pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo DiG


okładka książki - Obraz obecnego stanu Polski. Seria: Pamiętniki z XVII-XX w.

Obraz obecnego stanu Polski. Seria: Pamiętniki z XVII-XX w.

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Polska w pierwszych latach XIX wieku widziana oczami przybysza z Anglii, który na dworze ordynata Zamoyskiego i ks. Czartoryskiego spędził prawie rok poznając obyczaje, historię i język...
pozycja niedostępna

okładka książki - Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. Tom  4. Uzupełnienia, klasztory śląskie, wiek XIX

Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. Tom 4. Uzupełnienia, klasztory śląskie, wiek XIX

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Leksykony; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Autorka, znawczyni życia zakonnego, opracowując w formie słownika biograficznego, zawierającego 5252 krótkie biogramy zakonnic, po raz pierwszy w Polsce uwzględniła wszystkie zakony i zgromadzenia...
67.20  84.00  16.8 

okładka książki - Leksykon włókiennictwa. Surowce i barwniki. Narzędzia i maszyny. Techniki i technologie. Wyroby i dziedziny

Leksykon włókiennictwa. Surowce i barwniki. Narzędzia i maszyny. Techniki i technologie. Wyroby i dziedziny

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Leksykony; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Leksykon zawiera 3382 hasła dotyczące surowców, barwników, środków pomocniczych, narzędzi, urządzeń, maszyn, technik, technologii, nazw wyrobów, a także dziedzin i specjalizacji włókienniczych....
53.60  67.00  13.4 

okładka książki - Wiejska oświata w Polsce w latach 1918-1939

Wiejska oświata w Polsce w latach 1918-1939

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Obraz oświaty na wsi, powstały na bazie obszernego zbioru źródeł z kilkudziesięciu archiwów, nie kończy się laudacją. Widzimy szkołę jako ognisko życia i dumę lokalnych społeczności, ale są tam także...
pozycja niedostępna

okładka książki - Cmentarz Champeaux w Montmorency Groby Polskie Cimetière Les Champeaux à Montmorency Les Tombes Polonaises

Cmentarz Champeaux w Montmorency Groby Polskie Cimetière Les Champeaux à Montmorency Les Tombes Polonaises

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
„Słynny cmentarz polski w Montmorency jest jakby mauzoleum Wielkiej Emigracji przechowującym prochy ludzi oraz tradycję ich życia i dzieła” (1954)24. Jan Szymański, sekretarz TOZ, gorliwy opiekun...
64.00  80.00  16 

okładka książki - Rola historyczna Kozactwa dońskiego w walce z Turkami i Tatarami w jego najbardziej bohaterskim okresie (1637–1642

Rola historyczna Kozactwa dońskiego w walce z Turkami i Tatarami w jego najbardziej bohaterskim okresie (1637–1642

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Pojęcie Kozaczyzna w Polsce jednoznacznie wiąże się z Ukrainą i Kozakami zamieszkującymi nad Dnieprem. Historia Kozaczyzny dońskiej rzadko pojawia się w polskiej historiografii. Nie wiąże się...
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - Rok 1638 w dziejach stosunków polsko-kozackich (Bunty Ostrzanina, Skidana i Huni)

Rok 1638 w dziejach stosunków polsko-kozackich (Bunty Ostrzanina, Skidana i Huni)

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Powstanie kozackie 1638 roku, było ostatnim wystąpieniem tej społeczności przed czasami „złotego pokoju” i późniejszego powstania Bohdana Chmielnic­kiego. Prezentowany rękopis po­święcony temu...
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - Bunt Krzysztofa Kosińskiego 1591–1593

Bunt Krzysztofa Kosińskiego 1591–1593

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Powstanie kozackie pod przywództwem Krzysztofa Kosińskiego, nie doczekało się do tej chwili w polskiej historiografii kompleksowego opracowania w postaci monografii. W drugiej połowie lat 20. XX...
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - Jerzy książę Zbaraski 1574–1631. Szkic biograficzny – korespondencja. Seria: Monumenta poloniae epistolaria

Jerzy książę Zbaraski 1574–1631. Szkic biograficzny – korespondencja. Seria: Monumenta poloniae epistolaria

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Jerzy książę Zbaraski, ostatni z rodu, był jednym z najbardziej aktywnych polityków w czasach Zygmunta III Wazy. Właściciel ogromnej fortuny, wykształcony i ustosunkowany. Kasztelan krakowski –...
50.40  63.00  12.6 

okładka książki - [Nie]skazani na wykluczenie. Od patologii do normy zachowań społecznych

