pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  

Książki z kategorii historia I Rzeczypospolitej


okładka książki - Rzeczpospolita szlachecka. Barwny świat

Rzeczpospolita szlachecka. Barwny świat

Książka. Wydawnictwo: Bellona ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
* Awanturnictwo szlachty i magnatów * Polski udział w krucjatach * Tumulty szlacheckie * Polska Chrystusem narodów - dzieje mitu * Abdykacje królewskie * Zmowy sąsiadów Polski * Wzorce narodowe, mity kulturowe i zadawnione urazy Z tych i...
42.18 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Ukraińskie światy Rzeczypospolitej

Ukraińskie światy Rzeczypospolitej

Książka. Wydawnictwo: Międzynarodowe Centrum Kultury ; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Spisana na podstawie akt sądowych historia przełomu XVI i XVII wieku na Rusi Kijowskiej. Barwna, wartka opowieść o sąsiedzkich sporach, magnackich konfliktach, królewskich szantażach i przywilejach szlacheckich. Choć autorka skupia się tylko na jednym...
55.36 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Sejmiki województw ukrainnych podczas wygnania 1648-1700

Sejmiki województw ukrainnych podczas wygnania 1648-1700

Książka. Wydawnictwo: Historia Iagellonica ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
W kilku już pracach przywoływałem opinie historyków, którzy podkreślali role sejmików w Rzeczypospolitej. Uznani badacze wskazywali na potrzebę prowadzenia badań nad zgromadzeniami szlacheckimi. Są one konieczne, aby poznać organizację i...
48.59 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wyprawa pod Toropiec. Ze studiów nad wojnami moskiewskimi Stefana Batorego

Wyprawa pod Toropiec. Ze studiów nad wojnami moskiewskimi Stefana Batorego

Książka. Wydawnictwo: Inforteditions ; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / wojny; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Ukazanie się świeżych oddziałów polskich wywarło ogromne wrażenie na moskiewską straż tylną. Widząc nadciągający oddział, zabrała się ona na dobre do przeprawy. Pierwszym z zaangażowanych w walkę świeżych oddziałów polskich...
24.38 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Dwór królewicza Zygmunta Jagiellończyka (1493-1506). Organizacja, ludzie, praca

Dwór królewicza Zygmunta Jagiellończyka (1493-1506). Organizacja, ludzie, praca

Książka. Wydawnictwo: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2023; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Ramy chronologiczne funkcjonowania dwory Zygmunta nie są łatwe do precyzyjnego wyznaczenia z powodu niemożności wskazania jego dokładnego początku. Z pewnością Jagiellończyk miał własną służbę wcześniej, ale najstarszy zapis o...
66.79 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Moskwa 1612

Moskwa 1612

Książka. Wydawnictwo: Bellona ; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / wojny; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Zajęcie Moskwy przez wojska polsko-litewskie w październiku 1612 r. było wynikiem układu hetmana koronnego Stanisława Żółkiewskiego z bojarami moskiewskimi, w myśl którego wszystkie stany Państwa Moskiewskiego obrały carem królewicza Władysława....
32.16 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zabiegi Dymitra Samozwańca o koronę polską

Zabiegi Dymitra Samozwańca o koronę polską

Książka. Wydawnictwo: Armoryka ; Kategoria: Reprinty i repliki / Reprinty książek; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Reprint. „Ze wstępu autora: W niniejszej pracy nie mam zamiaru śledzić pochodzenia tak zagadkowej postaci, jaką był Dymitr Samozwaniec, ani zastanawiać się nad zmienną koleją jego losów. Zadanie moje...
20.36 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Pisma wydane przez jezuitów działających na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Katalog druków z XVI wieku

Pisma wydane przez jezuitów działających na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Katalog druków z XVI wieku

Książka. Wydawnictwo: Ignatianum ; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Katalog ma charakter alfabetycznego spisu, który obejmuje druki wydane przez jezuitów polskich w XVI wieku. Za jezuitów polskich uznaję tych, którzy pracowali w czasie wydania książek na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, niezależnie...
61.66 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Rejestr poopisowy ciężkozbrojnych pocztów dworzan konnych króla Zygmunta I Starego z lat 1518-1525

Rejestr poopisowy ciężkozbrojnych pocztów dworzan konnych króla Zygmunta I Starego z lat 1518-1525

Książka. Wydawnictwo: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii ; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2023; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Rejestr popisowy ciężkozbrojnych pocztów dworzan konnych króla Zygmunta I Starego z lat 1518-1525 wydany przez Agnieszkę Januszek-Sieradzką i Andrzeja Gładysza, stanowią kolejny tom z serii Folia Jagellonica. Fontes - pokłosia...
47.71 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Bratnia krew. Walki polsko-kozackie

Bratnia krew. Walki polsko-kozackie

Książka. Wydawnictwo: Bellona ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Kwestia kozacka od XVI wieku była jednym z nabrzmiewających problemów w państwie Jagiellonów, a potem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Kozacy zaporoscy - kresowa ludność przeważnie ruskiego pochodzenia, wyznająca prawosławie -...
35.83 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Rzeczpospolita babińska. Monografia staropolskich źródeł literackich

