pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Indeks autorów »
Wojciech Maciejko

Wojciech Maciejko - autor


okładka książki - Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem
Katarzyna Dokukin, Wojciech Maciejko

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Opracowanie, jako jedyne na rynku, zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formułowania argumentacji ma pomóc...
122.20  149.00  26.8 

okładka książki - Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz
Zbigniew Czarnik, Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Książka kompleksowo opisuje zagadnienia związane z prowadzeniem - za pomocą stosownych rejestrów publicznych - ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obowiązku meldunkowego wraz z istotą relacji zachodzących na tym tle między...
pozycja niedostępna

okładka książki - Stosunek służbowy w formacjach mundurowych. Seria: Sektor publiczny w praktyce
Wojciech Maciejko, Przemysław Szustakiewicz (red.)

Stosunek służbowy w formacjach mundurowych. Seria: Sektor publiczny w praktyce

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Dzięki tej książce Czytelnik dowie się: Jakie są ustawowo przewidziane zadania danej formacji Jak wygląda proces rekrutacji do danej służby i jakie warunki należy spełnić, by wziąć w nim udział Jak wygląda przebieg zatrudnienia w takiej służbie Jakie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Świadczenia rodzinne. Komentarz. Seria: Krótkie Komentarze Becka
Aneta Brzeźna, Aneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko

Świadczenia rodzinne. Komentarz. Seria: Krótkie Komentarze Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zagadnienia związane z : ustalaniem praw do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o pomocy społecznej Komentarz
Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak

Ustawa o pomocy społecznej Komentarz

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2013; Oprawa: twarda;
Stan prawny 1 marca 2013 roku. Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz zawiera szczegółową analizę podstawowych instytucji pomocy społecznej: materialnoprawnych oraz z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. W...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz
Wojciech Maciejko

Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Ustawa o dowodach osobistych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., jest nowym aktem prawnym regulującym zagadnienia dotyczące podstawowego dokumentu poświadczającego obywatelstwo, jakim jest dowód osobisty. Ustawa o dowodach osobistych....
pozycja niedostępna

okładka książki - Alimenty. Komentarz
Jacek Ignaczewski, Małgorzata Karcz, Wojciech Maciejko, Marta Romańska

Alimenty. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: twarda;
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone alimentom. Poza klasycznym, kodeksowym ujęciem alimentów składają się na nią ponadto takie zagadnienia jak: administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika, fundusz alimentacyjny, egzekucja krajowa i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
Dorota Lebowa, Wojciech Maciejko

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Książka Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera kompleksową prezentację regulacji prawnych dotyczących działalności tej komisji. W pracy wskazano na zakres obowiązywania przepisów normujących jej działalność, komentując...
pozycja niedostępna

okładka książki - Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej (+ CD)
Wojciech Maciejko

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej (+ CD)

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Książka Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem, które zawiera wzorcowe uzasadnienia rozstrzygnięć, bazujące na konkretnych stanach prawnych i faktycznych oraz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej.Seria: Skrypty Becka
Wojciech Maciejko, Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko

Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej.Seria: Skrypty Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Skrypt Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej obejmuje zakres wykładu akademickiego z materialnego prawa administracyjnego. Przeznaczony jest dla studentów kierunków (specjalizacji): prawo, administracja, bezpieczeństwo...
pozycja niedostępna

okładka książki - Postępowanie w sprawach osobowych w policji
Wojciech Maciejko, Aneta Korcz-Maciejko

Postępowanie w sprawach osobowych w policji

Książka. Wydawnictwo: Gaskor ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Postępowanie w sprawach osobowych w Policji to książka poświęcona problematyce całokształtu spraw służbowych (pracowniczych) i socjalnych funkcjonariuszy Policji, poczynając od aktu mianowania na policjanta, kończąc na zwolnieniu ze służby....
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz (+ CD)
Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak

Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz (+ CD)

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz zawiera szczegółową analizę podstawowych insty-tucji pomocy społecznej - materialnoprawnych oraz z zakresu postępowania administracyjne-go i sądowoadministracyjnego. W publikacji omówiono również kwestię...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zarys metodyki pracy referendarza sądowego
Wojciech Maciejko, Michał Rojewski, Paweł Zaborniak

Zarys metodyki pracy referendarza sądowego

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2009; Oprawa: twarda;
Zarys metodyki pracy referendarza sądowego to pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie tej tematyki, adresowane do referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach administracyjnych oraz w sądach powszechnych. Zaprezentowano w nim podstawowe...
pozycja niedostępna

okładka książki - Instytucje pomocy społecznej
Wojciech Maciejko

Instytucje pomocy społecznej

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Główną uwagę skupiono na podstawowych dla założeń ustawy o pomocy społecznej zasadach ogólnych, dokonując ich klasyfikacji i podkreślając ich konstytutywne składniki. W części poświęconej rodzajom ryzyka pomocy społecznej omówiono zdarzenia prawne,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Świadczenia emerytalne. Komentarze
Alicja Kopeć, Wojciech Maciejko, Marcin Wojewódka

Świadczenia emerytalne. Komentarze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Komentarz „Świadczenia emerytalne” szeroko omawia ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych oraz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. W komentarzu uwzględniono najnowszy stan...
pozycja niedostępna

okładka książki - Osobowe prawo administracyjne
Wojciech Maciejko

Osobowe prawo administracyjne

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Prawny status osoby fizycznej, a w szczególności status obywatela, kształtowany jest przez wiele przepisów materialnego prawa administracyjnego. Unormowania te wyznaczają ramy dopuszczalnego działania jednostki w demokratycznym państwie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna. Komentarz
Wojciech Maciejko

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2007; Oprawa: miękka;
Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 22.4.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, która określa zasady: * postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Świadczenia przedemerytalne. Komentarz
Wojciech Maciejko

Świadczenia przedemerytalne. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Komentarz do ustawy o świadczeniach przedemerytalnych przedstawia problematykę: - warunków nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych oraz - zasad wypłaty i finansowania świadczeń przedemerytalnych. Uwzględnia najnowszy stan...
pozycja niedostępna