pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Polskie Ekonomiczne, PWE

Wydawnictwo Polskie Ekonomiczne, PWE


okładka książki - Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Teoria i praktyka

Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Teoria i praktyka

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: Brak;
Trwają nieustanne próby wyjaśniania powodzenia przedsiębiorstwa określanego niekiedy trwaniem i ciągłością działania. Także z powodu zamiaru określania jego perspektyw rozwojowych. Czynniki powodzenia przedsiębiorstwa stały się...
51.15  69.90  18.75 

okładka książki - Model wewnętrznej oceny jakości kształcenia na uczelni

Model wewnętrznej oceny jakości kształcenia na uczelni

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Jednym z zamysłów autorów było zdefiniowanie kryteriów jakości procesu kształcenia z punktu widzenia różnych grup interesariuszy szkoły wyższej, które mogłyby służyć do przeprowadzenia wewnętrznej oceny jakości kształcenia. W...
29.94  39.90  9.96 

okładka książki - Zrównoważone rynki finansowe. Perspektywa krajowa i międzynarodowa

Zrównoważone rynki finansowe. Perspektywa krajowa i międzynarodowa

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Celem monografii jest ukazanie zmian w funkcjonowaniu rynków finansowych w warunkach oddziaływania czynników niefinansowych i kreowanego przez nie ryzyka. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wpływ kwestii ESG na działalność...
37.06  49.90  12.84 

okładka książki - Ekonomia rozwoju trwałego

Ekonomia rozwoju trwałego

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Celem monografii jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii rozwoju trwałego oraz wskazanie zasad dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Potrzeba podjęcia tej tematyki wynika z przekonania, że dotychczasowe podejście w...
44.94  59.90  14.96 

okładka książki - Opakowanie jako narzędzie oddziaływania na nabywców. Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie

Opakowanie jako narzędzie oddziaływania na nabywców. Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W publikacji chciałam usystematyzować dotychczasową wiedzę o opakowaniu, a także zaktualizować ją o te obszary, które dotychczas nie były uwzględniane w rozpoznaniu naukowym. Jednoczenie nie uzurpuję sobie prawa, aby powiedzieć, że jest...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Retail 4.0. 10 zasad handlu detalicznego w erze cyfrowej

Retail 4.0. 10 zasad handlu detalicznego w erze cyfrowej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Rewolucja technologiczna ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniła wiele założeń, na których opierał się świat handlu detalicznego. Oczekiwania klientów rozwija się z prędkością cyfrową: kupujący pragną coraz bardziej...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zachowania konsumentów aktywizujące działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w turbulentnym i niepewnym otoczeniu

Zachowania konsumentów aktywizujące działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w turbulentnym i niepewnym otoczeniu

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
W niniejszej monografii, będącej rezultatem obszernych badań, obserwacji i analiz prowadzonych przez autorkę na przestrzeni kilku lat, podjęto próbę zaprezentowania nowego podejścia do strony popytowej i podażowej usług gastronomicznych...
59.02  69.90  10.88 

okładka książki - Internet. Rzeczy i jego przemysłowe zastosowania

Internet. Rzeczy i jego przemysłowe zastosowania

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) to kolejny krok w ewolucji Internetu. Tworzy on ogólnoświatowy system relacji ludzi maszyn i otaczającej ich infrastruktury. Tworzenie IoT rozpoczęło się na początku lat 90. XX w. poprzez...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Marketing kulturowy. Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji marek w polsce

Marketing kulturowy. Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji marek w polsce

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: ;
Książka stanowi pierwszą systematyczną próbę analizy polskiego rynku komunikacji marketingowej z wykorzystaniem narzędzi symbolicznej teorii organizacji. Kieruje ona uwagę na socjokulturowy, dynamiczny kontekst funkcjonowania marek,...
51.06  69.90  18.84 

okładka książki - Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi

Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2016; Oprawa: ;
W obecnych realiach gospodarczych sposób zarządzania przedsiębiorstwami, uwzględniający zagadnienia zrównoważonego rozwoju, procesu globalizacji, zmiany podstaw społecznych i dynamiczny rozwój rynków, ulega ciągłym przeobrażeniom....
40.18  45.99  5.81 

okładka książki - Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych Praktyczne przykłady analiz ekonomicznych i biznesowych

Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych Praktyczne przykłady analiz ekonomicznych i biznesowych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
rzeglądasz oferty pracy i wszędzie wymagana jest bardzo dobra znajomość programu MS Excel w szczególności w zakresie tworzenia raportów statystycznych A może w pracy wykorzystujesz Excela i wiele czasu zajmuje Ci wykonywanie...
44.49  59.90  15.41 

okładka książki - Big data w zarządzaniu

Big data w zarządzaniu

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Koncepcja big data jest traktowana jako jeden z elementów leżących u podstaw idei Przemysłu 4.0. Bez wątpienia zjawiska te silnie wzajemnie na siebie wpływają. Współczesne procesy produkcyjne generują coraz więcej danych - zazwyczaj...
51.15  69.90  18.75 

okładka książki - Logistyka w zarządzaniu strategicznym

Logistyka w zarządzaniu strategicznym

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Począwszy od lat 90. XX wieku w zarządzaniu strategicznym coraz większą rolę pełni nurt zasobowy. W ramach tego nurtu kluczowe znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przypisywane jest tzw. potencjałom...
37.43  49.90  12.47 

okładka książki - Ekologia. Seria: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Ekologia. Seria: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Intensywny rozwój cywilizacji powoduje, że współczesne społeczeństwa nie tylko wpływają na środowisko, ale także mają zdolność jego przekształcania w sposób zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wszelkie działania, które są...
51.06  64.90  13.84 

okładka książki - Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Seria: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Seria: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Dynamiczny rozwój techniki komputerowej oraz szybki postęp w zakresie technologii wytwarzania doprowadziły w ostatnim trzydziestoleciu do szerokiego za stosowania w przemyśle obrabiarek sterowanych numerycznie i robotów przemysłowych...
51.06  64.90  13.84 

okładka książki - Lean Management na publicznych uczelniach akademickich

Lean Management na publicznych uczelniach akademickich

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Badania nad szkolnictwem wyższym w Europie są realizowane od wielu dekad. Także na gruncie polskim w ostatnich latach powstało wiele prac systematyzujących wiedzę w zakresie badań nad szkolnictwem wyższym. Głównym celem...
44.42  49.90  5.48 

okładka książki - Rynek zdrowia seniorów

Rynek zdrowia seniorów

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorka ocenia w książce przygotowanie polskiego systemu zdrowia do stawienia czoła problemowi starzenia się społeczeństwa oraz prezentuje narzędzia ekonometryczne ukierunkowane na szacowanie popytu na świadczenia opieki długoterminowej wraz...
44.94  59.90  14.96 

okładka książki - Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji

Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: Brak;
Celem książki jest zwiększenie know-how w obszarze wspomagania informacyjnego menedżerów produkcji i pokazanie możliwości i potencjalnych korzyści, jakie wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych systemów informatycznych. W...
51.06  69.90  18.84 

okładka książki - Zarządzanie projektami innowacyjnymi Aplikacje w środowisku PLM

Zarządzanie projektami innowacyjnymi Aplikacje w środowisku PLM

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce przedstawiono różne obszary i trendy zarządzania projektami innowacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ujęć hybrydowego, zwinnego i modułowego. Zaproponowano rozszerzenie tych podejść o zastosowanie odpowiednich technik,...
51.06  69.90  18.84 

okładka książki - Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej

Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Inspiracją dla przygotowania niniejszej publikacji była potrzeba kompleksowego spojrzenia na zarządzanie finansami banków w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym, w którym cyklicznie występują kryzysy (m.in....
44.42  59.90  15.48 

Strona 1 z 44 : 12345...ostatnia» (876 pozycji)