spory wokół wydarzeń krajowych 1846 roku na łamach prasy Wielkiej Emigracji w latach 1846-1848 - okładka książki
Jerzy Bednarek
Obniżka!Cena: 27.24  Cena wydawcy: 34.38 zł Oszczędzasz: 7.14 
Świat pogranicza - Wydawnictwo - okładka książki
Obniżka!Cena: 32.10  Cena wydawcy: 39.00 zł Oszczędzasz: 6.9 
Antykwariaty Artystyczne, Salony i Domy Aukcyjne. Historia warszawskiego rynku sztuki w latach 1800-1950 - okładka książki
Sławomir Bołdok
Obniżka!Cena: 40.52  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 1.48 
Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w XIX w - okładka książki
Tadeusz Epsztein
Obniżka!Cena: 20.58  Cena wydawcy: 25.00 zł Oszczędzasz: 4.42 
Książę Janusz (1880-1967). Szkice. Wspomnienia Janusza Radziwiłła - okładka książki
Jerzy Jaruzelski
Obniżka!Cena: 23.06  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 4.94 
Pamiętnik warszawskiej pensjonarki - okładka książki
Kazimiera P. Rogowska
Obniżka!Cena: 23.06  Cena wydawcy: 28.00 zł Oszczędzasz: 4.94