pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Difin
»
Difin

Wydawnictwo Difin

Sortuj wg

Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa - okładka książki
Jarosław Gryz, Aneta Nowakowska-Krystman, Łukasz Boguszewski
Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Autorzy książki tworzą podstawy wiedzy z zakresu określenia oraz posługiwania się w praktyce terminem kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego. Monografia w sposób nowatorski wypełnia lukę wiedzy w obszarze kreowania...
Cena: 43.20  Cena wydawcy: 45.00 zł Oszczędzasz: 1.8 
do koszyka

Wspólna polityka handlowa Unii - okładka książki
Grzegorz Mazur
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie ewolucji, aktualnego znaczenia i zakresu działań podejmowanych w ramach wspólnej polityki handlowej na tle przeobrażeń, jakie zachodzą wewnątrz unijnej gospodarki, jak również w jej...
Cena: 48.00  Cena wydawcy: 49.99 zł Oszczędzasz: 1.99 
do koszyka

Organizacja sprzedaży w programie - okładka książki
Katarzyna Osiekowicz
Organizacja sprzedaży w programie Subiekt GT. Technik handlowiec
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Podręcznik Organizacja sprzedaży w programie Subiekt GT jest kompleksowym opracowaniem pozwalającym na opanowanie obsługi programu Subiekt GT oraz przygotowaniem się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Książka opisuje...
pozycja niedostępna

Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. - okładka książki
Małgorzata Kokocińska, Puziak Marcin (red.)
Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty sektorowe
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG:Porównania międzykrajowe w ugrupowaniach integracyjnych mają swoją niezaprzeczalną wartość poznawczą i aplikacyjną. Dotyczy to także takich krajów jak Hiszpania i Polska, które choć przystąpiły do...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Integracja sensoryczna przez cały - okładka książki
Magdalena Charbicka
Integracja sensoryczna przez cały rok
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka napisana została w formie przewodnika dla osób niezwiązanych z terapią integracji sensorycznej, czyli rodziców, nauczycieli i innych specjalistów, aby przybliżyć im w sposób czytelny te zagadnienia.W publikacji zawarte...
Cena: 38.41  Cena wydawcy: 40.02 zł Oszczędzasz: 1.61 
do koszyka

Socjoterapia w pracy z dziećmi - okładka książki
Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć cz. 3
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka łączy rozważania teoretyczne dotyczące oddziaływań socjoterapeutycznych z programami zajęć przeznaczonych dla konkretnych grup dzieci i młodzieży, borykających się na co dzień z różnego rodzaju trudnościami, które...
Cena: 38.40  Cena wydawcy: 40.01 zł Oszczędzasz: 1.61 
do koszyka

Wzorce konsumpcji według typów - okładka książki
Marlena Piekut
Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Podjęty problem badawczy niniejszej publikacji dotyczy z jednej strony wzorców konsumpcji, a z drugiej autorskich typów gospodarstw domowych zlokalizowanych na wsi. Omówiono zagadnienia związane z sytuacją dochodową, warunkami mieszkaniowymi...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo - okładka książki
Artur Wejkszner
Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka traktuje o fenomenie współczesnego ruchu dżihadystycznego, którego podstawową emanacją jest właśnie Al-Kaida wraz ze związanymi z nią glokalnymi strukturami operacyjnymi (regionalnymi sieciami komórek czy...
Cena: 70.88  Cena wydawcy: 75.00 zł Oszczędzasz: 4.12 
do koszyka

Internacjonalizacja polskich mikro- - okładka książki
Joanna Duda
Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw. w procesie integracji europejskiej i globalizacji
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W związku z niskim stopniem umiędzynarodowienia polskich mikro- i małych przedsiębiorstw, celem książki jest identyfikacja barier internacjonalizacji oraz aktualnie stosowanych strategii i modeli umiędzynarodowienia i wskazanie...
Cena: 79.05  Cena wydawcy: 85.00 zł Oszczędzasz: 5.95 
do koszyka

Umiejętności społeczne dzieci. - okładka książki
Aneta Jegier, Beata Szurowska
Umiejętności społeczne dzieci. Kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi pot
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Wychowanie emocjonalno-społeczne jest trudnym zadaniem, jakie stoi przed dorosłymi, zajmującymi się dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Ten obszar rozwojowy powinien być wspierany zarówno w domu, jak i w przedszkolu czy szkole. Istotne...
Cena: 54.81  Cena wydawcy: 58.00 zł Oszczędzasz: 3.19 
do koszyka

