pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Difin


okładka książki - Jakość wyrobu medycznego jako deteminanta jego wyboru. Stenty naczyniowe do tętnicy udowej powierzchownej

Jakość wyrobu medycznego jako deteminanta jego wyboru. Stenty naczyniowe do tętnicy udowej powierzchownej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Medycyna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka ukazuje pionierskie spojrzenie na zarządzanie jakością wyrobami medycznymi na przykładzie stentów naczyniowych do tętnicy udowej powierzchownej. Zaprezentowano interdyscyplinarne podejście z zakresu zarządzania jakością produktu...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku

Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka ma na celu wspieranie i propagowanie idei pedagogiki serca i związanej z nią społecznej inicjatywy powołania Komitetu Upowszechniania Wychowania Emocjonalnego Pedagogika Serca, którego honorowym patronem jest Maria Łopatkowa....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Wznowienie postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania administracyjnego

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem publikacji jest dokonanie wnikliwej analizy orzecznictwa sądowo-administracyjnego w zakresie odnoszącym się do instytucji wznowienia postępowania administracyjnego w jej całokształcie. Identyfikacja sposobów rozwiązywania kwestii...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Płynność strukturalna, płynność potencjalna, zdolność płatnicza

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Płynność strukturalna, płynność potencjalna, zdolność płatnicza

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
łynność finansowa jest warunkiem koniecznym dla trwania przedsiębiorstwa. Utrata płynności finansowej jest najczęstszym bezpośrednim powodem bankructw przedsiębiorstw. Publikacja poświęcona została narzędziu niezbędnemu do diagnozy...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP Art. 61, 62

Komentarz do Konstytucji RP Art. 61, 62

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Tom zawiera obszerny, kompleksowy komentarz do dwóch przepisów Konstytucji dotyczących praw politycznych. Art. 61 dotyczy obywatelskiego prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa

Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Praca dotyczy rozwiązywanych w nauce oraz praktyce problemów badania bezpieczeństwa z perspektywy wielu dziedzin i dyscyplin naukowych przy zachowaniu wypowiedzi w granicach zakreślonych dla nauk o bezpieczeństwie. Poruszono w niej...
51.21  55.00  3.79 

okładka książki - Zarządzanie kryzysowe zintegrowane

Zarządzanie kryzysowe zintegrowane

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Terroryzm; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W drugim wydaniu zaktualizowano podstawy prawne, przedstawiono zmiany w klastrze podmiotów powołanych do udziału w zarządzaniu kryzysowym (uwzględniono WOT) oraz zmiany w organizacji systemu PRM. W przystępny sposób zarysowane...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Toksyczny dług XXI wieku

Toksyczny dług XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Toksyczny dług XXI wieku jest krótką analizą problematyki nadmiernego, niebezpiecznego zadłużenia w wymiarze zarówno długu publicznego państw świata (ze szczególnym uwzględnieniem Polski jako członka Unii Europejskie), jak i...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Dachy stropodachy tarasy

Dachy stropodachy tarasy

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Poradniki / Dom; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Książka stanowi studium przypadku usterek i uszkodzeń dachów, stropodachów i tarasów. Opisano w niej następstwa realizacji tych elementów z pominięciem zasad wiedzy technicznej, wynikające z błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak również...
52.52  54.92  2.4 

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP Art. 42, 43, 44, 46

Komentarz do Konstytucji RP Art. 42, 43, 44, 46

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Tom poświęcony został konstytucyjnym standardom prawa i procesu karnego w Polsce, omawia podstawowe w tym zakresie normy konstytucyjne, przede wszystkim zasady odnoszące się do prawa karnego i kształtujące pozycję oskarżonego w...
42.56  45.00  2.44 

okładka książki - Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami. Seria: Biblioteka pracy socjalnej

Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami. Seria: Biblioteka pracy socjalnej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja w syntetyczny sposób przedstawia całokształt zagadnień odnoszących się do pracy socjalnej ze skazanymi z uwzględnieniem ich sytuacji osobistej i rodzinnej oraz różnych okoliczności odbywania kary. Czytelnik znajdzie tu...
39.73  42.00  2.27 

okładka książki - Kształtowanie środowiska pracy w procesie przygotowania trenerów pracy do zatrudnienia wspomaganego

Kształtowanie środowiska pracy w procesie przygotowania trenerów pracy do zatrudnienia wspomaganego

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia przedstawia problematykę związaną z wdrażaniem koncepcji zatrudnienia wspomaganego jako ważnego elementu polityki spójności społecznej ukierunkowanej na inkluzję społeczną osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym...
53.42  60.00  6.58 

okładka książki - Europejska armia kalifatu. Centrum supersieci. Tom 1

Europejska armia kalifatu. Centrum supersieci. Tom 1

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka zawiera analizę powstania i ewolucji sieci terrorystycznej Państwa Islamskiego w Europie. Autor analizuje zarówno strukturę sieci wskazując na istnienie mikrosieci, makrosieci, supersieci i hiipersieci, jak też funkcjonowanie...
66.06  69.00  2.94 

okładka książki - Zarządzanie. Wybrane kwestie

Zarządzanie. Wybrane kwestie

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka z założenia nie jest kompleksowym podręcznikiem akademickim na temat zarządzania ani tym bardziej poradnikiem. Ma charakter monografii i koncentruje się na wybranych kwestiach uniwersalnych i jak się wydaje szczególnie ważnych...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Innowacje a strategie marketingowe przedsiębiorstw

Innowacje a strategie marketingowe przedsiębiorstw

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja przedstawia z jednej strony rolę doskonalenia technologicznego, z drugiej - umiejętne dostosowanie do warunków rynkowych. Zaletą monografii jest m.in. unikalność - na tle dotychczasowego dorobku - przykładów, które wykorzystano...
77.89  85.00  7.11 

okładka książki - Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy osobom bezdomnym z perspektywy zasady pomocniczości

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy osobom bezdomnym z perspektywy zasady pomocniczości

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja podejmuje aktualną w Polsce oraz w UE problematykę przeciwdziałania bezdomności. Udziela odpowiedzi na pytanie, jakie normy prawne regulują przeciwdziałanie bezdomności przez administrację publiczną w Polsce oraz jakie...
73.56  79.00  5.44 

okładka książki - Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo

Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Drugie wydanie stanowi rozszerzoną o nowe zadania i kazusy oraz zaktualizowaną wersję jego pierwszego wydania, uwzględniającą liczne zmiany, jakie nastąpiły w przepisach Kodeksu karnego w okresie...
54.92  59.00  4.08 

okładka książki - Kryminologia
praca zbiorowa

Kryminologia

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja uwzględnia zakres wiedzy w ramach programów dydaktycznych wydziałów prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie. Autorami poszczególnych tekstów są doświadczeni praktycy i naukowcy z danej dziedziny...
57.45  60.00  2.55 

okładka książki - Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie

Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka poza szczegółową prezentacją wieloaspektowych zagadnień związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów cywilnych, w tym gospodarczych, w drodze mediacji stanowi również próbę skłonienia przedsiębiorców do spojrzenia na mediację jako uniwersalne...
45.10  47.28  2.18 

okładka książki - Szkoła na miarę ucznia z dysleksją

Szkoła na miarę ucznia z dysleksją

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia zawiera duży zasób wiedzy na temat dysleksji oraz praktyczne propozycje dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z dysleksją rozwojową na poziomach wszystkich etapów edukacyjnych.Publikacja przedstawia działania podejmowane...
47.28 

Strona 1 z 121 : 12345...ostatnia» (2410 pozycji)