pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego


okładka książki - Marcin Bielski. Kronika, to jest historyja świata Tom 1-3

Marcin Bielski. Kronika, to jest historyja świata Tom 1-3

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Kronika, to historyja świata Marcina Bielskiego (wyd. 1551, 1554, 1564) reprezentuje popularny w średniowieczu, a w epokach późniejszych nadal żywotny gatunek historii uniwersalnej, w encyklopedycznej odmianie imago mundi, otwartej m. in....
pozycja niedostępna

okładka książki - Historyczna Nowa Marchia w historiografii kulturze sztuce i architekturze wczoraj dzisiaj i jutro

Historyczna Nowa Marchia w historiografii kulturze sztuce i architekturze wczoraj dzisiaj i jutro

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2017; Oprawa: Twarda z obwolutą;
Książka poświęcona jest wybranym problemom dziejów Nowej Marchii w okresie od średniowiecza do czasów współczesnych oraz wybranym współczesnym zagadnieniom współpracy polsko-niemieckiej w ujęciu wybranych instytucji. [...]...
pozycja niedostępna

okładka książki - Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik  Tom 9

Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik Tom 9

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: ;
Miejsce przewodnika wśród dzisiejszych gatunków piśmiennictwa uświadamia nam zakres zmian w kulturze współczesnej. Z gatunku peryferyjnego staje się on gatunkiem centralnym. W coraz większym stopniu jest nie tylko nośnikiem treści...
27.90  45.00  17.1 
do koszyka

okładka książki - Ocena efektywności przedsiębiorstw innowacyjnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Ocena efektywności przedsiębiorstw innowacyjnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Innowacje, choć w teorii ekonomii pojawiły się niespełna 110 lat temu, są obecnie jednym z najistotniejszych czynników wzrostu i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw staje się...
40.59  45.00  4.41 
do koszyka

okładka książki - Współczesne dylematy biznesowe..  Kontekst rozwojowy, finansowy, organizacyjny

Współczesne dylematy biznesowe.. Kontekst rozwojowy, finansowy, organizacyjny

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przeobrażenia cywilizacyjne dokonujące się w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku, w tym zmiany modeli gospodarczych i modeli mentalnych w narodzie, ewolucyjne, a niekiedy nawet rewolucyjne przemiany rynkowe, zarówno po stronie popytu, jak i...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kaukaz w dokumentach polskiej służby konsularnej z okresu międzywojennego

Kaukaz w dokumentach polskiej służby konsularnej z okresu międzywojennego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Polskie kontakty z Kaukazem liczą ponad pół tysiąca lat, obejmujących kilka różniących się długością i intensywnością okresów. Szczególne miejsce zajmują w nich między wojnami światowymi, które przyniosły Polsce i narodom...
pozycja niedostępna

okładka książki - Leksykalno-stylistyczne zjawiska w Trylogii i Krzyżakach Henryka Sienkiewicza

Leksykalno-stylistyczne zjawiska w Trylogii i Krzyżakach Henryka Sienkiewicza

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejszy tom studiów został poświęcony językowi Trylogii i Krzyżaków, czyli najważniejszym powieściom historycznym w dorobku pisarskim Sienkie­wicza. Wszechstronna analiza lingwistyczno-stylistyczna 11 tekstów objęła prze­de...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim

Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Godła cechów jako znaki o funkcjach i charakterze heraldycznym należą do obszaru  szeroko rozumianej heraldyki miejskiej. Jednak ich natura jest w zasadniczy sposób odmienna od herbów miejskich. Odróżniają ją nie tylko przekazywane za...
66.78  75.00  8.22 
do koszyka

okładka książki - Fizyka nanoukładów

Fizyka nanoukładów

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Fizyka nanoukładów w ostatnich dziesięcioleciach przeżywa burzliwy rozwój i jest jedną z największych i najważniejszych gałęzi nowoczesnej fizyki. Do nanoukładów w fizyce ciała stałego należą ciała, głownie krystaliczne, o...
pozycja niedostępna

okładka książki - System kalibracji macierzy wpływu atrybutów w szczecińskim algorytmie masowej wyceny nieruchomości

System kalibracji macierzy wpływu atrybutów w szczecińskim algorytmie masowej wyceny nieruchomości

