pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Gaskor


okładka książki - Elektroniczne świadczenie w obrocie profesjonalnym

Elektroniczne świadczenie w obrocie profesjonalnym

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Publikacja przedstawia prawne aspekty spełnienia szczególnego rodzaju świadczenia, które ma postać zbioru danych cyfrowych i jest w całości przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tzw. świadczenie elektroniczne). Autorka skupiła...
pozycja niedostępna

okładka książki - Mediacje w społeczeństwie otwartym

Mediacje w społeczeństwie otwartym

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Mediacje w społeczeństwie otwartym to opracowanie, w którym zawarte zostały analizy i refleksje dotyczące prawnych, socjologicznych, psychologicznych i ekonomicznych aspektów prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych....
pozycja niedostępna

okładka książki - Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe

Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe to opracowanie, którego przedmiotem jest uczestnictwo osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej oraz efektywność systemu wsparcia i zabezpieczenia tej grupy. Publikacja ma na celu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ochrona zdrowia psychicznego

Ochrona zdrowia psychicznego

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Ochrona zdrowia psychicznego to praktyczne opracowanie poświęcone ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Oprócz rozważań w tym przedmiocie, sporo miejsca poświęcono ubezwłasnowolnieniu czy leczeniu odwykowemu przeciwalkoholowemu. Doboru...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń

Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Pomoc społeczna. Procedura i tryb przyznawania świadczeń to trzecie wydanie popularnej publikacji poświęconej zagadnieniom procedur przyznawania świadczeń socjalnych. Książka przedstawia procedury...
pozycja niedostępna

okładka książki - Procedura administracyjna dla urzędników

Procedura administracyjna dla urzędników

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Procedura administracyjna dla urzędników... to publikacja omawiająca przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w której autor dokonał uporządkowania istotnych w tym zakresie zagadnień. Opracowanie koncentruje się na praktycznych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego to praktyczne opracowanie omawiające zasady ustalania uprawnień do ww. świadczeń, przesłanki nabycia, sposób obliczenia ich wysokości i wypłatę. Rozważania uzupełniają (wyróżnione w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej

Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej to publikacja omawiająca najczęściej pojawiające się problemy przy wypełnianiu kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego. Ustalenia dokonane podczas sporządzania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Państwo i Rynek Obszary Zawodności

Państwo i Rynek Obszary Zawodności

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Państwo i rynek obszary zawodności to publikacja będąca zbiorem opracowań dotyczących relacji pomiędzy państwem a rynkiem. Autorzy na nowo podejmują problematykę miejsca instytucji i roli państwa w gospodarce rynkowej doby globalizacji oraz w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dodatki mieszkaniowe w praktyce

Dodatki mieszkaniowe w praktyce

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Dodatki mieszkaniowe w praktyce to opracowanie poświęcone procedurze przyznawania dodatków mieszkaniowych powstałe w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem uregulowań szczególnych, wynikających z ustawy o...
pozycja niedostępna

okładka książki - Fundusz alimentacyjny (+ CD)

Fundusz alimentacyjny (+ CD)

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Fundusz alimentacyjny omówienie, wzory, komentarz to praktyczna publikacja, różniąca się znacznie od wszystkich dostępnych na rynku pozycji z tej dziedziny. Autorka, wieloletni praktyk, w przystępny sposób analizuje przepisy ustawy z dnia 7...
pozycja niedostępna

okładka książki - Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem (+ CD)

Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem (+ CD)

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem to praktyczna publikacja zawierająca zbiór wybranych wzorów decyzji, postanowień i pism procesowych podejmowanych w ramach postępowań w sprawach z zakresu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Postępowanie w sprawach osobowych w policji

Postępowanie w sprawach osobowych w policji

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Postępowanie w sprawach osobowych w Policji to książka poświęcona problematyce całokształtu spraw służbowych (pracowniczych) i socjalnych funkcjonariuszy Policji, poczynając od aktu mianowania na policjanta, kończąc na zwolnieniu ze służby....
pozycja niedostępna

okładka książki - Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE Przepisy z wprowadzeniem

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE Przepisy z wprowadzeniem

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE stanowi praktyczne kompendium wiedzy o skomplikowanych relacjach w jakich pozostają europejskie systemy zabezpieczenia społecznego. Jej zasadniczą częścią jest kompletny zbiór aktów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Świadczenia rodzinne w pytaniach i odpowiedziach

Świadczenia rodzinne w pytaniach i odpowiedziach

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Świadczenia rodzinne w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która powstała z myślą o osobach zajmujących się realizacją przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych w praktyce. Książka zawiera odpowiedzi na 100...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nadawanie oraz zmiana imion i nazwisk Komentarz

Nadawanie oraz zmiana imion i nazwisk Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Nadawanie oraz zmiana imion i nazwisk. Komentarz to jedyny na rynku kompleksowy i nowatorski komentarz do całości zagadnienia jakim jest zmiana imion i nazwisk oraz nadawanie imion i wybór nazwiska. Niniejsza pozycja szczegółowo przedstawia...
pozycja niedostępna

okładka książki - Świadczenia rodzinne. Komentarz

Świadczenia rodzinne. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Świadczenia rodzinne / komentarz to publikacja, której celem jest wyjaśnienie problemów stosowania szczególnych przepisów prawa socjalnego, jakimi są regulacje świadczeń rodzinnych. Autorki analizują poszczególne przepisy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa

Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa to omówienie regulacji obowiązujących w przedmiocie praw i obowiązków oraz ciężarów i uprawnień, które polski ustawodawca wiąże ze szczególną sytuacją osoby...
pozycja niedostępna

okładka książki - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe. Procedura i tryb przyznawania, trzecia część serii poświeconej procedurom administracyjnym w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodzinnego, której autorem - podobnie jak w przypadku...
pozycja niedostępna

okładka książki - Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania

Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania

Książka. Wydawnictwo: Gaskor; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 15 listopada 2009 roku Książka analizuje problematykę administracyjnoprawnej opieki, którą państwo roztacza nad rodzinami. Przedstawia praktyczne aspekty procedury przyznawania świadczeń rodzinnych. Wśród załączników znajdują się...
pozycja niedostępna