pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wolters Kluwer business

Wydawnictwo Wolters Kluwer business


okładka książki - Informator Prawniczy. Tradycja od lat 2023

Informator Prawniczy. Tradycja od lat 2023

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Funkcjonalny informator dla prawnikaKalendarium: tydzień na dwóch stronachZawartość informatora:praktyczne, funkcjonalne kalendarium,obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach,zestawienie przepisów o kosztach,mapa...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz

Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
W komentarzu w sposób szczegółowy i praktyczny omówiono przepisy ustawy o transporcie kolejowym. Zwrócono uwagę na zasady korzystania, zarządzania i utrzymania infrastruktury kolejowej. Przybliżono zasady prowadzenia ruchu kolejowego...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej

Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
W monografii przeanalizowano m.in. następujące zagadnienia: - pojęcie i specyfikę nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami, - rodzaje przepisów prawnych zakazujących np. klauzula generalna, czarna lista, - reklamę...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi wzór umowy spółki jawnej wraz z pogłębionym komentarzem do poszczególnych zapisów tej umowy. Autorzy korzystając z dorobku teoretyków polskiego prawa handlowego, jednocześnie w przystępny i syntetyczny sposób...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Działalność gospodarcza na rynku aptecznym i jej ograniczenia. Uwarunkowania konstytucyjne

Działalność gospodarcza na rynku aptecznym i jej ograniczenia. Uwarunkowania konstytucyjne

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Problematyka związana z funkcjonowaniem aptek jest niezwykle złożona i obejmuje wiele szczegółowych kwestii. Zwiększona liczba regulacji dotyczących tematyki farmaceutycznej i aptecznej na przestrzeni ostatnich 35 lat zmieniła...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Prawo finansów publicznych. Vademecum akademickie

Prawo finansów publicznych. Vademecum akademickie

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 1.06.2022 Podręcznik zawiera nowatorskie pod względem formy i treści ujęcie tematu szeroko rozumianych finansów publicznych. Jest to jedyna na rynku publikacja dotycząca polskich i europejskich finansów prezentowana w...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku

Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Podręcznik zawiera omówienie szerokiego spektrum myśli politycznej i prawnej od czasów antycznych do schyłku XX wieku. Autor dokonał wyboru doktryn, które według tradycji europejskiej miały i często nadal mają znaczący wpływ na rozwój...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Analiza porównawcza modelu rozprawy głównej

Analiza porównawcza modelu rozprawy głównej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Książka przedstawia jeden z najbardziej kluczowych i aktualnych problemów procedury karnej - wybór między inkwizycyjnością a kontradyktoryjnością modelu rozprawy głównej. Omówiono w niej nie tylko kształt normatywny wybranych...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Koszty robót budowlanych. Szacowanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych

Koszty robót budowlanych. Szacowanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera zbiór rekomendacji, których wdrożenie może przynieść zamawiającym i wykonawcom realne i wymierne korzyści. Rekomendacje te obejmują obszar: - szacowania przez zamawiających wartości zamówień publicznych na...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Administracja w demokratycznym państwie prawa. Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza

Administracja w demokratycznym państwie prawa. Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który w tym roku skończył 70 lat to zbiór blisko 80 tekstów poświęconych problematyce prawa...
169.31  199.00  29.69 

okładka książki - Prawo celne. Komentarz

Prawo celne. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Publikacja zawiera analizę poszczególnych przepisów ustawy z 19.03.2004 r. Prawo celne z odwołaniem do aktualnego orzecznictwa oraz odniesieniem do regulacji prawa celnego Unii Europejskiej. Uwzględnia najistotniejsze zmiany wynikające z...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kontrola zarządcza w rachunkowości budżetowej

Kontrola zarządcza w rachunkowości budżetowej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
W publikacji autor omówił rolę i wpływ przepisów o kontroli zarządczej na rachunkowość budżetową. Skoncentrował się na dwóch procesach kontroli zarządczej: planowaniu (wyznaczaniu celów) oraz zarządzaniu ryzykiem. Są to...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym

Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
W publikacji objęto badaniami porównawczymi sześć państw europejskich,tj. Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Węgry, Słowację i Słowenię. Przyjęte w tych państwach instrumenty uwzględniają nowe tendencje w sposobie ograniczania polityki...
102.91  119.00  16.09 

okładka książki - Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora 2/2022
praca zbiorowa

Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora 2/2022

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Wczesna Edukacja (dawniej Przed Szkołą) to kwartalnik, który wspiera dyrektorów oraz nauczycieli w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i uczniami klas I-III. Prezentowane treści uwzględniają dbałość o zachowanie ciągłości edukacyjnej. Dzięki wiedzy...
30.12 

okładka książki - Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2022
praca zbiorowa

Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2022

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Orzecznictwo Sądów Polskich stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w...
92.88 

okładka książki - Orzecznictwo Sądu Najwyższego 6/2022
praca zbiorowa

Orzecznictwo Sądu Najwyższego 6/2022

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Jedyny na polskim rynku urzędowy zbiór orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (tzw. zielone orzecznictwo ), tłoczony z polecenia Prezesa Sądu Najwyższego. Każdy z numerów miesięcznika zawiera: zbiór...
93.91 

okładka książki - Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami

Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory...
87.00  99.00  12 

okładka książki - Estoński CIT w praktyce

Estoński CIT w praktyce

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące tzw. estońskiego CIT, czyli obowiązującej od 2021 r. alternatywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Mogą z niej korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych spółki...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Umowy w administracji publicznej

Umowy w administracji publicznej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
W publikacji omówiono problematykę kontraktów zawieranych w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem najnowszych trendów teoretycznoprawnych. Umowy w administracji są często wykorzystywane przy realizacji zadań publicznych a ich stosowanie...
87.00  99.00  12 

okładka książki - Przemoc w pracy. Środki ochrony prawnej i metody przeciwdziałania

Przemoc w pracy. Środki ochrony prawnej i metody przeciwdziałania

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Autor poddaje analizie przepisy polskiego prawa związane z przeciwdziałaniem przemocy w pracy, a także podaje liczne praktyczne porady dla pracodawców zainteresowanych podjęciem walki z przemocą w miejscu zatrudnienia. Opracowanie...
111.55  129.00  17.45 

Strona 1 z 260 : 12345...ostatnia» (5197 pozycji)