[Nie]skazani na wykluczenie. Od patologii do normy zachowań społecznych

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W dobie licznych dyskusji nad istotą i skutecznością oddziaływań resocjalizacyjnych, skupionych wokół przemiany skazanego w użytecznego członka społeczeństwa, przestrzegającego normy w nim...
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - Psychopedagogiczne konteksty wykonywania kary pozbawienia wolności

Psychopedagogiczne konteksty wykonywania kary pozbawienia wolności

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Praca ta jest pozycją niezwykle wartościową nie tylko z punktu widzenia opisu przedmiotu badania, ale przede wszystkim z powodu zgromadzenia w niej opracowań dokonanych w większości przypadków przez...
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - Technologie informacyjnokomunikacyjne w edukacji. 10 pytań do ludzi nauki

Technologie informacyjnokomunikacyjne w edukacji. 10 pytań do ludzi nauki

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka /…/ zrodziła się z niezmiernie pilnej potrzeby stawiania dzisiaj pedagogicznych pytań o miejsce i rolę technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji na przełomie nowej zupełnie epoki....
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - Od fatalnej peryferyjności do centrum integrującej się Europy. Dyskurs Johannesa Hoffmanna wobec europeizacji Kraju Saary w latach 1947–1955

Od fatalnej peryferyjności do centrum integrującej się Europy. Dyskurs Johannesa Hoffmanna wobec europeizacji Kraju Saary w latach 1947–1955

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Kraj Saary był na przestrzeni wieków przedmiotem konfliktów pomiędzy sąsiadującymi mocarstwami – Francją i Niemcami. Po drugiej wojnie światowej, gdy wybuchł kolejny spór o to terytorium, kwestia ta...
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa. Księga wpisów MK 190 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1643–1650. TOM XX

SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa. Księga wpisów MK 190 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1643–1650. TOM XX

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Księga wpisów MK 190 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie kanclerza wielkiego Jerzego Ossolińskiegoz lat...
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa. Księga wpisów MK 189 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1643–1648. TOM XIX

SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria nowa. Księga wpisów MK 189 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1643–1648. TOM XIX

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Księga wpisów MK 187 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie kanclerza Piotra Gembickiego z lat...
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - Rosyjska cyberstrategia

Rosyjska cyberstrategia

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Yannick Harrel — wykładowca w uczelni wojskowej Saint–Cyr–Sogeti/Thales. Autor wielu artykułów poświęconych wyzwaniom związanym z rewolucją cyfrową oraz problemom geopolityki euroazjatyckiej....
32.00  42.00  10 

okładka książki - Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Tom 6

Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Tom 6

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Szósty tom wydawnictwa Społeczeństwo Polski średniowiecznej stanowi drugą część tomu piątego, opublikowanego w 1992 r. i poświęconego wybiynemu mediewiście Profesorowi Stanisławowi Trawkowskiemu w...
33.60 

okładka książki - Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej z uwzględnieniem systemów penitencjarnych

Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej z uwzględnieniem systemów penitencjarnych

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Prezentowana monografia poświęcona pedagogicznym aspektom edukacji filozoficznej z uwzględnieniem systemów penitencjarnych stanowi pokłosie seminarium pod tym samym tytułem, które odbyło się w...
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - Zarządzanie kryzysowe w społecznościach lokalnych — studium przypadku miasta stołecznego Warszawy

Zarządzanie kryzysowe w społecznościach lokalnych — studium przypadku miasta stołecznego Warszawy

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Bezpieczeństwo uwarunkowane jest przez wiele atrybutów, m.in. zmienność, zaskoczenie oraz nieprzewidywalność, wynikających z przekształceń społecznych, prawnych, gospodarczych oraz naturalnych....
33.60  42.00  8.4 

okładka książki - Propozycja dla Polski: TRZEŹWOŚĆ. Studium z zakresu pedagogiki społecznej

Propozycja dla Polski: TRZEŹWOŚĆ. Studium z zakresu pedagogiki społecznej

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Autor książki Propozycja dla Polski: trzeźwość prof. Krzysztof Wojcieszek poucza i wyjaśnia, stawia pytania, zaciekawia, porusza emocje, dostarcza istotnych informacji. Ogromną wartością książki jest...
25.20  31.50  6.3 

Strona 1 z 57 : 12345...ostatnia» (1139 pozycji)