pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego


okładka książki - Frazeologiczne innowacje uzupełniające współczesnej polszczyzny Studia

Frazeologiczne innowacje uzupełniające współczesnej polszczyzny Studia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Filologie; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Opisane w książce zjawiska przekonują, że zasób frazeologiczny polszczyzny podlega dziś licznym przeobrażeniom. Pojawiają się w nim nowe jednostki frazeologiczne, a związki tradycyjne bywają używane w nowych znaczeniach. Powinno to...
48.81 

okładka książki - Infrastruktura transportowa i cyfrowa jako czynnik regionalnego i lokalnego rozwoju gospodarczego

Infrastruktura transportowa i cyfrowa jako czynnik regionalnego i lokalnego rozwoju gospodarczego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsza monografia podejmuje problematykę infrastruktury transpor­towej i cyfrowej oraz jej wpływu na rozwój gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionalnego i lokalnego. Treści poszczególnych rozdziałów wpisują...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nowe technologie w sferze społecznej i gospodarczej

Nowe technologie w sferze społecznej i gospodarczej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Współcześnie społeczeństwo i gospodarka ulegają wielu złożonym i wielo­wymiarowym przemianom, które są uwarunkowane różnymi czynnikami. W życiu społeczno-gospodarczym wzrasta rola i znaczenie intensywnie roz­wijających się...
pozycja niedostępna

okładka książki - Metody optymalizacji dynamicznej w ustalaniu struktury produkcji gospodarstw rolnych

Metody optymalizacji dynamicznej w ustalaniu struktury produkcji gospodarstw rolnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem głównym pracy jest zastosowanie wybranych metod heurystyczno--symulacyjnych do rozwiązywania liniowo-dynamicznych modeli decyzyjnych produkcji roślinnej przeciętnego gospodarstwa rolnego oraz analiza porównawcza rozwiązań otrzymanych...
40.68 

okładka książki - Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim

Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem ogólnym publikacji jest analiza aktywności OMNiE w województwie zachodniopomorskim w odniesieniu do warunków prawno-administracyjnych, społecznych. Podjęte przez autorkę badania miały na celu uzupełnienie wie­dzy...
82.66 

okładka książki - Sacrum czy profanum?. Partie i ugrupowania parlamentarne wobec ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce

Sacrum czy profanum?. Partie i ugrupowania parlamentarne wobec ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Głównym celem pracy jest analiza stanowisk partii i ugrupowań parlamentarnych wobec ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce w latach 1991-2019. Stanowiska partii i ugrupowań parlamentarnych wobec Kościoła katolickiego zostały zanalizowane...
45.75 

okładka książki - Kobiety w wyborach Wybory kobiet

Kobiety w wyborach Wybory kobiet

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Współczesna demokracja to nie tylko regularne wybory, nie tylko rządy wyłonio­nej w nich większości, lecz także poszanowanie praw mniejszości, równość wobec prawa i brak dyskryminacji. Aktywność polityczna kobiet stanowi jeden z...
45.75 

okładka książki - Założenia prawno-organizacyjne procesu rozwoju systemu bezpieczeństwa wodnego

Założenia prawno-organizacyjne procesu rozwoju systemu bezpieczeństwa wodnego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W niniejszej monografii podjęto próbę zinwentaryzowania założeń prawno-organizacyjnych procesu rozwoju systemu bezpieczeństwa wodnego. W pierwszych trzech rozdziałach uporządkowano termi­nologię z zakresu bezpieczeństwa wodnego i ukazano...
45.75 

okładka książki - Miejsce pracy przyszłości - kobiety w organizacjach

Miejsce pracy przyszłości - kobiety w organizacjach

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W miastach, miasteczkach i na wsiach działaczki, menedżerki, artystki, edu­katorki i animatorki - współczesne siłaczki - przyczyniają się do przeciwdziała­nia nierównościom społecznym, budowania tożsamości lokalnej i...
45.75 

okładka książki - Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV

Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV to kontynuacja publikacji poświę­conych różnym metodologicznym podejściom badawczym odnośnie do modnych obecnie analiz wielu odmian dyskursów (tom 2011, tom II 2013, tom III 2015).W monografii...
55.20 

okładka książki - Na niwie niepodległej wiedzy.. Archiwum myśli Aleksandra Świętochowskiego na temat państwa i narodu.

