pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany
Tytuł książki:

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany

Autor książki:

Małgorzata Kosiorek

Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wyd.: 2007
Oprawa: twarda
Ilość stron: 288 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373089303
ISBN: 978-83-7308-930-3
Data: 2007-11-28
Przecena!!! 23.19  39.80  16.61 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Książka jest próbą interpretacji teorii wychowania autorytarnego w Polsce na przestrzeni lat 1948-1989. Stanowi opracowanie łączące przegląd literatury z elementami autorskiej analizy wybranych teorii i koncepcji wychowania.
Celem pracy było dokonanie metaforycznej analizy współczesnej pedagogiki autorytarnej. Zagadnienia przeanalizowano z teoretycznego, filozoficznego oraz historycznego punktu widzenia.
Autorka starała się przedstawić, na czym polega odrębność pedagogiki autorytarnej jako odrębnego systemu wychowawczego, czym różni się od innych teorii i jakie czynniki decydują o jej strukturze i efektywności.
Adresatami publikacji są zarówno teoretycy, jak i praktycy pedagogiki, którzy dzięki tej pozycji mają szansę zgłębić istotę zjawisk odnoszących się do autorytarnego systemu wychowania, które mimo pluralizmu ofert są stale obecne we współczesnej teorii i praktyce pedagogicznej. Jednym z celów pracy jest także uwrażliwienie na niebezpieczeństwa kryjące się w tym typie oddziaływań wychowawczych.

Książka "Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany" - Małgorzata Kosiorek - oprawa twarda - Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls. Książka posiada 288 stron i została wydana w 2007 r. Cena 23.19 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Rozdział I

Ideowo-filozoficzne, społeczno-kulturowe
i psychologiczne założenia totalitaryzmu i autorytaryzmu

Geneza i znaczenie pojęcia t o t a l i t a r y z m
Źródła ideologii totalitarnych
Krytyka liberalizmu i demokracji z perspektywy zwolenników totalitaryzmu
Liberalizm
Demokracja
Faszyzm jako ideologia wychowania
Specyfika instytucji totalnych
Ukryte wymiary instytucji edukacyjnych
Geneza i znaczenie pojęcia a u t o r y t a r y z m
Pojęcie o s o b o w o ś c i a u t o r y t a r n e j
Totalitaryzm – autorytaryzm – autokratyzm

Rozdział II

Pedagogika autorytarna w Polsce w latach 1948–1989

Polska w latach 1948–1989. Państwo totalitarne czy autorytarne?
Model autorytarnej ideologii wychowawczej w Polsce na przestrzeni lat 1948–1989
Istota wychowania i kształcenia autorytarnego w Polsce
– etapy rozwoju autorytarnej refl eksji pedagogicznej
Lata 1948/1949–1955/1956
Charakterystyka systemu oświaty
Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły
Lata 1956/1957–1969/1970
Charakterystyka systemu oświaty
Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły
Lata 1970/1971–1989
Charakterystyka systemu oświaty
Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły
Szkoła polska (1948–1989) jako instytucja totalna

Rozdział III

Współczesne teorie i ideologie wychowania autorytarnego

Naukowe teorie wychowania autorytarnego
Teoretyczne podstawy wychowania według Heliodora Muszyńskiego
Źródła i rozumienie pojęcia w i e d z a p e d a g o g i c z n a
Pojęcie w y c h o w a n i a
Cel, treści (wartości) i zadania wychowania
Istota oddziaływań pedagogicznych
Aktorzy procesu wychowania – konceptualizacja aktywności wychowanka i pojmowanie roli wychowawcy
Metody, techniki i środki wychowania
Mierniki wychowania
Recepcja teoretycznych podstaw wychowania H. Muszyńskiego jako podejścia autorytarnego w polskiej literaturze pedagogicznej
Teoretyczne podstawy wychowania według Krzysztofa Konarzewskiego
Źródła i rozumienie pojęcia w i e d z a p e d a g o g i c z n a
Pojęcie w y c h o w a n i a
Cel, treści (wartości) i zadania wychowania
Istota oddziaływań pedagogicznych
Aktorzy procesu wychowania – konceptualizacja aktywności wychowanka i pojmowanie roli wychowawcy
Metody, techniki i środki wychowania
Mierniki wychowania
Recepcja teoretycznych podstaw wychowania K. Konarzewskiego jako podejścia autorytarnego w polskiej literaturze pedagogicznej
Potoczne teorie wychowania autorytarnego
Wychowanie autorytarne w ujęciu Stanisława Sławińskiego
Źródła i rozumienie pojęcia w i e d z a p e d a g o g i c z n a
Pojęcie w y c h o w a n i a
Cel, treści (wartości) i zadania wychowania
Istota oddziaływań pedagogicznych
Aktorzy procesu wychowania – konceptualizacja aktywności wychowanka i pojmowanie roli wychowawcy
Metody, techniki i środki wychowania
Mierniki wychowania
Recepcja wychowania w ujęciu S. Sławińskiego jako podejścia
autorytarnego w polskiej literaturze pedagogicznej
Wychowanie autorytarne w ujęciu Jamesa Dobsona
Źródła i rozumienie pojęcia w i e d z a p e d a g o g i c z n a
Pojęcie w y c h o w a n i a
Cel, treści (wartości) i zadania wychowania
Istota oddziaływań pedagogicznych
Aktorzy procesu wychowania – konceptualizacja aktywności wychowanka i pojmowanie roli
Metody, techniki i środki wychowania
Mierniki wychowania
Recepcja wychowania w ujęciu J. Dobsona jako podejścia autorytarnego w polskiej literaturze pedagogicznej

Rozdział IV

Perspektywy rozwoju oraz miejsce pedagogiki autorytarnej we współczesnej systematyce pedagogicznej

Zakończenie
Bibliografia Publikacje książkowe
Artykuły w czasopismach
Dokumenty i akty prawne
Strony internetowe
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Trening twórczości w szkole wyższej - okładka książki

Trening twórczości w szkole wyższej

Krzysztof J. Szmidt (red.)
Dydaktyka dla nauczycieli - okładka książki

Dydaktyka dla nauczycieli

Józef Półturzycki
Fenomenologie. Socjologia versus - okładka książki

Fenomenologie. Socjologia versus pedagogika

Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
Produkty podobne:
Treningi twórczości a umiejętności - okładka książki

Treningi twórczości a umiejętności zawodowe

Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Paszenda
Zachowania zdrowotne nauczycieli. - okładka książki

Zachowania zdrowotne nauczycieli. Badania empiryczne

Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg