pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Difin - strona 3


okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP art. 2

Komentarz do Konstytucji RP art. 2

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom zawiera komentarz do niezwykle ważnego przepisu Konstytucji, będącego jedną z naczelnych zasad ustroju. Z zasady demokratycznego państwa prawnego, na podstawie ustaleń doktryny prawa, jak i orzecznictwa, można wywieść...
52.87  55.00  2.13 

okładka książki - Szkoła jako przestrzeń uczenia się

Szkoła jako przestrzeń uczenia się

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Szkoła współczesna nieustannie się zmienia, ponieważ na skutek przeobrażeń zachodzących w otaczającej rzeczywistości oraz nowych, coraz większych wymagań stawianych przed jednostką i całym społeczeństwem, ewoluują także...
61.70  67.00  5.3 

okładka książki - Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu

Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja odpowiada na ciągle aktualną i niezaspokojoną potrzebę budowania edukacyjnego dialogu w polskiej szkole. Fundamentem i podstawowym warunkiem niezbędnym dla realizacji w środowisku szkolnym procesu uczenia się jako...
60.52  65.00  4.48 

okładka książki - Nie dostrzeganie dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną. Tożsamość, cielesność, sprawstwo, kreacja

Nie dostrzeganie dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną. Tożsamość, cielesność, sprawstwo, kreacja

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Niepełnosprawność intelektualna wydaje się uzasadniać nieograniczone przyzwolenie na zajmowanie się jedynie niepełnosprawnością w pro- gramowych i prawnych wysiłkach, które najczęściej ograniczają autonomię w imię swoistego...
44.86  48.00  3.14 

okładka książki - Wpływ informatyzacji na system prawa. Wybrane zagadnienia

Wpływ informatyzacji na system prawa. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera teksty odnoszące się do szeroko pojmowanej problematyki informatyzacji i jej wpływu na kształt prawa. Problemy te ukazane zostały, począwszy od prawa rzymskiego, poprzez prawo globalne, aż do prawa nowych technologii....
59.86  65.00  5.14 

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP Art. 115, 118, 119

Komentarz do Konstytucji RP Art. 115, 118, 119

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom komentarza zawiera obszerne omówienie trzech przepisów Konstytucji dotyczących funkcjonowania Sejmu i Senatu. W art. 115, w ramach funkcji kontrolnej Sejmu, zakreślono obowiązek odpowiedzi na interpelacje, zapytania i pytania...
44.86  48.00  3.14 

okładka książki - Komentarz do Konstytucji RP Art. 7, 8, 9

Komentarz do Konstytucji RP Art. 7, 8, 9

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech artykułów Konstytucji RP: art. 7 (Zasada legalizmu), art. 8 (Najwyższa pozycja Konstytucji w systemie źródeł prawa i jej bezpośrednie stosowanie) oraz art. 9 (Związanie RP wiążącym ją...
54.32  59.00  4.68 

okładka książki - Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia jest zbiorem artykułów prezentujących wyniki praca badawczych naukowców realizujących swoje badania w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Tematyka dotyczy szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono...
111.66  125.00  13.34 

okładka książki - Złotouści i gołosłowni. Przywództwo performatywne w świetle wybranych przemówień politycznych po 1918 roku

Złotouści i gołosłowni. Przywództwo performatywne w świetle wybranych przemówień politycznych po 1918 roku

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Politycy wzbudzają powszechną niechęć. Z jednej strony są złotouści, a z drugiej gołosłowni. W jaki więc sposób przekonują publiczność do tego, by to akurat im powierzyć istotne funkcje społeczne Jak dowodzą, że się do...
59.86  65.00  5.14 

okładka książki - Społeczny wymiar dizajnu

Społeczny wymiar dizajnu

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Dizajn jest dziś wszechobecny i żywo reaguje na zmiany i problemy społeczne. Jednocześnie właściwie w każdym z obszarów życia społecznego widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania problematyką dizajnu, a myślenie i dyskusje o...
50.65  55.00  4.35 

okładka książki - Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego

Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia jest publikacją dotyczącą Sukcesu życiowego z serii wydanych książek: Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy oraz Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym. Bieżąca edycja z 2021 roku ma na celu...
61.70  67.00  5.3 

okładka książki - Kompetencje pracowników socjalnych. Warsztaty. Seria: Metodyka Pracy Socjalnej

