pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Księgarnia »
Indeks autorów »
Daria Danecka

Daria Danecka - autor


okładka książki - Utrzymanie czystości i porządku w gminach Komentarz
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Utrzymanie czystości i porządku w gminach Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zawiera liczne odniesienia do innych aktów takich jak: prawo ochrony środowiska, ustawa o...
206.39 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi komentarz uwzględniający jedenaście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, które nastąpiły po 2018 roku. Pełnym komentarzem opatrzono trzy rozdziały ustawy: 1 (Przepisy ogólne), 4 (Ochrona terenów zieleni i zadrzewień)...
107.19 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Ustawa o odpadach. Komentarz
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Ustawa o odpadach. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
W komentarzu zostały omówione obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej, w tym m.in.: - problematyka klasyfikacji odpadów i...
206.39 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Odpowiedzialność za szkody łowieckie
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
W książce przedstawiono procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności za szkody łowieckie, czyli powodowane wykonywaniem polowania oraz wyrządzane przez określone gatunki zwierząt łownych. Autorzy szczególną uwagę zwracają na...
104.40 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Stan prawny: 15 sierpnia 2021 r.Książka stanowi kolejne, zaktualizowane wydanie komentarza do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prezentujące najnowsze zmiany prawa. Treść publikacji została podzielona na dwie części. Pierwsza z...
150.75 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorzy w tym wydaniu postanowili nie powtarzać całości uwag komentatorskich, lecz - pozostawiając i uaktualniając tekst przepisów według stanu obowiązującego - poprzestać na opatrzeniu szerszym komentarzem jedynie czterech rozdziałów:...
69.07 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Ustawa o lasach. Komentarz
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Ustawa o lasach. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo praktycznie, omówiono przepisy ustawy o lasach, na możliwie szerokim tle prawnym, zwłaszcza zwracając uwagę na ustawę o ochronie przyrody i ustawę - Prawo ochrony środowiska....
201.33 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Inspekcja Ochrony Środowiska Komentarz w.1/2020
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Inspekcja Ochrony Środowiska Komentarz w.1/2020

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. W komentarzu szczegółowo omówiono: - katalog zadań IOŚ oraz jej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o odpadach. Komentarz
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Ustawa o odpadach. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawo łowieckie. Komentarz
Wojciech Radecki, Daria Danecka

Prawo łowieckie. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Szóste wydanie ukazuje się po pięciu latach od poprzedniego. Ustawa Prawo łowieckie była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany dokonane ustawą o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody
Daria Danecka, Joanna S. Kierzkowska, Diana Trzcińska

Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W publikacji omówiono najważniejsze ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nakazy i zakazy:- w odniesieniu do wybranych form ochrony przyrody,- wynikające z planów ochrony form przyrody,-...
pozycja niedostępna

okładka książki - Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim
Daria Danecka

Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
W publikacji omówiono zagadnienie konwersji czyli przekształcenia przez ustawodawcę wykroczenia lub przestępstwa w delikt administracyjny sankcjonowany karami finansowymi wskazując na jej źródła, rodzaje, cele oraz skutki. Zjawisko to...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Wojciech Radecki, Daria Danecka

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Obecne piąte wydanie ukazuje się po dwóch latach od poprzedniego. Ustawa o ochronie przyrody była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Zmiany te dotknęły przede wszystkim rozdziału 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień, który...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art 78-90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz. Seria: Krótkie Komentarze Becka
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art 78-90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz. Seria: Krótkie Komentarze Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Praktyczny komentarz do art. 78-90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień. W publikacji omówione...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz. Seria: Krótkie komentarze Becka
Daria Danecka, Wojciech Radecki

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz. Seria: Krótkie komentarze Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Praktyczny komentarz do art. 78-90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień. W publikacji omówione zostały...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polskie prawo leśne
Daria Danecka, Adam Habuda (red.), Wojciech Radecki, Jerzy Rotko

Polskie prawo leśne

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Publikacja poświęcona jest podstawowym konstrukcjom polskiego prawa leśnego. Punkt centralny tej dziedziny regulacji prawnej stanowi ustawa o lasach z 1991 r., jednak istotne dla leśnictwa unormowania znajdują się także w innych aktach...
pozycja niedostępna