pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Difin


okładka książki - Bezpieczeństwo cyfrowe. Perspektywa organizacyjna

Bezpieczeństwo cyfrowe. Perspektywa organizacyjna

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Informatyka / Hacking; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka podejmuje tematykę bezpieczeństwa cyfrowego organizacji łącząc w elastyczny sposób perspektywę badawczą nauk o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu i jakości. Wyjaśnia istotę, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa cyfrowego w funkcjonowaniu...
61.43 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 145, 156

Komentarz do Konstytucji RP art. 145, 156

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom zawiera komentarz do dwóch przepisów art. 145 i 156 Konstytucji RP. Mieszczą się one w rozdziałach: V Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz VI Rada Ministrów i administracja rządowa. Łączne ich komentowanie związane jest...
45.38 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 146, 147, 150, 151

Komentarz do Konstytucji RP art. 146, 147, 150, 151

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom zawiera komentarz do czterech artykułów Konstytucji RP z rozdziału VI Rada Ministrów i administracja rządowa. Określają one kolejno: zadania i kompetencje Rady Ministrów, skład Rady Ministrów, szczególne wymogi...
51.21 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Trauma u młodzieży. Konsekwencje i uwarunkowania

Trauma u młodzieży. Konsekwencje i uwarunkowania

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Współczesne czasy są źródłem licznych zagrożeń i kryzysów, związanych z różnego rodzaju wypadkami, kataklizmami, zagrażającymi życiu chorobami, aktami przemocy, a ostatnio także pandemią COVID-19 czy wojną w Ukrainie....
54.00 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Bezpieczeństwo militarne Polski w realiach XXI wieku. Wybrane aspekty

Bezpieczeństwo militarne Polski w realiach XXI wieku. Wybrane aspekty

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka stanowi logiczne i spójne kompendium wiedzy na temat współczesnego bezpieczeństwa militarnego Polski. W sposób systemowy ujęte zostały rozproszone badania dotyczące złożonego charakteru bezpieczeństwa militarnego, które...
60.52 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk. Refleksyjna edukacja metodyki pracy socjalnej

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk. Refleksyjna edukacja metodyki pracy socjalnej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
W książce zawarto podstawy teoretyczne dotyczące refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej, jak również dokładny opis, jak można ją stosować do powielenia przez innych nauczycieli tego przedmiotu. Pokazano przykłady zastosowania...
51.21 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 71, 72

Komentarz do Konstytucji RP art. 71, 72

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom komentarza poświęcony jest omówieniu dwóch artykułów Konstytucji RP, które regulują zagadnienia związane z ochroną rodziny i dziecka (art. 71 i art. 72). Komentowane przepisy zostały umieszczone w II rozdziale...
52.13 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Menedżerskie zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Studium diagnostyczno-koncepcyjne

Menedżerskie zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Studium diagnostyczno-koncepcyjne

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Turbulentne otoczenie systemu pomocy społecznej wywołane m.in. migracjami, skutkami pandemii COVID-19, procesami demograficznymi, terroryzmem czy globalizacją determinuje poszukiwanie narzędzi zwiększających skuteczność działania...
69.07 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 75

Komentarz do Konstytucji RP art. 75

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom zawiera komentarz do artykułu dotyczącego mieszkania - szczególnego dobra, z którego możliwość korzystania ma szczególne znaczenie z punktu widzenia zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka, a tym samym realizowania...
44.45 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 74, 86

Komentarz do Konstytucji RP art. 74, 86

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom komentarza dotyczy dwóch przepisów Konstytucji RP, które regulują zagadnienie ochrony środowiska (art. 74 i art. 86). Ustrojodawca zamieścił je w II rozdziale ustawy zasadniczej. Artykuł 74 nakłada na władze...
45.38 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów

Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi komentarz uwzględniający jedenaście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, które nastąpiły po 2018 roku. Pełnym komentarzem opatrzono trzy rozdziały ustawy: 1 (Przepisy ogólne), 4 (Ochrona terenów zieleni i zadrzewień)...
108.24 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zawód fizjoterapeuty i rehabilitacja lecznicza w Polsce

Zawód fizjoterapeuty i rehabilitacja lecznicza w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Medycyna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka kompleksowo przedstawia aktualny status i zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a także organizację rehabilitacji leczniczej w Polsce. Omówiono w niej kompetencje, prawa i obowiązki fizjoterapeutów, a także możliwe...
69.07 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorządy

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorządy

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi pierwszy tom cyklu monografii pod wspólnym tytułem Bankructwa. Tom ten został poświęcony zagadnieniom długu i bankructwa w sektorze publicznym, które mimo historii sięgającej tysięcy lat, nadal są i będą aktualne,...
55.25 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Ordynacja podatkowa. Prawo materialne i procesowe

Ordynacja podatkowa. Prawo materialne i procesowe

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Podręcznik adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, finansów i rachunkowości, jak też do wszystkich tych, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę z zakresu materialnego prawa podatkowego oraz regulacji związanych z...
72.76 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Interdyscyplinarne działania wybranych służb społecznych w pracy z kobietami nadużywającymi alkoholu

Interdyscyplinarne działania wybranych służb społecznych w pracy z kobietami nadużywającymi alkoholu

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką uzależnień oraz kwestiami związanymi z sytuacją kobiety we współczesnym świecie, do profesjonalistów na co dzień zajmujących się tą dziedziną,...
55.25 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych

Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja poświęcona została debacie nad kondycją zawodu nauczyciela w wymiarze przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości, nad wyzwaniami stawianymi przed przedstawicielami zawodu nauczyciela, problemami i trudnościami, z jakimi...
72.76 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wywiad i analityka w biznesie. Prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej

Wywiad i analityka w biznesie. Prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw (głównie jednak wykonujących obowiązki w zakresie wywiadu i analityki) oraz osób zatrudnionych w organach administracji rządowej oraz...
73.56 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Kontraktowanie projektowania obiektów budowlanych

Kontraktowanie projektowania obiektów budowlanych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Usługi projektowania obiektów budowlanych na ogół uważane są za skomplikowane. Zespół projektujący ma za zadanie odpowiednio przetworzyć i połączyć informacje pochodzące z różnych źródeł i zaproponować zamawiającemu projekt...
63.54 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - System zarządzania bezpieczną eksploatacją jednostek morskich w zarysie. Analiza organizacji i metodyka oceny bezpieczeństwa

System zarządzania bezpieczną eksploatacją jednostek morskich w zarysie. Analiza organizacji i metodyka oceny bezpieczeństwa

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja ma na celu przybliżenie praktycznej implementacji Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and...
75.01 
Wyślemy w czasie: 3-5 dni

okładka książki - Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy rozwój

Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy rozwój

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Informatyka; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest analizie roli kompetencji cyfrowych we współczesnym świecie, a w tym kontekście zasadności rozwoju w e-edukacji. W publikacji przedstawiono historię, przyczyny powstania edukacji cyfrowej w kontekście społecznym i gospodarczym,...
54.92 
Wyślemy w czasie: 24 h

Strona 1 z 137 : 12345...ostatnia» (2733 pozycji)