pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Towarzystwo Naukowe KUL

Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL


okładka książki - Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia. Seria: Źródła i monografie 496

Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia. Seria: Źródła i monografie 496

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Publikacja ujmuje całokształt działalności instytucji opiekuńczych i innych pozainstytucjonalnych inicjatyw dobroczynnych podejmowanych przez środowiska kościelne i świeckie, w tym państwowe, na...
52.42 
do koszyka

okładka książki - Postulaty Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Seria: Prace Wydziału Nauk Prawnych 80

Postulaty Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Seria: Prace Wydziału Nauk Prawnych 80

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / papieże; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Główna teza badawcza niniejszej publikacji dotyczy aspektów bezpośrednich i pośrednich źródeł inspiracji dla kościelnego prawa konstytucyjnego i publicznego. Jednym z celów promulgowania Kodeksu...
64.56 
do koszyka

okładka książki - Od fotografii do smartfona na lekcji religii. Troska Kościoła o wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w przekazie wiary. Seria: Prace Wydziału Teologii 201

Od fotografii do smartfona na lekcji religii. Troska Kościoła o wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w przekazie wiary. Seria: Prace Wydziału Teologii 201

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / nauka społeczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja przedstawia przegląd założeń teoretycznych nad obecnością i stosowaniem szeroko pojętych środków audiowizualnych na lekcji religii, z uwzględnieniem ich szczególnego rodzaju,...
34.26 
do koszyka

okładka książki - Aby świat uwierzył. Wybrane aspekty ekumenicznej teologii politycznej. Seria: Prace Wydziału Teologii 194. Ekumeniczna myśl społeczna. Tom 3

Aby świat uwierzył. Wybrane aspekty ekumenicznej teologii politycznej. Seria: Prace Wydziału Teologii 194. Ekumeniczna myśl społeczna. Tom 3

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W niniejszej publikacji wskazano wybrane aspekty ekumenicznej teologii politycznej. Autor wyraża zdecydowane przekonanie, że chrześcijanie potrzebują ekumenicznej teologii politycznej. Powinna ona...
27.67 
do koszyka

okładka książki - Ekologia w teologiczno-społecznej refleksji ekumenicznej. Wybrane ujęcia. Seria: Prace Wydziału Teologii 196

Ekologia w teologiczno-społecznej refleksji ekumenicznej. Wybrane ujęcia. Seria: Prace Wydziału Teologii 196

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Celem książki jest odpowiedź na pytanie, jak zagadnienia ekologiczne są przedstawiane w teologiczno-społecznej refleksji proponowanej przez Światową Radę Kościołów, Konferencję Kościołów Europejskich...
27.67 
do koszyka

okładka książki - Osoba i środowisko. Studia teologiczno-ekologiczne. Seria: Prace Wydziału Teologii 200

Osoba i środowisko. Studia teologiczno-ekologiczne. Seria: Prace Wydziału Teologii 200

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Głównym przedmiotem niniejszej publikacji są relacje w układzie osoba-środowisko, rozpoznanie ich naturalnego stanu, czyli tego, który wynika z natury osoby oraz całościowo postrzeganego jej...
35.68 
do koszyka

okładka książki - Polacy w Irkucku w XIX i XX wieku. Seria: Źródła i monografie 495

Polacy w Irkucku w XIX i XX wieku. Seria: Źródła i monografie 495

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Książka składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy głównie ludzi oraz ich losów. W drugiej zaznaczono wybrane wątki XX-wiecznych zdarzeń. Większość prezentowanych materiałów to efekt...
89.29 
do koszyka

okładka książki - Dojrzałość uczuciowa w formacji do kapłaństwa. Seria: Prace Wydziału Teologii 199

Dojrzałość uczuciowa w formacji do kapłaństwa. Seria: Prace Wydziału Teologii 199

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Życie Chrześcijańskie / etyka - formacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka składa się z czterech rozdziałów. Każda część tematyczna została poprzedzona wstępem zawierającym uzasadnienie podjęcia danego zagadnienia oraz omówienie układu referowanej treści. Pierwszy...
45.83 
do koszyka

okładka książki - Ojciec Profesor Henryk Damian Wojtyska 1933-2009. Pasjonista, historyk Kościoła i dydaktyk. Seria: Źródła i monografie 494

Ojciec Profesor Henryk Damian Wojtyska 1933-2009. Pasjonista, historyk Kościoła i dydaktyk. Seria: Źródła i monografie 494

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Postać o. prof. Henryka Damiana Wojtyski przedstawiona jest w esejach składających się na niniejszy tom pod kątem bardzo zróżnicowanych kryteriów. Autorzy omówili jego życiorys, wkład w badania nad...
52.72 
do koszyka

okładka książki - Filozofia spraw ludzkich w myśli Roberta Spaemanna

Filozofia spraw ludzkich w myśli Roberta Spaemanna

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Etyka; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W książce zaprezentowano zagadnienia z zakresu etyki filozoficznej szczegółowej, które były przedmiotem analiz niemieckiego myśliciela. Tematyka książki dotyczy wybranych kwestii bioetyki i ekoetyki oraz etyki społecznej i politycznej....
57.58  84.00  26.42 
do koszyka

okładka książki - Mneme w epoce przedsokratyków

Mneme w epoce przedsokratyków

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Autor analizuje znaczenie słowa mneme (pamięci) w epoce przedsokratyków: we wczesnych źródłach literackich, w dramacie greckim, u Herodota, Tukidydesa i sofistów, dając pierwszą monografię tego zagadnienia w literaturze naukowej....
43.06  62.00  18.94 
do koszyka

okładka książki - Neoweberyzm etos służby publicznej. Analiza krytyczna i perspektywy

