pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wolters Kluwer business

Wydawnictwo Wolters Kluwer business


okładka książki - Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji
praca zbiorowa

Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W publikacji szczegółowo omówiono m.in: - dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, znaczenie dowodowe opinii pozaprocesowej, zasady oceny opinii; - użycie nowoczesnych technik w opiniowaniu w sprawach wypadków drogowych, w...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Polskie prawo konstytucyjne

Polskie prawo konstytucyjne

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W książce zaprezentowano wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego:- zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,- pozycję jednostki,- system źródeł prawa,- poszczególne konstytucyjne organy władzy publicznej,-...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich

Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich powinno opierać się stawianie diagnozy i leczenie pacjenta oraz rolę, jaką sądy...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ilustrowane prawo reklamy

Ilustrowane prawo reklamy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W książce zostały omówione najważniejsze regulacje z zakresu prawa reklamy, w tym:- ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,- ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,- ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,- ustawa...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W publikacji przedstawiono zasady nabycia i realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego obejmującego ochronę obywateli na wypadek niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi wzór umowy spółki z o.o. wraz z pogłębionym komentarzem do poszczególnych zapisów tej umowy. Autorzy choć korzystają z dorobku teoretyków polskiego prawa handlowego, jednocześnie w przystępny i syntetyczny...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Słownik terminologii prawniczej Polsko-francuski

Słownik terminologii prawniczej Polsko-francuski

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Słownik zawiera hasła z zakresu terminologii prawniczej, w tym wiele haseł z prawa europejskiego, oraz hasła z pogranicza prawa i innych dziedzin (rachunkowość, ekonomia, prawo rynków finansowych).Z uwagi na różnice między polskim i...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ustawa o sporcie. Komentarz

Ustawa o sporcie. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Komentarz do przepisów ustawy o sporcie zawiera także teksty ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz obowiązującą wersję Statutu Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Omawia zjawiska nowe w tym obszarze, np....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę,...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W podręczniku zaprezentowano problematykę prawa pracy w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Autorzy omówili zagadnienia związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi, uwzględniając przy tym dorobek doktryny oraz orzecznictwo...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Tarcza antykryzysowa 1.0-4.0

Tarcza antykryzysowa 1.0-4.0

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia ona rozwiązania wynikające...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kodeks karny

Kodeks karny

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Stan prawny na: 1.09.2020 r.W 10. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Stan prawny na: 20.08.2020 r.W 18. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Stan prawny na: 20.08.2020 r.Najnowsze 9. wydanie książki uwzględnia zmiany dotyczące m.in.: ustalania właściwości organu egzekucyjnego w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, wprowadzenia całościowej regulacji postępowania...
16.47  17.90  1.43 

okładka książki - Redagowanie aktów podustawowych. Zagadnienia praktyczne

Redagowanie aktów podustawowych. Zagadnienia praktyczne

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja w sposób kompleksowy i przystępny przedstawia zasady i reguły redagowania projektów aktów podustawowych, tj. projektów: rozporządzeń, aktów prawa miejscowego i aktów wewnętrznych. Praktyczna realizacja tych zasad i reguł...
87.00  99.00  12 

okładka książki - Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Stan prawny na: 20.08.2020 r.W 21. wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw:z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw,z 31 lipca...
9.77  9.90  0.13 

okładka książki - Zwolnienia grupowe i restrukturyzacja zatrudnienia

Zwolnienia grupowe i restrukturyzacja zatrudnienia

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji zwolnień grupowych oraz możliwości działań restrukturyzacyjnych zatrudnienia. Autorzy w przystępny sposób przedstawiają rozwiązania zawarte w ustawie z 13.03.2003 r....
44.43  49.00  4.57 

okładka książki - Wprowadzenie do logiki dla prawników

Wprowadzenie do logiki dla prawników

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wprowadzenie do logiki dla prawników to nowoczesny podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk,...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń

Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Stan prawny na: 24.08.2020 r.W 21. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...
12.30  12.90  0.6 

okładka książki - Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Książka dotyczy instytucji stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej ze względu na:- wymóg wynikający z przepisów prawa,- interes społeczny lub interes strony,- niedopełnienie warunku przez stronę.Autor, opierając się...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Strona 1 z 226 : 12345...ostatnia» (4511 pozycji)