Kompetencje pracowników socjalnych. Warsztaty. Seria: Metodyka Pracy Socjalnej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie...
55.25  60.00  4.75 

okładka książki - Ryzyko i kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw innowacyjnych w turbulentnym otoczeniu

Ryzyko i kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw innowacyjnych w turbulentnym otoczeniu

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka eksponuje przede wszystkim: - systemowe spojrzenie na procesy innowacyjne zachodzące w złożonym i turbulentnym otoczeniu, - zasadność identyfikacji kluczowych czynników sukcesu (KCS) ważnych w procesach innowacyjnych oraz...
54.32  59.00  4.68 

okładka książki - Bezpieczeństwo organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej

Bezpieczeństwo organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia jest nowatorskim spojrzeniem na wybrane problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem organizacji w dobie gospodarki cyfrowej. Problematyka ta została zaprezentowana w sposób wieloaspektowy. Przedstawiono w niej...
54.32  59.00  4.68 

okładka książki - Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności opuszczającymi jednostki penitencjarne uzależnionymi

Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności opuszczającymi jednostki penitencjarne uzależnionymi

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie...
42.07  45.00  2.93 

okładka książki - Doświadczając starości. Zdrowie psychiczne osób starszych

Doświadczając starości. Zdrowie psychiczne osób starszych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W ostatnich latach zauważalny jest szybki wzrost osób starszych w populacji. Również ma to miejsce w Polsce. Wg danych GUS, w roku 2018 osób starszych było w populacji ok. 25%. Dla porównania w roku 2010 ok. 20%. Zwiększanie się liczby...
54.32  59.00  4.68 

okładka książki - Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania. Kierunki rozwoju kompetencji emocjonalnych i problemów emocjonalnych

Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania. Kierunki rozwoju kompetencji emocjonalnych i problemów emocjonalnych

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia przegląd wszystkich aspektów rozwoju emocjonalnego od niemowlęctwa do okresu dojrzewania, od zachwytu, zaskoczenia i miłości do gniewu, niepokoju i strachu. W podejściu chronologicznym w każdym rozdziale skupiono się...
49.55  53.00  3.45 

okładka książki - Przestępczość finansowa. Tom 2. Rynki finansowe

Przestępczość finansowa. Tom 2. Rynki finansowe

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest przestępstwom i różnym patologiom występującym na rynkach finansowych oraz metodom ich zwalczania i zapobiegania im. Autorzy przeanalizowali w niej najnowsze zjawiska przestępcze i inne patologie oraz...
59.86  65.00  5.14 

okładka książki - Walka z terroryzmem. Polskie rozwiązania a francuskie doświadczenia

Walka z terroryzmem. Polskie rozwiązania a francuskie doświadczenia

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Unii Europejskiej zatrzymano blisko 10 000 osób podejrzanych o działalność terrorystyczną oraz udaremniono 2000 ataków. Gdy dochodzi do zamachu, w jednej chwili przestają istnieć tradycje, wartości i...
59.86  65.00  5.14 

okładka książki - Wybrane instrumenty w doskonaleniu jakości usług

Wybrane instrumenty w doskonaleniu jakości usług

Książka. Wydawnictwo: Difin; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia jest wynikiem doświadczeń autorek w obszarze wykorzystania wybranych instrumentów doskonalenia jakości usług w praktyce gospodarczej. Stanowi odpowiedź na potrzebę pojawienia się na rynku publikacji skierowanej do...
54.32  59.00  4.68 

Strona 3 z 133 : «pierwsza...12345...ostatnia» (2642 pozycji)