pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wolters Kluwer business

Wydawnictwo Wolters Kluwer business


okładka książki - Ustawa o muzeach. Komentarz

Ustawa o muzeach. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów ustawy o muzeach wraz z szerokim przywołaniem orzecznictwa i poglądów doktryny. Autorzy objaśniają genezę poszczególnych regulacji, wskazują na trudności interpretacyjne...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi syntetyczną prezentację norm regulujących problematykę prawa rodzinnego. Wzbogacają ją liczne objaśnienia graficzne: wykresy, schematy blokowe, tabele, a także wzory akt stanu cywilnego i pism procesowych z omówieniem...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Badanie due diligence w transakcjach fuzji i przejęć

Badanie due diligence w transakcjach fuzji i przejęć

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Badanie due diligence to kluczowy element transakcji fuzji i przejęć. Odpowiednie przeprowadzenie badania może przesądzić o powodzeniu transakcji. W książce zdeniowano pojęcia funkcjonujące dotychczas jedynie w praktyce oraz...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 500 pytań testowych z odpowiedziami

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 500 pytań testowych z odpowiedziami

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi znakomitą pomoc dydaktyczną dla osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego. Opracowanie zawiera: - pytania testowe z 4 wariantami odpowiedzi, - odpowiedzi do poszczególnych pytań,...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Jakość w opiece medycznej wyd.1/21. Zastosowanie nowoczesnych technologii w czasie pandemii

Jakość w opiece medycznej wyd.1/21. Zastosowanie nowoczesnych technologii w czasie pandemii

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka omawia prawne aspekty zastosowania nowoczesnych technologii medycznych w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej pandemii COVID -19.Opracowanie prezentuje m.in.:- polskie i unijne regulacje...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych

Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Opracowanie przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej oraz wykroczeniami godzącymi w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zawarto w nim m.in. kwestie dotyczące: - istoty dowodzenia...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zgoda wodnoprawna

Zgoda wodnoprawna

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W monografii poddano analizie instytucję zgody wodnoprawnej, uregulowaną w dziale IX ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne i będącą jednym z instrumentów systemu zarządzania gospodarką wodną. W książce przedstawiono następujące formy...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1. Część ogólna cz. 1 i 2. Zestaw
praca zbiorowa

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1. Część ogólna cz. 1 i 2. Zestaw

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydawanej od ponad ćwierćwiecza. Jest klasycznym komentarzem nawiązującym do bogatych, sięgających okresu międzywojennego, tradycji polskiej myśli prawniczej. Jest także...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz

Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Książka w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą warunków świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kodeks postępowania cywilnego Komentarz. Tom III. Artykuły 506-729
praca zbiorowa

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz. Tom III. Artykuły 506-729

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Tom III komentarza pod redakcją naukową prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego obejmuje art. 506-729 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, dotyczące postępowania nieprocesowego oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie zabezpieczające
praca zbiorowa

Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie zabezpieczające

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
W książce omówiono zagadnienia dotyczące postępowania zabezpieczającego zawarte w przepisach ogólnych Kodeksu postępowania cywilnego, takie jak: - zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, - zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych,...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ochrona danych osobowych a prawo do informacji publicznej

Ochrona danych osobowych a prawo do informacji publicznej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest zagadnieniu równowagi między dwoma konstytucyjnie określonymi prawami - prawem ochrony danych osobowych i prawem dostępu do informacji publicznej. Omówione zagadnienia zaprezentowano na tle polskich i...
87.00  99.00  12 

okładka książki - Postępowanie karne. Testy

Postępowanie karne. Testy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja składa się z blisko 1000 pytań testowych z zakresu prawa karnego procesowego. Do każdego zagadnienia przygotowano odrębne zestawy pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.Układ opracowania koresponduje ze strukturą podręczników...
34.62  39.00  4.38 

okładka książki - Przygotowana likwidacja. Praktyczny poradnik

Przygotowana likwidacja. Praktyczny poradnik

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W publikacji omówiono wszystkie zagadnienia związane z nową instytucją stworzoną w ramach ustawy - Prawo upadłościowe, jaką jest pre-pack - czyli zakup funkcjonującego przedsiębiorstwa od upadłego dłużnika. Celem ekonomicznym...
87.00  99.00  12 

okładka książki - Administracja ochrony zdrowia w Polsce

Administracja ochrony zdrowia w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
W publikacji zaprezentowano różne sposoby rozumienia tożsamości konstytucyjnej przez sądy konstytucyjne w Unii Europejskiej. Wskazano istotne elementy charakteryzujące koncepcje ochrony tej tożsamości w wybranych państwach członkowskich...
85.62  99.00  13.38 

okładka książki - System prawa pracy. Tom 3. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa

System prawa pracy. Tom 3. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Tom III Systemu prawa pracy, jako publikacja komplementarna do tomu II Systemu, dotyczy problematyki indywidualnego prawa pracy w aspekcie przedmiotowym. Szczegółowej analizie poddano w nim uprawnienia i obowiązki pracownika i pracodawcy,...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - VAT. Komentarz

VAT. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
W publikacji dokonano analizy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szczególny...
279.93  329.00  49.07 

okładka książki - Prawo karne. Zbiór przepisów

Prawo karne. Zbiór przepisów

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: Zintegrowana;
Stan prawny na 16 marca 2021 r.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS KARNY:- 5 grudnia 2020 r. ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517)KODEKS...
61.59  69.00  7.41 

okładka książki - Prawo cywilne. Zbiór przepisów

Prawo cywilne. Zbiór przepisów

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: Zintegrowana;
Stan prawny na 15 marca 2021 r.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS CYWILNY:- 1 stycznia 2021 r. ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495 ze zm.)- 1 lipca...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Strona 1 z 237 : 12345...ostatnia» (4727 pozycji)