pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Pamięci Narodowej, IPN

Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN


okładka książki - Wilcze tropy cz. 6. Szary – Antoni Heda

Wilcze tropy cz. 6. Szary – Antoni Heda

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Literatura / Komiks; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Szósty zeszyt z serii „Wilcze Tropy” został poświęcony jednemu z najważniejszych dow ódców polowych AK z Okr ęgu Kieleckiego – kpt. Antoniemu Hedzie „Szaremu”. Po zakończeniu walk z Niemcami w ramach...
Obniżka! 11.88  15.00  3.12 

okładka książki - The Srebrnys on the Road to Independence

The Srebrnys on the Road to Independence

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
The Srebrnys are an ordinary Polish family whose story overlaps with the history of Poland, artificially divided among three partitioning powers. Its members take part in successive independence uprisings - how could it be otherwise Grandpa...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kalendarz 2022. Literaci

Kalendarz 2022. Literaci

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Kalendarze; Rok wydania: 2021; Oprawa: ;
Kalendarz prezentuje sylwetki i portrety 12 pisarzy, wśród których znajdują się zarówno znani literaci Gustaw Herling-Grudziński, Józef Mackiewicz, Kazimierz Wierzyński, Sergiusz Piasecki, Marian Hemar, Jan Lechoń, jak i mniej znani...
Obniżka! 24.90  35.00  10.1 

okładka książki - Archiwa polskie i sowieckie w realiach systemu komunistycznego

Archiwa polskie i sowieckie w realiach systemu komunistycznego

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Tom jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej pt. Archiwa w państwach totalitarnych w Europie Środkowo-Wschodniej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Instytutu Historii...
Obniżka! 28.47  40.00  11.53 

okładka książki - Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919-1921. Seria: Monografie

Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919-1921. Seria: Monografie

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Trwająca w latach 1919-1921 wojna polsko-sowiecka spowodowała mobilizację wielu grup społecznych. Jedną z nich było duchowieństwo. Księża diecezjalni i zakonni podjęli zadania kapelanów wojskowych. W całym okresie wojny szeregi...
Obniżka! 32.02  45.00  12.98 

okładka książki - Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku. Tom 1-3. KOMPLET

Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku. Tom 1-3. KOMPLET

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Publikacja zawiera 46 200 biogramów mieszkańców Górnego Śląska internowanych, aresztowanych i deportowanych do pracy przymusowej w ZSRR w 1945 roku. Każdy z nich został opracowany na podstawie dokumentów proweniencji polskiej,...
Obniżka! 75.30  119.00  43.7 

okładka książki - Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak... II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948-grudzień 1954 r.)

Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak... II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948-grudzień 1954 r.)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Opracowanie poświęcone II Inspektoratowi Zamojskiemu Armii Krajowej, jego powstaniu i działalności. Funkcjonował on jako zwarta struktura od marca 1948 r. do jego rozbicia przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) w kwietniu 1950 r....
Obniżka! 42.69  60.00  17.31 

okładka książki - Stefan Artwiński (1863-1939). Seria: Życiorysy Niepokornych

Stefan Artwiński (1863-1939). Seria: Życiorysy Niepokornych

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Seria wydawnicza Życiorysy niepokornych ma na celu zaprezentowanie postaci kielczan, którzy wyrośli z ziemi świętokrzyskiej, z Kielcami była związana ich młodość, w ciągu swojego dorosłego życia potwierdzali swoje związki z...
Obniżka! 18.47  25.00  6.53 

okładka książki - Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 r.

Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 r.

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2021; Oprawa: ;
Kolaboracja z Armią Czerwoną na terenach woj. lubelskiego jest jednym z istotnych zagadnień związanych ze stosunkiem mniejszości narodowych do państwa polskiego w okresie II wojny światowej. Jej...
Obniżka! 22.97 

okładka książki - Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Tom VII. Ziemianie w walce i pracy na rzecz polskości i niepodległości w XIX i XX w. Materiały VII sesji naukowej Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o Niepodległą zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Tom VII. Ziemianie w walce i pracy na rzecz polskości i niepodległości w XIX i XX w. Materiały VII sesji naukowej Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o Niepodległą zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Rok wydania: 2021; Oprawa: ;
Od wielu lat sesje w Kozłówce są postrzegane nie tylko jako wydarzenie naukowe, ale także okazja do kontaktów z przedstawicielami środowiska ziemiańskiego, pasjonatami i strażnikami pamięci,...
Obniżka! 35.64  45.00  9.36 

okładka książki - Księża i dyplomaci. Spotkania pracowników amerykańskich placówek dyplomatycznych w PRL z przedstawicielami Kościoła w świetle dokumentów (1974–1988). Seria: Dokumenty

Księża i dyplomaci. Spotkania pracowników amerykańskich placówek dyplomatycznych w PRL z przedstawicielami Kościoła w świetle dokumentów (1974–1988). Seria: Dokumenty

