pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Difin


okładka książki - U progu akademii. Wyzwania na drodze do doktoratu i kariery naukowej w naukach społecznych (i nie tylko)

U progu akademii. Wyzwania na drodze do doktoratu i kariery naukowej w naukach społecznych (i nie tylko)

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Książka kompleksowo przedstawia edukacyjne, naukowe i psychospołeczne wyzwania, przed którymi stają osoby rozważające lub rozpoczynające karierę akademicką. W publikacji omówiono potencjał do pracy naukowej oraz drogi jego...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Depresja. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Depresja. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka to przystępny przewodnik po rozpoznawaniu i terapii depresji u młodych ludzi. Bazując na cieszącym się powodzeniem podręczniku, opracowanym na potrzeby badań naukowych, publikacja ta przedstawia przegląd...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Horyzonty pedeutologii

Horyzonty pedeutologii

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka jest autorskim podejściem do rozważań dotyczących zawodu nauczycielskiego, uwzględniających przede wszystkim dynamiczne zmiany rzeczywistości i związane z tym nowe konteksty działalności szkół i pracy nauczycieli. Obejmuje...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Definicja i zakres prawa służb specjalnych

Definicja i zakres prawa służb specjalnych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompendium wiedzy o służbach specjalnych. Od początku XXI wieku kwestia kompetencji oraz metod działania służb specjalnych ogniskuje wokół siebie coraz więcej problemów związanych z podstawami...
64.24  69.00  4.76 

okładka książki - Organizacja procesowo-projektowa. Istota. Modelowanie. Pomiar dojrzałości

Organizacja procesowo-projektowa. Istota. Modelowanie. Pomiar dojrzałości

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka ma na celu określenie istoty organizacji procesowo-projektowej, jej uwarunkowań, zasad i metod kształtowania, a także metody pomiaru jej dojrzałości. Na tej podstawie Autor przeprowadził ocenę poziomu dojrzałości procesowo-projektowej organizacji...
69.07  75.00  5.93 

okładka książki - Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka stanowi pierwsze naukowe spojrzenie na problematykę spuścizny kulturowej pogranicza w Prusach Wschodnich z perspektywy przedstawicieli nauk prawnych. Autorzy omawiają w niej kryminologiczne, prawnokarne i administracyjnoprawne zagadnienia...
69.07  75.00  5.93 

okładka książki - Zrównoważona konsumpcja żywności. Wybrane działania wspierające jej rozwój

Zrównoważona konsumpcja żywności. Wybrane działania wspierające jej rozwój

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Zrównoważona konsumpcja żywności jest uznawana za jedno z kluczowych działań podejmowanych w obrębie polityki UE, a także krajowej polityki żywnościowej, obejmującej rozwój bardziej alternatywnych i zrównoważonych praktyk w...
45.81  49.00  3.19 

okładka książki - Droga do zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle założeń Agendy 2030

Droga do zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle założeń Agendy 2030

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka prezentuje koncepcję zrównoważonego rozwoju pod kątem dokumentu ONZ Agendy 2030, który jest od kilku lat wdrażany również w Polsce. W książce można znaleźć odniesienia do tradycyjnie pojmowanego rozwoju gospodarczego, opis...
63.54  69.00  5.46 

okładka książki - Kultura i etyka zarządzania

Kultura i etyka zarządzania

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka wyjaśnia istotę i znaczenie kultury zarządzania. Ułatwia zrozumienie najważniejszych terminów, determinant, procesów kształtowania kultury zarządzania i wykorzystywania jej w zarządzaniu. Celem jest zarówno...
64.48  70.00  5.52 

