pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
»
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Sortuj wg

A jednak coraz silniej wierzę - okładka książki

A jednak coraz silniej wierzę

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Dzienniki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Witold Kolski nie należy do ważnych postaci w dziejach Polski. Nie jest też postacią kluczową dla komunizmu w krajowej czy międzynarodowej odmianie. Jego biografia odzwierciedla jednak wiele ważnych spraw związanych z komunizmem jako...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Środki finansowe Unii Europejskiej jako determinanta rozwoju regionów w Polsce - okładka książki

Środki finansowe Unii Europejskiej jako determinanta rozwoju regionów w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Głównym celem pracy jest ocena znaczenia funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej dla rozwoju regionów w Polsce. Jako cele szczegółowe przyjęto: 1) ocenę wpływu europejskich środków pomocowych na spójny rozwój regionów w Polsce;...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Wirtualizacja organizacji - okładka książki

Wirtualizacja organizacji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Uważna analiza rozprawy wyraźnie wskazuje, że jest ona poprawna metodycznie i merytorycznie. Język i styl pisarski wskazują na znajomość stanu wiedzy w podejmowanych zagadnieniach. Rozdziały posiadają duży, acz niewymuszony...
pozycja niedostępna

Polityka konkurencji w obszarze rynku pocztowego Unii Europejskiej - okładka książki

Polityka konkurencji w obszarze rynku pocztowego Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Opracowanie jest oryginalną monografią naukową będącą efek­tem rzetelnych i wnikliwych studiów dobrze dobranej lite­ratury przedmiotu, jak też przeprowadzonych przez Autorkę, szeroko zakrojonych, badań empirycznych. (...) Wiele...
Cena: 55.00  Cena wydawcy: 60.00 zł Oszczędzasz: 5 
do koszyka

Wybrane zagadnienia z prognozowania - okładka książki

Wybrane zagadnienia z prognozowania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Głównym celem niniejszej monografii jest przedstawienie nowoczesnych metod prognozowania i ich praktycznych zastosowań. Publikacja składa się z trzech rozdziałów poświęconych odpowiednio: teoretycznym zagad­nieniom z zakresu...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Ekonomiczna analiza prawa publicznego - problemy, konteksty, zastosowania - okładka książki

Ekonomiczna analiza prawa publicznego - problemy, konteksty, zastosowania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Recenzowana książka dotyczy niezwykle ważnej i aktualnej problematyki ekonomicznej analizy prawa, która choć popularna w nauce zagranicznej, w obszarze nauki polskiej jest przedmiotem zainteresowania zaledwie od kilku lat. (...)...
pozycja niedostępna

Filozoficzne podstawy kryminalizacji. Rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa - okładka książki

Filozoficzne podstawy kryminalizacji. Rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Głównym celem pracy jest zbadanie sposobów pojmowania przestępstwa, czyli historycznych i współczesnych nurtów pojmowania przestępstwa. W rezultacie przedmiotem rozważań są filozoficzne podstawy (podwaliny) kryminalizacji, w tym...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Rynek usług telekomunikacyjnych jako obszar oddziaływania internetu - okładka książki

Rynek usług telekomunikacyjnych jako obszar oddziaływania internetu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Rynek usług telekomunikacyjnych (RUT) jest wyspecjalizowany w świadczeniu usług informacyjno-komunikacyjnych. Od dawna dysponuje sieciami umożliwiającymi świadczenie tradycyjnych usług przesyłu informacji, do których zalicza się...
pozycja niedostępna

Generalicja Wojska Polskiego w latach 1935-1939 (analiza grupy funkcjonalno-dyspozycyjnej) - okładka książki

Generalicja Wojska Polskiego w latach 1935-1939 (analiza grupy funkcjonalno-dyspozycyjnej)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Prezentowana monografia jest szeroką analizą związków i relacji zachodzących między politykami i elitami Wojska Polskiego w latach 1935-1939. Przedstawiono w niej zmiany w korpusie generalskim na tle ewolucji koncepcji militarnej i...
pozycja niedostępna

Język poezji Leopolda Staffa - okładka książki

Język poezji Leopolda Staffa

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Odbiorca otrzymuje wnikliwe studium językowo-stylistyczne. Zamieszczone w nim teksty, mimo ścisłego aparatu naukowego, są klarowne w swoim przekazie, napisane bardzo dobrą polszczyzną, mogą być interesującą lekturą również...
Cena: 51.22  Cena wydawcy: 55.00 zł Oszczędzasz: 3.78 
do koszyka

Planowanie rozwoju portów morskich. Aspekty teoretyczne i praktyczne - okładka książki

