pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Indeks autorów »
Kazimiera Winiarska

Kazimiera Winiarska - autor


okładka książki - Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań
Marcin Kaczmarek, Monika Kaczurak-Kozak, Tomasz Strąk, Kazimiera Winiarska

Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W książce zaprezentowano regulacje prawne audytu wewnętrznego w Polsce i w krajach  Unii Europejskiej, co może stanowić podstawę do dyskusji nad zakresem obowiązujących uregulowań. Ograniczenie audytu wewnętrznego w Polsce do...
27.63 

okładka książki - Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie
Kazimiera Winiarska

Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka prezentuje teoretyczne zagadnienia audytu wewnętrznego na podstawie studiów literatury krajowej i zagranicznej. Zawiera również, w formie załączników, kartę audytu i dokumentację zadania audytowego, udostępnione przez...
71.69  77.00  5.31 

okładka książki - Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku
Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak

Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma im ułatwić księgowanie operacji...
107.23  129.00  21.77 

okładka książki - Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie
Kazimiera Winiarska

Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka traktuje o roli audytu wewnętrznego. Na podstawie literatury zagranicznej przedstawiono zakres zastosowania audytu wewnętrznego i obowiązujące międzynarodowe standardy oraz główne obszary zainteresowania i kwalifikacje audytorów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych
Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Magdalena Janowicz, Kazimiera Winiarska

Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Warunkiem prawidłowego ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym jest zrozumienie przez księgowego treści ekonomicznej danej transakcji. Dopiero kolejnym krokiem jest właściwa interpretacja przepisów,...
74.68  85.00  10.32 

okładka książki - Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
Marek Jasztal, Monika Kaczurak-Kozak, Izabela Świderek, Kazimiera Winiarska (red.)

Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Książka stanowi unikatowe połączenie problemów rachunkowości i sprawozdawczości wszystkich form jednostek sektora finansów publicznych. W publikacji obszernie objaśniono organizację sektora finansów publicznych, prezentując...
pozycja niedostępna

okładka książki - Amortyzacja i leasing. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ujęcie rachunkowe i podatkowe
Kazimiera Winiarska, Ewa Radawiecka, Monika Foremna-Pilarska

Amortyzacja i leasing. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Całościowe i praktyczne omówienie, w tym: problematyka majątku trwałego w ujęciu bilansowym i podatkowym (różnice w definiowaniu w prawie bilansowym i podatkowym, amortyzacja księgowa i podatkowa, dokumentacja i ewidencja obrotu, ujęcie w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce
Kazimiera Winiarska (red.)

Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Kolejne wersje ustawy o finansach publicznych wprowadziły do sektora finansów publicznych audyt wewnętrzny (2002 r.) i kontrolę zarządczą (2010 r.). Pojęcia te są stosowane również w sektorze biznesowym. W monografii zaprezentowano...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się m.in. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Kazimiera Winiarska

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Treść publikacji ma charakter uniwersalny, odpowiadający wszystkim formom organizacyjno-prawnym firm i wszystkim rodzajom działalności. Każda osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzenia ewidencji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy
Katarzyna Startek, Kazimiera Winiarska

Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia stan prawny na dzień 1.01.2014 r.W interpretacji przepisów podatkowych bardzo przydatne są przykłady praktyczne. Książka zawiera zadania, pytania i testy, co ułatwia zrozumienie skomplikowanych przepisów podatkowych.W...
67.32 

okładka książki - Rachunkowość budżetowa
Monika Kaczurak-Kozak, Kazimiera Winiarska

Rachunkowość budżetowa

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Rachunkowość budżetowa uwzględnia szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach zaliczanych do sfery finansów publicznych: jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Książka powstała głównie z myślą o pracownikach...
pozycja niedostępna

okładka książki - Budżet zadaniowy w teorii i praktyce
Kazimiera Winiarska (red.)

Budżet zadaniowy w teorii i praktyce

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
W książce tej: trudny proces związany z wdrożenia budżetu zadaniowego w jednostce ilustrujemy praktycznymi przykładami interpretacje przepisów popieramy wskazówkami i wzorami dokumentów wątpliwości rozwiązujemy przedstawiając konkretne...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Kazimiera Winiarska (red.)

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Ta nowatorska publikacja pokazuje, jak zorganizować system kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza została wprowadzona w 2010 r. Ustawą o finansach publicznych. Kierownicy jednostek administracji rządowej ustawowo zostali zobligowani do oceny...
pozycja niedostępna

okładka książki - Podstawy rachunkowości. Podręcznik
Kazimiera Winiarska (red.)

Podstawy rachunkowości. Podręcznik

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Rachunkowość jest uważana za trudną i skomplikowaną dyscyplinę naukową. Doskonalą pomocą w jej opanowaniu jest ten przejrzyście skonstruowany podręcznik, przygotowany przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierownictwem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska

Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działania i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych
Kazimiera Winiarska (red.)

Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Kontrola wewnętrzna jako jedna z funkcji zarządzania umożliwia osiąganie celów organizacji przystosowanie się jej do zmiennych warunków otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego unikanie powtarzania błędów i minimalizowanie kosztów realizacji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Audyt wewnętrzny 2008
Kazimiera Winiarska

Audyt wewnętrzny 2008

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Celem publikacji jest prezentacja idei audytu wewnętrznego oraz jego powiązań z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym. Służy temu m.in. przegląd najnowszej literatury z zakresu audytu wewnętrznego na świecie. Książka może być traktowana...
pozycja niedostępna

okładka książki - MSR 18. Przychody
Kazimiera Winiarska (red.)

MSR 18. Przychody

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Celem publikacji jest określenie podejścia księgowego do przychodów osiąganych z określonych form transakcji i zdarzeń. Dla księgowania przychodów ważny jest moment ich ujęcia. Przychody ujmuje się wówczas, gdy jest prawdopodobne, że w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rachunkowość fundacji, stowarzyczeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska

Rachunkowość fundacji, stowarzyczeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2007; Oprawa: miękka;
Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się m.in. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki zdrowotnej. Szacuje się np., że ponad milion Polaków...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (26 pozycji)