pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Difin - strona 4


okładka książki - Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Wybrane zagadnienia

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Autorzy, analizując obowiązujące rozwiązania prawne, próbują ocenić, czy istniejący model normatywny...
50.84  60.00  9.16 

okładka książki - W poszukiwaniu czynników sprzyjających realizacji zadań rozwojowych we wczesnej dorosłości

W poszukiwaniu czynników sprzyjających realizacji zadań rozwojowych we wczesnej dorosłości

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka;
Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy jest realizacja zadań rozwojowych we wczesnej dorosłości oraz jej psychospołeczne uwarunkowania. Zjawisko to jest obecnie wśród młodych ludzi dość mocno zindywidualizowane. Różnią się oni...
46.74  48.75  2.01 

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP Art. 26, 85, 117

Komentarz do Konstytucji RP Art. 26, 85, 117

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka;
Komentowane przepisy mieszczą się w rozdziale I Konstytucji zatytułowanym „Rzeczpospolita”, w rozdziale II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, zasady ogólne (obowiązki)”, w rozdziale IV „Organizacja i działanie”...
38.58  43.88  5.3 

okładka książki - Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego

Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka jest dziełem obejmującym swoją treścią problematykę miejsca i roli logistyki w militarnych i niemilitarnych obszarach bezpieczeństwa narodowego. W opracowaniu słusznie określono, że przedmiotem badań jest szeroko...
107.19  120.00  12.81 

okładka książki - Prawo dla artystów i studentów uczelni artystycznych

Prawo dla artystów i studentów uczelni artystycznych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka adresowana jest przede wszystkim do artystów i studentów uczelni artystycznych, swą treścią obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, umów, działalności gospodarczej, spraw...
41.01  48.00  6.99 

okładka książki - Mała książeczka o współpracy

Mała książeczka o współpracy

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Każdy czasem słyszy w zwykłych rozmowach, biznesie czy mediach, że trudno współpracować. Gdy robimy coś razem, to często nazywamy to współpracą. Powstaje pytanie, czy jest to po prostu robienie czegoś razem, czy też dużo...
34.48  40.00  5.52 

okładka książki - Hans Gross. Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki

Hans Gross. Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Dzieło Hansa Grossa pt. Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki stanowi pomnik prawa. Księga nigdy nie była tłumaczona na język polski. Pomimo upływu około 120 lat od jej napisania jej treści są obecnie jak...
102.71  115.00  12.29 

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP Art. 112, 113, 114

Komentarz do Konstytucji RP Art. 112, 113, 114

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W prezentowanym tomie zawarto komentarz do trzech ważnych przepisów zawartych w rozdziale IV Sejm i Senat. W art. 112 została gruntownie omówiona zasada autonomii regulaminowej obu izb, zaś w art. 113 konstytucyjne gwarancje jawności obrad Sejmu i Senatu...
41.01  45.38  4.37 

okładka książki - Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych

Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka zawiera interesujące refleksje nad bezpieczeństwem personalnym i strukturalnym w ujęcie teoretycznym i praktycznym. Autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie czym jest bezpieczeństwo personalne i strukturalne oraz jakie ma...
54.32  59.00  4.68 

okładka książki - Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja przedstawia korzyści płynące dla przedsiębiorców w związku z uchwaleniem nowej ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w walce z zatorami płatniczymi (wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.). Przyjęte...
38.58  45.00  6.42 

okładka książki - Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej
praca zbiorowa

Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia jest rezultatem badań prowadzonych przez pracowników, doktorantów, studentów i tutorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Mälardalen University ze Szwecji, Szkołą Główną Handlową w Warszawie...
50.84  60.00  9.16 

okładka książki - Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa

Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W obliczu dynamicznie zmieniających się uwarunkowań globalnych i regionalnych umiejętność prognozowania i uwzględniania ryzyk sektorowych w planowaniu strategicznym zwiększa powodzenie zarządzania bezpieczeństwem różnego...
50.84  60.00  9.16 

okładka książki - Człowiek cząstką wszechświata. Rozważania antropologiczno-filozoficzne i filozoficznoprawne

Człowiek cząstką wszechświata. Rozważania antropologiczno-filozoficzne i filozoficznoprawne

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia nauki; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Książka zawiera głęboką analizę uniwersalnych problemów ludzkości. Opracowanie to przekracza granice możliwości percepcyjnych przeciętnego umysłu człowieka. Ten wybitny humanista dzieli się z Czytelnikiem swoimi przemyśleniami na...
132.46  170.00  37.54 

okładka książki - Nowe uzależnienia młodego pokolenia. Od przyjemności do przymusu

Nowe uzależnienia młodego pokolenia. Od przyjemności do przymusu

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Szybciej, więcej, lepiej Współczesna młodzież często określana jest pokoleniem instant bądź cyfrowych tubylców. Świetnie poruszają się w mediach społecznościowych i nie wyobrażają sobie bez nich życia. Przyzwyczajeni do...
37.39  40.00  2.61 

okładka książki - Bezpieczeństwo transportu i logistyki

Bezpieczeństwo transportu i logistyki

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W literaturze związanej z transportem i logistyką stosunkowo małą uwagę przykłada się do problemów związanych z bezpieczeństwem transportu i bezpieczeństwem logistyki. Bezpieczeństwo transportu jest postrzegane przez przepisy o...
54.32  59.00  4.68 

okładka książki - Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej cz. 1

Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej cz. 1

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Turystyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja jako pierwsza na rynku omawia ogólne zagadnienia dotyczące turystyki lotniczej w międzynarodowym obrocie i prawie. Przedstawiona jest w niej ewolucja w zakresie traktowania obcych przybyszów oraz w coraz szerszym określaniu i...
50.01  59.00  8.99 

okładka książki - Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci. Karty terapeutyczne i karty pracy

Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci. Karty terapeutyczne i karty pracy

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Karty przeznaczone są dla psychologów, terapeutów, socjoterapeutów, pedagogów do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, a także dla nauczycieli podczas lekcji wychowawczych, czy zajęć świetlicowych. Materiały te z powodzeniem mogą...
55.86  60.00  4.14 

okładka książki - Emocje komunikacja akceptacja. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Emocje komunikacja akceptacja. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera 45 gotowych, inspirujących scenariuszy zajęć (wraz z załącznikami do pobrania ze strony www), wchodzących w skład programu Plecak szczęśliwego ucznia. Jest przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów,...
69.07  75.00  5.93 

okładka książki - Crowdfunding korporacyjny

Crowdfunding korporacyjny

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Celem prezentowanych rozważań jest przybliżenie koncepcji crowdfundingu korporacyjnego, jej specyficznych cech i tendencji rozwoju, podobieństw i różnic z tradycyjnym internetowym crowdfundingiem, także powiązanych korzyści ekonomiczno-społecznych, jak i...
33.66  36.88  3.22 

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP Art. 3

Komentarz do Konstytucji RP Art. 3

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Zadeklarowana w art. 3 Konstytucji zasada jednolitości państwa częściej używa się określenia państwo unitarne definiuje terytorialny ustrój RP, którego konkretniejszy model jest określony w, dotyczących samorządu terytorialnego, przepisach art. 15 i 16...
44.86  45.38  0.52 

Strona 4 z 130 : «pierwsza...23456...ostatnia» (2591 pozycji)