Planowanie rozwoju portów morskich. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W pierwszym rozdziale w ogólnym ujęciu teoretycznym przedstawiono istotę pro­cesu planowania, jako jednego z najważniejszych działań zarządzania. Szerzej odniesiono się do roli planowania strategicznego we współczesnym gospoda­rowaniu....
Cena: 32.59  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 2.41 
do koszyka

Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym - okładka książki

Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
W książce przeanalizowano konstrukcję błędu jako ustawowego znamienia typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Analiza ta została przeprowadzona z perspektywy pozostającej na uboczu dotychczasowych rozważańo błędzie. Należy...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Matematyczne modele równowagi w ekonomii - okładka książki

Matematyczne modele równowagi w ekonomii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Głównym celem przeprowadzonych badań jest ukazanie wieloaspektowego podejście do bardzo ważnego problemu równowagi w zastosowaniu do zagadnień ekonomicznych. W monografii liczącej sześć rozdziałów autor oprócz rzeczy już znanych...
Cena: 51.22  Cena wydawcy: 55.00 zł Oszczędzasz: 3.78 
do koszyka

Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce - okładka książki

Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce zamyka cykl monografii (Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze i kulturze [2017],Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze [2016],...
pozycja niedostępna

Koncepcja innowacji kreowanej przez użytkownika w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw - okładka książki

Koncepcja innowacji kreowanej przez użytkownika w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Głównym osiągnięciem naukowym niniejszej pracy jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu UDI oraz przeprowadzenie i zweryfikowanie wyników badań odnośnie do stosowania UDI w komórkach badawczo-rozwojowych w warun­kach polskich. Badanie...
Cena: 51.22  Cena wydawcy: 55.00 zł Oszczędzasz: 3.78 
do koszyka

Innowacyjne i pozainnowacyjne uwarunkowania przedsiębiorczości regionalnej na przykładzie regionu Pomorza Zachodniego - okładka książki

Innowacyjne i pozainnowacyjne uwarunkowania przedsiębiorczości regionalnej na przykładzie regionu Pomorza Zachodniego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Niniejsza monografia opisuje zagadnienia dotyczące zarówno innowacyjnych, jak i pozainnowacyjnych uwarunkowań przedsiębiorczości regionalnej. Temat ten został zbadany również przez pryzmat regionu Pomorza Zachodniego, co ma na celu...
Cena: 44.70  Cena wydawcy: 48.00 zł Oszczędzasz: 3.3 
do koszyka

Partycypacja społeczna wehikułem rozwoju lokalnego - okładka książki

Partycypacja społeczna wehikułem rozwoju lokalnego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia Partycypacja społeczna wehikułem rozwoju lokalnego jest skie­rowana do wszystkich, którzy interesują się rozwojem lokalnym oraz in­terakcjami między społeczeństwem a decydentami jednostek samorządu terytorialnego na...
Cena: 32.59  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 2.41 
do koszyka

Fenomen fado na przykładzie Polski. Poetyka i performance - okładka książki

Fenomen fado na przykładzie Polski. Poetyka i performance

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Muzyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Głównym celem badawczym niniejszej monografii jest przedstawienie kompleksowej analizy zjawiska fado w Polsce, która obejmuje systematyczny opis zarówno poetyki jak i performance u. W książce przedstawiono ogólną charakterystykę gatunku...
Cena: 42.48  Cena wydawcy: 50.00 zł Oszczędzasz: 7.52 
do koszyka

Od liberalizmu klasycznego do współczesnych koncepcji. liberalnych Wybrane problemy - okładka książki

Od liberalizmu klasycznego do współczesnych koncepcji. liberalnych Wybrane problemy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Współczesne myślenie o koncepcjach liberalnych napotyka na wiele barier wynikających z samej interpretacji liberalizmu. Dla historyka idei politycznej liberalizm jest pojęciem bardzo szerokim, możemy mówić, że jest swoistym...
Cena: 35.39  Cena wydawcy: 38.00 zł Oszczędzasz: 2.61 
do koszyka

Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 - okładka książki

Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Celem pracy jest ukazanie udziału Kościoła rzymskokatolickiego w procesach integracyjnych zachodzących w powojennym społeczeństwie Pomorza Zachod­niego, do czego prowadzą odpowiedzi na pytania pomocnicze:1. Jaki był stosunek...
Cena: 51.22  Cena wydawcy: 55.00 zł Oszczędzasz: 3.78 
do koszyka

Strona 1 z 20 : 12345...ostatnia» (383 pozycji)