pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Polskie Ekonomiczne, PWE

Wydawnictwo Polskie Ekonomiczne, PWE


okładka książki - Cyfrowa analiza danych i procesów

Cyfrowa analiza danych i procesów

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Encyklopedie; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
W szybko zmieniającym się świecie przedsiębiorstwa muszą z wysoką elastycznością i sprawnością dopasowywać się do nowych warunków gospodarczych, pojawiających się możliwości konkurowania oraz kształtujących się preferencji...
65.67 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 6

Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 6

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
Niniejsza książka jest kontynuacją rozpoczętego pięć lat temu cyklu wydawniczego Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Książka zawiera raporty z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2023 r....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Druga twarz trzeciego sektora. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami pozarządowymi

Druga twarz trzeciego sektora. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami pozarządowymi

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
Książka składa się z pięciu rozdziałów. W każdym, oprócz osadzenia w różnorodnych ramach koncepcyjnych i teoretycznych, autorka pokazuje wyniki badań zarówno światowych, jak i polskich badaczy, a także próbuje dokonać...
73.79 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik Katedry Badań Operacyjnych na tej uczelni. W trakcie swojej pracy naukowej był również członkiem wielu gremiów naukowych,...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa w relacji do dynamicznych zdolności menedżerskich

Zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa w relacji do dynamicznych zdolności menedżerskich

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Zdolność absorpcyjna wiedzy jest teoretyczną koncepcją, którą zajmują się badacze analizujący umiejętności organizacji związane z absorpcją wiedzy. W rozważaniach teoretycznych i badaniach empirycznych odnoszą ją do różnych...
58.38 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Metodologia badań nad turystyką

Metodologia badań nad turystyką

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Turystyka; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Oddawana do rąk Czytelników książka stanowi drugie, gruntownie zmienione i uzupełnione wydanie opracowania, które ukazało się nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego w 2020 r. Podjęta w nim problematyka dotyczy najbardziej...
58.38 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Zarządzanie wiedzą inżynierską

Zarządzanie wiedzą inżynierską

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Niniejsza praca została poświęcona zagadnieniom zarządzania wiedzą inżynierską. W dniu dzisiejszym zagadnienia zarządzania wiedzą inżynierską, można traktować jako świat widziany z perspektywy projektowania i świat oparty na...
66.39 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ogrodnictwo i rolnictwo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Owce są nieodłącznie związane z życiem człowieka. Zostały udomowione jako pierwsze zwierzęta gospodarskie. Wraz z upływem czasu owce były w różny sposób użytkowane, w zależności od uwarunkowań przyrodniczych i społecznych. Wiele istniejących systemów...
58.38 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Ryzyko ESG w samorządzie terytorialnym

Ryzyko ESG w samorządzie terytorialnym

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Ryzyko ESG jest obecnie jednym z rodzajów ryzyka, którym w debacie publicznej poświęca się wiele miejsca. Jest to uzasadnione koniecznością wypracowania ram systemowych dla zarządzania tym typem ryzyka, które oddziałuje na...
58.38 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Ubezpieczenia odgrywają coraz większą rolę w funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. W książce przygotowanej przez zespół autorów reprezentujących środowisko naukowe oraz praktykę ubezpieczeniową...
72.98 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Logistyka Zawiłości dziejów i nowe horyzonty

Logistyka Zawiłości dziejów i nowe horyzonty

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Celem podstawowym niniejszej monografii jest wskazanie prawdopodobnych trendów w dziedzinie logistyki i łańcuchów dostaw, które z natury mają obecnie charakter międzynarodowy. Trendy te są prognozą wynikającą z obserwowanych...
44.42 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Edukacja w zakresie przedsiębiorczości W kierunku syntezy teorii, praktyki kształcenia i etyki

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości W kierunku syntezy teorii, praktyki kształcenia i etyki

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
W monografii, którą oddajemy do rąk Czytelników, autorka proponuje ugruntowane w nauce i etyce ramy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na poziomie uczelni. Monografia służy uporządkowaniu wiedzy na temat edukacji w...
58.38 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych

Zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
RYSZARD KNOSALA Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h.c. mult. jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowym przewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa...
65.67 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Kompetencje pracowników organizacji w Przemyśle 4.0. Perspektywa pokolenia Z

Kompetencje pracowników organizacji w Przemyśle 4.0. Perspektywa pokolenia Z

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Głównym celem niniejszej monografii jest identyfikacja współczesnych kierunków rozwoju koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze kształtowania kompetencji pracowniczych. Ponadto zamierzeniem Autorów jest opracowanie katalogu...
44.42 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Wymiary transformacji. Przemysł, rolnictwo, usługi publiczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profeso

Wymiary transformacji. Przemysł, rolnictwo, usługi publiczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profeso

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Zmiany instytucjonalne i technologiczne są atrybutami nowoczesności i tworzą nowe wymiary jej transformacji. W literaturze analizowane są takie zjawiska, jak: nowe podejście do zasobów w zarządzaniu i organizacji, cyfryzacja,...
73.05 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Lubelsko-warszawska debata o projekcie Kodeksu rolnego

Lubelsko-warszawska debata o projekcie Kodeksu rolnego

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Oddawana do rąk czytelników monografia jest pokłosiem dyskusji polskich prawników agrarystów przeprowadzonej w wyniku prezentacji projektu Kodeksu rolnego. Prezentowana publikacja oddaje stan projektowanych zmian na koniec marca 2023 r....
70.04 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Dług w polityce finansowej gmin

Dług w polityce finansowej gmin

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest problematyce długu publicznego powstającego na szczeblu zarówno centralnym, jak i samorządowym - przede wszystkim lokalnym. Drugą część stanowi prezentacja wyników...
65.67 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Efektywność strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi

Efektywność strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Monografia realizuje cel znalezienia sposobu zarzadzania, który dzięki wyższej efektywności inwestycyjnej przy danym poziomie składek i akceptowanym ryzyku rynkowym pozwoliłby na podniesienie przyszłych świadczeń emerytalnych. Intencją...
65.67 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Kulturowe uwarunkowania kompetencji przywódczych ekspatriantów na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej

Kulturowe uwarunkowania kompetencji przywódczych ekspatriantów na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka stanowi analizę uwarunkowań kulturowych kompetencji przywódczych menedżerów-ekspatriantów w Chinach, która została przeprowadzona, w połączniu z wynikami badań wtórnych i przeglądu literatury, na podstawie własnych...
65.67 
Wyślemy w czasie: 48 h

okładka książki - Wartość konsumencka w kontekście zrównoważonego rozwoju. Percepcja i akceptacja zrównoważonej wartoś

Wartość konsumencka w kontekście zrównoważonego rozwoju. Percepcja i akceptacja zrównoważonej wartoś

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka stanowi rezultat projektu badawczego prowadzonego w latach 2021-2023, zrealizowanego dzięki wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego V programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza....
65.67 
Wyślemy w czasie: 48 h

Strona 1 z 47 : 12345...ostatnia» (938 pozycji)