pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Polskie Ekonomiczne, PWE

Wydawnictwo Polskie Ekonomiczne, PWE


okładka książki - Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji

Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Współczesne gospodarki w dużym stopniu opierają swoją działalność na przedsiębiorczości. Sam termin, doczekał się wielu definicji i rzeczywiście można powiedzieć, że przedsiębiorczość niejedno ma imię, bo jej przejawy mogą...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych. Wybrane problemy

Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych. Wybrane problemy

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W monografii zdecydowano się na pokazanie wpływu ogólnie korzystnej koniunktury gospodarczej w Polsce w powiązaniu z przekształceniami systemowymi na warunki życia statystycznego gospodarstwa domowego. Wyeksponowano te aspekty...
pozycja niedostępna

okładka książki - W stronę rynku

W stronę rynku

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Impulsem do wydania niniejszego zbioru stała się 30. rocznica wdrożenia w Polsce wielkiego programu transformacji gospodarczej. Przełom polityczny, który dokonał się w naszym kraju w 1989 roku, umożliwił przebudowę gospodarki w kierunku systemu...
31.17  32.68  1.51 
do koszyka

okładka książki - Strategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu

Strategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografię Strategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu oceniam wysoce pozytywnie. Przygotowana ona została przez siedmioosobowy Zespół Autorów Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji na...
46.80  59.90  13.1 
do koszyka

okładka książki - Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce

Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Migracje są współcześnie zjawiskiem masowym, w którym Polska bierze aktywny udział tradycyjnie jako kraj wysyłający. W XXI wieku zaczyna się jednak rysować także trend odwrotny coraz większe grupy osób decydują się na przyjazd,...
53.15  59.90  6.75 
do koszyka

okładka książki - Kapitał intelektualny przedsiębiorstw w Polsce - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

Kapitał intelektualny przedsiębiorstw w Polsce - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia (...) stanowi istotną pozycję na rynku wydawniczym. Będzie ona przydatna zarówno dla osób prowadzących badania na temat kapitału intelektualnego organizacji, jak i studentów zgłębiających tę złożoną materię. Z kolei...
31.17  39.90  8.73 
do koszyka

okładka książki - Inkluzywna gospodarka światowa - szanse i wyzwania

Inkluzywna gospodarka światowa - szanse i wyzwania

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
(...) to pierwsza na polskim ekonomicznym rynku piśmienniczym publikacja naukowa poświęcona w tak kompleksowy, wieloaspektowy, wszechstronny i pogłębiony sposób problematyce wyzwań inkluzywnego rozwoju gospodarki światowej. (...)...
38.99  49.90  10.91 
do koszyka

okładka książki - Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne

Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka składa się z sześciu rozdziałów.Rozdział pierwszy pokrótce objaśnia genezę, istotę oraz społeczną i gospodarczą rolę marketingu. W szczególności zwrócono w nim uwagę na przesłanki ukształtowania się...
46.80  59.90  13.1 
do koszyka

okładka książki - Doskonalenie organizacji i procesów innowacyjnych

Doskonalenie organizacji i procesów innowacyjnych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Współczesne organizacje, zwłaszcza przedsiębiorstwa, działając w warunkach turbulentnego otoczenia, skazane są na dostosowanie się do tych zmian. Konieczne jest stałe doskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, a...
50.05  64.90  14.85 
do koszyka

okładka książki - Rezylientne łańcuchy dostaw jako złożone systemy adaptacyjne

Rezylientne łańcuchy dostaw jako złożone systemy adaptacyjne

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Rezyliencja to emanacja złożoności i dynamiki, dzięki którym łańcuch dostaw zachowuje ciągłość operacyjną w niepewnych czasach. Innymi słowy, rezylientny łańcuch dostaw odznacza się zdolnością adaptacji, reaktywnej odpowiedzi...
53.90  69.90  16 
do koszyka

okładka książki - Kapitalizm patchworkowy w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Kapitalizm patchworkowy w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka zawiera wyniki interdyscyplinarnego projektu badawczego osadzonego w nurcie studiów porównawczych nad kapitalizmem, realizowanego przez zespół autorów w latach 2015-2019. Przyjmując w punkcie wyjścia ramy analityczne wykorzystywane...
53.90 
do koszyka

okładka książki - Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty infrastrukturalne w międzynarodowej debacie publicznej

Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty infrastrukturalne w międzynarodowej debacie publicznej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Od wielu lat toczy się międzynarodowa debata publiczna na temat współpracy międzysektorowej w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zagadnienia PPP doczekały...
38.99  49.90  10.91 
do koszyka

okładka książki - Informacja na rynku usług finansowych

Informacja na rynku usług finansowych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia podejmuje niezwykle aktualną, zwłaszcza w rzeczywistości pokryzysowej, ale także istotną dla funkcjonowania rynku finansowego oraz uczciwego i rzetelnego kształtowania relacji umownych instytucji finansowych z klientami...
53.90  69.90  16 
do koszyka

okładka książki - Konstytucyjne interregnum. Transformacje porządków prawnych
praca zbiorowa

Konstytucyjne interregnum. Transformacje porządków prawnych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, stanowi ukoronowanie niespełna dwuletnich badań prowadzonych przez kilkunastu studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, działających w ramach...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zaskakujący kapitalizm. Miraże ekonomii XXI wieku

Zaskakujący kapitalizm. Miraże ekonomii XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W książce Autor próbuje wyjaśnić przyczyny obecnego rozwarstwienia społecznego, przede wszystkim osłabienia klasy średniej. Obecnie, przynajmniej w krajach rozwiniętych, ta właśnie klasa ulega osłabieniu. Proces ten jeszcze nie...
40.87  49.90  9.03 
do koszyka

okładka książki - Makroekonomia

Makroekonomia

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Makroekonomia, zajmująca się badaniem całej gospodarki narodowej i jej najważniejszych części, prezentując przy tym szeroką panoramę aktywności gospodarczej, jest dynamicznie rozwijającym się działem ekonomii. Książka, który oddajemy...
61.62  79.90  18.28 
do koszyka

okładka książki - Demografia

Demografia

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Znajomość zjawisk demograficznych współczesnego świata jest niezbędna przy podejmowaniu wszelkich decyzji o charakterze ekonomicznym i społecznym. Omawiane w podręczniku metody analizy zjawisk ludnościowych są prezentowane przy...
42.07  49.90  7.83 
do koszyka

okładka książki - Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym

Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W monografii zarządzanie łańcuchem dostaw jest przedstawione jako proces stanowiący syntezę wzajemnie dopełniających się, a więc komplementarnych czynności regulacyjnych będących treścią funkcji planowania, organizowania, koordynowania...
50.70  59.90  9.2 
do koszyka

okładka książki - Kreatywność pracowników i twórcze zespoły

Kreatywność pracowników i twórcze zespoły

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Praca; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przedsiębiorstwo, aby było innowacyjne, musi poszukiwać pracowników o najwyższej zdolności do kreatywnego myślenia i twórczego rozwiazywania problemów. Wyłonienie takich osób wymaga odpowiednich narzędzi pomiaru i oceny...
54.22  64.90  10.68 
do koszyka

okładka książki - Strategie i modelowanie rozwoju produktów innowacyjnych

Strategie i modelowanie rozwoju produktów innowacyjnych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Wysokie tempo postępu naukowo-technicznego jest jednym z ważnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Wpływa ono także na przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Aby skutecznie konkurować na...
54.22  64.90  10.68 
do koszyka

Strona 1 z 41 : 12345...ostatnia» (802 pozycji)