Rzeczpospolita babińska. Monografia staropolskich źródeł literackich

Książka. Wydawnictwo: Neriton ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Rzeczpospolita Babińska mająca siedzibę we wsi Babin niedaleko Lublina, była nieformalnym stowarzyszeniem krytykującym okres Pierwszej Rzeczypospolitej. Członkami stowarzyszenia byli miedzy innymi...
42.69 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Filip Orlik (1672-1742) i jego Diariusz

Filip Orlik (1672-1742) i jego Diariusz

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Filip Orlik (1672-1742) - hetman kozacki, następca Iwana Mazepy, którego był najbliższym współpracownikiem, pełnił funkcję pisarza generalnego wojska zaporoskiego. W 1709 roku, po klęsce Szwedów i sprzymierzonych z nimi wojsk kozackich...
50.11 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Parkany 79 X 1683. Szczęśliwe zwycięstwo Lwa..

Parkany 79 X 1683. Szczęśliwe zwycięstwo Lwa..

Książka. Wydawnictwo: Inforteditions ; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / bitwy; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Chorągiew wojewody pomorskiego Denhoffa, rzucona w tym czasie do boju na rozkaz króla, szybko uległa przeważającej sile wroga. Nadszedł decydujący moment boju kawalerii. Król nakazał zwrot ku oskrzydlającym prawe skrzydło Turkom swoim chorągwiom...
28.08 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Pamiętniki

Pamiętniki

Książka. Wydawnictwo: Iskry ; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Pamiętniki, które Pasek spisywał najprawdopodobniej pod koniec życia (w latach 1690-1695), zostały wydane drukiem w 1836 r. przez Raczyńskiego na podstawie uszkodzonego rękopisu. Stanowią one znakomity dokument szlacheckiej obyczajowości...
42.95 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Setnik białogłów i mężów sarmackich - statystów, wojowników, pisarzy i gospodarzy ku nauce i pożytko

Setnik białogłów i mężów sarmackich - statystów, wojowników, pisarzy i gospodarzy ku nauce i pożytko

Książka. Wydawnictwo: PIW ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Książka będzie się składać ze stu biogramów drugo- i trzecioplanowych postaci z dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów z czasów panowania Zygmunta Augusta i królów elekcyjnych do 1668 roku. Zamysł polega na zobrazowaniu...
60.68 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Antroponimia kobiet warstwy mieszczańskiej i chłopskiej środkowo-zachodniego Podlasia w XVII-XVIII w

Antroponimia kobiet warstwy mieszczańskiej i chłopskiej środkowo-zachodniego Podlasia w XVII-XVIII w

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Opracowanie wpisuje się w nurt badań nad historyczną antroponimią pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, które są prowadzone przez onomastów z różnych ośrodków i mają już swoją tradycję. W książce poddano analizie...
32.06 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Andrzej Bobola, orędownik Polski. Życie, męczeństwo, świętość

Andrzej Bobola, orędownik Polski. Życie, męczeństwo, świętość

Książka. Wydawnictwo: Biały Kruk ; Kategoria: Książki / Religia / Życie Chrześcijańskie / hagiografia; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Andrzej Bobola herbu Leliwa, ksiądz, zakonnik, dziś patron Polski, żył w latach 1591-1657 w niebywale burzliwym czasie wielkich zagrożeń dla Ojczyzny i Kościoła katolickiego. Zginął w sposób szczególnie okrutny z rąk Kozaków,...
61.00 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Rzeczpospolita obojga narodów Srebrny wiek

Rzeczpospolita obojga narodów Srebrny wiek

Książka. Wydawnictwo: MG ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
Nie doczekał się potomków ostatni z Jagiellonów. Zygmunt August zakończył historię litewsko-polskiej dynastii. Została jedynie siostra Anna, ale powierzyć jej korony się nie zdecydowano. W ciągu niespełna roku spisano Pacta Conventa...
39.95 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Znad modrego Dunaju po leniwy San Czartoryscy z Pełkiń

Znad modrego Dunaju po leniwy San Czartoryscy z Pełkiń

Książka. Wydawnictwo: DiG ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Zmiany polityczne w Polsce po 1989 r. pozwoliły na swobodny rozwój badań historycznych nad dawnymi elitami, w tym także nad polską arystokracją. W mijających dekadach powstało wiele opracowań i opublikowano liczne źródła, przede...
55.20 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Kontusz. Z dziejów polskiego ubioru narodowego

Kontusz. Z dziejów polskiego ubioru narodowego

Książka. Wydawnictwo: PIW ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Kontusz to inaczej polski strój narodowy, odzienie specyficzne, po którym przez wieki rozpoznawano przedstawicieli Rzeczpospolitej. I nie zmieniły tego ni rozbiory ni ciemne lata PRL. Ten element dorobku rodzimej kultury ma swoją barwną i...
44.76 
Wyślemy w czasie: 24 h

Strona 1 z 26 : 12345...ostatnia» (502 pozycji)