pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wolters Kluwer business

Wydawnictwo Wolters Kluwer business


okładka książki - Postępowanie dowodowe Komentarz do art. 227-315 k.p.c.

Postępowanie dowodowe Komentarz do art. 227-315 k.p.c.

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Książka zawiera komentarz do przepisów o postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych. Uwzględnia wszystkie ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego, w tym przepisy, które weszły w życie 14 marca 2024 r. Dokonały one istotnych...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Meritum Adwokata Adwokatki

Meritum Adwokata Adwokatki

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Prezentowana publikacja przedstawia wszystkie praktyczne aspekty wykonywania zawodu adwokata i adwokatki w Polsce. To dzieło ponad 20 autorek i autorów wybitnych specjalistów przedstawicieli tego zawodu.Opracowanie szczegółowo...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Praca w niedziele i święta

Praca w niedziele i święta

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
Publikacja jest jedynym kompleksowym opracowaniem problematyki pracy niedzielnej i świątecznej w polskim systemie prawnym. Zawiera analizę i wykładnię norm regulujących zatrudnienie w niedziele i święta w wymiarze...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista

Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
W publikacji przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania. Czytelnik znajdzie tu zarówno merytoryczne podstawy zarządzania kompetencjami, jak i konkretne narzędzia...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kompetencje Unii Europejskiej a działania ustawodawcze w sferze ustalania wynagrodzenia za pracę

Kompetencje Unii Europejskiej a działania ustawodawcze w sferze ustalania wynagrodzenia za pracę

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
W książce omówiono kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej, a w szczególności dotyczące wynagrodzenia za pracę. Autorka zwraca uwagę, że państwa członkowskie coraz częściej podnoszą argument dotyczący...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Nadzór i kontrola finansów JST

Nadzór i kontrola finansów JST

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi analizę systemu nadzoru i kontroli jednostek samorządu terytorialnego przez Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) w sprawach finansowych. Przedstawiono w niej m.in. takie zagadnienia jak: - organizację i zasady działania...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zgody budowlane Poradnik dla projektantów

Zgody budowlane Poradnik dla projektantów

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
W publikacji kompleksowo omówiono przebieg postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Zwrócono uwagę na pojawiające się problemy oraz sposoby ich rozwiązania, a także przedstawiono: - rolę projektanta jako autora...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Postępowanie cywilne Kazusy

Postępowanie cywilne Kazusy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Książka stanowi zbiór 59 kazusów z postępowania cywilnego wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych.W opracowaniu zwrócono uwagę na...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
W najnowszym - 6 - wydaniu komentarza szczególnie rozwinięto kwestie dotyczące zagadnień związanych z formami ochrony przyrody, takimi jak np. parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, parki krajobrazowe, czy obszary...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Każdy wzór został opatrzony szczegółowym...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
Książka stanowi unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Przedstawiono w nim analizę aktów wykonawczych regulujących m.in. kwestie: - ustalania...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Sygnalizowanie naruszeń prawa w administracji publicznej

Sygnalizowanie naruszeń prawa w administracji publicznej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
W książce przedstawiono identyfikację oraz ocenę rozległych regulacji sygnalizowania naruszeń prawa w administracji publicznej, obejmującą m.in.: - analizę przepisów prawa odnoszących się do zjawiska sygnalizacji w...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kodeks karny. Komentarz

Kodeks karny. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
Celem autorów publikacji było opracowanie objaśnień do Kodeksu karnego spełniających wymogi dobrego komentarza praktycznego, tj. nastawionego na omawianie i rozstrzyganie kwestii istotnych z punktu widzenia praktyki wymiaru sprawiedliwości....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Równość i nierówności w prawie

Równość i nierówności w prawie

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
W książce przedstawiono problematykę dotyczącą realizacji zasady równości w prawie oraz analizę przejawów nierówności - zarówno w ramach prawa międzynarodowego, wybranych systemów prawa krajowego, np. podatkowego czy prawa pracy, jak i...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Opodatkowanie najmu nieruchomości

Opodatkowanie najmu nieruchomości

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
W poradniku w sposób kompleksowy omówiono problematykę najmu krótkoterminowego i najmu długoterminowego nieruchomości oraz sposoby ich rozliczania na gruncie prawa podatkowego. Poruszono również kwestie dotyczące osób rozliczających...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - HR Business Partner Koncepcja i praktyka

HR Business Partner Koncepcja i praktyka

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
HR Business Partner to osoba, która współpracując z kierownictwem organizacji, planuje i wdraża rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami, tak aby wspomagać realizację celów strategicznych firmy. Autor, doświadczony doradca i konsultant,...
91.65 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Rządy Prawa Wszystkich Sprawa Społeczne projekty ustaw służące odbudowie wymiaru sprawiedliwości

Rządy Prawa Wszystkich Sprawa Społeczne projekty ustaw służące odbudowie wymiaru sprawiedliwości

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
Szeroka koalicja organizacji pozarządowych oraz prawników połączyła siły i stworzyła wspólną koncepcję tego, jak zbudować nowoczesne sądownictwo i prokuraturę. W książce zaprezentowano opracowane i opublikowane w latach 2023-2024...
158.78 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Postępowanie sądowoadministracyjne. Przed egzaminem

Postępowanie sądowoadministracyjne. Przed egzaminem

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Książka omawia zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądów administracyjnych oraz stosowania procedury sądowej przed tymi sądami, zaprezentowane w przystępnej formie pytań, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z...
57.75 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wybór prawa a ochrona osób trzecich

Wybór prawa a ochrona osób trzecich

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
W publikacji przedstawiono analizę instrumentu ochrony osób trzecich, ustanowionego w art. 14 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia Rzym II dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych. Autor wyjaśnił, dlaczego wybór prawa dokonywany...
157.35 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Prawa dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości w świetle standardów europejskich

Prawa dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości w świetle standardów europejskich

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praw dziecka jako ofiary przestępstwa i jako świadka w systemie wymiaru sprawiedliwości. Omówiono w niej m.in.: - prawa dzieci będących ofiarami przestępstw określone w Konwencji o prawach dziecka...
158.78 
Wyślemy w czasie: 24 h

Strona 1 z 289 : 12345...ostatnia» (5768 pozycji)