pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Wydawnictwo Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi


okładka książki - Edukacja w procesie zmiany społecznej. O praktycznym zaangażowaniu dyscyplin społecznych

Edukacja w procesie zmiany społecznej. O praktycznym zaangażowaniu dyscyplin społecznych

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja, postęp technologiczny – to tylko niektóre ze zmian, z jakimi musimy się mierzyć każdego dnia. Świat staje się miejscem, które zmienia się niemal z minuty na...
32.19 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Nauczyciele kresów wschodnich II RP i PRL. Wybrane postacie i zdarzenia

Nauczyciele kresów wschodnich II RP i PRL. Wybrane postacie i zdarzenia

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Lata dwudzieste XX wieku w Polsce charakteryzowały się szybkim rozwojem i profesjonalizacją zawodu nauczyciela. W ówczesnym systemie kształcenia nauczycieli bardzo istotną rolę odegrały prywatne...
32.94 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Bezpieczeństwo, wirtualność, profilaktyka w pedagogice początku XXI wieku

Bezpieczeństwo, wirtualność, profilaktyka w pedagogice początku XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Kwestie podejmowane w niniejszej pracy są współcześnie istotne nie tylko w pedagogice, ale także w innych dziedzinach nauki i życia społecznego. Wirtualność, bezpieczeństwo i profilaktyka w tym...
28.89 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wybrane aspekty bezpieczeństwa a zagrożenia wśród młodzieży - wyniki badań empirycznych

Wybrane aspekty bezpieczeństwa a zagrożenia wśród młodzieży - wyniki badań empirycznych

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Funkcjonowanie zarówno jednostek, jak i poszczególnych grup społecznych jest nierozerwalnie związane z wielowymiarową potrzebą bezpieczeństwa, do której dążą w ciągu całego życia. Na subiektywne...
24.77 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Mikromobilność w transporcie osób i ładunków

Mikromobilność w transporcie osób i ładunków

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Mikromobilność, mimo że jest stosunkowo nowym terminem, to w transporcie jest obecna od dawna, a w epoce intensywnego rozwoju motoryzacji zapomniana, gdyż wszechobecny kult samochodu sprawił, że...
32.19 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Doświadczenia, problemy i wyzwania polskiej samorządności terytorialnej

Doświadczenia, problemy i wyzwania polskiej samorządności terytorialnej

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Ponad trzydziestoletnie doświadczenia funkcjonowania samorządu terytorialnego w III RP pokazują, że samorządność jest zjawiskiem wieloaspektowym i niezwykle złożonym. Jednostki samorządu...
28.89 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Poradnik językoznawczyni

Poradnik językoznawczyni

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Poradnik językoznawczyni jest zbiorem wybranych przez Autorkę zagadnień językowych, które albo sprawiają mówiącym problemy, albo budzą ostatnio większe niż inne kwestie zainteresowanie. Zagadnienia...
21.67 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Przemoc psychiczna w relacjach między uczniami szkoły podstawowej

Przemoc psychiczna w relacjach między uczniami szkoły podstawowej

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Warto przyjrzeć się całemu systemowi szkolnemu szkoły podstawowej i zweryfikować, na ile przyczynia się do powstawania, a na pewno eskalacji przemocy psychicznej, a także na jakim etapie edukacyjnym...
32.19 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Oblicza wartości - ujęcie pedagogiczno-filozoficzne

Oblicza wartości - ujęcie pedagogiczno-filozoficzne

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Wychowanie jest procesem integracji człowieka do wartości. W edukacji wartości tworzą system norm rzutujących na postępowanie zarówno uczniów, jak i wychowawców. Waga i ciężar odpowiedzialności...
32.94 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zarządzanie kryzysowe a logistyka. Ujęcie praktyczne

Zarządzanie kryzysowe a logistyka. Ujęcie praktyczne

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia [ta] stanowi oryginalne i spójne kompendium wiedzy na temat zarządzania kryzysowego i podejmowanych w jego ramach działań logistycznych, bez których ich praktyczny wymiar byłby niemożliwy....
24.77 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wybrane aspekty zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i kształceniem on-line

