pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
»
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Sortuj wg

Oględziny i otwarcie zwłok w wykrywaniu - okładka książki
Katarzyna Romańczuk, Michał Romańczuk
Oględziny i otwarcie zwłok w wykrywaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Temat monografii został dobrany trafnie, a dzięki sumiennym badaniom źródłowym przeprowadzonym przez Autorów, praca wypełnia istotną lukę w polskiej literaturze w tym obszarze badawczym. Podkreślić należy, że realizacja tego...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Publicystyka społeczna Izabeli - okładka książki
Agata Siwiec
Publicystyka społeczna Izabeli Moszczeńskiej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Przypominanie działalności społecznej oraz publicystycznej znanych kobiet, które dzisiaj są często zapomniane, zasługu­je na uznanie. Publikacja przygotowana przez Agatę Siwiec to nie tylko przykład popularyzowania wiedzy o kobiecej...
pozycja niedostępna

Praktykowanie autobiografii. Przyczynki - okładka książki
Jerzy Madejski
Praktykowanie autobiografii. Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Usiłuję wytłumaczyć zwłaszcza trzy szeroko dzisiaj przyjmowane znaczenia autobiografii: gatunkowe, modalne oraz performatywne. Te trzy określenia oddają historyczne zróżnicowanie autobiografii. Dawniej pojmowano ją raczej gatunkowo. W...
Cena: 44.70  Cena wydawcy: 48.00 zł Oszczędzasz: 3.3 
do koszyka

Dźwigać się trzeba zawsze i walczyć - okładka książki
Joanna Szyszko-Trojanowska
Dźwigać się trzeba zawsze i walczyć ciągle Wybór publicystyki o sprawie kobiecej z lat 1897-1930
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka Joanny Szyszko-Trojanowskiej to ciekawy, dobrze opracowany materiał źródłowy, dzięki któremu dyskusja na temat historii polskiego feminizmu zostaje uzupełniona o ważny głos ideowy. Zaprezentowanie czytelnikom publicystyki...
pozycja niedostępna

Kapitał ludzki w polityce regionalnej - okładka książki
Ireneusz Jaźwiński
Kapitał ludzki w polityce regionalnej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Przyjęty temat pracy Kapitał ludzki w polityce regionalnej łączy aspekty teoretyczne i praktyczne oraz może być uznany za istotny teoretycznie i pragmatyczny dla prowadzenia polityki rozwojowej. W pracy przyjęto następujące hipotezy...
pozycja niedostępna

Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu - okładka książki
Anna Tokarz-Kocik
Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie. Ujęcie ekonomiczne
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Ryzyko motywacyjne w hotelarstwie związane jest z tym, że pracodawcy w branży hotelarskiej, dysponując określonymi zasobami ludzkimi, nie mogą być do końca pewni korzyści, które dzięki tym zasobom osiągną. Wynika to m.in. z...
Cena: 47.87  Cena wydawcy: 56.00 zł Oszczędzasz: 8.13 
do koszyka

Leksykalno-pragmatyczne aspekty - okładka książki
Agnieszka Szlachta
Leksykalno-pragmatyczne aspekty komunikowania się w mediach. (na przykładzie wybranych audycji Radia
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Publikacja składa się ze wstępu, z dwóch rozdziałów teoretycznych, rozdziału prezentującego cel, materiał i metodologię badań, trzech rozdziałów analitycz­nych oraz zakończenia, bibliografii, spisu tabel i streszczenia w...
Cena: 38.47  Cena wydawcy: 45.00 zł Oszczędzasz: 6.53 
do koszyka

Polscy Żydzi za murami nazistowskich - okładka książki
Szlomo Mendelsohn
Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett. Wstęp i Komentarz Marek Skwara
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Opracowanie dotyczy losu polskich Żydów mieszkających w gettach pod okupacją niemiecką. Opisano w nim szczególny okres w dziejach wspólnoty żydowskiej, jest to czas od wkroczenia Niemców do Polski, poprzez zamknięcie Żydów w gettach, aż...
pozycja niedostępna

Czasowa i przestrzenna charakterystyka - okładka książki
Tomasz Wolski
Czasowa i przestrzenna charakterystyka ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Prawdziwym wyznacznikiem tej pracy jest to, iż zebrane dane hydrologiczne są danymi wysokiej rozdzielczości z pomiarem poziomu morza przeprowadzanym co godzinę. Taka właściwość danych źródłowych, połączona z długim, 51-letnim...
Cena: 50.75  Cena wydawcy: 60.00 zł Oszczędzasz: 9.25 
do koszyka

Badania osadów dennych akwenów - okładka książki
Andrzej Osadczuk
Badania osadów dennych akwenów śródlądowych z zastosowaniem metod hydroakustycznych
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Zasadniczym celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie szerokiemu gronu czytelników in­formacji pozwalających z jednej strony zrozumieć istotę metod hydroakustycznych oraz poznać korzyści, jakie daje ich wykorzystanie, a z drugiej...
Cena: 81.20  Cena wydawcy: 90.00 zł Oszczędzasz: 8.8 
do koszyka

