pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego


okładka książki - Letnie Igrzyska Olimpijskie TOKYO 2020
Adrianna Banio

Letnie Igrzyska Olimpijskie TOKYO 2020

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Sport; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja została napisana przez autorów właśnie z perspektywy wartości. Obserwacje ich deklarowania, uznawania i internalizowania dostarczają wielu cennych informacji odnośnie do jakości i kondycji życia publicznego. To właśnie kategorie...
27.47  32.00  4.53 

okładka książki - Liturgia della fede civile
Andrea Schembari

Liturgia della fede civile

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Poco pi di trecento anni fa due dazieri dell isola di Lipari, esigendo per errore da un mercante un balzello non dovuto, riaccesero senza saperlo uno scontro giuridico, politico e religioso latente da secoli tra il regno di Sicilia e la curia di Roma. La...
30.03  35.00  4.97 

okładka książki - Ewolucyjny system analizy danych. Zastosowania giełdowe

Ewolucyjny system analizy danych. Zastosowania giełdowe

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Informatyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W związku z rosnącą popularnością i rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa inwestowaniem oraz spekulacją na giełdach papierów wartościowych, w pracy przeprowadzono eksperyment badawczy, który polegał na selekcji wskaźników...
42.90  50.00  7.1 

okładka książki - E-administracja publiczna jako nowy model funkcjonowania administracji publicznej

E-administracja publiczna jako nowy model funkcjonowania administracji publicznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W monografii skupiono się przede wszystkim na zaprezentowaniu istoty e-administracji publicznej w ujęciu teoretycznym oraz na potencjalnych korzyściach i barierach wynikających z wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w...
42.90  50.00  7.1 

okładka książki - Finansjalizacja środowiska przyrodniczego - problemy i wyzwania

Finansjalizacja środowiska przyrodniczego - problemy i wyzwania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Celem naszej monografii jest wypełnienie istniejącej na polskim rynku luki poprzez przedstawienie ogólnego zarysu zjawiska finansjalizacji, dotykającego wszystkich zasobów środowiskowych powietrza, wody i ziemi. Chcemy równocześnie...
30.03  35.00  4.97 

okładka książki - Psychospołeczne konteksty sytuacji stresu Wybrane zagadnienia

Psychospołeczne konteksty sytuacji stresu Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
[...] Stres związany z poczuciem bezradności lub silnym lękiem towarzyszy nam na wielu etapach życia i dotyczy jego różnych aspektów. Artykuł Kamili Szpunar pt. Lęk przed porodem i tokofobia - wpływ na życie kobiet poświęcony...
42.90  50.00  7.1 

okładka książki - Stanowienie nie/doskonałości. Przemiany i perspektywy kulturowego modelu niepełnosprawności na przykładzie sztuki filmowej

Stanowienie nie/doskonałości. Przemiany i perspektywy kulturowego modelu niepełnosprawności na przykładzie sztuki filmowej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Punktem wyjścia analiz zaprezentowanych w niniejszej publikacji jest teza sformułowana przez Lennarda J. Davisa, zgodnie z którą, by zrozumieć niepełnosprawne ciała, należy wrócić do koncepcji normy, normalnego ciała (Davis 1995, s. 23)....
43.76  45.00  1.24 

okładka książki - Operator systemu dystrybucyjnego na współczesnym rynku elektroenergetycznym

Operator systemu dystrybucyjnego na współczesnym rynku elektroenergetycznym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono kompleksową charakterystykę oraz rolę sektora energetycznego, akcentując jego istotne znaczenie dla gospodarki. Charakterystyce poddano kluczowe podsystemy sektora, takie...
42.90  50.00  7.1 

okładka książki - Kierowane odkrywanie matematyki we wczesnej edukacji

Kierowane odkrywanie matematyki we wczesnej edukacji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Nauczanie ukierunkowane na odkrywanie wiedzy matematycznej nie jest nowym rozwiązaniem metodycznym, ale wciąż mało popularnym we współczesnej praktyce edukacyjnej. Lekcje budowane w tym podejściu od początku do końca są...
38.61  45.00  6.39 

okładka książki - Gamifikacja atrakcji turystycznych z wykorzystaniem platformy emused.eu

