pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz. Seria: Krótkie komentarze Becka

Dane szczegółowe:
Wydawca: C H Beck
Rok wyd.: 2016
Oprawa: miękka
Ilość stron: 286 s.
Wymiar: 121x192 mm
EAN: 9788325584535
ISBN: 978-83-2558-453-5
Data: 2016-05-31
pozycja niedostępna

Opis książki:

Praktyczny komentarz do art. 78-90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

W publikacji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące:
- zasad wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu oraz ponoszenia opłat za usunięcie;
- uznania terenu położonego poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, za park gminny;
- problematyki administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu;
- odszkodowania za usunięcie drzewa lub krzewu.

Komentarz obejmujący swoim zakresem najważniejszą z punktu widzenia praktyki problematykę ochrony terenów zieleni i zadrzewień stanowić będzie praktyczną pomoc przy stosowaniu przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody. Uwzględniać będzie zmiany wprowadzone ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W wyniku nowelizacji ustawodawca nie tylko obniżył wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów, ale także kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicował wysokość kary w zależności od charakteru deliktu administracyjnego, jak również uregulował kwestie usuwania drzew w "stanie wyższej konieczności". Ponadto zmieniono oraz rozszerzono katalog sytuacji, w których usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, studentów, urzędników, gmin, powiatów i województw a także Samorządowych Kolegi Odwoławczych, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska czy organizacji ekologicznych.

Książka "Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz. Seria: Krótkie komentarze Becka" - Daria Danecka, Wojciech Radecki - oprawa miękka - Wydawnictwo C H Beck. Książka posiada 286 stron i została wydana w 2016 r.