pokaz koszyk
rozwiń menu
szukaj tylko w Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Sortuj wg

Teoria uczenia się w perspektywie konstruktywistycznej - okładka książki

Teoria uczenia się w perspektywie konstruktywistycznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Praca wypełnia poważną lukę w polskiej literaturze przedmiotu krytycznego, na­ukowego, pojęciowego namysłu nad relacjami między teorią pedagogiki a kon­struktywizmem poznawczym, a zwłaszcza jego dydaktycznymi aplikacjami. Pracę...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Kazanie koronacyjne z 1717 roku. Komentarz. Edycja. Objaśnienia - okładka książki

Kazanie koronacyjne z 1717 roku. Komentarz. Edycja. Objaśnienia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / dokumenty; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Oddajemy do rąk Czytelników tom złożony ze Wstępu i krytycznej edycji jednego z kazań, które towarzyszyły koronacji jasnogórskiego obrazu Najświętszej Marii Panny w roku 1717. Ponieważ w roku 2017 obchodziliśmy okrągłą,...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie - okładka książki

Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Książka, którą Czytelnicy trzymają w ręku, zawiera teksty mojego autorstwa opublikowane w latach 2008-2016 w rożnych czasopismach i tomach zbiorowych. Opisuję w nich współczesną polszczyznę przeobrażającą się pod wpływem...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Rozwój zrównoważony wielkich miast w Polsce - okładka książki

Rozwój zrównoważony wielkich miast w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Głównym celem opracowania jest zdiagnozowanie i ocena zgodności z założeniami zrównowa­żonego rozwoju tempa oraz procesów rozwojowych 19 wielkich miast w Polsce (19 miast rdzenio­wych obszarów metropolitalnych) i znaczenia dla tego...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań - okładka książki

Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W książce zaprezentowano regulacje prawne audytu wewnętrznego w Polsce i w krajach  Unii Europejskiej, co może stanowić podstawę do dyskusji nad zakresem obowiązujących uregulowań. Ograniczenie audytu wewnętrznego w Polsce do...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Społeczne konteksty współczesnej aktywności twórczej - okładka książki

Społeczne konteksty współczesnej aktywności twórczej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest nieoczywistym rela­cjom nowych mediów z domeną sztuki oraz porusza kwestie ich oddziaływania na ży­cie społeczne. Teksty zawarte w części drugiej w szczególnym...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego - okładka książki

Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Zebrane w opracowaniu artykuły dotyczą różno­rodnych zagadnień związanych z zadaniami orga­nów samorządu terytorialnego w zakresie ochrony i gospodarowania zasobami środowiska. Problema­tyka ukazana została z uwzględnieniem...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Wykorzystanie potencjału rzek w aspekcie kształtowania rozwoju zrównoważonego gmin - okładka książki

Wykorzystanie potencjału rzek w aspekcie kształtowania rozwoju zrównoważonego gmin

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka powstała jako rozwinięcie badań i analiz zawartych w rozprawie doktorskiej pt. Kształtowanie rozwoju gmin w kontekście transportowej i środowiskowej funkcji rzek. Do prowadzenia badań w tym obszarze skłaniają...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne - okładka książki

Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia dotyczy problematyki ważnej zarówno z teoretycznego, jak i praktycz­nego punktu widzenia. Autorka słusznie wskazuje we Wstępie, że z różnorakich powodów jednym z rynków, które wymagają szczególnej ochrony konsumentów, jest...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych - okładka książki

Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Migracje i ich konsekwencje są jednymi z najbardziej aktualnych problemów, przed którymi stają dziś służby społeczne. To także wyzwania zarówno dla migrantów, bo wymagają oni adaptacji do nowych sytuacji, jak i osób z nimi...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Cybernetyka w zarządzaniu organizacją - okładka książki

Cybernetyka w zarządzaniu organizacją

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Informatyka / Biuro; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Cybernetyka należy do jednych z najbardziej inspirujących dziedzin naukowego poznania, wzbogacana dorobkiem wielu dyscyplin naukowych tworzy pomosty między matematyką, fizyką i filozofią, elektroniką i biologią, informatyką i...
pozycja niedostępna