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 2

Komentarz do Konstytucji RP art. 2

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom zawiera komentarz do niezwykle ważnego przepisu Konstytucji, będącego jedną z naczelnych zasad ustroju. Z zasady demokratycznego państwa prawnego, na podstawie ustaleń doktryny prawa, jak i orzecznictwa, można wywieść...
pozycja niedostępna

okładka książki - Szkoła jako przestrzeń uczenia się

Szkoła jako przestrzeń uczenia się

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Szkoła współczesna nieustannie się zmienia, ponieważ na skutek przeobrażeń zachodzących w otaczającej rzeczywistości oraz nowych, coraz większych wymagań stawianych przed jednostką i całym społeczeństwem, ewoluują także...
62.39  67.00  4.61 

okładka książki - Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu

Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja odpowiada na ciągle aktualną i niezaspokojoną potrzebę budowania edukacyjnego dialogu w polskiej szkole. Fundamentem i podstawowym warunkiem niezbędnym dla realizacji w środowisku szkolnym procesu uczenia się jako...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Nie dostrzeganie dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną. Tożsamość, cielesność, sprawstwo, kreacja

Nie dostrzeganie dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną. Tożsamość, cielesność, sprawstwo, kreacja

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Niepełnosprawność intelektualna wydaje się uzasadniać nieograniczone przyzwolenie na zajmowanie się jedynie niepełnosprawnością w pro- gramowych i prawnych wysiłkach, które najczęściej ograniczają autonomię w imię swoistego...
44.86  48.00  3.14 

okładka książki - Wpływ informatyzacji na system prawa. Wybrane zagadnienia

Wpływ informatyzacji na system prawa. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera teksty odnoszące się do szeroko pojmowanej problematyki informatyzacji i jej wpływu na kształt prawa. Problemy te ukazane zostały, począwszy od prawa rzymskiego, poprzez prawo globalne, aż do prawa nowych technologii....
59.86  65.00  5.14 

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP Art. 115, 118, 119

Komentarz do Konstytucji RP Art. 115, 118, 119

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom komentarza zawiera obszerne omówienie trzech przepisów Konstytucji dotyczących funkcjonowania Sejmu i Senatu. W art. 115, w ramach funkcji kontrolnej Sejmu, zakreślono obowiązek odpowiedzi na interpelacje, zapytania i pytania...
45.38  48.00  2.62 

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP Art. 7, 8, 9

Komentarz do Konstytucji RP Art. 7, 8, 9

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech artykułów Konstytucji RP: art. 7 (Zasada legalizmu), art. 8 (Najwyższa pozycja Konstytucji w systemie źródeł prawa i jej bezpośrednie stosowanie) oraz art. 9 (Związanie RP wiążącym ją...
54.92  59.00  4.08 

okładka książki - Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia jest zbiorem artykułów prezentujących wyniki praca badawczych naukowców realizujących swoje badania w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Tematyka dotyczy szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono...
111.66  125.00  13.34 

okładka książki - Złotouści i gołosłowni. Przywództwo performatywne w świetle wybranych przemówień politycznych po 1918 roku

Złotouści i gołosłowni. Przywództwo performatywne w świetle wybranych przemówień politycznych po 1918 roku

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Politycy wzbudzają powszechną niechęć. Z jednej strony są złotouści, a z drugiej gołosłowni. W jaki więc sposób przekonują publiczność do tego, by to akurat im powierzyć istotne funkcje społeczne Jak dowodzą, że się do...
59.86  65.00  5.14 

okładka książki - Społeczny wymiar dizajnu

Społeczny wymiar dizajnu

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Dizajn jest dziś wszechobecny i żywo reaguje na zmiany i problemy społeczne. Jednocześnie właściwie w każdym z obszarów życia społecznego widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania problematyką dizajnu, a myślenie i dyskusje o...
51.21  55.00  3.79 

okładka książki - Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego

Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia jest publikacją dotyczącą Sukcesu życiowego z serii wydanych książek: Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy oraz Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym. Bieżąca edycja z 2021 roku ma na celu...
61.70  67.00  5.3 

Strona 1 z 131 : 12345...ostatnia» (2611 pozycji)