Neoweberyzm etos służby publicznej. Analiza krytyczna i perspektywy

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Neoweberyzm (The New-Weberian State) nie stanowi zwykłej rehabilitacji klasycznego modelu biurokratycznego w myśle­niu o modernizacji administracji publicznej. Nie jest również kompilacją rodzajowo różnych składników. To nowa...
34.65  49.90  15.25 
do koszyka

okładka książki - Nauczyciel a współczesne zagrożenia

Nauczyciel a współczesne zagrożenia

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Analizując specyfikę zawodu nauczyciela, jego rolę, zadania i wyzwania, przed jakimi staje, należy zawsze brać pod uwagę czynnik czasu. Już na przestrzeni dekady widać różnice w funkcjonowaniu dzieci, młodzieży i szkoły. Nauczyciel...
27.71  39.90  12.19 
do koszyka

okładka książki - Społeczeństwo w teologicznej refleksji organizacji ekumenicznych. Panorama ujęć. Seria: Ekumeniczna myśl społeczna

Społeczeństwo w teologicznej refleksji organizacji ekumenicznych. Panorama ujęć. Seria: Ekumeniczna myśl społeczna

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Głównym zamierzeniem publikacji jest dokonanie możliwie szerokiego i reprezentatywnego przedstawienia społecznego nauczania organizacji ekumenicznych. W książce stosuje się kilka metod badawczych. Jest to przede wszystkim analiza...
34.65  49.90  15.25 
do koszyka

okładka książki - Jak godnie celebrować Mszę świętą Zasady i nieprawidłowości

Jak godnie celebrować Mszę świętą Zasady i nieprawidłowości

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Dzisiaj liturgia mszalna jest w niebezpieczeństwie, wyrażającym się pewnymi niedoskonałościami, a nawet uchybieniami. Potwierdził to J. Ratzinger (jeszcze jako kardynał) w wywiadzie dla francuskiego dziennika La Croix. Jego zdaniem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dzieła wszystkie. Cyprian Norwid. Tom 12. Listy cz. 3. 1862-1866

Dzieła wszystkie. Cyprian Norwid. Tom 12. Listy cz. 3. 1862-1866

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Listy; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Listy 3 1862-1866. Seria: Dzieła wszystkie. Tom...
80.29 
do koszyka

okładka książki - Dojrzały owoc. Seria: Prace Wydziału Teologii

Dojrzały owoc. Seria: Prace Wydziału Teologii

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Życie Chrześcijańskie / modlitwy i rozważania; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka o. prof. Andrzeja Derdziuka OFMCap opowiada o wspólnocie parafialnej lubelskiej Poczekajki - parafii pw. Niepokalanego Serca Ma­ryi i św. Franciszka, choć nie wprost, jak ktoś mógłby się...
23.72 
do koszyka

okładka książki - Dziedzictwo językowe przeszłości - w stulecie odzyskania niepodległości. Trwałość i zmienność w języku. Seria: Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 198

Dziedzictwo językowe przeszłości - w stulecie odzyskania niepodległości. Trwałość i zmienność w języku. Seria: Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 198

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka składa się z 11 różnorodnych artykułów dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem i ewolucją języka polskiego po 1918 roku. Monografia ze względu na znaczące walory poznawcze, wiele...
33.33  34.00  0.67 
do koszyka

okładka książki - Tradycje ludowe w kulturze muzycznej. Zachowanie dziedzictwa, inspiracje, przeobrażenia. Seria: Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 199

Tradycje ludowe w kulturze muzycznej. Zachowanie dziedzictwa, inspiracje, przeobrażenia. Seria: Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 199

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Tematyka zawarta w tytule niniejszej publikacji - Tradycje ludowe w kulturze muzycznej - to bardzo szeroki obszar badawczy. Obejmuje większość problemów, którymi zajmuje się współczesna...
46.59 
do koszyka

okładka książki - Eucharystia w życiu duchowym błogosławionego Karola de Foucauld. Seria: Prace Wydziału Teologii 192

Eucharystia w życiu duchowym błogosławionego Karola de Foucauld. Seria: Prace Wydziału Teologii 192

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Życie Chrześcijańskie / modlitwy i rozważania; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja jest próbą ukazania roli Eucharystii w życiu duchowym bł. Karola de Foucauld, francuskiego konwertyty, którego postać fascynuje obecnie wielu ludzi. Przede wszystkim to tajemnica...
21.44 
do koszyka

Strona 1 z 46 : 12345...ostatnia» (920 pozycji)