Wybrane aspekty zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i kształceniem on-line

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) nie musi być pojmowany jako wyłączna dbałość o środowisko, ale również o kwestie społeczne. Jak wynika z treści zawartych w rozdziałach niniejszej...
23.94 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Kreatywność w ponowoczesności. Tom 3 z serii profesjonalizacja kreatywności

Kreatywność w ponowoczesności. Tom 3 z serii profesjonalizacja kreatywności

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Dziś, w sytuacji, jaka zaistniała w XXI wieku, warto podjąć poważną dyskusję, na ile współczesny człowiek potrafi obiektywnie poznać i zrozumieć rzeczywistość, w jaki sposób powinien postępować, do...
24.77 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Kreatywność w arteterapii

Kreatywność w arteterapii

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Zainteresowanie zagadnieniami terapii przez sztukę skłania do refleksji nad potrzebą dzielenia się istotnymi informacjami, przemyśleniami, studiami literaturowymi oraz wynikami badań na ten temat....
28.89 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce

Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Dla niedocenionej dziś humanistyki debata wokół relacji między wartościami, ideami i językiem okazuje się szczególnie ważna i potrzebna. Świadectwem zainteresowania aksjologiczno-lingwistycznymi...
28.89 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Samorząd terytorialny we współczesnej Polsce. Dorobek i perspektywy

Samorząd terytorialny we współczesnej Polsce. Dorobek i perspektywy

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Doświadczenia z lat 1990-2018 stanowią ważny asumpt w rozwoju lokalnej demokracji. Jej najbliższą perspektywę określa właśnie rozpoczęta, pierwsza dłuższa o rok, kadencja organów władzy. Aby kształtować przyszłość, niezbędna...
32.94 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla studentów kierunków nieelektrycznych inżynierskich

Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla studentów kierunków nieelektrycznych inżynierskich

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Elektrotechnika; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Prawie każde zagadnienie teoretyczne zostało w podręczniku skomentowane z punktu widzenia znaczenia i wykorzystania w praktycznych rozwiązaniach, z którymi studenci albo się spotkali, albo po zwróceniu na nie uwagi mają szansę spotkać...
28.89 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Natura w twórczym rozwoju i arteterapii

Natura w twórczym rozwoju i arteterapii

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Poradniki / Hobby; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
NATURA w twórczym rozwoju i arteterapii powstała podobnie jak poprzednie książki z tej serii z chęci podzielenia się doświadczeniami Autora z pracy artystycznej, pedagogicznej i arteterapeutycznej związanej z istotą kształtowania...
32.19 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego

Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2018; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Egzystencja, metafizyka i kultura to tom o pisarstwie Kazimierza Świegockiego, a nie wyłącznie o jego poezji. Niniejsza wieloautorska praca, zestawiająca głosy badaczy z różnych ośrodków (i krajów nawet), reprezentujących różne...
37.97 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka podręcznika - Sukces w nauce czytania Zwierzaki 3. Czytanie wspierane nagraniem

Sukces w nauce czytania Zwierzaki 3. Czytanie wspierane nagraniem

Podręcznik. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Podręczniki / Klasy 1-3. Szkoła podstawowa / klasa 1 / nauczanie zintegrowane; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Autorka, w kolejnej swojej książeczce z tej serii, upowszechnia swoją efektywną metodę nauki czytania i pisania Czytanie wspierane nagraniem (CWN). Metoda ta przeznaczona jest dla dzieci przedszkolnych (od 5 r.ż.) do końca szkoły...
23.94 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej

Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W słowniku zamieszczono frazeologizmy funkcjonujące w komunikacji językowej mieszkańców (w tym w większej części chłopów) Wielkopolski północno-wschodniej - dotyczy głównie terenu gmin Kleczew,...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 14 : 12345...ostatnia» (277 pozycji)