pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
»
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Sortuj wg

Kapitał ludzki w polityce regionalnej - okładka książki
Ireneusz Jaźwiński
Kapitał ludzki w polityce regionalnej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Przyjęty temat pracy Kapitał ludzki w polityce regionalnej łączy aspekty teoretyczne i praktyczne oraz może być uznany za istotny teoretycznie i pragmatyczny dla prowadzenia polityki rozwojowej. W pracy przyjęto następujące hipotezy...
Cena: 55.00  Cena wydawcy: 60.00 zł Oszczędzasz: 5 
do koszyka

Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu - okładka książki
Anna Tokarz-Kocik
Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie. Ujęcie ekonomiczne
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Ryzyko motywacyjne w hotelarstwie związane jest z tym, że pracodawcy w branży hotelarskiej, dysponując określonymi zasobami ludzkimi, nie mogą być do końca pewni korzyści, które dzięki tym zasobom osiągną. Wynika to m.in. z...
Cena: 52.14  Cena wydawcy: 56.00 zł Oszczędzasz: 3.86 
do koszyka

Leksykalno-pragmatyczne aspekty - okładka książki
Agnieszka Szlachta
Leksykalno-pragmatyczne aspekty komunikowania się w mediach. (na przykładzie wybranych audycji Radia
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Publikacja składa się ze wstępu, z dwóch rozdziałów teoretycznych, rozdziału prezentującego cel, materiał i metodologię badań, trzech rozdziałów analitycz­nych oraz zakończenia, bibliografii, spisu tabel i streszczenia w...
Cena: 41.91  Cena wydawcy: 45.00 zł Oszczędzasz: 3.09 
do koszyka

Polscy Żydzi za murami nazistowskich - okładka książki
Szlomo Mendelsohn
Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett. Wstęp i Komentarz Marek Skwara
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Opracowanie dotyczy losu polskich Żydów mieszkających w gettach pod okupacją niemiecką. Opisano w nim szczególny okres w dziejach wspólnoty żydowskiej, jest to czas od wkroczenia Niemców do Polski, poprzez zamknięcie Żydów w gettach, aż...
Cena: 62.33  Cena wydawcy: 68.00 zł Oszczędzasz: 5.67 
do koszyka

Czasowa i przestrzenna charakterystyka - okładka książki
Tomasz Wolski
Czasowa i przestrzenna charakterystyka ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Prawdziwym wyznacznikiem tej pracy jest to, iż zebrane dane hydrologiczne są danymi wysokiej rozdzielczości z pomiarem poziomu morza przeprowadzanym co godzinę. Taka właściwość danych źródłowych, połączona z długim, 51-letnim...
Cena: 55.00  Cena wydawcy: 60.00 zł Oszczędzasz: 5 
do koszyka

Badania osadów dennych akwenów - okładka książki
Andrzej Osadczuk
Badania osadów dennych akwenów śródlądowych z zastosowaniem metod hydroakustycznych
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Zasadniczym celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie szerokiemu gronu czytelników in­formacji pozwalających z jednej strony zrozumieć istotę metod hydroakustycznych oraz poznać korzyści, jakie daje ich wykorzystanie, a z drugiej...
Cena: 81.20  Cena wydawcy: 90.00 zł Oszczędzasz: 8.8 
do koszyka

Kobieta, literatura, medycyna - okładka książki
Arleta Galant, Agata Zawiszewska (red.)
Kobieta, literatura, medycyna
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Figura kobiety narratorki, autorki, lekarki, pielęgniarki, pedagoga, aktywistki w służ­bach medycznych, pacjentki szpitalnej, kobiety z obozu w Ravensbrück i warszawskiego getta wprawia w ruch rozliczne kulturowe konteksty, prowadząc do wglądu...
Cena: 54.98  Cena wydawcy: 65.00 zł Oszczędzasz: 10.02 
do koszyka

Kultura organizacji idea i instrumentalizacja. - okładka książki
Agnieszka Kołodziej-Durnaś
Kultura organizacji idea i instrumentalizacja. Seria: Studia nad organizacjami
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Kulturowa tkanka organizacji bywa konceptualizowana jako zjawisko spontaniczne i zastane, częściej jednak jest postrzegana jako potencjalny instrument kształtowania zachowań organizacyjnych. Takie podejście faworyzowane przez specjalistów...
pozycja niedostępna

Mniejszości w wyborach. Wybory - okładka książki
Janusz Mieczkowski (red.)
Mniejszości w wyborach. Wybory mniejszości. Z badań nad partycypacją polityczną mniejszości narodowych i etnicznych
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Miejsce mniejszości narodowych i etnicznych w życiu politycznym jest ważnym wskaźnikiem demokratyzacji stosunków politycznych. Zostało to dostrzeżone i potwierdzone w wielu międzynarodowych standardach praw człowieka, w...
Cena: 38.47  Cena wydawcy: 45.00 zł Oszczędzasz: 6.53 
do koszyka