Gamifikacja atrakcji turystycznych z wykorzystaniem platformy emused.eu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Informatyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Gamifikacja polega na użyciu wybranych elementów charakterystycznych dla gier poza nimi. Zastosowana przy oprowadzaniu zwiedzających, pozwala zwiększyć ich zaangażowanie, poprawić ich wrażenia z wizyty, ułatwiać nabywanie wiedzy...
32.46  35.00  2.54 

okładka książki - Algorytmy i big data w mediach i dziennikarstwie prasowym

Algorytmy i big data w mediach i dziennikarstwie prasowym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Film i teatr / film; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Algorytmy są obecne nie tylko w codziennej pracy dziennikarskiej, ale również w praktyce redaktorskiej. Wpływają na podejmowanie decyzji przez największych wydawców i graczy na rynku mediów oraz czytelników niestety, nie zawsze w sposób...
38.45  40.00  1.55 

okładka książki - Relacja lekarz-pacjent w warunkach dostępu do internetowej informacji o zdrowiu

Relacja lekarz-pacjent w warunkach dostępu do internetowej informacji o zdrowiu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Internet, stanowiąc rewolucję w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, cieszy się rosnącą popularnością w obszarze wyszukiwania informacji o zdrowiu, które stając się coraz częściej tematem rozmów pacjentów z lekarzami, wpływają...
41.18  48.00  6.82 

okładka książki - Heurystyka

Heurystyka

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Prezentowana praca nie jest pomyślana jako podręcznik - jest to praca studialna i stanowi wyraz refleksji nad problemem heurystyki we współczesnym świecie. Wywód bazuje na pojęciach systemu i jego otoczenia (Bertalanffy, 1972, 1984). W...
42.90  50.00  7.1 

okładka książki - Dialog i aktywizacja w rozwijaniu kompetencji pedagogicznych studentów resocjalizacji

Dialog i aktywizacja w rozwijaniu kompetencji pedagogicznych studentów resocjalizacji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest omówieniu założeń najważniejszych paradygmatów kształcenia pedagogicznego pod kątem ich użyteczności w przygotowywaniu studentów do pracy w resocjalizacji....
42.90  50.00  7.1 

okładka książki - Jezus zwany Mesjaszem. Socjoretoryczna analiza Ewangelii dzieciństwa z hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob)

Jezus zwany Mesjaszem. Socjoretoryczna analiza Ewangelii dzieciństwa z hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W [...] niniejszej monografii będziemy przeprowadzali analizę socjoretoryczną Mt Shem Tob, zwracając szczególną uwagę na problematykę mesjanologiczną. W związku z tym, że socjoretoryka jest swoistą platformą metod,...
51.48  60.00  8.52 

okładka książki - Radykalny konstruktywizm. Krótkie wprowadzenie

Radykalny konstruktywizm. Krótkie wprowadzenie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Popularna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książeczka, którą trzymają Państwo w dłoniach, ma spełnić jedną zasadniczą funkcję dać możliwie syntetyczny ogląd szczególnego stylu myślowego skrytego pod nazwą radykalny konstruktywizm. Nazwa ta jest, dodajmy, nieco chropowata,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych

Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja składa się z czterech rozdziałów poświęconych wybranym metodom badań operacyjnych. Charakter i układ pracy ma na celu prezentację możliwie szerokiego wachlarza podstawowych zagadnień dotyczących budowy modeli decyzyjnych i sposobów ich...
45.81 

okładka książki - Lifelong learning w wersji short z doświadczeń Uniwersytetu Dziecięcego

Lifelong learning w wersji short z doświadczeń Uniwersytetu Dziecięcego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Tematyka niniejszej monografii jest aktualna ze względu na gospodarcze i społecznekonsekwencje deficytu wiedzy oraz świadomości ekonomicznej i finansowejspołeczeństwa. Braki te sprzyjają popełnianiu błędów, bardzo często...
36.52  38.00  1.48 

okładka książki - W przestrzeni edukacji akademickiej. Pytania - Dylematy - Podpowiedzi

W przestrzeni edukacji akademickiej. Pytania - Dylematy - Podpowiedzi

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Szanowni Czytelnicy, z nieukrywaną satysfakcją i radością przygotowaliśmy drugą książkę w zaplanowanej serii wydawniczej Pedagogika Szkoły Wyższej. Seria ta powstała dość nieoczekiwanie, a mianowicie jest odpowiedzią na zmiany...
pozycja niedostępna

okładka książki - Współczesna myśl polityczna. Rozważania metodologiczne. Wybrane ideologie i doktryny polityczne

Współczesna myśl polityczna. Rozważania metodologiczne. Wybrane ideologie i doktryny polityczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Myśl polityczna stanowi jeden z elementów życia politycznego, wpływający na świadomość obywateli i bezsprzecznie, jak podkreślał Edward Olszewski, obejmuje te przejawy aktywności intelektualnej, które mają bezpośrednie odniesienie...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 28 : 12345...ostatnia» (554 pozycji)