pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Towarzystwo Naukowe KUL

Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL


okładka książki - Ufność i posłuszeństwo w postawie dziecka w Królestwie Bożym jako wzór relacji Jezusa z Ojcem. Seria: Prace Wydziału Teologicznego 227

Ufność i posłuszeństwo w postawie dziecka w Królestwie Bożym jako wzór relacji Jezusa z Ojcem. Seria: Prace Wydziału Teologicznego 227

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
W swojej nowej książce ks. dr Andrzej Banaszek w sposób wyważony i merytoryczny przeprowadza analizy filologiczne, egzegetyczne i teologiczne dotyczące postawy dziecka w Królestwie Bożym jako wzoru...
76.42 

okładka książki - Obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia i okresu paschalnego w prawie Kościoła łacińskiego

Obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia i okresu paschalnego w prawie Kościoła łacińskiego

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Autor monografii Obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia i okresu paschalnego w prawie Kościoła łacińskiego pragnie ukazać szerokie spektrum wpływów liturgii tego czasu na życie duchowe wiernych. Refleksji teologicznej towarzyszy...
31.82  34.29  2.47 
Ostatni egzemplarz!

okładka książki - Spółdzielnia na rynku wybranych usług w Polsce. Seria: Prace Wydziału Nauk Społecznych 199

Spółdzielnia na rynku wybranych usług w Polsce. Seria: Prace Wydziału Nauk Społecznych 199

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Janina Kotiińska - doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor KUL w Instytucie Ekonomii i Finansów, kierownik Centrum AłBnGiF im. Z. Gilowskiej; autorka przeszło 120 publikacji naukowych z...
39.57  40.00  0.43 

okładka książki - Ludzie dialogu i ekumenizmu. Seria: Źródła i monografie 521

Ludzie dialogu i ekumenizmu. Seria: Źródła i monografie 521

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Jak będzie wyglądał świat, w którym zapomina się o dialogu Czy nie stanie się jedynie miejscem konfliktu, uznanego albo za naturalny, albo za konieczny – począwszy od zmagań o ekonomiczne zasoby, a...
51.79 

okładka książki - Totus Tuus Renewed John Paul II

Totus Tuus Renewed John Paul II

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Totus Tuus Renewed John Paul...
26.29 

okładka książki - Studia Liturgiczne. Tom 16. Liturgia w relacji do nauk pozateologicznych

Studia Liturgiczne. Tom 16. Liturgia w relacji do nauk pozateologicznych

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Pięćdziesiąte piąte sympozjum sekcji wykładowców liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce, które odbyło się we wrześniu 2019 r. w Siedlcach, był okazją do...
46.11 

okładka książki - Studia liturgiczne. Tom 8. Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka

Studia liturgiczne. Tom 8. Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Zawarte w niniejszym tomie opracowania dotyczą pogrzebu chrześcijańskiego, jego liturgii, teologii i związanych z nim problemów pastoralnych. Obejmują również zagadnienia dotyczące spraw, które...
39.53 

okładka książki - Studia liturgiczne. Tom 7. Prezbiterzy w kościele do Soboru Trydenckiego. Liturgia święceń, teologia, ministerium

Studia liturgiczne. Tom 7. Prezbiterzy w kościele do Soboru Trydenckiego. Liturgia święceń, teologia, ministerium

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Po długiej przerwie decyzja Zarządu Towarzystwa Naukowego KUL wznawia się wydawanie serii „Studia liturgiczne”, której redakcję obejmują przewodniczący i sekretarz Sekcji Wykładowców Liturgiki na...
30.30 

okładka książki - W Wiedniu, Paryżu i Monachium... Artyści poza granicami w XIX i XX wieku / In Vienna, Paris, and Munich... Artists Abroad in the 19th and 20th centuries. Seria: Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego

W Wiedniu, Paryżu i Monachium... Artyści poza granicami w XIX i XX wieku / In Vienna, Paris, and Munich... Artists Abroad in the 19th and 20th centuries. Seria: Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka jest efektem wieloletnich kwerend. Dotyczy artystów i krytyków sztuki urodzonych na terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów (Polaków, Ukraińców i Żydów) oraz twórców z Austrii,...
57.38 

okładka książki - Eques Polonus. Rycerski pomnik nagrobny w sztuce polskiej XVI wieku jako wyraz stanowego prestiżu szlachty

