pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
C H Beck

Wydawnictwo C H Beck


okładka książki - Prawo karne w pigułce

Prawo karne w pigułce

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja to kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem, które zawiera najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa karnego. Opracowanie uwzględnia stan prawny aktualny na dzień 30 marca 2021 r. Opracowanie zostało podzielone na...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem, które zawiera najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Opracowanie uwzględnia stan prawny aktualny na dzień 30 marca 2021...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem i zawiera najważniejsze zagadnienia z prawa i postępowania administracyjnego.W opracowaniu uwzględniono stan prawny na dzień 30 marca 2021 r. wraz ze...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Postępowanie karne w pigułce

Postępowanie karne w pigułce

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja to kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem i zawiera najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania karnego. W opracowaniu uwzględniono stan prawny aktualny na dzień 30 marca 2021 r. Opracowanie zostało...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Edycja prawa pracy. Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 46 innych aktów prawnych

Edycja prawa pracy. Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 46 innych aktów prawnych

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: Zintegrowana;
Stan prawny: 26 stycznia 2021...
57.43  69.00  11.57 

okładka książki - Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach

Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Publikacja skierowana jest do badaczy oraz praktyków zarządzania strategicznego interesujących się problematyką osiągania przewagi konkurencyjnej drogą wzmacniania innowacyjności organizacyjnej oraz wykorzystywania relacji międzyorganizacyjnych....
110.00  114.43  4.43 

okładka książki - Podręczniki Prawnicze. Prawo i postępowanie karne skarbowe. Seria: Podręczniki Prawnicze

Podręczniki Prawnicze. Prawo i postępowanie karne skarbowe. Seria: Podręczniki Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka Prawo i postępowanie karne skarbowe zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego.Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowego,- typy...
67.32  70.40  3.08 

okładka książki - Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja. Seria: Podręczniki Prawnicze

Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja. Seria: Podręczniki Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Unikatowa na rynku wydawniczym publikacja dotycząca prawa ubezpieczeń społecznych, która uwzględnia ostatnie regulacje dotyczące zasad poboru i ewidencji składek pobieranych na ubezpieczenia społeczne (e-składka) oraz elektronizacji akt pracowniczych...
67.32  70.40  3.08 

okładka książki - Procesy dostosowawcze gospodarstw rolnych w warunkach dekoniunktury gospodarczej

Procesy dostosowawcze gospodarstw rolnych w warunkach dekoniunktury gospodarczej

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Opracowanie naukowe, w którym podjęto ważny ekonomicznie i społecznie problem dostosowań gospodarstw rolnych do sytuacji na rynku rolnym w warunkach dekoniunktury gospodarczej, której nasilenie wystąpiło w latach 2008-2010. Z jednej...
89.69  99.00  9.31 

okładka książki - Prawo cywilne - część ogólna. Seria: Skrypty Becka

Prawo cywilne - część ogólna. Seria: Skrypty Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W skrypcie Prawo cywilne - część ogólna opisano zagadnienia, które znajdują się w Księdze pierwszej Kodeksu cywilnego, dotyczące m.in:osób fizycznych i prawnych,przedstawicielstwa,czynności prawnych,przedawnienia.W celu przyswojenia...
59.67  65.00  5.33 

okładka książki - Profesjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych. Efekty ekonomiczne

Profesjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych. Efekty ekonomiczne

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Prezentowana monografia dotyczy jednego z najważniejszych (obok sukcesji) wyzwań w przedsiębiorstwie rodzinnym. Problem ten, jak wynika z dostępnej literatury przedmiotu, dotyczy zarówno krajów o krótkiej historii gospodarki wolnorynkowej, jak...
100.01 

okładka książki - Prawo handlowe. Seria: Podręczniki Prawnicze

Prawo handlowe. Seria: Podręczniki Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Omówiono przepisy prawa spółek oraz te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym związku. Wyjaśniono podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spółek handlowych oraz podstawowe...
70.40 

okładka książki - Prawo karne - część ogólna

Prawo karne - część ogólna

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Skrypt Prawo karne zawiera omówienie instytucji części ogólnej prawa karnego materialnego.W szóstym wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany Kodeksu karnego dotyczące m.in. środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych, obrony...
67.32  70.40  3.08 

okładka książki - Prawo o adwokaturze

Prawo o adwokaturze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Seria Twoje Prawo zawiera:Boldowanie najnowszych zmian,Przypisy od Redakcji,Czytelne hasła i teksty,Indeks...
32.46  34.90  2.44 

okładka książki - KP. Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące
praca zbiorowa

KP. Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 1 marca 2021 r.Publikacja zawiera:Kodeks pracy oraz przepisy wprowadzające,Ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,Ustawę o dniach wolnych od pracy,Ustawę o organizacjach pracodawców,Ustawę o związkach zawodowych,Ustawę...
36.28  39.00  2.72 

okładka książki - Prawo samorządu radcowskiego
praca zbiorowa

Prawo samorządu radcowskiego

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Seria Twoje Prawo zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks...
32.46  34.90  2.44 

okładka książki - Parawo medyczne

Parawo medyczne

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:1.12.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291),1.1.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; z 2020 r. poz. 1291),1.3.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),29.5.2021 r....
59.90  62.64  2.74 

okładka książki - Leksykon prawa spółek 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa spółek 100 podstawowych pojęć

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W Leksykonie w syntetyczny sposób wyjaśniono pojęcia dotyczące prawa spółek.Są wśród nich nie tylko pojęcia podstawowe z punktu widzenia nauki prawa handlowego i terminologii Kodeksu spółek handlowych, lecz także te spoza języka...
89.69  99.00  9.31 

okładka książki - Prawo karne materialne. Kurs skrócony. Seria: Skrypty Becka

Prawo karne materialne. Kurs skrócony. Seria: Skrypty Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W podręczniku omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego z wykorzystaniem osiągnięć szczecińskiej szkoły prawa karnego.Treści zawarte w książce zostały dobrane w taki sposób, by Czytelnik mógł odnaleźć w...
59.67  65.00  5.33 

okładka książki - Prawo cywilne. Podręcznik. Seria: Podręczniki Prawnicze

Prawo cywilne. Podręcznik. Seria: Podręczniki Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Podręcznik Prawo cywilne jest dziełem zbiorowym dydaktyków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz sędziów sądów powszechnych okręgu olsztyńskiego. Autorzy połączyli bogate...
66.24  69.00  2.76 

Strona 1 z 181 : 12345...ostatnia» (3612 pozycji)