pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Polskie Ekonomiczne, PWE

Wydawnictwo Polskie Ekonomiczne, PWE


okładka książki - Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe

Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Przed każdym systemem finansowym stoją dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze, system ten mobilizuje oszczędności i alokuje kapitały. Po drugie, ułatwia on dzielenie ryzyka w gospodarce pomiędzy różnych aktorów życia gospodarczego. W...
51.06  69.90  18.84 

okładka książki - Makroekonomia

Makroekonomia

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Niniejsze wydanie Makroekonomii odzwierciedla ewolucję tej dziedziny wiedzy. Naukowcy w całej Europie prowadzą ożywioną debatę na temat kierunków jej rozwoju - zarówno pod względem metod nauczania, jak i prowadzenia badań. W nowym...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Symulacja procesów produkcyjnych

Symulacja procesów produkcyjnych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Symulacja i wizualizacja 3D są wskazywane jako jeden z filarów technologicznych nowoczesnego przemysłu, który na naszych oczach podlega procesom transformacji w kierunku dogłębnej cyfryzacji procesów w całym łańcuchu wartości,...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Employee experience. Zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań

Employee experience. Zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Pracownik (employee) od momentu podjęcia pracy w organizacji staje się częścią jej organizmu. Jednocześnie otwiera się dla niego świat nowych doznań, doświadczeń (experience). Od tego, jak ten świat subiektywnie postrzega, zależy czas...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Euro. Mity i fakty

Euro. Mity i fakty

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Polska jako członek Unii Europejskiej ma obowiązek przyjęcia euro po spełnieniu określonych warunków. Niestety, temat ten stał się w naszym kraju zakładnikiem doraźnych potrzeb walki politycznej. W debacie publicznej o euro niewiele...
51.06  69.90  18.84 

okładka książki - Algorytmy rojowe w harmonogramowaniu procesów produkcyjnych

Algorytmy rojowe w harmonogramowaniu procesów produkcyjnych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Obecnie w przemyśle przeważającym modelem produkcji jest wytwarzanie w postaci zadań produkcyjnych, poprzez wytwarzanie części i ich montaż. Z tego względu potrzebne są metody takiego planowania i harmonogramowania produkcji, które...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Finanse powiatów ziemskich w polskim systemie budżetowym

Finanse powiatów ziemskich w polskim systemie budżetowym

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Książka stanowi pionierską publikację z tematyki finansów ziemskich w Polsce. W monografii w sposób usystematyzowany, kompletny i zarazem dostępny zaprezentowane zostały kwestie dotyczące historii powiatów ziemskich, ewolucji tego...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej

Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Monografia składa się z czterech rozdziałów, w których w układzie teoretycznym i praktycznym zaprezentowano instrumenty zarządzania finansami publicznymi. W rozdziale pierwszym przedstawiono reguły fiskalne, w drugim niezależne...
44.42  59.90  15.48 

okładka książki - Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym

Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Współczesne finanse cechuje dynamiczny rozwój oraz interdyscyplinarność, pozwalająca na poszerzenie perspektywy dotychczas normatywnego podejścia do społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Proponowana w ramach klasycznych...
44.42  59.90  15.48 

okładka książki - Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 4

Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 4

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Niniejsza książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Książka zawiera ponad 50 raportów z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2021 r. Zaprezentowane w...
72.98  99.90  26.92 

okładka książki - Mikroekonomia

Mikroekonomia

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Niniejsze wydanie Mikroekonomii odzwierciedla ewolucję tej dziedziny wiedzy. Naukowcy w całej Europie prowadzą ożywioną debatę na temat kierunków jej rozwoju - zarówno pod względem metod nauczania, jak i prowadzenia badań. W nowym...
73.79  99.90  26.11 

okładka książki - Law and International Strategic Management Managing the Complexity of Multilevel Regulation

Law and International Strategic Management Managing the Complexity of Multilevel Regulation

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
This text is the result of cooperation between Polish and Dutch academics and lawyers who both are involved in research, University lecturing and business consulting. The idea to develop a practical guide for (future) business managers and lawyers...
58.38  79.90  21.52 

okładka książki - Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania współczesności

Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania współczesności

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Przedmiotem dociekań w niniejszej książce są współczesne wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ramach jednolitego rynku europejskiego. W intencji redaktorów i autorów praca ma być swego rodzaju hołdem...
58.38  79.90  21.52 

okładka książki - Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Teoria i praktyka

Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Teoria i praktyka

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: Brak;
Trwają nieustanne próby wyjaśniania powodzenia przedsiębiorstwa określanego niekiedy trwaniem i ciągłością działania. Także z powodu zamiaru określania jego perspektyw rozwojowych. Czynniki powodzenia przedsiębiorstwa stały się...
47.65  69.90  22.25 

okładka książki - Model wewnętrznej oceny jakości kształcenia na uczelni

Model wewnętrznej oceny jakości kształcenia na uczelni

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Jednym z zamysłów autorów było zdefiniowanie kryteriów jakości procesu kształcenia z punktu widzenia różnych grup interesariuszy szkoły wyższej, które mogłyby służyć do przeprowadzenia wewnętrznej oceny jakości kształcenia. W...
29.59  39.90  10.31 

okładka książki - Zrównoważone rynki finansowe. Perspektywa krajowa i międzynarodowa

Zrównoważone rynki finansowe. Perspektywa krajowa i międzynarodowa

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Celem monografii jest ukazanie zmian w funkcjonowaniu rynków finansowych w warunkach oddziaływania czynników niefinansowych i kreowanego przez nie ryzyka. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wpływ kwestii ESG na działalność...
37.00  49.90  12.9 

okładka książki - Ekonomia rozwoju trwałego

Ekonomia rozwoju trwałego

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Celem monografii jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii rozwoju trwałego oraz wskazanie zasad dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Potrzeba podjęcia tej tematyki wynika z przekonania, że dotychczasowe podejście w...
44.42  59.90  15.48 

okładka książki - Opakowanie jako narzędzie oddziaływania na nabywców. Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie

Opakowanie jako narzędzie oddziaływania na nabywców. Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W publikacji chciałam usystematyzować dotychczasową wiedzę o opakowaniu, a także zaktualizować ją o te obszary, które dotychczas nie były uwzględniane w rozpoznaniu naukowym. Jednoczenie nie uzurpuję sobie prawa, aby powiedzieć, że jest...
58.38  69.90  11.52 

okładka książki - Retail 4.0. 10 zasad handlu detalicznego w erze cyfrowej

Retail 4.0. 10 zasad handlu detalicznego w erze cyfrowej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Rewolucja technologiczna ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniła wiele założeń, na których opierał się świat handlu detalicznego. Oczekiwania klientów rozwija się z prędkością cyfrową: kupujący pragną coraz bardziej...
40.71  49.90  9.19 

okładka książki - Zachowania konsumentów aktywizujące działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w turbulentnym i niepewnym otoczeniu

Zachowania konsumentów aktywizujące działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w turbulentnym i niepewnym otoczeniu

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
W niniejszej monografii, będącej rezultatem obszernych badań, obserwacji i analiz prowadzonych przez autorkę na przestrzeni kilku lat, podjęto próbę zaprezentowania nowego podejścia do strony popytowej i podażowej usług gastronomicznych...
53.65  69.90  16.25 

Strona 1 z 45 : 12345...ostatnia» (889 pozycji)