pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Difin
»
Difin

Wydawnictwo Difin

Sortuj wg

System bezpieczeństwa narodowego - okładka książki
Piotr Mickiewicz
System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka prezentuje rozwiązania systemowe dotyczące usytuowania problematyki bezpieczeństwa w systemie politycznym wybranych państw. Są to USA, Wielka Brytania, Rosja, Francja, Japonia, Szwajcaria, RFN i Polska.Aktualne drugie wydanie...
Cena: 66.15  Cena wydawcy: 75.00 zł Oszczędzasz: 8.85 
do koszyka

Instrumenty ograniczania wpływu - okładka książki
Maciej Nyka
Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko. Studium z prawa międzynarodowego
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W książce analizie poddano funkcjonowanie w międzynarodowym obrocie prawnym instrumentów, które nakierowane są na ograniczanie wpływu handlu na środowisko naturalne. Instrumenty takie są możliwe do zidentyfikowania poprzez ich cel, jakim...
Cena: 74.96  Cena wydawcy: 85.00 zł Oszczędzasz: 10.04 
do koszyka

Determinanty aktywności innowacyjnej - okładka książki
Piotr Dzikowski
Determinanty aktywności innowacyjnej producentów artykułów spożywczych i napojów w zachodniej Polsce
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Polskie przedsiębiorstwa stoją wobec olbrzymiego wyzwania, jakim jest proces unowocześniania, konsolidacji, a przede wszystkim podnoszenia wydajności tak, aby mogły sprostać zagranicznej konkurencji, gdy zmniejszy się nasza przewaga w...
Cena: 40.32  Cena wydawcy: 45.00 zł Oszczędzasz: 4.68 
do koszyka

Swoboda przepływu osób w krajach - okładka książki
Małgorzata Gawrycka, Jarosław Ziętarski, Marta Maier
Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać się jednym z czynników utrudniających wzrost i rozwój gospodarek krajowych...
Cena: 35.84  Cena wydawcy: 40.00 zł Oszczędzasz: 4.16 
do koszyka

System zarządzania kryzysowego. - okładka książki
Grzegorz Pietrek
System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Jest ona efektem wieloletnich, wszechstronnych badań. Poparta jest wiedzą teoretyczną oraz wynikami badań...
Cena: 60.86  Cena wydawcy: 69.00 zł Oszczędzasz: 8.14 
do koszyka

Aspekty karne dzialalności medialnej - okładka książki
Piotr Kosmaty
Aspekty karne dzialalności medialnej
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza głównie penalnych aspektów aktywności medialnej ma na celu przybliżenie obszaru, na którym prawo karne przenika się z działalnością medialną. Już wstępna analiza orzecznictwa oraz...
Cena: 44.80  Cena wydawcy: 50.00 zł Oszczędzasz: 5.2 
do koszyka

Zagadnienia prawa medycznego - okładka książki
Adam Górski, Emilia Sarnacka (red.)
Zagadnienia prawa medycznego
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka porusza najbardziej aktualne i sporne zagadnienia styku prawa i medycyny, które wywołują kontrowersje w piśmiennictwie oraz praktyce zarówno medycznej jak i prawniczej. Tematyka rozdziałów obejmuje zagadnienia, takie...
Cena: 52.92  Cena wydawcy: 60.00 zł Oszczędzasz: 7.08 
do koszyka

Praktyka pracy socjalnej - okładka książki
Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki (red.)
Praktyka pracy socjalnej
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka ma na celu wskazanie kierunków zmian roli i znaczenia pracy socjalnej w Polsce. Zwrócono uwagę na kształcenie pracowników socjalnych w kontekście wyzwań, jakie wyznaczają zachodzące zmiany społeczne oraz rozwiązania...
Cena: 43.20  Cena wydawcy: 45.00 zł Oszczędzasz: 1.8 
do koszyka

Kobiety i rodziny powstańców styczniowych - okładka książki
Agata Markiewicz
Kobiety i rodziny powstańców styczniowych zesłanych w głąb Rosji
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Los konspiratorów i powstańców styczniowych, którzy zostali uwięzieni lub zesłani w głąb Rosji, był dramatyczny, ale trzeba pamiętać, że ciężar wyroków carskich sądów spadł także na ich rodziny. Bohaterami tej książki są...
Cena: 35.84  Cena wydawcy: 40.00 zł Oszczędzasz: 4.16 
do koszyka

