pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Difin


okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP Art. 27, 29

Komentarz do Konstytucji RP Art. 27, 29

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom zawiera komentarz do dwóch przepisów dotyczących podstawowych elementów związanych z tożsamością narodową i funkcjonowaniem państwa. Art. 27 dotyczy języka urzędowego oraz praw mniejszości narodowych w tym zakresie,...
42.56  45.00  2.44 

okładka książki - Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP

Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Przedmiotem niniejszej książki jest konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego w kontekście zakresu jego ochrony prawnej na gruncie ustawy zasadniczej, gwarantowane przez wyrażający to prawo art. 67 Konstytucji RP. Książka...
77.89  85.00  7.11 

okładka książki - Antropologia pedagogiczna w perspektywie personalizmu teistycznego

Antropologia pedagogiczna w perspektywie personalizmu teistycznego

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Antropologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja jest próbą naukowej reakcji wobec jawnych (lub niejawnych) post metafizycznych i post humanistycznych tendencji opanowujących współczesną edukację z punktu widzenia jej antropologicznych podstaw. Jest próbą przemyślenia na...
54.92  59.00  4.08 

okładka książki - Nowe style konsumpcji

Nowe style konsumpcji

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W publikacji zwrócono uwagę na nowe drogi konsumpcji oparte na dietach nowej generacji i na zmianach w Piramidzie Żywieniowej. Omówiono korzyści płynące z konsumowania orzechów i suszonych owoców jako ważnych elementów nowych...
44.21  49.00  4.79 

okładka książki - Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku. Zagrożenia i wyzwania

Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku. Zagrożenia i wyzwania

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem publikacji jest zidentyfikowanie i diagnoza kluczowych czynników środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, a w tym głównie mających wpływ na przyszłość Europy i Polski. Starano się w niej odpowiedzieć na pytanie: Przed...
55.86  60.00  4.14 

okładka książki - Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży. Uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej

Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży. Uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka obejmuje tematykę szeroko rozumianej psychopatologii rozwojowej w okresie dorastania. W nowatorki sposób prezentuje obszerny wachlarz uwarunkowań i związków czynników psychospołecznych z zachowaniami ryzykownymi i...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Życie ze stwardnieniem rozsianym. Adaptacja osób dotkniętych chorobą do życia małżeńskiego, zawodowego i społecznego

Życie ze stwardnieniem rozsianym. Adaptacja osób dotkniętych chorobą do życia małżeńskiego, zawodowego i społecznego

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Każda choroba nosi znamiona sytuacji trudnej. Pozbawia osobę możliwości naturalnego zaspokajania swoich potrzeb. Niejednokrotnie zmusza do reorganizacji dotychczasowego sposobu postrzegania siebie, życia, planów, celów, jakie sobie...
44.21  49.00  4.79 

okładka książki - Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy

Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest zagadnieniom przeciwdziałania przez przedsiębiorcę zagrożeniom związanym ze szpiegostwem gospodarczym, która to problematyka nie doczekała się dotąd monograficznego opracowania. Nakreślono koncepcję...
65.19  70.00  4.81 

okładka książki - Biedy i bogactwo samotności. Studium psychologiczne

Biedy i bogactwo samotności. Studium psychologiczne

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Poczucie samotności jest osobistym doświadczeniem, które zapewne nie omija nikogo. Istotne jest jednak to, że w pewnych sytuacjach może stać się groźniejsze niż stres, ponieważ jej przeżywanie chroniczne przeorganizowuje pracę mózgu...
60.52  65.00  4.48 

okładka książki - Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Ze wstępu: W szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy uznanie danej profesji za zawód trudny wiąże się ze wskazaniem na szczególne wymagania formalne i organizacyjne dotyczące aktywności ludzi...
43.29  48.00  4.71 

okładka książki - Diagnozowanie rozwoju małego dziecka cz. 2

Diagnozowanie rozwoju małego dziecka cz. 2

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka stanowi pomoc w doborze trafnych narzędzi do diagnozowania rozwoju i może być wykorzystana przez różnych specjalistów pracujących z dzieckiem od urodzenia do 5. roku życia. Opisane w tej publikacji metody zostały przedstawione...
45.10  50.00  4.9 

okładka książki - Iustitia nemini neganda w 20-lecie wejścia w życie kodeksu postępowania karnego

Iustitia nemini neganda w 20-lecie wejścia w życie kodeksu postępowania karnego

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi owoc zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPi A UW I Ogólnopolskiej Konferencji Karnoprocesowej Iustitia nemini neganda, która odbyła się 23 listopada 2018 r. Książka jest zbiorem artykułów naukowych z...
40.60  45.00  4.4 

okładka książki - Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej

Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Praca; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja dedykowana jest przede wszystkim kadrze menedżerskiej wszystkich szczebli zarządzania, przedstawicielom nauki zainteresowanym problematyką marki osobistej raz studentom na kierunkach zarządzanie, psychologia, socjologia. Autorzy...
40.60  45.00  4.4 

okładka książki - Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce. w świetle pozytywnych efektów zewnętrznych ich działalności

Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce. w świetle pozytywnych efektów zewnętrznych ich działalności

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka jest podróżą poprzez inspirujące bogactwo dziedzictwa muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce oraz środowiska lokalne w procesie tworzenia rozwoju lokalnego. Opisano w niej efekty zewnętrzne generowane przez te muzea dla ich...
48.63  50.00  1.37 

okładka książki - Narzędzia rachunkowości podstawą stabilności sektora finansów publicznych

Narzędzia rachunkowości podstawą stabilności sektora finansów publicznych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia jest napisana prostym i zrozumiałym językiem z wykorzystaniem bogatej szaty graficznej: tabele, rysunki. Autorki dokonują porównania systemu rachunkowości jednostek sektora prywatnego i publicznego na podstawie aktualnych...
40.60  45.00  4.4 

okładka książki - Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole

Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W ciągu ostatnich lat znacząco zmieniło i nadal zmienia swoje oblicze diagnozowanie nauczycielskie. Dziś pedagodzy są nie tylko zobowiązani do prowadzenia diagnozy, ale również mają coraz szerszy dostęp do standaryzowanych...
46.35  49.00  2.65 

okładka książki - Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa

Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia omawia siedem różnych współczesnych systemów ochrony praw i interesów państwa. Punktem wyjścia jest przedstawienie pierwowzoru dla współczesnych modeli, czyli advocatus fisci. Instytucja ta, powołana do życia przez...
60.52  65.00  4.48 

okładka książki - Cywilizacje w aspekcie filozofii prawa

Cywilizacje w aspekcie filozofii prawa

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia polityki; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka zajmuje się nauką o cywilizacjach. Omówiono w niej koncepcje głównych badaczy cywilizacji (np. Konecznego, Toynbeego czy Huntingtona) oraz przedstawiono główne cywilizacje świata (np. zachodnią, chińską czy islamską)...
43.76  45.00  1.24 

okładka książki - Odpowiedzialność dyscyplinarna w Polskim Związku Łowieckim

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Polskim Związku Łowieckim

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polskim Związku Łowieckim. Problematyka łowieckiej odpowiedzialności dyscyplinarnej nie była dotąd przedmiotem publikacji prawniczych. Od 21 kwietnia 2014...
52.52  59.00  6.48 

okładka książki - Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami cz. 2

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami cz. 2

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 2. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące kształtowania pojęcia liczb oraz działań na liczbach przeznaczone są dla uczniów:- z trudnościami...
40.60  45.00  4.4 

Strona 1 z 124 : 12345...ostatnia» (2466 pozycji)