Spór o podstawy teorii czynności - okładka książki
Maciej Witek
Spór o podstawy teorii czynności mowy
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Celem niniejszej pracy jest rozwiązanie wyżej przedstawionej sytuacji problemowej. W proponowanych rozważaniach zmierzamy do skonstruowania teorii, na gruncie której można by rozstrzygnąć zarówno kwestię natury czynności mowy, jak i spór...
pozycja niedostępna

Praca na lekturą szkolną w mediosferze - okładka książki
Anna Katarzyna Klimek
Praca na lekturą szkolną w mediosferze na przykładzie baśni Charlesa Perraulta
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Główną inspiracją do podjęcia tematu, któremu poświęcona została niniejsza publikacja, była idea dokonania wstępnej systematyzacji zagadnień związanych z procesem kształcenia literackiego w szkole. Jako egzemplifikacja posłużyła...
pozycja niedostępna

Sprawności moralne a przestrzenie - okładka książki
Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska
Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Pierwsza część monografii jest refleksją nad sprawnościami moralnymi w przestrzeni wychowania. Otwiera ją artykuł pedagoga i psychologa Aliny Rynio pt. Wzory osobowe a budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy. Autorka przyjmuje...
Cena: 31.72  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 4.28 
do koszyka

Sprawności moralne a wiara - okładka książki
Sprawności moralne a wiara
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Problematyka sprawności moralnych w kontekście wiary jest przedmiotem przedłożonej monografii. Refleksję nad tym zagadnieniem podjęli Autorzy reprezentujący różne dyscypliny naukowe, co jest źródłem bogactwa interdyscyplinarnego...
Cena: 31.72  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 4.28 
do koszyka

Słownictwo psychologiczne we współczesnej - okładka książki
Adrianna Seniów
Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Celem niniejszej monografii jest próba opisu i analizy słownictwa psychologiczne­go obecnego we współczesnej polszczyźnie, które ma wyraźnie dychotomiczny cha­rakter składają się na nie zarówno jednostki o szerokim zasięgu, jak...
Cena: 48.48  Cena wydawcy: 55.00 zł Oszczędzasz: 6.52 
do koszyka

Sprawności moralne a wartości - okładka książki
Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska
Sprawności moralne a wartości
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografię otwiera artykuł doświadczonego i cenionego pedagoga Andrzeja Michała de Tchorzewskiego pt. Cnoty, wartości i sprawności moralne kategoriami języka nauk pedagogicznych. Autor dokonuje szczegółowej analizy i potrzebnego...
Cena: 31.72  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 4.28 
do koszyka

Kształtowanie sprawności moralnych - okładka książki
Kształtowanie sprawności moralnych
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Rozwój człowieka i kształtowanie sprawności moralnych ma porządek agatologiczny: decyzje i postępowanie powinny dotyczyć wyboru tego, co jest dobre. Za dobre należy uznać to, co sprzyja udoskonaleniu osoby. Wybór obejmuje też...
Cena: 31.72  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 4.28 
do koszyka

Studia i rozprawy nr 42. Homo religiosus - okładka książki
Marcin Nockowski (red.)
Studia i rozprawy nr 42. Homo religiosus
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Książka ta związana jest z przeprowadzoną wiosną 2015 roku Konferencją Młodych Naukowców, noszącą taki sam tytuł jak niniejsza publikacja. Konferencja taka jest zapewne szansą umożliwiającą młodym naukowcom upowszechnienie...
Cena: 22.27  Cena wydawcy: 25.00 zł Oszczędzasz: 2.73 
do koszyka

Dostępność publicznego transportu - okładka książki
Tomasz Kwarciński
Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce. Aspekty metodyczne i pragmatyczne
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Przyjęty w Polsce w 1989 roku, na początku transformacji, neoliberalny model rozwoju państwa, związany był z ograniczeniem jego aktywności w procesy społeczno-gospodarcze. Stworzyło to warunki do rozwoju gospodarki rynkowej, ale z uwagi na...
Cena: 51.44  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 7.56 
do koszyka

Romantyzm w kulturze popularnej - okładka książki
Danuta Dąbrowska, Magdalena Litwin
Romantyzm w kulturze popularnej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W badaniach nad współczesną literaturą i kulturą wiele miejsca poświęca się w ostatnich latach różnym sposobom, typom i formom przejawiania się w nich romantycznej spuścizny. Trudno byłoby nawet w skrócie wymienić artykuły,...
pozycja niedostępna

Wsparcie społeczne w interakcjach - okładka książki
Aneta Jarzębińska
Wsparcie społeczne w interakcjach rodziców dzieci z Zespołem Edwardsa - użytkowników forum interneto
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka składa się z trzech rozdziałów, z których pierwszy jest przeglądem wiedzy zastanej. Ukazano w nim genezę pojęcia wsparcie społeczne i różnorodne spojrzenia na to, co jest jego istotą dla przedstawicieli różnych...
Cena: 33.48  Cena wydawcy: 38.00 zł Oszczędzasz: 4.52 
do koszyka

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...301-320» (z 320.)