pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


okładka książki - Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?

Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Silna konkurencja, globalizacja dostaw i duża podaż produktów, a z drugiej strony klienci z wyrafinowanymi i rosnącymi wymaganiami powodują, że o sukces w zarządzaniu jest niezwykle trudno. Aby...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku

Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W dniach 23-24 czerwca 2016 roku Katedra Logistyki przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku

Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Koncepcja łańcucha dostaw pojawiła się w latach 80. XX wieku i przyniosła zmianę paradygmatu zarządzania. Zwrócono uwagę, że sukces rynkowy przedsiębiorstwa zależy nie tylko od niego samego, ale jest...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości

Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Problematyka podjęta w książce jest aktualna i bardzo ważna. Jest to pierwsza tego typu publikacja w całości poświęcona zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości. Autor trafnie i interesująco prezentuje wątki związane z nowym podejściem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcja. Filary. Dobre praktyki

Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcja. Filary. Dobre praktyki

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Badania wykorzystane w niniejszej publikacji składały się z czterech etapów. Pierwszy etap, odbyty w IV kwartale 2010 roku, polegał na przeprowadzeniu krótkiego seminarium z zaprzyjaźnionymi firmami, w ramach którego zostały wstępnie wskazane...
pozycja niedostępna

okładka książki - Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce

Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2011; Oprawa: twarda;
Ze Wstępu Rozwój sektora MSP jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego w różnych skalach przestrzennych. Należy poszukiwać sposobów na aktywizację postaw przedsiębiorczych ludności oraz wykorzystywać mechanizmy służące rozwojowi...
pozycja niedostępna

okładka książki - Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki

Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Ze Wstępu Na konkurencyjność przedsiębiorstw i ich miejsce w gospodarce rzutuje wiele czynników - zależnych od samego przedsiębiorstwa oraz wynikających ze specyfiki jego bliższego i dalszego otoczenia. Te pierwsze, tj. zasoby materialne i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie nr 2 (23) kwiecień-czerwiec 2012

Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie nr 2 (23) kwiecień-czerwiec 2012

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Czasopisma / Ekonomiczne; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Kwartalnik Kolegium Nauk o...
pozycja niedostępna

okładka książki - Restrukturyzacja zadłużenia w przedsiębiorstwie

Restrukturyzacja zadłużenia w przedsiębiorstwie

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Wstęp Przeprowadzenie przekształcenia przedsiębiorstwa od strony własnościowej, połączenie, przejęcie czy głęboka zmiana organizacyjna powinny wywoływać potrzebę wdrożenia restrukturyzacji procesu kierowania podmiotem gospodarczym w obszarze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Społeczna odpowiedzialność uczelni

Społeczna odpowiedzialność uczelni

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Ze Wstępu Zagadnienie odpowiedzialności za podejmowane działania znajdujemy już w pismach starożytnych. Arystoteles w swych dziełach podkreśla znaczenie etycznego działania, kładąc nacisk na odpowiednie korzystanie z dóbr materialnych, a...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Zdaniem recenzenta opracowanie ma bogatą zawartość poznawczą i aplikacyjną, fragmenty dotyczące systemów wczesnego ostrzegania zaś mają charakter nowatorski. Książka może być wykorzystana przez praktyków bankowych oraz powinna być zalecana dla...
pozycja niedostępna

okładka książki - Customer value creation. Theory and practice

Customer value creation. Theory and practice

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Ze Wstępu Customer value creation for the enterprise is currently an important objective for enterprises striving to increase their value.The concept of managing customer value is applied ever more extensively in practice; enterprises, which apply...
pozycja niedostępna

okładka książki - Podstawy prawne i finansowe budowy oczyszczalni przydomowych. Poradnik dla gmin oraz mieszkańców terenów niezurbanizowanych

Podstawy prawne i finansowe budowy oczyszczalni przydomowych. Poradnik dla gmin oraz mieszkańców terenów niezurbanizowanych

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Wstęp Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badań statutowych na temat uwarunkowań prawnych i finansowych budowania przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce (badanie nr 04/S/0022/11), przeprowadzonych w Katedrze Ekonomiki i Finansów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych

Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2011; Oprawa: twarda;
Ze Wstępu Kryzysy finansowe i przestępstwa gospodarcze w istotny sposób wpływają na zaufanie do rynków kapitałowych oraz organizacji gospodarczych. Zmniejsza się także zaufanie do przekazywanych przez spółki informacji. Pojawiają się pytania: -...
pozycja niedostępna

okładka książki - Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie

Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Wstęp Ostatni kryzys, który objął swoim zakresem szereg rynków finansowych, nie tylko zachwiał filarami międzynarodowych rynków finansowych, lecz także ujawnił ich słabości i konieczność przeprowadzenia reform. Celem publikacji jest identyfikacja...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polska. Raport o konkurencyjności 2012. Edukacja jako czynnik konkurencyjności

Polska. Raport o konkurencyjności 2012. Edukacja jako czynnik konkurencyjności

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Ze Wstępu Przekazujemy do rąk czytelników dwudziestą siódmą edycję raportu ekonomicznego Instytutu Gospodarki Światowej SGH oceniającego konkurencyjność Polski na tle innych krajów świata. Cele tegorocznego wydania to: wyznaczenie pozycji...
Przecena!!! 37.50  50.00  12.5 

okładka książki - Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne

Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Wstęp Problematyka książki ma odzwierciedlenie w tematyce programu dydaktycznego Studiów. Ponieważ program obejmuje wiele dziedzin nauki, do jego realizacji zaproszono wykładowców z innych uczelni. Stąd autorami poszczególnych podrozdziałów są...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura

Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Ze Wstępu W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania jego struktury. Szczególną uwagę poświęcono strukturze kapitału, ona bowiem w decydującym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kształtowanie wizerunku równoległego

Kształtowanie wizerunku równoległego

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Ze Wstępu Marketing jest dziedziną nauk o zarządzaniu, od której oczekuje się szczególnie intensywnego rozwoju. Z wykorzystaniem jego elementów menedżerom zajmującym się sprzedażą w przedsiębiorstwach udaje się realizować jedną z zasadniczych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wpływ regulacji na sektor pasażerskiego transportu lotniczego

Wpływ regulacji na sektor pasażerskiego transportu lotniczego

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Wstęp Transport lotniczy stanowi jeden z najważniejszych sektorów gospodarki. Badania wskazują, że ma on istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów. Wysoka innowacyjność rozwiązań stosowanych w transporcie...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 30 : 12345...ostatnia» (597 pozycji)