pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Historii PAN

Wydawnictwo Instytut Historii PAN


okładka książki - Ekonomia krwi. Konspiracja narodowa w walczącej Warszawie 1939-1944-1990

Ekonomia krwi. Konspiracja narodowa w walczącej Warszawie 1939-1944-1990

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / po roku 1989; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Zaczęło się od rekonstrukcji śladów krwi w Pałacu Staszica. Krok po kroku powstawał portret wojennego pokolenia, marzącego o katolickiej Wielkiej Polsce, lecz ostatecznie broniącego heroicznie ruin Warszawy, wyniszczanego przez...
pozycja niedostępna

okładka książki - Życie codzienne w Królestwie Prus w latach 1701-1933

Życie codzienne w Królestwie Prus w latach 1701-1933

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autor prezentuje syntetyczne i problemowe podsumowanie swoich badań nad bardzo rozległą problematyką dziejów codzienności w królestwie Prus na przestrzeni ponad dwustu lat. Obraz Prus w Polsce miał dotąd w znacznym stopniu charakter obronny...
pozycja niedostępna

okładka książki - Histora nauki polskiej cz. 3. Idee i polityka

Histora nauki polskiej cz. 3. Idee i polityka

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / przekrojowe; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Przedstawione przez wszystkich autorów fakty i ich interpretacje zdają się upoważniać do stwierdzenia, że PRL miała różne oblicza, zarówno w kolejnych dekadach swojego istnienia, jak i w różnych aspektach swej rzeczywistości....
19.78  20.00  0.22 

okładka książki - Histora nauki polskiej cz. 2. Instytucje

Histora nauki polskiej cz. 2. Instytucje

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / przekrojowe; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Część druga zawiera charakterystykę instytucji naukowych i wspierających naukę, znajdujących się w szeroko rozumianym kręgu języka i kultury polskiej. Cześć tę można podzielić na dwa odrębne działy, z których pierwszy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom 9. Województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom 9. Województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
SPIS TREŚCI WSTĘP / 7 I. Ziemia mścisławska do 1566 roku / 7 II. Województwo mścisławskie w latach 1566-1764 / 14 III. Województwo mścisławskie w dobie stanisławowskiej 1764-1793 / 25 IV. Baza źródłowa / 29 V. Zasady wydania / 30...
pozycja niedostępna

okładka książki - Misja życia Praski polonista Marian Szyjkowski (1883-1952). a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury

Misja życia Praski polonista Marian Szyjkowski (1883-1952). a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Biografistyka zajmuje w badaniach historycznych miejsce odrębne. A przecież, jak słusznie stwierdził prof. Józef Chałasiński, historię tworzą ludzie, a więc przyjrzenie się ich ludzkim losom oraz losom stworzonych przez nich dzieł...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706-1709). Tom 2. W wędrówkach po Polsce między Gdańskiem a Lwowem w latach 1708-1709

Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706-1709). Tom 2. W wędrówkach po Polsce między Gdańskiem a Lwowem w latach 1708-1709

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Literatura / Podróże, reportaże; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Spis treściPrzedmowa / 7Wykaz skrótów / 9Listy, fragmenty z gazet pisanych i diariuszy / 11Wykaz źródeł drukowanych i literatury do I i II tomu / 309Uzupełnienia (errata) do tomu I / 315Indeks osób / 317Indeks miejscowości i starostw...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 4. Holokaust i Powojnie (1939-1946)

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 4. Holokaust i Powojnie (1939-1946)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Judaica; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Spis treści Wstęp (August Grabski) / 7 CZĘŚĆ I Pogromy okresu Zagłady Krzysztof Buchowski, Pogrom w Wilnie 31 października 1939 r. / 25 Katarzyna Person, Pogrom wielkanocny w Warszawie w 1940 r. w perspektywie żydowskich świadków / 45...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 3. Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku)

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 3. Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Judaica; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Spis treści Wprowadzenie / 7 Daniel Grinberg (Białystok), Wokół idei pogromów. Definicje, główne szkoły interpretacji, źródła nieporozumień / 15 Mikołaj Winiewski (Warszawa), Model przemocy pogromowej. Analizy przemocy kolektywnej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 2

