pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Polskie Ekonomiczne, PWE

Wydawnictwo Polskie Ekonomiczne, PWE


okładka książki - Komercjalizacja i transfer technologii

Komercjalizacja i transfer technologii

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka pt. Komercjalizacja i transfer technologii jest kolejną publikacją z serii Nauka i Praktyka Innowacji wydawanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Podstawowym celem opracowania jest usystematyzowanie wiedzy, a także...
52.34  64.90  12.56 

okładka książki - Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek

Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia jest jedną z pierwszych na rynku wydawniczym, które w sposób kompleksowy podejmują problematykę finansów zrównoważonych z perspektywy rynków, instytucji, ryzyka oraz powiązań między kategoriami rozwoju...
49.06  59.90  10.84 

okładka książki - Kształtowanie relacji na polsko-czeskim transgranicznym rynku usług

Kształtowanie relacji na polsko-czeskim transgranicznym rynku usług

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku na europejskich pograniczach, w tym również na pograniczu polsko-czeskim, można zauważyć intensyfikację różnych działań mających na celu pobudzenie transgranicznej współpracy kulturalnej. Służą...
52.34  64.90  12.56 

okładka książki - Otoczenie regulacyjne upraw i produkcji tytoniu w Polsce oraz znaczenie sektora

Otoczenie regulacyjne upraw i produkcji tytoniu w Polsce oraz znaczenie sektora

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Przedmiotem monografii jest szczegółowa i wieloaspektowa ocena wpływu otoczenia regulacyjnego na rozwój upraw i produkcję tytoniu w Polsce oraz oddziaływania norm prawnych na pozycję sektora tytoniowego w gospodarce krajowej. Analiza...
40.87  49.90  9.03 

okładka książki - Zachowania konsumentów. Wybrane problemy

Zachowania konsumentów. Wybrane problemy

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się problematyką zachowań konsumentów i wykorzystaniem wiedzy z tego zakresu w działaniach marketingowych organizacji, a także dla studentów jako materiał uzupełniający do...
41.95  49.90  7.95 

okładka książki - Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym. O modelu QualHE

Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym. O modelu QualHE

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Kategoria jakości w szkolnictwie wyższym, choć tak ważna dla zapewnienia oczekiwanego tempa rozwoju państw i społeczeństw, ciągle jeszcze nie znajduje odpowiadającego jej randze odzwierciedlenia w pracach przedstawiających tę problematykę...
53.90  69.90  16 

okładka książki - Rewolucja 4.0. Nowe technologie w marketingu

Rewolucja 4.0. Nowe technologie w marketingu

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Rewolucja 4.0 to przede wszystkim nowa droga do odniesienia sukcesu przez organizacje dzięki postępowi technologicznemu. Połączenie kanałów online i offline umożliwia lepszą komunikację z klientami i opracowanie dla nich odpowiedniej...
33.54  39.90  6.36 

okładka książki - Działania marketingowe organizacji

Działania marketingowe organizacji

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja jest poświęcona szeroko rozumianej problematyce działań marketingowych w różnego rodzaju organizacjach. Poszczególne rozdziały są wynikiem zmian dostrzeganych przez autorów zarówno w samej organizacji, jak i w jej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wydatki publiczne

Wydatki publiczne

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Zagadnienie wydatków publicznych jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych jest stosunkowo słabo rozpoznane, np. w porównaniu z dochodami publicznymi, a zwłaszcza podatkami. Jeśli już, to wydatki publiczne najczęściej analizowane są...
53.90  69.90  16 

okładka książki - Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej

Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem monografii, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest próba opracowania modelu objaśniającego wpływ czynników technologicznych powiązanych z czwartą rewolucją przemysłową na zarządzanie projektami rozwoju nowych produktów (NPD)...
38.99  49.90  10.91 

okładka książki - Microsoft Excel w pracy finansisty. Analiza i modelowanie danych finansowych

Microsoft Excel w pracy finansisty. Analiza i modelowanie danych finansowych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Przeglądasz oferty pracy i wszędzie wymagana jest bardzo dobra znajomość programu MS Excel, zwłaszcza w zakresie pracy z danymi finansów A może w pracy wykorzystujesz Excela i wiele czasu zajmuje ci wykonywanie standardowych,...
40.87  49.90  9.03 

okładka książki - Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej społecznej i zarządczej

Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej społecznej i zarządczej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Praca; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Rynek pracy podlega zmianom, a analiza zagadnień związanych z kapitałem ludzkim nabiera coraz większego znaczenia. Z tego powodu wzrasta zainteresowanie analizą sprawiedliwego wynagradzania z perspektywy zarówno pracowników, jak...
38.99  49.90  10.91 

okładka książki - Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 2

Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 2

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Niniejsza książka jest kontynuacją rozpoczętego rok temu cyklu wydawniczego Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Książka zawiera 115 raportów z badań przeprowadzonych w niemal wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce w 2019 r....
pozycja niedostępna

okładka książki - Strategie konkurowania międzynarodowych korporacji hotelowych

Strategie konkurowania międzynarodowych korporacji hotelowych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Turystyka; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Oddawana do rąk Czytelników książka jest pierwszą wydaną w ostatnich latach pracą naukową analizującą w sposób kompleksowy zagadnienia konkurencyjności, strategii konkurowania oraz zasobów umożliwiających umocnienie...
53.90  69.90  16 

okładka książki - Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji

Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Współczesne gospodarki w dużym stopniu opierają swoją działalność na przedsiębiorczości. Sam termin, doczekał się wielu definicji i rzeczywiście można powiedzieć, że przedsiębiorczość niejedno ma imię, bo jej przejawy mogą...
50.05  64.90  14.85 

okładka książki - Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych. Wybrane problemy

Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych. Wybrane problemy

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W monografii zdecydowano się na pokazanie wpływu ogólnie korzystnej koniunktury gospodarczej w Polsce w powiązaniu z przekształceniami systemowymi na warunki życia statystycznego gospodarstwa domowego. Wyeksponowano te aspekty...
40.87  49.90  9.03 

okładka książki - W stronę rynku

W stronę rynku

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Impulsem do wydania niniejszego zbioru stała się 30. rocznica wdrożenia w Polsce wielkiego programu transformacji gospodarczej. Przełom polityczny, który dokonał się w naszym kraju w 1989 roku, umożliwił przebudowę gospodarki w kierunku systemu...
31.17  32.68  1.51 

okładka książki - Strategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu

Strategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografię Strategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu oceniam wysoce pozytywnie. Przygotowana ona została przez siedmioosobowy Zespół Autorów Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji na...
46.80  59.90  13.1 

okładka książki - Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce

Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Migracje są współcześnie zjawiskiem masowym, w którym Polska bierze aktywny udział tradycyjnie jako kraj wysyłający. W XXI wieku zaczyna się jednak rysować także trend odwrotny coraz większe grupy osób decydują się na przyjazd,...
46.80  59.90  13.1 

okładka książki - Kapitał intelektualny przedsiębiorstw w Polsce - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

Kapitał intelektualny przedsiębiorstw w Polsce - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia (...) stanowi istotną pozycję na rynku wydawniczym. Będzie ona przydatna zarówno dla osób prowadzących badania na temat kapitału intelektualnego organizacji, jak i studentów zgłębiających tę złożoną materię. Z kolei...
31.17  39.90  8.73 

Strona 1 z 41 : 12345...ostatnia» (817 pozycji)