pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Difin


okładka książki - Stosowanie przymusu wobec osób w kryzysie psychicznym

Stosowanie przymusu wobec osób w kryzysie psychicznym

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Książka przybliża temat przymusu bezpośredniego wykorzystywanego w celach terapeutycznych w medycynie i psychiatrii. Autor, mający wieloletnią praktykę w zakresie opisywanej tematyki z racji zatrudnienia na stanowisku rzecznika praw...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Negocjacje

Negocjacje

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Książka odnosi się do jednego z najpopularniejszych działań, którego jesteśmy uczestnikami każdego dnia. We współczesnym świecie (nie tylko biznesu) skuteczne negocjacje nie są oparte na wykorzystaniu spektakularnego wachlarza wielu...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Wiedza dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną o emocjach

Wiedza dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną o emocjach

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
W publikacji została opisana wiedza na temat emocji podstawowych posiadanych przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (NI). Zaprezentowano w niej badania: porównawcze dotyczące wiedzy o zdziwieniu dzieci z lekką NI i dzieci w...
45.81  49.00  3.19 

okładka książki - Metody terapeutyczne stosowane w pracy z dzieckiem

Metody terapeutyczne stosowane w pracy z dzieckiem

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, instruktaże prawidłowego wykonania zabiegów oraz cele, jakie można osiągnąć, stosując daną metodę w terapii. Walorem publikacji jest opis instruktażu masażu...
58.01  63.00  4.99 

okładka książki - Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych. Aspekty metodologiczne

Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych. Aspekty metodologiczne

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Terroryzm; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Pierwsza na rynku polskim książka poświęcona prognozowaniu zagrożeń terrorystycznych, a równocześnie jedna z nielicznych dotyczących prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa. Autor podkreśla w niej powiązania pomiędzy nauką a...
46.74  50.00  3.26 

okładka książki - Wokół uniwersum nauk o bezpieczeństwie

Wokół uniwersum nauk o bezpieczeństwie

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
W książce autor dokonuje analizy bezpieczeństwa jako specyficznej funkcji społecznej, dzięki której możliwe jest zachowanie równowagi w środowisku za pomocą systemów społecznych. Autor żywi przekonanie, że do właściwego oddania...
55.25  60.00  4.75 

okładka książki - Dominacja strategiczna w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego

Dominacja strategiczna w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty osiągania przez Federację Rosyjską dominacji międzynarodowej. Prezentowane treści odnoszą się głównie do środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, które jest kształtowane...
50.65  55.00  4.35 

okładka książki - Przestępczość zorganizowana. Aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne

Przestępczość zorganizowana. Aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Książka stanowi naukowo-praktyczne kompendium wiedzy z zakresu zarówno analitycznego, jak i obejmującego sferę kryminalistyczno-kryminologiczną przestępczości zorganizowanej. Zespół autorski ukazał i usystematyzował wiedzę z zakresu...
73.56  79.00  5.44 

okładka książki - Antykryminalistyka. Taktyka i technika działań kontrwykrywczych

Antykryminalistyka. Taktyka i technika działań kontrwykrywczych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest zagadnieniom przeciwdziałania przez zorganizowane grupy przestępcze i organizacje terrorystyczne czynnościom operacyjno-rozpoznawczym i procesowym prowadzonym przez służby państw w celu ich rozbicia....
69.84  75.00  5.16 

okładka książki - Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce

Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Celem rozważań naukowych jest m.in. poddanie dyskusji, czy w zwrocie zawartym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego są zawarte dwa pojęcia bezpieczeństwo publiczne i porządek...
50.65  55.00  4.35 

okładka książki - Terapie wspomagające nieharmonijny rozwój dziecka. Ćwiczenia

Terapie wspomagające nieharmonijny rozwój dziecka. Ćwiczenia

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
W książce zaproponowane są zabawy, ćwiczenia dla dzieci, u których zaobserwowano nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny. Dodatkowo umieszczone są programy zajęć na cały rok do wykorzystania dla logopedów, jak również...
60.78  66.00  5.22 

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 5, 18, 19

Komentarz do Konstytucji RP art. 5, 18, 19

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Niniejsza praca jest komentarzem do niezwykle ważnych trzech przepisów Konstytucji RP zawierających naczelne zasady ustrojowe. W art. 5 ustrojodawca wprowadził do systemu prawa zasadę zrównoważonego rozwoju, zasadę gwarancji oraz...
45.38  48.00  2.62 

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 20, 21, 22

Komentarz do Konstytucji RP art. 20, 21, 22

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Niniejszy tom zawiera komentarz do trzech artykułów Konstytucji RP, które mają podstawowe znaczenie dla określenia gospodarczego ustroju Państwa. W art. 20 jako podstawę ustroju gospodarczego wskazuje się społeczną gospodarkę...
51.21  55.00  3.79 

okładka książki - Turystyka zakupowa w miastach

Turystyka zakupowa w miastach

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Turystyka; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Monografia przedstawia specyfikę segmentu turystyki zakupowej w miastach, identyfikację i charakterystykę determinant jej rozwoju. Wskazano w niej szczególną rolę marketingu terytorialnego jako narzędzia w kreowaniu rozwoju turystyki zakupowej...
86.18  95.00  8.82 

okładka książki - Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Publikacja obejmuje szeroki zakres przedmiotowy administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Omówione zostały wszystkie podstawowe instytucje egzekucji administracyjnej, m.in. środki egzekucyjne stosowane w egzekucji zarówno...
59.86  65.00  5.14 

okładka książki - Dwie dekady walki z terroryzmem

Dwie dekady walki z terroryzmem

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Terroryzm; Rok wydania: 2022; Oprawa: Brak;
Dramatyczne wydarzenia 11 września 2001 r. zostały uznane przez cały świat za symboliczny początek obecnego stulecia. Pod wpływem zamachu i wojny z terroryzmem doszło do szeregu zmian ogarniających niemal wszystkie sfery polityki...
72.63  78.00  5.37 

okładka książki - Akademia Arteterapii. Od praktyków dla praktyków. Podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć

Akademia Arteterapii. Od praktyków dla praktyków. Podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Książka jest zbiorem doświadczeń arteterapeutów, którzy na co dzień, poprzez działania twórcze, pomagają innym. Będzie ona świetną inspiracją dla studentów różnych kierunków terapeutycznych i humanistycznych oraz...
55.25  60.00  4.75 

okładka książki - Odporność organizacji. Cyfryzacja, bezpieczeństwo, innowacje

Odporność organizacji. Cyfryzacja, bezpieczeństwo, innowacje

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia przemiany zachodzące w funkcjonowaniu współczesnych gospodarek w obszarze zarządzania organizacjami ze szczególnym uwzględnieniem ich odporności. Autorzy opisują trzy zasadnicze wymiary odporności: bezpieczeństwo...
59.86  65.00  5.14 

okładka książki - Finanse zielonej transformacji

Finanse zielonej transformacji

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników, zarówno menedżerów szczebla strategicznego i operacyjnego, jak i pracowników zajmujących się na co dzień analizami i planowaniem finansowym, gospodarką energetyczną, marketingiem...
61.55  65.00  3.45 

okładka książki - Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach

Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Duża dynamika otoczenia, gwałtowny postęp technologiczny, rosnące napięcia polityczne, wzmożenie znaczenia interesów narodowych i pandemia COVID-19, związane z coraz większą złożonością, niepewnością i podwyższonym...
53.41  58.00  4.59 

Strona 1 z 134 : 12345...ostatnia» (2663 pozycji)