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Judaica; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Spis treści Wprowadzenie (Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński) / 7 Małgorzata Karpińska, Zapomniany pogrom. Warszawa, 16 czerwca 1805 r. / 17 Michael Schulz, Rozruchy antyżydowskie w Gdańsku w latach 1819 i 1821: sprawcy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733-1795
Monika Jusupovic

Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733-1795

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Akta sejmikowe są istotnym elementem w prowadzaniu badań historycznych.Chociaż wydawanie ich było postulowane już w XIX wieku, dotychczas opublikowano jedynie część akt koronnych, a w przypadku Wielkiego Księstwa Litewskiego pojawiły...
pozycja niedostępna

okładka książki - Jak powstało państwo polskie? Hipoteza podboju w historiografii polskiej XIX i XX wieku

Jak powstało państwo polskie? Hipoteza podboju w historiografii polskiej XIX i XX wieku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / początki; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Prezentację występujących w polskiej myśli historycznej koncepcji narodzin naszego państwa w wyniku jednego lub wielu podbojów o charakterze zewnątrz- lub wewnątrzetnicznym rozpocząłem od czasów narodzin tzw. historiografii...
pozycja niedostępna

okładka książki - Metamorfozy społeczne. Tom 22. Wokół nowej syntezy dziejów Drugiej Rzeczypospolitej

Metamorfozy społeczne. Tom 22. Wokół nowej syntezy dziejów Drugiej Rzeczypospolitej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejszy tom zawiera efekty prac zespołu powołanego do przygotowania dyskusji nad potrzebami i kierunkami myślenia w celu przygotowania nowej syntezy czy raczej nowych syntez Drugiej...
21.14  26.00  4.86 

okładka książki - Atlas historyczny Polski Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku cz. I Mapy. Plany cz. II. Komentarz. Indeksy

Atlas historyczny Polski Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku cz. I Mapy. Plany cz. II. Komentarz. Indeksy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku Część I i Część...
pozycja niedostępna

okładka książki - Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856

Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia obecność i rolę armii rosyjskiej w Króle­stwie Polskim w latach 1815-1856. Na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej scharakteryzowano jej strukturę, liczebność, skład osobowy, politykę kadrową,...
40.30  52.00  11.7 

okładka książki - Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914-1918

Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914-1918

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Wojna Światowa; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Już z racji geograficznego zasięgu władzy Berlina nad ziemiami dawnej Rzeczypospolitej w okresie Wielkiej Wojny, która sięgała od Poznania po Wilno, poznanie sposobu funkcjonowania niemieckiego aparatu okupacyjnego jest niezwykle ważne...
78.87  110.00  31.13 

okładka książki - Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794.Tom IV. Szkoły w Wydziale Wielkopolskim

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794.Tom IV. Szkoły w Wydziale Wielkopolskim

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich środków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego Programu rozwoju Humanistyki, na temat...
72.52  79.00  6.48 

okładka książki - Architektura w mieście Architektura dla miasta tom 2. Przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w długim XIX wieku

Architektura w mieście Architektura dla miasta tom 2. Przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w długim XIX wieku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Sztuka / Architektura; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przestrzeń publiczna jest fizycznym, namacalnym obszarem, który z reguły można dość precyzyjnie określić. Jednocześnie stanowi także konstrukt myślowy wyposażony w liczne atrybuty konotujące idee m.in. z dziedziny prawa, polityki...
46.50  60.00  13.5 

okładka książki - Listy do władzy 1945-1989. Studia przypadków

Listy do władzy 1945-1989. Studia przypadków

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przekazywany Czytelnikowi tom studiów to jeden z efektów trzyletniej pracy zespołu, który zajmował się listami zwyczajnych obywateli do władz jako źródłem do badań historii społecznej. Jego członkowie próbowali ustalić...
pozycja niedostępna

okładka książki - Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom 5. Ziemia połocka i województwo połockie XIV-XVIII wiek

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom 5. Ziemia połocka i województwo połockie XIV-XVIII wiek

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Spis treści: Wstęp / 5 I. Księstwo połockie w okresie władztwa książąt pochodzenia litewskiego od połowy XIII do końca XIV wieku / 5 II. Terytorium, urzędy oraz specyfika ustrojowa ziemi i województwa połockiego w XV i XVI w. (do...
39.15  50.51  11.36 

Strona 1 z 4 : 1234...ostatnia» (72 pozycji)