pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr


okładka książki - JPK_VAT z deklaracją i JPK_FA. Wskazówki dla księgowych

JPK_VAT z deklaracją i JPK_FA. Wskazówki dla księgowych

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Czy Twoja firma jest przygotowana na obowiązkowe przesyłanie nowego JPK_VAT z deklaracją Czy wiesz, jakie dodatkowe dane musisz obowiązkowo przekazać w ramach nowego JPK_VAT Od 1 października 2020 r. przedsiębiorcy mają obowiązek...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Polska klasyfikacja działalności ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia na 2020 r.

Polska klasyfikacja działalności ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia na 2020 r.

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), niezbędna przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a także do krajowego rejestru...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Nowa ustawa. Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiającego i wykonawcy

Nowa ustawa. Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiającego i wykonawcy

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem uchwalenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., jest uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Wydatki w państwowych i samorządowych i jednostkach budżetowych

Wydatki w państwowych i samorządowych i jednostkach budżetowych

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wydatki budżetowe są w większości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych głównym zagadnieniem ich gospodarki finansowej. Wykonanie wydatków budżetowych jest zagadnieniem wieloaspektowym, wymagającym wiedzy z wielu...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Regulamin pracy z komentarzem

Regulamin pracy z komentarzem

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Gotowy do wdrożenia regulamin pracy z dokumentacją szczegółowo...
174.22  178.50  4.28 

okładka książki - Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami 2

Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami 2

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w części 1 Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami. Zalety publikacji,...
71.97  73.50  1.53 

okładka książki - Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość fundacji i stowarzyszenia rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego. Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, przystępnie omawia:1) reguły prowadzenia...
227.20  241.50  14.3 

okładka książki - Opłata za odpady komunalne. Wzory pism, postanowień i innych dokumentów

Opłata za odpady komunalne. Wzory pism, postanowień i innych dokumentów

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) zadania wykonywane przez organy właściwe w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych...
187.69  199.50  11.81 

okładka książki - Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych

Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wszystko o zgromadzeniach i podejmowaniu uchwał w spółkach handlowych.W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono zasady przeprowadzania zgromadzeń i podejmowania uchwał w spółkach osobowych i kapitałowych, oddzielnie...
187.69  199.50  11.81 

okładka książki - Informacja o cenach transferowych

Informacja o cenach transferowych

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Każdy podatnik, który zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, ma obowiązek sporządzić informację podatkową o cenach transferowych (TPR) do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.Publikacja to praktyczny...
227.20  241.50  14.3 

okładka książki - System finansowania ochotniczych straży pożarnych

System finansowania ochotniczych straży pożarnych

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka stanowi pierwszą i jedyną na rynku wydawniczym monografię poświęconą kompleksowemu omówieniu finansowania ochotniczych straży pożarnych. Całość opracowania oparta jest na aktualnych przepisach prawa, orzecznictwie sądów, RIO...
187.69  199.50  11.81 

okładka książki - Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych. komentarz dla praktyków - przykłady

Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych. komentarz dla praktyków - przykłady

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniająca jej tytuł na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r....
148.18  157.50  9.32 

okładka książki - Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Znowelizowana ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020 r. wzmocniła pozycję wierzyciela należności pieniężnych wierzyciel niebędący równocześnie organem egzekucyjnym, ale także w sytuacji kiedy przepisy prawa przyznają...
187.69  199.50  11.81 

okładka książki - Zarządzanie opłatą przedszkolną

Zarządzanie opłatą przedszkolną

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Artykuł 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) reguluje kwestie funkcjonowania w obrocie prawnym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach...
167.94  178.50  10.56 

okładka książki - Koszty uzyskania przychodów w CIT

Koszty uzyskania przychodów w CIT

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest bardzo ważnym, a zarazem budzącym...
187.69  199.50  11.81 

okładka książki - Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Kompleksowe opracowanie na temat odpowiedzialności pracodawcy ponoszonej wobec pracownika z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej. W sposób usystematyzowany przedstawia zagadnienia dotyczące ponoszonych przez pracodawcę konsekwencji...
187.69  199.50  11.81 

okładka książki - BHP w praktyce

BHP w praktyce

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy obowiązki pracodawcy,...
227.20  241.50  14.3 

okładka książki - Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów

Dokumentacja pracownicza 2020 ponad 330 wzorów

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zalety publikacji: opracowana na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10...
pozycja niedostępna

okładka książki - Plan kont z komentarzem. Handel, produkcja, usługi

Plan kont z komentarzem. Handel, produkcja, usługi

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych.Obszerny komentarz do planu kont zawiera: omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont...
345.74  367.50  21.76 

okładka książki - Spółka z o.o. Dokumentacja wewnętrzna z komentarzem. Wzory uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism

Spółka z o.o. Dokumentacja wewnętrzna z komentarzem. Wzory uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych w spółce z o.o.Wspólnicy i członkowie organów spółki często nie wiedzą, jak formułować różnego rodzaju dokumenty wewnętrzne, kto i jak powinien podpisywać uchwały i różne pisma,...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 32 : 12345...ostatnia» (630 pozycji)