pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Difin


okładka książki - Innowacyjne zarządzanie. Studium przypadków

Innowacyjne zarządzanie. Studium przypadków

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Publikacja jest wynikiem badań nad siedmioma różnymi przypadkami praktycznymi, które zostały wyselekcjonowane, aby zaprezentować różnorodne aspekty i wyzwania innowacyjnego zarządzania. Każdy przypadek to unikalna historia, pokazująca,...
54.72 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Wybrane operacje sił i służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Wybrane operacje sił i służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Autorzy przybliżają wybrane operacje służb wywiadowczych i sił specjalnych, które dotychczas nie były opisane w odrębnych publikacjach na krajowym rynku wydawniczym. W części pierwszej monografii opisano genezę powstania...
60.52 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Cyberprzestępczość i nowe technologie. Współczesne wyzwania nauk prawnych

Cyberprzestępczość i nowe technologie. Współczesne wyzwania nauk prawnych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi rezultat wspólnej pracy autorów podjętej z inicjatywy redaktora, którego celem było zaangażowanie początkujących naukowców w proces identyfikacji oraz badania współczesnych problemów nauk prawnych związanych...
55.86 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 54

Komentarz do Konstytucji RP art. 54

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Artykuł 54 Konstytucji gwarantuje prawo do obrony w sądzie każdej osobie bez względu na jej status społeczny czy majątkowy. To istotne prawo chroni obywateli przed nadużyciami władzy oraz zapewnia im równy dostęp do wymiaru...
51.21 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 92, 93, 94

Komentarz do Konstytucji RP art. 92, 93, 94

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi syntetyczny komentarz do art. 92, 93 i 94 Konstytucji RP. Komentowane przepisy ustalają reguły dla działalności prawotwórczej pod- ustawowej różnych podmiotów i o różnym statusie. Rozporządzenia i akty prawa...
45.38 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 148

Komentarz do Konstytucji RP art. 148

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom komentarza poświęcony jest jednemu z najważniejszych przepisów Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., kształtującemu pozycję ustrojową Prezesa Rady Ministrów. Komentowany art. 148 Konstytucji zawiera regulacje w...
42.56 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 35

Komentarz do Konstytucji RP art. 35

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Tom zawiera omówienie sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Praw mniejszości dotyczy przede wszystkim art. 35 Konstytucji, a także ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005...
42.56 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Pokonać uzależnienie. Praktyczne umiejętności dla osób zmagających się z uzależnieniem na podstawie terapii poznawczo-beha

Pokonać uzależnienie. Praktyczne umiejętności dla osób zmagających się z uzależnieniem na podstawie terapii poznawczo-beha

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Niezależnie od tego, czy formalnie zdiagnozowano u ciebie uzależnienie, czy też nie, jeśli czujesz, że straciłeś kontrolę nad używaniem alkoholu, narkotyków czy nałogowymi zachowaniami i chcesz coś z tym zrobić, ta książka może być...
46.74 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Własność intelektualna w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa

Własność intelektualna w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Strategiczne zarządzanie własnością intelektualną może być dla wielu przedsiębiorstw źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Monografia skupia się na problematyce wyboru skutecznych strategii, taktyk oraz działań i...
64.48 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Prawo karne materialne. Część szczególna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo

Prawo karne materialne. Część szczególna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Podręcznik stanowi oryginalny materiał pomocniczy, przeznaczony do nauki prawa karnego materialnego, który pozwoli na rozszerzenie, a także sprawdzenie posiadanej wiedzy. Jego wykorzystanie może nastąpić podczas konwersatoriów, przygotowania...
50.65 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Publikacja ma na celu przybliżenie Czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej. Kontrola NIK obejmuje szerokie spektrum zagadnień z...
87.28 
Wyślemy w czasie: 3-5 dni

okładka książki - Zwinność organizacyjna wobec wyzwań cyfryzacji i problemów współczesnego świata

Zwinność organizacyjna wobec wyzwań cyfryzacji i problemów współczesnego świata

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, cyfryzacja jest kluczowym elementem sukcesu dla organizacji. Aby sprostać wyzwaniom cyfrowej transformacji, organizacje muszą być elastyczne i gotowe do adaptacji do nowych technologii i...
54.00 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Outsourcing IT w warunkach digitalizacji rynku

Outsourcing IT w warunkach digitalizacji rynku

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Książka omawia strategie i techniki outsourcingu w dziedzinie informatyki w kontekście zmian zachodzących na rynku i postępującej digitalizacji. Autor analizuje korzyści wynikające z outsourcingu IT, takie jak obniżenie kosztów,...
48.60 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Przyszłość edukacji. Szkoła przyszłości

Przyszłość edukacji. Szkoła przyszłości

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Pierwsza publikacja z serii Studia z pedagogiki szkoły, w której Autor przedstawia specyfikę przyszłości i jej znaczenie dla dalszego rozwoju społeczeństwa i edukacji. Wyodrębnia elementy zmiany społecznej, które wpłyną na...
51.26 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech w domu i żłobku. Możliwości i ograniczenia

Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech w domu i żłobku. Możliwości i ograniczenia

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech zarówno w domu, jak i w żłobku jest bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju malucha. Odpowiednia opieka i stymulowanie rozwoju dziecka w tym okresie ma kluczowe znaczenie dla jego przyszłego...
45.81 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 218

Komentarz do Konstytucji RP art. 218

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom zawiera komentarz do art. 218 Konstytucji RP, zgodnie z którym ustawa określa organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania jego majątkiem. Określenie Skarb Państwa występuje ponadto w czterech innych przepisach...
44.86 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 17, 141, 142, 143

Komentarz do Konstytucji RP art. 17, 141, 142, 143

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom zawiera komentarz do czterech artykułów Konstytucji, z których jeden poświęcony jest problematyce samorządów zawodowych, w tym w szczególności samorządów zawodów zaufania publicznego (art. 17), natomiast trzy...
44.68 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 40

Komentarz do Konstytucji RP art. 40

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom zawiera komentarz do art. 40 Konstytucji RP statuujący zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania. Poza ujęciem stricte konstytucyjnym Autor odnosi się także do walki z terroryzmem, przywołując przy...
44.68 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Przestrzeń cyfrowa w ponowoczesności. Jednostka, technologia, profilaktyka

Przestrzeń cyfrowa w ponowoczesności. Jednostka, technologia, profilaktyka

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Książka podejmuje tematykę cyberuzależnień oraz możliwości zastosowania technologii w walce z zagrożeniami cyfrowymi, łącząc w elastyczny sposób perspektywę badawczą nauk o komunikacji społecznej i mediach, psychologii, pedagogiki...
55.25 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Kryteria dojrzałości osobowości. Interpretacja z perspektywy personalistycznej

Kryteria dojrzałości osobowości. Interpretacja z perspektywy personalistycznej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Przedstawiana monografia stanowi przegląd dominujących sposobów rozumienia dojrzałości osobowościowej we współczesnej psychologii z perspektywy różnych podejść do interpretacji samej w sobie osobowości. Autor monografii wskazuje także...
49.55 
Wyślemy w czasie: 24 h

Strona 1 z 143 : 12345...ostatnia» (2845 pozycji)