pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Difin


okładka książki - Zmagania z niewiedzą

Zmagania z niewiedzą

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W prezentowanej publikacji autor, zastanawiając się nad postrzeganymi synergicznie sprawczymi, materialnymi, formalnymi oraz finalnymi przyczynami podejmowania i prowadzenia badań naukowych, mówi o tym, jak należy uprawiać naukę, i pokazuje,...
54.02  58.00  3.98 

okładka książki - Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje

Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia zawiera teoretyczne rozważania na temat uwarunkowań bezpieczeństwa personalnego w aspekcie zagrożenia zamachami. Autor przedstawia także elementy dobrych praktyk w reagowaniu wraz z możliwościami ich implementacji do...
63.32  68.00  4.68 

okładka książki - Między terroryzmem a radykalizacją. Specyfika działalności organizacji Daesz

Między terroryzmem a radykalizacją. Specyfika działalności organizacji Daesz

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka dotyczy szerokiego spektrum aktywności oraz działań organizacji terrorystycznej Al Dawla al Islamiya. Autorka dzieli się w niej zarówno analizą teoretyczną, jak i własnymi doświadczeniami z badań podczas licznych pobytów w...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych. Komunikowanie się i psychoterapia

Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych. Komunikowanie się i psychoterapia

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce zaprezentowano najważniejsze czynniki odpowiedzialne za dobre i złe relacje w rodzinie. Najwięcej miejsca poświęcono sprawom skutecznej komunikacji między członkami rodziny, zarówno przy użyciu słów (także w formie metafor),...
60.52  65.00  4.48 

okładka książki - Senior w domu. Gry i ćwiczenia dla seniorów. Międzypokoleniowe quizy wiedzy

Senior w domu. Gry i ćwiczenia dla seniorów. Międzypokoleniowe quizy wiedzy

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka ma skłonić seniora do aktywności intelektualnej, pomóc mu w nawiązaniu więzi międzypokoleniowych i zachęcić do wyjścia z domu i aktywności społecznej.Publikacja ma charakter poradnikowy i jest dedykowana seniorom, którzy...
40.60  45.00  4.4 

okładka książki - Drama procesualna w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III

Drama procesualna w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Drama procesualna jest metodą, którą można zastosować w różnych grupach wiekowych, ale jest szczególnie przydatna w pracy z dziećmi, ponieważ dzieci łatwo identyfikują się z rolą, ich myślenie oparte jest na operacjach konkretnych...
35.18  39.00  3.82 

okładka książki - Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie

Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka ma na celu kompleksowe ujęcie wszystkich prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej, w tym w szczególności warunków umieszczenia w DPS, odpłatności za umieszczenie w DPS, finansowania DPS oraz ochrony...
46.90  52.00  5.1 

okładka książki - Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Przesłanki i przejawy

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Przesłanki i przejawy

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Struktura gospodarki w skali globalnej, jak i krajowej, nie jest niezmienna - ulega ewolucji pod wpływem czynników technologicznych i ekonomicznych. Powstawanie nowych technologii skorelowane jest z przeobrażeniami po stronie popytu....
40.60  45.00  4.4 

okładka książki - Szanse i ograniczenia rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce

Szanse i ograniczenia rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Rolnictwo ekologiczne jest uznawane za jeden z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju i tym samym za jeden z głównych czynników poprawy warunków gospodarowania i życia na terenach wiejskich. Polska ma stosunkowo duży potencjał...
40.60  45.00  4.4 

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP Art 87, 88, 89, 90, 91

Komentarz do Konstytucji RP Art 87, 88, 89, 90, 91

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W prezentowanym tomie przedstawiono komentarz do art. 8791 Konstytucji RP. Polska koncepcja konstytucyjnego unormowania systemu źródeł prawa jest nowatorska i może być wzorcem dla współczesnych konstytucji demokratycznych, jako nowa, obligatoryjna...
40.66 

okładka książki - Reglamentacja broni palnej w Europie

Reglamentacja broni palnej w Europie

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Celem Autorów monografii jest przedstawienie regulacji europejskiej dotyczącej broni palnej dostępnej dla obywateli, reglamentacji dostępu wynikającej z dyrektyw europejskich i implementacji tych przepisów w prawie krajowym.Prawodawca unijny uznaje,...
48.97  51.21  2.24 

okładka książki - Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego. Perspektywa filii utworzonych w Polsce

Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego. Perspektywa filii utworzonych w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Coraz silniejsza pozycja przedsiębiorstw międzynarodowych(PM)w gospodarce globalnej powoduje m.in. rozwój badań nad ich filiami zagranicznymi (FZ) postrzeganymi jako podmioty współkształtujące strategie PM, m.in. dzięki ich zdolności...
66.78  75.00  8.22 

okładka książki - Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata w perspektywie kształcenia i pracy zawodowej

Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata w perspektywie kształcenia i pracy zawodowej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka dla nauczycieli, studentów, wykładowców akademickich prowadzących przedmioty z zakresu przygotowania do zawodu, pedeutologii, psychologii, dydaktyki, samokształcenia itp. Publikacja wpisuje się w politykę edukacyjną (gdzie...
54.92  59.00  4.08 

okładka książki - Zielona rewolucja w polskiej bankowości. Finansowanie projektów lądowej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaicznej w Polsce z wykorzystaniem metody Project Finance

Zielona rewolucja w polskiej bankowości. Finansowanie projektów lądowej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaicznej w Polsce z wykorzystaniem metody Project Finance

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia koncentruje się na wpływie ryzyka klimatycznego na działalność banków komercyjnych, w tym zwłaszcza na inne rodzaje ryzyka bankowego. Szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom kredytowania zielonej energetyki w Polsce. Jest...
69.84  75.00  5.16 

okładka książki - Ryzyko faktora w transakcjach faktoringowych

Ryzyko faktora w transakcjach faktoringowych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Rynek faktoringowy w Polsce rozwija się dynamicznie. Transakcje faktoringowe są złożone i różnorodne, ponieważ są dopasowane do różnych potrzeb przedsiębiorstw. Wymaga to od faktorów indywidualnego podejścia do złożonego...
66.78  75.00  8.22 

okładka książki - Rodzina wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Rodzina wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka porusza temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy uwarunkowań rodzinnych. Każdy system rodzinny tworzy zróżnicowany treściowo i strukturalnie klimat kształtujący oddziaływania rodziców...
46.35  49.00  2.65 

okładka książki - Bitcoin blockchain rynki surowcowe

Bitcoin blockchain rynki surowcowe

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Czy w bitcoina powinniśmy inwestować tylko tyle, ile jesteśmy gotowi stracić Czy bitcoin może kiedykolwiek stać się pieniądzem W jaki sposób gospodarka wykorzystała bitcoina Dlaczego blockchain jest takim gorącym tematem...
40.60  45.00  4.4 

okładka książki - Medycyna pracy w systemie ochronie zdrowia w Polsce

Medycyna pracy w systemie ochronie zdrowia w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Medycyna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce w sposób kompleksowy przedstawione zostały organizacja i podstawy prawne funkcjonowania medycyny pracy w Polsce. Omówiono w niej aktualny model systemu medycyny pracy, jego zasoby oraz funkcjonowanie, w szczególności...
53.42  60.00  6.58 

okładka książki - Zapobieganie samobójstwom. Tom 1. Motywacja zachowań samobójczych

Zapobieganie samobójstwom. Tom 1. Motywacja zachowań samobójczych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Nowa seria wydawnicza - Biblioteka Suicydologiczna - ma wypełnić lukę w dotychczasowym piśmiennictwie dotyczącym profilaktyki zamiarów samobójczych. Jej celem jest m.in. analiza procesów motywacyjnych i promocja nowych metod...
61.43  69.00  7.57 

okładka książki - Autoarteterapia w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia uważności

Autoarteterapia w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia uważności

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka jest ofertą dla wszystkich, którzy poszukują zmiany w życiu codziennym, w pracy, w środowisku, w którym żyją. Szczególnie polecamy ją osobom pragnącym poszerzać swoją podmiotowość. Z książki tej, jak z przewodnika,...
40.60  45.00  4.4 

Strona 1 z 128 : 12345...ostatnia» (2552 pozycji)