pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Polskie Ekonomiczne, PWE

Wydawnictwo Polskie Ekonomiczne, PWE


okładka książki - Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi

Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2016; Oprawa: ;
W obecnych realiach gospodarczych sposób zarządzania przedsiębiorstwami, uwzględniający zagadnienia zrównoważonego rozwoju, procesu globalizacji, zmiany podstaw społecznych i dynamiczny rozwój rynków, ulega ciągłym przeobrażeniom....
40.18  45.99  5.81 

okładka książki - Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych Praktyczne przykłady analiz ekonomicznych i biznesowych

Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych Praktyczne przykłady analiz ekonomicznych i biznesowych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
rzeglądasz oferty pracy i wszędzie wymagana jest bardzo dobra znajomość programu MS Excel w szczególności w zakresie tworzenia raportów statystycznych A może w pracy wykorzystujesz Excela i wiele czasu zajmuje Ci wykonywanie...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Big data w zarządzaniu

Big data w zarządzaniu

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Koncepcja big data jest traktowana jako jeden z elementów leżących u podstaw idei Przemysłu 4.0. Bez wątpienia zjawiska te silnie wzajemnie na siebie wpływają. Współczesne procesy produkcyjne generują coraz więcej danych - zazwyczaj...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Logistyka w zarządzaniu strategicznym

Logistyka w zarządzaniu strategicznym

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Począwszy od lat 90. XX wieku w zarządzaniu strategicznym coraz większą rolę pełni nurt zasobowy. W ramach tego nurtu kluczowe znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przypisywane jest tzw. potencjałom...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ekologia. Seria: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Ekologia. Seria: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Intensywny rozwój cywilizacji powoduje, że współczesne społeczeństwa nie tylko wpływają na środowisko, ale także mają zdolność jego przekształcania w sposób zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wszelkie działania, które są...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Seria: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Seria: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Dynamiczny rozwój techniki komputerowej oraz szybki postęp w zakresie technologii wytwarzania doprowadziły w ostatnim trzydziestoleciu do szerokiego za stosowania w przemyśle obrabiarek sterowanych numerycznie i robotów przemysłowych...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Lean Management na publicznych uczelniach akademickich

Lean Management na publicznych uczelniach akademickich

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Badania nad szkolnictwem wyższym w Europie są realizowane od wielu dekad. Także na gruncie polskim w ostatnich latach powstało wiele prac systematyzujących wiedzę w zakresie badań nad szkolnictwem wyższym. Głównym celem...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Rynek zdrowia seniorów

Rynek zdrowia seniorów

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorka ocenia w książce przygotowanie polskiego systemu zdrowia do stawienia czoła problemowi starzenia się społeczeństwa oraz prezentuje narzędzia ekonometryczne ukierunkowane na szacowanie popytu na świadczenia opieki długoterminowej wraz...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji

Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: Brak;
Celem książki jest zwiększenie know-how w obszarze wspomagania informacyjnego menedżerów produkcji i pokazanie możliwości i potencjalnych korzyści, jakie wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych systemów informatycznych. W...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zarządzanie projektami innowacyjnymi Aplikacje w środowisku PLM

Zarządzanie projektami innowacyjnymi Aplikacje w środowisku PLM

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce przedstawiono różne obszary i trendy zarządzania projektami innowacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ujęć hybrydowego, zwinnego i modułowego. Zaproponowano rozszerzenie tych podejść o zastosowanie odpowiednich technik,...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej

Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Inspiracją dla przygotowania niniejszej publikacji była potrzeba kompleksowego spojrzenia na zarządzanie finansami banków w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym, w którym cyklicznie występują kryzysy (m.in....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Turystyka religijna na świecie Wybrane aspekty