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Celem badań opisywanych w niniejszej monografii jest zaproponowanie systemu określania wpływu atrybutów w szczecińskim algorytmie masowej wyce-ny nieruchomości. Chodzi o wypracowanie metodyki umożliwiającej szacowanie wpływu każdego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Międzynarodowe konwencje przewozowe

Międzynarodowe konwencje przewozowe

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Umowa przewozu należy do nielicznych umów prawa cywilnego, które unormo­wane zostały na płaszczyźnie międzynarodowej w drodze konwencji międzynaro­dowych. Konwencje te zawierają przepisy prawa cywilnego, które w ujednolicony...
36.08  40.00  3.92 
do koszyka

okładka książki - Wybrane zagadnienia ze statystyki

Wybrane zagadnienia ze statystyki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Publikacja składa się z pięciu rozdziałów poświęconych analizie struktury, analizie dynamiki i analizie współzależności, a zatem metodom badawczym pozwalającym na wykrycie poszczególnych rodzajów prawidłowości statystycznych. Charakter...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pogranicze terytorialne i pogranicze symboliczne. Koncepcje i badania

Pogranicze terytorialne i pogranicze symboliczne. Koncepcje i badania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka została podzielona na dwie części: dotyczącą pogranicza terytorialnego oraz pogranicza symbolicznego. Nierównowaga ich objętości nie jest przypadkowa, wyraża ona bowiem skalę zainteresowania w naukach społecznych...
31.57  35.00  3.43 
do koszyka

okładka książki - Marynarze floty transportowej w świetle studiów nad strukturą społeczną

Marynarze floty transportowej w świetle studiów nad strukturą społeczną

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Wskazany układ rozprawy pozwala wyodrębnić w niej dwie nadrzędne czę­ści. Pierwszą z nich, teoretyczną i ogólną, stanowią rozdziały pierwszy i drugi. Pojęciem kluczowym dla podjętych tu rozważań będzie socjologiczna kategoria...
66.78  75.00  8.22 
do koszyka

okładka książki - Teoria uczenia się w perspektywie konstruktywistycznej

Teoria uczenia się w perspektywie konstruktywistycznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Praca wypełnia poważną lukę w polskiej literaturze przedmiotu krytycznego, na­ukowego, pojęciowego namysłu nad relacjami między teorią pedagogiki a kon­struktywizmem poznawczym, a zwłaszcza jego dydaktycznymi aplikacjami. Pracę...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kazanie koronacyjne z 1717 roku. Komentarz. Edycja. Objaśnienia

Kazanie koronacyjne z 1717 roku. Komentarz. Edycja. Objaśnienia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / dokumenty; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Oddajemy do rąk Czytelników tom złożony ze Wstępu i krytycznej edycji jednego z kazań, które towarzyszyły koronacji jasnogórskiego obrazu Najświętszej Marii Panny w roku 1717. Ponieważ w roku 2017 obchodziliśmy okrągłą,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie

Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Książka, którą Czytelnicy trzymają w ręku, zawiera teksty mojego autorstwa opublikowane w latach 2008-2016 w rożnych czasopismach i tomach zbiorowych. Opisuję w nich współczesną polszczyznę przeobrażającą się pod wpływem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rozwój zrównoważony wielkich miast w Polsce

Rozwój zrównoważony wielkich miast w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Głównym celem opracowania jest zdiagnozowanie i ocena zgodności z założeniami zrównowa­żonego rozwoju tempa oraz procesów rozwojowych 19 wielkich miast w Polsce (19 miast rdzenio­wych obszarów metropolitalnych) i znaczenia dla tego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań

Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W książce zaprezentowano regulacje prawne audytu wewnętrznego w Polsce i w krajach  Unii Europejskiej, co może stanowić podstawę do dyskusji nad zakresem obowiązujących uregulowań. Ograniczenie audytu wewnętrznego w Polsce do...
22.84  25.00  2.16 
do koszyka

okładka książki - Społeczne konteksty współczesnej aktywności twórczej

Społeczne konteksty współczesnej aktywności twórczej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest nieoczywistym rela­cjom nowych mediów z domeną sztuki oraz porusza kwestie ich oddziaływania na ży­cie społeczne. Teksty zawarte w części drugiej w szczególnym...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 22 : 12345...ostatnia» (432 pozycji)