Eques Polonus. Rycerski pomnik nagrobny w sztuce polskiej XVI wieku jako wyraz stanowego prestiżu szlachty

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Sztuka / Rzeźba; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Za czasów Zygmunta Starego ukształtował się specyficzny, charakterystyczny dla terenu Rzeczypospolitej, typ renesansowego nagrobka rycerskiego. Problematyka związana z jego powstaniem, rozwojem,...
39.53 

okładka książki - Problematyka podziału obciążeń w wybranych sojuszach polityczno-wojskowych USA

Problematyka podziału obciążeń w wybranych sojuszach polityczno-wojskowych USA

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka amerykańska; Rok wydania: 2021; Oprawa: ;
Niniejsza monografia ma charakter autorski. Główny problem badawczy zawarty w publikacji dotyczy rozumienia podziału obciążeń w wybranych sojuszach polityczno-wojskowych USA i jego implikacji dla polityki Stanów Zjednoczonych wobec...
40.55  54.60  14.05 

okładka książki - Piękno umysłów

Piękno umysłów

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: ;
Pamięci profesora Piotra...
64.76  91.00  26.24 

okładka książki - Idee modernistyczne w filozofii i teologii w świetle pism Dietricha von Hildebranda

Idee modernistyczne w filozofii i teologii w świetle pism Dietricha von Hildebranda

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Historia filozofii; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
...
26.23  33.60  7.37 

okładka książki - Prace z epistemologii fizyki

Prace z epistemologii fizyki

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia nauki; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
...
45.22  63.00  17.78 

okładka książki - Król Edyp. Sofokles

Król Edyp. Sofokles

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Literatura / Poezja, dramat; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Najnowszy polski przekład i opracowanie Króla Edypa, dokonane przez Roberta R. Chodkowskiego, wybitnego znawcę teatru i tragedii...
27.04  36.40  9.36 

okładka książki - Benedictiones reservatae et propriae w potrydenckich rytuałach na ziemiach polskich

Benedictiones reservatae et propriae w potrydenckich rytuałach na ziemiach polskich

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Znaczenie kształtowania się liturgii łacińskiej w okresie jej potrydenckiej unifikacji stanowi niezwykle ważny element badań nad kształtowaniem sie nowożytnej kultury polskiej. Teksty liturgiczne, sposób sprawowania liturgii i...
87.39  120.00  32.61 

okładka książki - Poczucie koherencji maturzystów a ich zachowania zdrowotne na podstawie badań w makroregionie lubelskim

Poczucie koherencji maturzystów a ich zachowania zdrowotne na podstawie badań w makroregionie lubelskim

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Zachowaniom zdrowotnym, rozumianym najczęściej jako świadome i celowe zabiegi oraz czynności, wobec których istnieją dowody naukowe pozytywnego bądź negatywnego wpływu na zdrowie, w ostatnim czasie...
32.17 

okładka książki - De ratione libros cum profectu legendi libellus. O owocnym sposobie czytania książek. Seria: Źródła i monografie 516

De ratione libros cum profectu legendi libellus. O owocnym sposobie czytania książek. Seria: Źródła i monografie 516

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka przynosi nie tylko pierwsze tłumaczenie dzieła Francesca Sacchiniego (1570-1625) De ratione libros cum profectu legendi libellus na język polski wraz z transkrypcją tekstu łacińskiego [...],...
31.56 

okładka książki - Dwa światy. Dialektyka wartości w Opisie podróży do Stambułu Macieja Stryjkowskiego

Dwa światy. Dialektyka wartości w Opisie podróży do Stambułu Macieja Stryjkowskiego

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Podstawą źródłową książki jest odnaleziony Opis Podróży do Stambułu Macieja Stryjkowskiego. Praca składa się z trzech części-rozdziałow. Pierwszy opisuje osobę autora, ze szczególnym nastawieniem na...
25.98 

okładka książki - Monachus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor binis distinci dialogis. Seria: Źródła i monografie 516

Monachus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor binis distinci dialogis. Seria: Źródła i monografie 516

Książka. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL; Kategoria: Książki / Literatura / Poezja, dramat; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Seria „Staropolski dramat i dialog religijny uwzględnia zarówno dzieła sceniczne, w których da się wskazać porządek przedstawieniowo-fabularny, jak również religijne teksty dialogowe o charakterze...
95.95  99.00  3.05 

Strona 1 z 51 : 12345...ostatnia» (1010 pozycji)