Turystyka religijna na świecie Wybrane aspekty

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Turystyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka niewątpliwie wypełnia lukę istniejącą na rynku wydawniczym. Autorzy jasno i prosto, ale kompleksowo omawiają najważniejsze i te mniej znane religie świata. Czytelnik ma szansę poznać zagadnienia związane...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Pozagiełdowe instrumenty pochodne na rynku wschodzącym

Pozagiełdowe instrumenty pochodne na rynku wschodzącym

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Oddajemy do rąk Czytelników nowatorską publikację opisującą rynek instrumentów pochodnych z punktu widzenia praktyki zarządzania ryzykiem finansowym. Książka jest przeznaczona dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych oraz...
48.11  64.90  16.79 

okładka książki - Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe

Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Przedmiot niniejszej pracy stanowi problematyka innowacyjności przedsiębiorstw usługowych. Dynamiczne zmiany systemowe, które zachodzą w krajach wysoko rozwiniętych, przyczyniają się do wzrostu znaczenia przedsiębiorstw usługowych, zatem...
37.00  49.90  12.9 

okładka książki - Powiązania produkcyjne w wymianie handlowej między Chinami a Europą Środkow-Wschodnią w dobie Belt and Road

Powiązania produkcyjne w wymianie handlowej między Chinami a Europą Środkow-Wschodnią w dobie Belt and Road

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Kiedy w 2013 r. władze Chińskiej Republiki Ludowej (Ch RL) ogłosiły światu, że zamierzają reaktywować starożytny Jedwabny Szlak, nikt nie spodziewał się, że ich strategia będzie tak ambitna. Przez wprowadzenie swojej wersji szlaku...
44.42  59.90  15.48 

okładka książki - Ograniczanie krótkiej sprzedaży w trakcie globalnego kryzysu finansowego lat 2007–2009 a stabilność systemu finansowego

Ograniczanie krótkiej sprzedaży w trakcie globalnego kryzysu finansowego lat 2007–2009 a stabilność systemu finansowego

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka;
Recenzowana książka dotyczy zagadnienia o doniosłym znaczeniu dla funkcjonowania rynku kapitałowego, jakim jest wpływ ograniczeń w zakresie tzw. krótkiej sprzedaży na stabilność systemu finansowego w okresie ostatniego kryzysu...
44.42  59.90  15.48 

okładka książki - Inżynieria zarządzania Cyfryzacja produkcji Aktualności badawcze 3

Inżynieria zarządzania Cyfryzacja produkcji Aktualności badawcze 3

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Niniejsza książka jest kontynuacją rozpoczętego dwa lata temu cyklu wydawniczego Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Książka zawiera 62 raporty z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2020 r....
73.79  99.90  26.11 

okładka książki - Harmony in Chinese economic culture The perspective of contemporary socio-economic aspects

Harmony in Chinese economic culture The perspective of contemporary socio-economic aspects

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce przedstawiono jedną ze składowych kultury chińskiej, jaką jest kategoria harmonii z punktu widzenia elementów mających wpływ zarówno na zachowania ekonomiczne kulturę gospodarczą, jak i organizacyjne/ zarządcze...
44.42  59.90  15.48 

okładka książki - Podstawy badań jakościowych

Podstawy badań jakościowych

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W ostatnich latach w polskich i światowych badaniach prowadzonych w obszarze nauk o zarządzaniu i obszarach pokrewnych wyraźnie zauważalny jest wzrost popularności metod jakościowych. Coraz szersze grono badaczy dochodzi do wniosku, że do opisu...
37.00  49.90  12.9 

okładka książki - Wykorzystanie beaconów w komunikacji marketingowej

Wykorzystanie beaconów w komunikacji marketingowej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Współczesny konsument za sprawą technologii cyfrowych podczas zakupów coraz częściej balansuje na granicy świata rzeczywistego i wirtualnego. Otoczony wszechobecną nowoczesnością oczekuje atrakcyjnych i wyróżniających się...
37.00  49.90  12.9 

Strona 1 z 44 : 12345...ostatnia» (867 pozycji)