pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wolters Kluwer business

Wydawnictwo Wolters Kluwer business


okładka książki - Umowa najmu lokalu handlowego

Umowa najmu lokalu handlowego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera przykład umowy najmu lokalu usługowego wraz z uzupełnieniem w postaci alternatywnych postanowień umożliwiających szczegółowe jej przygotowanie. Obejmuje również komentarz autorski do proponowanych klauzul, m.in. takich...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego

Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Publikacja analizuje sposoby ukończenia sądowego postępowania egzekucyjnego, czyli umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz ukończenia go w inny sposób niż przez umorzenie. Szczegółowo omówiono m.in.: - przyczyny umorzenia postępowania:...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ochrona zdrowia psychicznego. Komentarz

Ochrona zdrowia psychicznego. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Komentarz szczegółowo omawia rozwiązania prawne zawarte w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, uwzględniając szeroką praktykę orzeczniczą sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Cyfrowy HR. Dział personalny w obliczu cyfrowej transformacji firmy

Cyfrowy HR. Dział personalny w obliczu cyfrowej transformacji firmy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja jest pierwszą na rynku pozycją opisującą kompleksowo zagadnienia związane z cyfryzacją HR. Autorzy szczegółowo omawiają poszczególne aspekty procesu wdrażania rozwiązań cyfrowych, a także podkreślają kluczową rolę,...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kodeks pracy Przepisy

Kodeks pracy Przepisy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 2 lutego 2023 r.KODEKS PRACY:1 września 2022 r. ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700)1 lutego 2023 r. ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zawodowy egzamin prawniczy Prawo karne

Zawodowy egzamin prawniczy Prawo karne

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera niezwykle cenne informacje o mechanizmach konstruowania kazusów egzaminacyjnych i opis kryteriów, za pomocą których dokonywana jest ocena prac.Dzięki opracowaniu:- zoptymalizujesz czas rozwiązania kazusu,- poddasz...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji

Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Autorzy w sposób kompleksowy omawiają problematykę związaną z organizacją i funkcjonowaniem związku metropolitalnego w Polsce (na przykładzie województwa śląskiego) i metropolii we Francji (uwzględniając specyfikę dużych...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze skutkuje odmową rejestracji znaku bądź unieważnieniem prawa ochronnego ze skutkiem wstecznym, a w konsekwencji brakiem jego ochrony prawnej. Autorka wyjaśnia, jak należy rozumieć przesłankę...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zbiór cywilny PLUS

Zbiór cywilny PLUS

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 13 stycznia 2023 r.Najnowsze zmiany:KODEKS CYWILNYod 18 grudnia 2022 r. ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)od 1 stycznia 2023 r. ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 19 stycznia 2023 r.UWZGLĘDNIONO ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:PRAWO BUDOWLANE:1 sierpnia 2022 r., 10 sierpnia 2022 r., 1 stycznia 2023 r., 27 stycznia 2023 r. ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Spory o działania ultra vires w Unii Europejskiej

Spory o działania ultra vires w Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Charakterystyczną cechą rozwoju Unii Europejskiej jest tocząca się od lat tzw. wojna sędziów. Jej istotą jest kwestia rozstrzygnięcia fundamentalnego zagadnienia dotyczącego określenia kierunku i intensywności integracji europejskiej....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Prawo handlowe Zbiór przepisów

Prawo handlowe Zbiór przepisów

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 1 stycznia 2023 r. Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 stycznia 2023 r., w tym m.in.: Kodeks spółek handlowych: - ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć...
70.52 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Podatki 2023

Podatki 2023

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 1 stycznia 2023 r.Podatki 2023 to zbiór najważniejszych przepisów podatkowych zawierający najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę.W publikacji znajdziesz teksty ustaw:o podatku dochodowym od osób fizycznych,o podatku...
70.52 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Prawo cywilne i postępowanie cywilne Kazusy i metodyka rozwiązywania

Prawo cywilne i postępowanie cywilne Kazusy i metodyka rozwiązywania

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Zaprezentowana w publikacji metodyka rozwiązywania kazusów ułatwia poprawne rozwiązanie zadania i przyswojenie wiedzy. Zawarte w książce, pisane z humorem kazusy z prawa cywilnego materialnego i procesowego zostały opatrzone rozwiązaniami wraz...
44.43 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
praca zbiorowa

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Komentarz omawia zagadnienia związane z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczaniem w perspektywie finansowej 2021-2027. Analizie poddano przepisy ustawy, w kontekście aktów prawnych składających...
201.52 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Opodatkowanie powierniczych czynności prawnych

Opodatkowanie powierniczych czynności prawnych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Książka kompleksowo omawia podatkowe skutki powierniczych czynności prawnych, w tym istotę powiernictwa i jego warianty występujące w praktyce. Szczegółowo przedstawiono m.in.:czynności powiernicze zabezpieczające:...
119.04 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Kodeks postępowania karnego. Przepisy
praca zbiorowa

Kodeks postępowania karnego. Przepisy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 1 stycznia 2023 r.W 15. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z: - ustawy z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, - ustawy z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy -...
14.78 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Kodeks karny. Przepisy w.13
praca zbiorowa

Kodeks karny. Przepisy w.13

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 1 stycznia 2023 r.W 13. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, - z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu...
12.38 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Skarga na przewlekłość w postępowaniu cywilnym karnym sądowo-administracyjnym i egzekucyjnym. Komentarz

Skarga na przewlekłość w postępowaniu cywilnym karnym sądowo-administracyjnym i egzekucyjnym. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi aktualne, kompleksowe ujęcie problematyki przewlekłości postępowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora oraz postępowania sądowego. Autorzy omówili również regulację dotyczącą...
167.79 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Obrona Ojczyzny. Komentarz

Obrona Ojczyzny. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku - to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie...
339.48 
Wyślemy w czasie: 24 h

Strona 1 z 272 : 12345...ostatnia» (5429 pozycji)