Kobieta, literatura, medycyna - okładka książki
Arleta Galant, Agata Zawiszewska (red.)
Kobieta, literatura, medycyna
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Figura kobiety narratorki, autorki, lekarki, pielęgniarki, pedagoga, aktywistki w służ­bach medycznych, pacjentki szpitalnej, kobiety z obozu w Ravensbrück i warszawskiego getta wprawia w ruch rozliczne kulturowe konteksty, prowadząc do wglądu...
Cena: 56.67  Cena wydawcy: 65.00 zł Oszczędzasz: 8.33 
do koszyka

Kultura organizacji idea i instrumentalizacja. - okładka książki
Agnieszka Kołodziej-Durnaś
Kultura organizacji idea i instrumentalizacja. Seria: Studia nad organizacjami
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Kulturowa tkanka organizacji bywa konceptualizowana jako zjawisko spontaniczne i zastane, częściej jednak jest postrzegana jako potencjalny instrument kształtowania zachowań organizacyjnych. Takie podejście faworyzowane przez specjalistów...
pozycja niedostępna

Mniejszości w wyborach. Wybory - okładka książki
Janusz Mieczkowski (red.)
Mniejszości w wyborach. Wybory mniejszości. Z badań nad partycypacją polityczną mniejszości narodowych i etnicznych
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Miejsce mniejszości narodowych i etnicznych w życiu politycznym jest ważnym wskaźnikiem demokratyzacji stosunków politycznych. Zostało to dostrzeżone i potwierdzone w wielu międzynarodowych standardach praw człowieka, w...
pozycja niedostępna

Spór o podstawy teorii czynności - okładka książki
Maciej Witek
Spór o podstawy teorii czynności mowy
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Celem niniejszej pracy jest rozwiązanie wyżej przedstawionej sytuacji problemowej. W proponowanych rozważaniach zmierzamy do skonstruowania teorii, na gruncie której można by rozstrzygnąć zarówno kwestię natury czynności mowy, jak i spór...
pozycja niedostępna

Praca na lekturą szkolną w mediosferze - okładka książki
Anna Katarzyna Klimek
Praca na lekturą szkolną w mediosferze na przykładzie baśni Charlesa Perraulta
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Główną inspiracją do podjęcia tematu, któremu poświęcona została niniejsza publikacja, była idea dokonania wstępnej systematyzacji zagadnień związanych z procesem kształcenia literackiego w szkole. Jako egzemplifikacja posłużyła...
pozycja niedostępna

Sprawności moralne a przestrzenie - okładka książki
Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska
Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Pierwsza część monografii jest refleksją nad sprawnościami moralnymi w przestrzeni wychowania. Otwiera ją artykuł pedagoga i psychologa Aliny Rynio pt. Wzory osobowe a budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy. Autorka przyjmuje...
Cena: 31.72  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 4.28 
do koszyka

Sprawności moralne a wiara - okładka książki
Sprawności moralne a wiara
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Problematyka sprawności moralnych w kontekście wiary jest przedmiotem przedłożonej monografii. Refleksję nad tym zagadnieniem podjęli Autorzy reprezentujący różne dyscypliny naukowe, co jest źródłem bogactwa interdyscyplinarnego...
Cena: 31.72  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 4.28 
do koszyka

Słownictwo psychologiczne we współczesnej - okładka książki
Adrianna Seniów
Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Celem niniejszej monografii jest próba opisu i analizy słownictwa psychologiczne­go obecnego we współczesnej polszczyźnie, które ma wyraźnie dychotomiczny cha­rakter składają się na nie zarówno jednostki o szerokim zasięgu, jak...
pozycja niedostępna

Sprawności moralne a wartości - okładka książki
Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska
Sprawności moralne a wartości
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografię otwiera artykuł doświadczonego i cenionego pedagoga Andrzeja Michała de Tchorzewskiego pt. Cnoty, wartości i sprawności moralne kategoriami języka nauk pedagogicznych. Autor dokonuje szczegółowej analizy i potrzebnego...
Cena: 31.72  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 4.28 
do koszyka

Kształtowanie sprawności moralnych - okładka książki
Kształtowanie sprawności moralnych
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Rozwój człowieka i kształtowanie sprawności moralnych ma porządek agatologiczny: decyzje i postępowanie powinny dotyczyć wyboru tego, co jest dobre. Za dobre należy uznać to, co sprzyja udoskonaleniu osoby. Wybór obejmuje też...
Cena: 31.72  Cena wydawcy: 36.00 zł Oszczędzasz: 4.28 
do koszyka

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...321-324» (z 324.)