pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
C H Beck

Wydawnictwo C H Beck


okładka książki - EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych

EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: Zintegrowana;
Stan prawny: 1 lipca 2021 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Kodeks karny22.6.2021 r. zmiana z ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023).Kodeks...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Podatki 2021 z aktualizacją online

Podatki 2021 z aktualizacją online

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: Zintegrowana;
Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych z aktualnym stanem prawnym. Format A4 zapewniający wygodę korzystania w codziennej pracy.Stan prawny: 9 lipca 2021 r. Treść artykułów, które wchodzą w życie: 5.10.2021 r. (Dz.U. z 2020 r....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Prawo karne

Prawo karne

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W podręczniku,,Prawo karne w przystępny i uporządkowany sposób wyjaśniono zagadnienia związane z przepisami regulującymi omawianą tematykę.Publikacja została podzielona na dwie części, z których część ogólna porusza kwestie...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Podręcznik Prawo podatkowe przystępnie i szczegółowo omawia najważniejsze kwestie z zakresu podatków i prawa podatkowego.W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:pojęcia i charakteru podatku jako dochodu...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
praca zbiorowa

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
omentarz stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, określanej popularnie jako cyberustawa. Ustawa implementuje dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa...
pozycja niedostępna

okładka książki - Drogi publiczne i wewnętrzne - zarządzanie pasem drogowym

Drogi publiczne i wewnętrzne - zarządzanie pasem drogowym

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Praktyczne uporządkowanie zagadnień związanych z tematyką drogowąPoradnik łączy w sobie wiedzę prawniczą i praktyczną, w tak trudnym przez liczne orzecznictwo, temacie drogowym. Publikacja ta ma na celu uporządkować tematykę i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Publikacja skierowana jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. ,,procesorzy ) i w związku z tym zobowiązane są zabezpieczać te dane. Swoim zakresem obejmuje stosowanie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czas pracy w instytucjach kultury

Czas pracy w instytucjach kultury

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Szerokie kompendium wiedzy dotyczące czasu pracy w instytucjach kultury.Pracownicy instytucji kultury - niezależnie od tego, czy są to państwowe, czy samorządowe instytucje kultury - objęci są częściowo odrębnymi...
pozycja niedostępna

okładka książki - Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia

Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce omówiono nowe regulacje wynikające z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych...
163.46  169.58  6.12 

okładka książki - Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic

Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Informatyka / Internet; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Terminem cyberpandemia określamy podobieństwa między cyberatakami a pandemią COVID-19, destrukcyjne dla ludzi i gospodarki skutki ich globalnego, błyskawicznego rozpowszechniania.Masowe i nagłe przechodzenie z zawirusowanej przestrzeni realnej do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Legal tech

Legal tech

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Kompleksowe omówienie problematyki połączenia prawa nowych technologii z pracą prawnika.Poruszone zagadnienie jest związane z rozwojem technologii oraz rosnącą tendencją wchodzenia inżynierii w domenę zarezerwowaną do niedawna wyłącznie dla...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nabycie nieruchomości rolnej w praktyce notarialnej

Nabycie nieruchomości rolnej w praktyce notarialnej

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Omówienie problematyki nabycia nieruchomości rolnej w praktycenotarialnej.Opracowanie zawiera omówienie istotnych zagadnień związanychz nabyciem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego orazwybrane orzecznictwo. Książka...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ochrona danych osobowych od A do Z w 16 krokach

Ochrona danych osobowych od A do Z w 16 krokach

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Omówienie problematyki nabycia nieruchomości rolnej w praktycenotarialnej.Opracowanie zawiera omówienie istotnych zagadnień związanychz nabyciem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego orazwybrane orzecznictwo. Książka...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Jedyne na rynku kompleksowe opracowanie zagadnień praktycznych z zakresu ochrony danych osobowych osób pozostających w stosunku zatrudnienia. Zawiera zbiór modelowych rozwiązań, których implementacja zapewni zgodność przetwarzania danych zarówno...
pozycja niedostępna

okładka książki - Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu szkód. Seria: Monografie Prawnicze

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu szkód. Seria: Monografie Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Publikacja dotyczy problemu, który powstał na kanwie ujawniania licznych nadużyć seksualnych w Kościele katolickim.Nie budzi oczywiście wątpliwości odpowiedzialność za wyrządzone szkody samych sprawców przestępstw seksualnych, natomiast osoby...
pozycja niedostępna

okładka książki - Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich
praca zbiorowa

Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia omawia istotne problemy ochrony prawnej konsumentów w Polsce i innych krajach UE w zakresie dotyczących reklamacji, mediacji i innych postępowań w sprawach konsumenckich.Regulacje prawne z tego obszaru zostały w niej poddane analizie pod...
pozycja niedostępna

okładka książki - Sport elektroniczny. Charakter prawny. Seria: Monografie Prawnicze

Sport elektroniczny. Charakter prawny. Seria: Monografie Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Najważniejsze zagadnienia prawne towarzyszące działalności z zakresu sportu elektronicznego (inaczej tzw. e-sportu).Koncepcja publikacji zakłada przeprowadzenie prawnej charakterystyki sportu elektronicznego, która w swym głównym założeniu ma...
pozycja niedostępna

okładka książki - Uprawnienia i obowiązki akcjonariusza. Seria: Monografie Prawnicze

Uprawnienia i obowiązki akcjonariusza. Seria: Monografie Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
W publikacji podjęto próbę wykazania, że umowa spółki akcyjnej jest umową w rozumieniu prawa zobowiązań, której zawarcie prowadzi do powstania obligacyjnego stosunku prawnego między jej stronami akcjonariuszami. Ponadto jako dokument kreacyjny,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zasada swobody umów w prawie spółdzielczym. Seria: Monografie Prawnicze

Zasada swobody umów w prawie spółdzielczym. Seria: Monografie Prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Pierwsze monograficzne opracowanie, które kompleksowo omawia problematykę swobody umów w prawie spółdzielczym.W monografii poruszono takie zagadnienia jak:- konstytucyjne podstawy swobody umów w polskim porządku prawnym i ich...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji

Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji

Książka. Wydawnictwo: C H Beck; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W monografii zaprezentowano proces zarządzania zasobami ludzkimi jako proces oparty na kompetencjach. Głównym celem tego procesu jest zagwarantowanie organizacji odpowiednich zasobów kompetencyjnych, niezbędnych do osiągania jej strategicznych celów....
110.00  114.43  4.43 

Strona 1 z 183 : 12345...ostatnia» (3658 pozycji)