Pośrednictwo ubezpieczeniowe w rozwoju ubezpieczeń na życie - okładka książki

Pośrednictwo ubezpieczeniowe w rozwoju ubezpieczeń na życie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Celem badawczym monografii jest opracowanie scenariuszy opartych na pośredniku ubezpieczeniowym jako augurze rynku ubezpieczeniowego, którego właściwa pozycja na rynku warunkuje stały rozwój zakładów ubezpieczeń, ich pozycję...
pozycja niedostępna

Formy działania i modele biznesowe współczesnych organizacji - okładka książki

Formy działania i modele biznesowe współczesnych organizacji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Podjęta przez Autorów problematyka jest ważna i aktualna. Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki, niezwykle szybkie tempo postępu naukowo-technicznego,  zmiany demograficzne i społeczne, inne zmiany zachodzące w otoczeniu...
pozycja niedostępna

Oczami paryżanina, czyli Księstwo Warszawskie w napoleońskiej propagandzie (1807-1815) - okładka książki

Oczami paryżanina, czyli Księstwo Warszawskie w napoleońskiej propagandzie (1807-1815)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejsza praca porusza temat francuskiej propagandy dotyczącej spraw polskich w dobie napoleońskiej. Pokazuje, jaki wizerunek Księstwa Warszawskiego w czasach jego istnienia przedstawiano francuskiemu społeczeństwu i w jakim celu to...
pozycja niedostępna

W dyplomatycznej depeszy i wojskowych wspomnieniach. Obraz Księstwa Warszawskiego (1807-1815) w źródłach francuskich - okładka książki

W dyplomatycznej depeszy i wojskowych wspomnieniach. Obraz Księstwa Warszawskiego (1807-1815) w źródłach francuskich

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejsza praca składa się z dwóch zasadniczych części. Odpowiada na pytanie, jaki obraz Księstwa Warszawskiego wyłania się ze źródeł dyplomatycznych. Ukazuje polityczną sferę kraju, jego instytucje, ludzi u władzy, model ustrojowy...
pozycja niedostępna

Jasnogórskie homagium koronacyjne - okładka książki

Jasnogórskie homagium koronacyjne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Oddajemy do rąk Czytelników książkę poświęconą mowie, którą o. Remigiusz Ścisłowski wygłosił w dniu koronacji Ikony Jasnogórskiej. Przebieg wydarzeń związanych z tą uroczystością stanowił już wielokrotnie przedmiot...
41.91  45.00  3.09 
do koszyka

Sprawozdawczość niefinansowa. Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw - okładka książki

Sprawozdawczość niefinansowa. Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W monografii zdefiniowano sprawozdawczość niefinansową jako w znacznej mierze dobrowolny proces przygotowywania i ujawniania przez przedsiębiorstwo informacji adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem...
pozycja niedostępna

Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej - okładka książki

Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Celem niniejszej pracy jest realizacja dwóch podstawowych zadań badawczych wyrażonych w następujących pytaniach: 1. Jakie cechy w ujęciu modelowym ma rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacyjne 2. Jak w ramach zdarzenia komunikacyjnego,...
pozycja niedostępna

Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 r. Tom II. Demografia - społeczeństwo - gospodarka - okładka książki

Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 r. Tom II. Demografia - społeczeństwo - gospodarka

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2019; Oprawa: Pudełko kartonowe;
Książka z opisem w formacie A5, 89 stron 40 arkuszy map w formacie A1, płyta CD Segregator o wymiarach: 30 x 41 x 10 cm Publikacja składa się z 40 kolorowych map tematycznych obejmujących obszar prowincji pomorskiej w skali 1:500 000 (format...
162.15  199.00  36.85 
do koszyka

Dogonowie z bliska - okładka książki

Dogonowie z bliska

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Dogonowie z bliska to rodzaj antologii zawierającej artykuły mojego autorstwa, powstałe w ciągu ostatnich lat (najstarszy jest jednak z 1987 roku), będące uko­ronowaniem o wiele dłuższej znajomości z mieszkańcami masywu Bandiagara i...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 22 : 12345...ostatnia» (428 pozycji)