pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Indeks autorów »
Wojciech Radecki

Wojciech Radecki - książki lub utwory autora


okładka książki - Inspekcja Ochrony Środowiska Komentarz w.1/2020
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Inspekcja Ochrony Środowiska Komentarz w.1/2020

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. W komentarzu szczegółowo omówiono: - katalog zadań IOŚ oraz jej...
122.20  149.00  26.8 
do koszyka

okładka książki - Ustawa o odpadach. Komentarz
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Ustawa o odpadach. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników...
169.31  199.00  29.69 
do koszyka

okładka książki - Prawo łowieckie. Komentarz
Wojciech Radecki, Daria Danecka

Prawo łowieckie. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Szóste wydanie ukazuje się po pięciu latach od poprzedniego. Ustawa Prawo łowieckie była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany dokonane ustawą o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych...
95.37  110.00  14.63 
do koszyka

okładka książki - Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Seria: Duże Komentarze Becka
Marek Górski, Marcin Pchałek, Wojciech Radecki

Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Seria: Duże Komentarze Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: Twarda z obwolutą;
Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kodeks wykroczeń. Komentarz. Seria: Komentarze Becka
Marek Bojarski, Wojciech Radecki

Kodeks wykroczeń. Komentarz. Seria: Komentarze Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Niniejsza pozycja pt. Kodeks wykroczeń. Komentarz, autorstwa wybitnych specjalistów praktyków w poruszanej tematyce, prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego, stanowi wyczerpujące omówienie ustawy z 20.5.1971...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Wojciech Radecki, Daria Danecka

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Obecne piąte wydanie ukazuje się po dwóch latach od poprzedniego. Ustawa o ochronie przyrody była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Zmiany te dotknęły przede wszystkim rozdziału 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień, który...
131.42  149.00  17.58 
do koszyka

okładka książki - Ustawa o lasach. Komentarz
Wojciech Radecki

Ustawa o lasach. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Autor wyjaśnia przepisy ustawy na podstawie swojej wiedzy - z uwzględnieniem dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego, ze wskazaniem różnej ich wykładni, jeżeli przepis jest niejasny i dopuszcza rozmaite interpretacje. Największą...
169.31  199.00  29.69 
do koszyka

okładka książki - Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art 78-90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz. Seria: Krótkie Komentarze Becka
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art 78-90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz. Seria: Krótkie Komentarze Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Praktyczny komentarz do art. 78-90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień. W publikacji omówione...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech i Słowacji
Adam Habuda, Wojciech Radecki

Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech i Słowacji

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W książce ukazane zostały różnice między ochroną środowiska a ochroną przyrody oraz wzajemne umiejscowienie tych dziedzin regulacji prawnej. Potocznie te pojęcia są utożsamiane. Jednak prawo ochrony przyrody wykracza tylko poza...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz. Seria: Krótkie komentarze Becka
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz. Seria: Krótkie komentarze Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Praktyczny komentarz do art. 78-90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień. W publikacji omówione zostały...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polskie prawo leśne
Daria Danecka, Adam Habuda (red.), Wojciech Radecki, Jerzy Rotko

Polskie prawo leśne

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Publikacja poświęcona jest podstawowym konstrukcjom polskiego prawa leśnego. Punkt centralny tej dziedziny regulacji prawnej stanowi ustawa o lasach z 1991 r., jednak istotne dla leśnictwa unormowania znajdują się także w innych aktach...
pozycja niedostępna

okładka książki - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz
Wojciech Radecki

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o...
107.61  139.00  31.39 
do koszyka

okładka książki - Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz
Wojciech Radecki

Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch ustaw: - z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, - z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny, w...
79.09  90.00  10.91 
do koszyka

okładka książki - Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Seria: Monografie
Wojciech Radecki

Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Seria: Monografie

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Przedmiotem opracowania jest system prawny ochrony przyrody w Polsce.Autor uwzględnił w swoich rozważaniach akty prawa międzynarodowego i unijnego, a także niektóre rozwiązania prawa czeskiego i słowackiego. Wzbogacił je również o omówienie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz
Wojciech Radecki, Jan Jerzmański (red.)

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Publikacja to pierwszy na rynku wydawniczym komentarz stanowiący użyteczną pomoc przy stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Ustawa reguluje zasady postępowania organów właściwych do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ochrona środowiska w polskim czeskim i słowackim prawie karnym. Studium porównawcze
Wojciech Radecki

Ochrona środowiska w polskim czeskim i słowackim prawie karnym. Studium porównawcze

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2013; Oprawa: twarda;
Książka stanowi prawnoporównawcze studium odpowiedzialności karnej osób prawnych za przestępstwa przeciwko środowisku w ustawodawstwie Polski, Czech i Słowacji. Analiza została dokonana na tle koncepcji zawartych w prawie międzynarodowym i unijnym....
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz
Wojciech Radecki

Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Książka zawiera klasyczny komentarz do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, dwudziestokrotnie nowelizowanej, ostatnio obszerną nowelizacją z 16 września 2011 r. oraz niewielką, ale istotną nowelą z 13 lipca 2012 r. Wszystkie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim
Wojciech Radecki

Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: twarda;
Tematyka publikacji koncentruje się wokół pojęcia walorów turystycznych rozumianych jako pewne wartości środowiska nie tylko przyrodniczego, lecz także kulturowego, których istnienie oraz utrzymanie w należytym stanie jest bardzo ważne dla turystyki...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawo łowieckie
Wojciech Radecki

Prawo łowieckie

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Trzecie wydanie komentarza do Prawa łowieckiego różni się od poprzedniego z 2008 roku nie tylko tym, że uwzględnia zmiany z dwóch ostatnich lat, obejmujące zmiany w samej ustawie - Prawo łowieckie oraz w przepisach wykonawczych do niej, ale także...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji
Wojciech Radecki

Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Przedmiotem niniejszej monografii są badania komparatystyczne trzech systemów prawnych ochrony przyrody, których najważniejszymi źródłami są: polska ustawa z 2004 r. o ochronie przyrody, czeska ustawa z 1992 r. o ochronie przyrody i krajobra...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (28 pozycji)