SME in Poland and Ukraine. Prospect - okładka książki
Krzysztof Łobos, Olena Yermoshkina (red.)
SME in Poland and Ukraine. Prospect for future and functioning conditions
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
The monograph was taken about the conditions of the functioning and development of small and medium-sized companies in Poland and Ukraine. There is considerable disparity between the development of this segment of companies in both countries....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Wielopłaszczyznowy system kontroli - okładka książki
Grażyna Szustak
Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W monografii zaprezentowano i krytycznie oceniono obecny kształt systemu kontroli ryzyka bankowego, wyodrębniając w nim dwie płaszczyzny:- instytucjonalną, na którą składają się zewnętrzne względem banków instytucje kontroli...
Cena: 52.92  Cena wydawcy: 56.00 zł Oszczędzasz: 3.08 
do koszyka

Kulturowe uwarunkowania Lean Management - okładka książki
Aneta Parkes
Kulturowe uwarunkowania Lean Management
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka zawiera analizę wpływu kultury organizacyjnej (determinowanej m.in. kulturą narodową) na powodzenie, możliwość wdrożenia, rozwój oraz efektywność funkcjonowania Lean Management, z próbą wyjaśnienia, na czym ten wpływ polega....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Model organu wykonawczego powiatu - okładka książki
Tomasz Moll
Model organu wykonawczego powiatu na tle porównawczym
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografia poświęcona jest przyjętemu w ustawie o samorządzie powiatowym modelowi organu wykonawczego. Prawie dwadzieścia lat funkcjonowania powiatów w Polsce, wykonujących zadania za pośrednictwem swoich organów, w tym zarządu powiatu,...
Cena: 48.48  Cena wydawcy: 55.00 zł Oszczędzasz: 6.52 
do koszyka

Mózg na nowo odkryty. Początki - okładka książki
Krzysztof Jodzio
Mózg na nowo odkryty. Początki polskiej myśli naukowej o roli neuronów w życiu psychicznym
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W książce opisano genezę i wielokierunkowy rozwój badań oraz refleksji nad neurobiologicznymi korzeniami ludzkiej umysłowości w świetle dawnych publikacji wydanych w Polsce do połowy XX wieku. Publikacja ukazuje wkład polskiej myśli...
Cena: 55.76  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 3.24 
do koszyka

Administracja a strategie i polityki - okładka książki
Administracja a strategie i polityki publiczne
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Administracja publiczna, rządowa i samorządowa, choć zobligowana do planowania i wdrażania polityk publicznych, nadal postrzega te zagadnienia jako nowe, nieprzystające do dotychczasowych form działania administracji. Niepewność dotyczy...
Cena: 43.18  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 5.82 
do koszyka

Obszary Natura 2000 w prawie polskim - okładka książki
Adam Habuda (red.)
Obszary Natura 2000 w prawie polskim czeskim i słowackim. Analiza porównawcza
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest podobieństwom i różnicom w zakresie tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Autorzy analizują i porównują rozwiązania prawne zastosowane w...
Cena: 75.60  Cena wydawcy: 79.99 zł Oszczędzasz: 4.39 
do koszyka

Siła dywersyfikacji w działalności - okładka książki
Aneta Ejsmont, Stanisław Ejdys, Alina Walenia
Siła dywersyfikacji w działalności przedsiębiorstw w kontekście aspektów ekonomicznych, finansowych
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Najważniejszym przesłaniem monografii jest to, aby przedsiębiorstwa, prowadząc swoją działalność gospodarczą, umiały radzić sobie na co dzień z ryzykiem, aby dobierały asortyment produktów i usług oferowanych przez siebie w taki...
Cena: 37.01  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 4.99 
do koszyka

Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe - okładka książki
Krzysztof R. Zieliński
Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka jest wynikiem doświadczeń zawodowych Autora oraz prowadzonych przez niego badań nad problematyką ochrony ludności, obrony cywilnej i roli zarządzania kryzysowego w tej sferze działania państwa. W publikacji zostały opisane...
pozycja niedostępna

Moje życie z psychologią. Pół wieku - okładka książki
Małgorzata Kościelska
Moje życie z psychologią. Pół wieku razem
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W książce znajduje się opis drogi dojścia autorki do wyboru zawodu psychologa. Przedstawiony jej oczami obraz studiów na UW w latach 60. Ukazana mistrzowska szkoła prof. Haliny Spionek, twórczyni polskiej szkoły psychologii klinicznej dziecka,...
Cena: 37.44  Cena wydawcy: 39.00 zł Oszczędzasz: 1.56 
do koszyka

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...2021-2022» (z 2022.)