pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej

Autor książki:

Anna Szudra-Barszcz, Sławomir Sztobryn

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2012
Oprawa: miękka
Ilość stron: 167 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788377024713
ISBN: 978-83-7702-471-3
Data: 2012-10-11
17.01 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Specyficznym rysem współczesnych czasów jest to, że pomija się w nich sprawy trudne czy kontrowersyjnem zadowalając się rozwiązaniami niewymagającymi zbytniego wysiłku myślowego (...). Przejawem takiego podejścia jest wnowoczesnej pedagogice/nauce o wychowaniu tendencja polegająca na zawężaniu spojrzenia na wychowanie i kształcenie do kwestii związanych wprost z praktyką edukacyjną i jej bieżącymi problemami. Trudno w takich warunkach skłonić pedagogów do pogłębionego namysłu nad tym, czego doświadczają w zwykłych sytuacjach wychowawczych. Bez takiego namysłu jednak działaniu pedagogicznemu grozi zagubienie więzi z sensem, który je uzasadnia i legitymizuje. Przyjmując tę optykę patrzenia, należy stwierdzić, że filozofia wychowania spełnia wobec praktyki pedagogicznej ważną i niedającą się przez nic zastąpić rolę.

<br>

Problem publikacji stanowi z jednej strony zgodnie zakładana przez współautorów potrzeba, co więcej, konieczność stałego zespolenia praktyki pedagogicznej z refleksją filozoficzną, z drugiej natomiast wielorakie trudności, na jakie natrafia w edukacyjnej szarzyźnie postulat pielęgnowania namysłu filozoficzno-wychowawczego. Mimo że w pracy nie podano gotowych rozwiązań na to, jak praktyka i teoria pedagogiczna mogą solidarnie kooperować - jak wiadomo, konflikt między teorią a praktyką nie zawęża się wyłącznie do nauk(i) o wychowaniu - w niektórych analizach rozwinięto bardzo interesujące i twórcze propozycje zmierzenia się z tą kwestią.

<br>

Z recenzji ks. dra hab. Dariusza Stępkowskiego SDB

Książka "Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej" - Anna Szudra-Barszcz, Sławomir Sztobryn (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 167 stron i została wydana w 2012 r. Cena 17.01 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wprowadzenie Anna Szudra-Barszcz

Witold Starnawski
Rola filozofii w praktyce pedagogicznej

Krzysztof Kamiński
Wychowanie bez filozofii i... bajek się nie obejdzie. Uwagi interdyscyplinarne

Anna Szudra-Barszcz
Sensy i bezsensy etyki zawodu pedagoga

Małgorzata Wałejko
Między metafizyką a praktyką. Ontyczne podstawy pedagogiki personalistycznej

Małgorzata Łobacz
Relacja wychowawca - wychowanek z perspektywy filozofii personalistycznej. Implikacje praktyczne

Lucyna Dziaczkowska
Osoba i czyn wychowawcy. Filozofia Karola Wojtyły jako źródło inspiracji dla pedagogów

Jarosław Horowski
Pedagogiczne implikacje analiz Józefa Marii Bocheńskiego

Informacje o autorach