Na niwie niepodległej wiedzy.. Archiwum myśli Aleksandra Świętochowskiego na temat państwa i narodu.

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Monografia stanowi trzeci tom serii wydawniczej Genealogia Niepodległości, powstałej przy okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Autorka postanowiła przypomnieć postać Aleksandra Świętochowskiego i przywołać jego...
58.22 

okładka książki - Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wraz z rozwojem koncepcji kapitału ludzkiego coraz większego znaczenia na­brało zarządzanie tym kapitałem w organizacjach, co przełożyło się na zmianę podejścia do pracowników i zarządzania nimi. Dodatkowym bodźcem zmian był...
45.75 

okładka książki - Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych

Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie różnych możliwych do zasto­sowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie przewozów intermodalnych, zarów­no w transporcie lądowym, jak morskim. W poszczególnych rozdziałach czytelnik...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zarządzanie finansami. Analiza finansowa, bankowość, finanse samorządowe

Zarządzanie finansami. Analiza finansowa, bankowość, finanse samorządowe

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W niniejszej monografii, zatytułowanej Zarządzanie finansami: analiza finansowa, ban­kowość, finanse samorządowe, poruszono wybrane aspekty problematyki związanej z ana­lizą finansową, bankowością i finansami jednostek...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ramy koncepcyjne systemu pomiaru dokonań spółdzielni mieszkaniowej

Ramy koncepcyjne systemu pomiaru dokonań spółdzielni mieszkaniowej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem aplikacyjnym jest możliwość wykorzystania wyników monografii w praktyce polskiej spółdzielczości mieszkaniowej przez dostarczenie praktykom gospodarczym (osobom zajmującym się pomiarem dokonań) nowej formuły systemu....
45.75 

okładka książki - Audyt spółdzielni mieszkaniowej. potrzeba integracji rewizji finansowej i lustracji

Audyt spółdzielni mieszkaniowej. potrzeba integracji rewizji finansowej i lustracji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Spółdzielnie ze względu na swój charakter odróżniają się od innych form organiza­cyjno-prawnych podmiotów gospodarczych, gdyż stanowią połączenie zrzeszenia i przedsiębiorstwa. Zarządzanie spółdzielnią dotyczy zaś...
50.84 

okładka książki - Nowoczesny marketing kolejowych przewozów pasażerskich

Nowoczesny marketing kolejowych przewozów pasażerskich

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest przybliżenie odbior­com problematyki marketingu kolejowych przewozów pasażerskich, wskazanie kierunków jego rozwoju i specyfiki nowoczesnego marketingu. Założeniem monografii jest zbadanie,...
50.84 

okładka książki - Usługi rynku telekomunikacyjnego w warunkach rosnącej roli internetu na przykładzie wybranych państw

Usługi rynku telekomunikacyjnego w warunkach rosnącej roli internetu na przykładzie wybranych państw

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
We współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych rośnie rola informacji, co powoduje, że staje się ona przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych. Jedną z dyscyplin wykazującą zainteresowanie informacją jest ekonomia, co wynika z...
45.75 

okładka książki - Inteligentne miasta

Inteligentne miasta

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia Inteligentne miasta składa się z pięciu uzupełniających się rozdziałów. Treści zaprezentowane w poszczególnych częściach łączą rozważania naukowe i prezentacje rozwiązań praktycznych, tworząc płaszczyznę dla...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nowy bank na rynku finansowym w Polsce.. Uwarunkowania wejścia i czynniki sukcesu

Nowy bank na rynku finansowym w Polsce.. Uwarunkowania wejścia i czynniki sukcesu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przed­stawiono zagadnienie banku komercyjnego jako jednego z elementów rynku finan­sowo-bankowego w Polsce. Zaprezentowano prawne aspekty funkcjonowania...
45.75 

Strona 1 z 24 : 12345...ostatnia» (467 pozycji)