pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko: autor tytuł  24h
Wychowanie a manipulacja - okładka książki
Wychowanie a manipulacja pozycja dostępna
Księgarnia »
Książki »
»
Tradycja i współczesność filozofii wychowania. Pedagogika filozoficzna.Tom...
książka:

Tradycja i współczesność filozofii wychowania. Pedagogika filozoficzna.Tom 2

Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa: miękka
Ilość stron: 440 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373089839
ISBN: 978-83-7308-983-9
Data: 2008-05-12
Cena wydawcy: 44.80 złpozycja niedostępna

Tradycja i współczesność filozofii wychowania. Pedagogika filozoficzna.Tom 2 - Sławomir Sztobryn, Małgorzata Miksza - opis książki:

Tematem książki jest historyczny i współczesny dorobek odradzającej się w Polsce dziedziny badań pedagogicznych, jaką jest filozofia wychowania. Zamysłem autorów było postawienie – po raz pierwszy – pytania o stan badań oraz (syntetyczne) określenie linii rozwojowych prowadzących od antycznych korzeni, po badania współczesne. Znaczenie pedagogiki filozoficznej w XX wieku malało i rosło w zależności od swoistej konfrontacji z pedagogiką empiryczną, a później także z ideologiami społecznymi. Obecny pluralizm w pedagogice otwiera nową perspektywę przed związkami nauk o wychowaniu z filozofią. Dokonuje się to nie tylko na planie merytorycznym (np. obecność filozofów na VI Zjeździe PTP), ale także na planie formalnym.
Książka składa się z trzech komplementarnych części, z których każda jest swoistą całością. Część historyczna jest zorientowana personalnie, prezentuje wybitne, znaczące koncepcje filozoficzno-pedagogiczne minionych epok. Część druga obejmuje bogate spektrum szczegółowych zagadnień analizowanych z różnych perspektyw metodologicznych. Część trzecia jest w całości poświęcona dorobkowi prof. S. Wołoszyna i jest swoistą klamrą łączącą dwie poprzednie.
Głównym odbiorcą książki są pracownicy naukowi oraz studenci. Poza tym młodzież klas maturalnych przygotowująca się do studiów humanistycznych. Powinna dotrzeć do towarzystw naukowych – PTP, ale także do ODN.

Książka „Tradycja i współczesność filozofii wychowania. Pedagogika filozoficzna.Tom 2” - oprawa miękka - Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls.

Książka posiada 440 stron i została wydana w 0000 r.

Spis treści:

Wstęp

Część I

Tradycja filozofii wychowania

Lucia Bokorova

Świat antyczny – epoka wielkich systemów wychowawczych

Aldona Ossowska-Zwierzchowska

Autorytet (auctoritas) w rzymskiej tradycji wychowania elit

Ilona Błaszczyk

Tradycja jako imperatyw wychowawczy rzymskiej nobilitas

Justyna Bartska

Polska filozofia wychowania w dobie Odrodzenia na przykładzie

myśli pedagogicznej Sebastiana Petrycego. Badania Wiktora Wąsika

Wiesław Andrukowicz

Dynamika (transwersalność) rozwoju w filozoficznej pedagogice

Bronisława F. Trentowskiego

Ewa Witkowska-Urban

Filozoficzne konteksty twórczości pedagogicznej Eleonory Ziemięckiej

Aleksandra Mordzińska

Źródła pedagogicznej myśli Aleksandra Świętochowskiego – pozytywizm i neokantyzm

Piotr Magier

Kategoria realizmu w koncepcji pedagogicznej Stefana Kunowskiego

Część II

Współczesne problemy filozofii wychowania

Wilfried Lippitz

Kształcenie, kultura i odmienność

Blanka Kudláčová

Filozoficzne przesłanki pedagogicznego myślenia w dobie post-postmodernistycznej

Lech Witkowski

O pamięć teoretyczną myśli pedagogicznej

Teresa Hejnicka-Bezwińska

Kreowanie akademickiego statusu wiedzy o edukacji

(interpretowane w perspektywie poznawczej

dyscyplinaryzacji i instytucjonalizacji)

Astrid Męczkowska

Filozoficzność jako „noemat” pedagogiki czy pedagogiczność jako „noemat” filozofii?

Uwagi na marginesie analiz nad kategorią podmiotu w pedagogice

Andrzej Ciążela

Pedagogika filozoficzna – pedagogika humanistyczna

Współczesne konsekwencje opozycji i napięć w strukturze wiedzy

Michał Głażewski

Dystopia jako kategoria „rozmyta” w filozofii wychowania

Kazimierz Gryżenia

Spor o rolę utopii w wychowaniu

Alina Wróbel

Status działania edukacyjnego. Teleologiczność czy intencjonalność?

Andrej Rajský

Philosophic Bases of Upbringing and Education

Martin Žilínek

Taxonomy of a Competencies European in the Creativization of a Personality

Krzysztof Maliszewski

Filozoficzność pedagogiki kultury w dialogicznym horyzoncie

Anna Szudra

„Dialog międzyosobowy” jako podstawowa kategoria personalistycznej filozofii wychowania

Joanna Rachańska

Aktywność samowychowawcza człowieka

w ujęciu wybranych koncepcji filozofii

Alena Vališová

Problem autority ve vychově

Stanisław Gałkowski

...ancilla pedagogiae. Czy antropologia filozoficzna

może rozstrzygnąć spory pedagogów?

Rafał Godoń

Współczesne problemy anglosaskiej filozofii edukacji

Jolana Manniová

Wychowanie w naukach pedagogicznych na Słowacji

Jaroslav Balvín

Wychowanie wielokulturowe romskich uczniów

w świetle filozofii wychowania Jana Patočki

Mirosława Zalewska-Pawlak

Wychowanie przez sztukę jako filozofia wychowania w „epoce mediów”

Alicja Żywczok

Satysfakcja z pracy twórczej w życiu autorytetów nauki

– niezbadany obszar naukoznawstwa

Część III

Między tradycją i współczesnością filozofii wychowania

Filozof a wychowania prof. zw. dr Stefana Wołoszyna

Zofia Żukowska

Miejsce filozofii wychowania w ogolonym dorobku naukowym

profesora Stefana Wołoszyna

Roman Leppert

Stefana Wołoszyna koncepcja pedagogiki ogólnej

Bogusław Śliwerski

Systematyka kierunków i prądów pedagogicznych

w ujęciu Stefana Wołoszyna

Sławomir Sztobryn

Stefan Wołoszyn jako historyk filozofii wychowania

Bibliografia prac Stefana Wołoszyna

(wybór w porządku chronologicznym)

Indeks nazwisk

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Tradycja i współczesność filozofii wychowania. Pedagogika filozoficzna.Tom..."
Sławomir Sztobryn, Małgorzata Miksza (red.) - autor m.in.:
Filozofia wychowania w praktyce - okładka książki
Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej Anna Szudra-Barszcz, Sławomir Sztobryn (red.);