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / dokumenty; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Książka zawiera wyb ór źródeł: polskich tłumaczeń dokumentów sporządzonych przez amerykańskich dyplomatów pracujących w PRL w ostatnim piętnastoleciu jej istnienia. Źródła te dotyczą spotkań...
Obniżka! 32.02  45.00  12.98 

okładka książki - Symon Petlura. Przywódca niepodległej Ukrainy

Symon Petlura. Przywódca niepodległej Ukrainy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2021; Oprawa: ;
Symon Petlura odegrał czołową rolę w ukraińskiej rewolucji narodowej w latach 1917–1921, a następnie był przyw ódc ą ukraińskiej emigracji politycznej. Jest z pewnością symbolem walk o niepodległość....
Obniżka! 32.17  45.00  12.83 

okładka książki - Biuletyn IPN nr 192 (11) / 2021. Bohaterowie, męczennicy, święci

Biuletyn IPN nr 192 (11) / 2021. Bohaterowie, męczennicy, święci

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Biuletyn IPN; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Gł ównym tematem najnowszego numeru „Biuletynu IPN” są dwudziestowieczni polscy bohaterowie, męczennicy, święci. Nie każdy bohater to święty, ale każdy święty to bohater. W naszej najnowszej historii...
Obniżka! 6.34  8.00  1.66 

okładka książki - Kontekst konspiracyjny. Literatura a służba bezpieczeństwa w NRD. Seria: Dziennikarze. Twórcy. Naukowcy

Kontekst konspiracyjny. Literatura a służba bezpieczeństwa w NRD. Seria: Dziennikarze. Twórcy. Naukowcy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2021; Oprawa: ;
Książka jest rezultatem badań, kt óre autor przeprowadził jako pracownik naukowy w Instytucie Gaucka. Jej pierwsze niemieckie wydanie zostało zaprezentowane w 1996 r. na Targach Książki we...
Obniżka! 31.65  45.00  13.35 

okładka książki - Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej. Dzieje niezależnej oficyny w latach 1982–1989

Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej. Dzieje niezależnej oficyny w latach 1982–1989

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2021; Oprawa: ;
Przedmiotem książki jest niezależna oficyna wydawnicza działająca w latach 1982-1989. Przedstawiono w niej dzieje i dokonania tytułowego wydawnictwa. W spos ób chronologiczny została opisana historia...
Obniżka! 28.47  40.00  11.53 

okładka książki - Post po karnawale. Amerykańskie placówki dyplomatyczne w PRL wobec pierwszych tygodni stanu wojennego

Post po karnawale. Amerykańskie placówki dyplomatyczne w PRL wobec pierwszych tygodni stanu wojennego

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2021; Oprawa: ;
W niedzielę 13 grudnia 1981 r. w Waszyngtonie dało się odczuć weekendowe pustki. Prezydent Ronald Reagan przebywał w rezydencji w Camp David. R ównież ambasada USA w Warszawie była pozbawiona...
Obniżka! 35.58  50.00  14.42 

okładka książki - O niepodległość i prawa kobiet. Zofia Moraczewska 1873–1958. Życie i działalność

O niepodległość i prawa kobiet. Zofia Moraczewska 1873–1958. Życie i działalność

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2021; Oprawa: ;
Biografia Zofii Moraczewskiej, jednej z najwybitniejszych działaczek kobiecych i socjalistycznych przełomu XIX i XX wieku oraz parlamentarzystek II RP. Moraczewska udzielała się na polu pracy...
Obniżka! 29.12  40.00  10.88 

okładka książki - Oskar Dirlewanger. SS-Sonderkommando Dirlewanger

Oskar Dirlewanger. SS-Sonderkommando Dirlewanger

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Świat / II Wojna Światowa; Rok wydania: 2021; Oprawa: ;
Oskar Dirlewanger. Zbrodniarz i sadysta. Odpowiadał za brutalne pacyfikacje wsi na Białorusi i mordy na ludności cywilnej podczas powstania warszawskiego. Książka opowiada zarówno o nim jak i jego Sonderkommando. Ramy chronologiczne obejmują...
Obniżka! 47.52  60.00  12.48 

okładka książki - Podróż na Wschód

Podróż na Wschód

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Literatura / Publicystyka, wywiady, dokumenty; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Podróż na Wschód Adama Hlebowicza zawiera uporządkowane tematycznie artykuły poświęcone głównie problematyce kresowej: rozważania nad znaczeniem pojęcia Kresy i przywracaniem pamięci o nich oraz ilustrowany przykładami opis...
Obniżka! 35.75  50.00  14.25 

okładka książki - Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej

Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
W książce zostały omówione niezwykle skomplikowane relacje religijne i narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Autor swoje zainteresowania koncentruje na terenach, gdzie występowała zacięta rywalizacja polsko-ukraińska...
Obniżka! 28.60  40.00  11.4 

Strona 1 z 99 : 12345...ostatnia» (1978 pozycji)