Biuro zarządzania procesami w teorii - okładka książki
Agnieszka Bitkowska
Biuro zarządzania procesami w teorii i w praktyce gospodarczej
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka ma na celu zaprezentowanie funkcjonowania biur zarządzania procesami we współczesnych organizacjach, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Dokonano usystematyzowania wiedzy z zakresu biur zarządzania procesami,...
Cena: 35.84  Cena wydawcy: 40.00 zł Oszczędzasz: 4.16 
do koszyka

Koncepcja organu administracji - okładka książki
Jarosław Maćkowiak
Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu administracji rządowej
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Kompendium wiedzy dotyczącej organów administracji niezespolonej i terenowych organów administracji rządowej. Doskonale wpisuje się w kanon nauki prawa administracyjnego. Tok prowadzenia wywodu jest logiczny i czytelny, a język bardzo...
Cena: 52.04  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 6.96 
do koszyka

Wojna hybrydowa i jej konsekwencje - okładka książki
Mirosław Banasik
Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka jest poświęcona problemom teorii i praktyki wojny hybrydowej oraz konsekwencji dla środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. W pracy koncentrowano się na ustaleniu znaczenia wojny hybrydowej dla osiągania strategicznych...
Cena: 40.32  Cena wydawcy: 45.00 zł Oszczędzasz: 4.68 
do koszyka

Cool jihad - okładka książki
Magdalena El Ghamari
Cool jihad
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Konflikty etniczne i religijne, rozprzestrzeniające się konflikty wewnętrzne, terroryzm i przestępczość międzynarodowa stały się dominującymi zagrożeniami i wyzwaniami. Sytuacja w obszarze MENA jako symbol konfliktu religijnego,...
Cena: 44.80  Cena wydawcy: 50.00 zł Oszczędzasz: 5.2 
do koszyka

Egzamin zawodowy. Technik organizacji - okładka podręcznika
Katarzyna Osiekowicz
Egzamin zawodowy. Technik organizacji reklamy AU.29 i AU.30
Podręcznik. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zbiór zadań został przygotowany z myślą o wszystkich, którzy będą przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy. Ma on na celu wspomaganie procesu edukacyjnego. Może być...
Cena: 22.75  Cena wydawcy: 25.00 zł Oszczędzasz: 2.25 
do koszyka

Determinanty regionalnej wydajności - okładka książki
Sławomir Kuźmar
Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka stanowi pogłębioną teoretyczno-empiryczną analizę determinant regionalnych wydajności pracy oraz zatrudnienia jako podstawowych obszarów wpływających na poziom i dynamikę produktu krajowego brutto, a w konsekwencji -...
Cena: 52.04  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 6.96 
do koszyka

Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych - okładka książki
Jacek Kudła, Piotr Kosmaty
Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka jest kompendium wiedzy przedstawiająca trudną problematykę od genezy gromadzenia materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych w aspektach kryminalistycznych i prawno-dowodowych aż po proces ich wykorzystania w postępowaniu...
Cena: 61.42  Cena wydawcy: 65.00 zł Oszczędzasz: 3.58 
do koszyka

Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. - okładka książki
Wojciech Nasierowski
Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Klasyka
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka jest podręcznikiem do studiowania zarządzania strategicznego oraz materiałem dla praktyków, którzy uczestniczą w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa. Motywem przewodnim rozdziału pierwszego książki jest opis...
Cena: 37.63  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 4.37 
do koszyka

Negocjacje policyjne i więzienne - okładka książki
Robert Poklek, Magdalena Chojnacka
Negocjacje policyjne i więzienne
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka zawiera teoretyczne i praktyczne podstawy działań negocjacyjnych podejmowanych w środowisku więziennym. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat stał się system negocjacji policyjnych scharakteryzowany w pierwszym...
Cena: 40.32  Cena wydawcy: 45.00 zł Oszczędzasz: 4.68 
do koszyka

Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych - okładka książki
Roman Stawicki
Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne dotyczące zjawiska uchodźstwa w Polsce po 1989 roku. Takie sformułowanie zakresu przedmiotowego publikacji podyktowane jest dążeniem autora do wszechstronnej analizy...
Cena: 43.01  Cena wydawcy: 48.00 zł Oszczędzasz: 4.99 
do koszyka

Efektywność wydatków na badania - okładka książki
Jakub Sawulski
Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej
Książka. Wydawnictwo: Difin; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Po ponad 25 latach od początku transformacji gospodarczej coraz częściej wskazuje się, że dla utrzymania dotychczasowego tempa doganiania najwyżej rozwiniętych państw świata polska gospodarka potrzebuje wzrostu innowacyjności. W...
Cena: 44.97  Cena wydawcy: 55.00 zł Oszczędzasz: 10.03 
do koszyka

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...2081-2092» (z 2092.)