pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Książki »
»
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 18
Księgarnia »
Książki »
książka:

Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 18

Dane szczegółowe:
Producent: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 442 s.
ISSN: 2081-8882
Data: 2010-02-10
34.13  35.00  0.87 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 18 - Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon - opis książki:

Ukazujące się od 2000 roku "Studia z Prawa Wyznaniowego" są efektem naukowej refleksji nad statutem kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sytuacją prawną jednostki w zakresie wolności sumienia i religii.

Książka „Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 18” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 442 stron i została wydana w 2015 r.

Spis treści:

ARTYKUŁY

CHRISTINE MENGÈS-LE PAPE,
Les religions dans l espace public en France, entre hier et aujourd hui ?
Religie w przestrzeni publicznej Francji, wczoraj i dziś (streszczenie)
Religions in the public space of France, in the past and today (summary)

PER PETTERSSON,
Is the Swedish state secular when religious service functions are integrated in state institutions?
Czy państwo szwedzkie jest świeckie jeśli posługi religijne są zintegrowane z instytucjami państwowymi? (streszczenie)

LIONEL OBADIA,
Floating territories of Religion(s): shifting paradigms, erratic theories, and volatile realities?
Zmienne terytoria religii: zmieniające się paradygmaty, błędne teorie i niestabilne realia? (streszczenie)

KONSTANTINOS PAPASTATHIS,
Church Jurisdictional Fragmentation, Religious Discourse and Public Policy: The Greek Case
Jurysdykcyjna fragmentacja Kościoła, dyskurs religijny i polityka publiczna: sprawa grecka (streszczenie)

CALVYN C. DU TOIT,
Cities of Refuge: Harassing Nation-States Legal Systems for a More Inclusive Religious Stance
"Miasta Schronienia": nękanie systemów prawnych państw narodowych o bardziej inkluzywną postawę religijną (streszczenie)

ELENA GOLOVNEVA,
Religious Belonging Today: Strategy and Values of Old-Believers and Neo-Pagans (Ural Case)
Przynależność religijna dzisiaj: Strategia i wartości staroobrzędowców i neopogan (casus uralski) (streszczenie)

WOLFGANG WIESHAIDER,
Sessa czyli przestrzeń dla mniejszości religijnych
The case of Sessa: space for religious minorities (streszczenie)

ARTUR MEZGLEWSKI,
Utworzenie oraz rejestracja związku wyznaniowego jako przejawy wolności religijnej
The establishment and registration of a religious denomination as manifestation of religious freedom (summary)

PAWEŁ BORECKI,
Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim
Prohibition of discrimination on grounds of religion or beliefs in the Polish Law (summary)

MICHAŁ RYNKOWSKI,
Prawo Kościoła Anglii jako część systemu prawa Anglii
Law of the Church of England as a part of the law of England (summary)

ANNA TUNIA,
Zakres implementacji przepisów konkordatu dotyczących zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej do systemu prawa polskiego
The scope of the implementation of the provisions of the concordat concerning civil marriage in a religious form into the Polish legal system (summary)

ANETA MARIA ABRAMOWICZ,
Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
The principle of equal rights of religious communities in the jurisprudence of the Constitutional Court (summary)

MICHAŁ OŻÓG,
Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
The right of parents to rear their children in accordance with their own convictions in light of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 (summary)

KATARZYNA KRZYSZTOFEK,
Stanowisko Świadków Jehowy wobec wybranych współczesnych procedur medycznych w świetle prawa polskiego
The position of Jehovah s Witnesses to some modern medical procedures in the light of polish law (summary)

JOANNA WIŚNIEWSKA,
Przedszkola i ochronki zakonne w świetle polskiego prawa oświatowego w latach 1945-61
Kindergartens and nurseries in the light of education law in Poland between 1945 and 1961 (summary)


MATERIAŁY

MICHAŁ CHAJDA, MICHAŁ SKWARZYŃSKI,
Opinia prawna w sprawie braku możliwości odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych za treść ogólnych ocen zawartych w kazaniach
Legal opinion on the lack of liability for the infringement of personal rights for the content of general judgements contained in sermons (summary)

ARTUR MEZGLEWSKI,
Opinia prawna w sprawie statusu prawnego Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze po zawarciu przez uczelnię umowy o współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku teologia
Legal opinion on the legal status of the Institute of Philosophy and Theology of Edith Stein in Zielona Gora after the conclusion of a cooperation agreement with the Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw on 14 May 2013. Guidelines for conducting studies in theology (summary)


RECENZJE

Larysa Wladiczenko, Ukrajina ta Polsza: komparatywnyj analiz widnosin miż derżawnymi i relihijnymi instytucijami, Kaniw: Wydawnictwo "Rodeń" 2014, ss. 367 (Jerzy Nikołajew)

Marcin A. Mielczarek, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa: Difin S.A .2013, ss. 293 (Piotr Stanisz)

Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 469 (Michał Hucał)

Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne, red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 234 (Zuzanna B. Gądzik)


SPRAWOZDANIA

Sympozjum naukowe pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, Popowo, 2-4 marca 2015 r. (Marek Bielecki)

Konferencja naukowa pt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r. (Artur Mezglewski)

Wykład dr. Nikolasa Nikasa pt. Wokół kształtu ustawy o in vitro - współczesna medycyna i biotechnologia a nowe kierunki działań prawnych, Lublin, 14 kwietnia 2015 r. (Kacper Chołody)

XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, Zabuże, 14-16 września 2015 r. (Katarzyna Mastalerczyk)

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Corps, religion et diversité, Strasbourg, 30 września - 1 października 2015 r. (Michał Zawiślak)

XI Opolskie Colloquium Prawno - Historyczne, Brzeg, 6-7 października 2015 r. (Andrzej Szymański)

Sprawozdanie z pokazu filmu dokumentalnego "La Séparation" w reżyserii FranÇoise Hanss, połączonego z dyskusją naukową na temat świeckości państwa, Strasbourg, 5 listopada 2015 r. (Michał Zawiślak)

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 18"
Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.) - autor m.in.:
Prawo dowodowe w postępowaniach - okładka książki
Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych... Artur Mezglewski, Michał Skwarzyński (red.);
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. - okładka książki
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia... Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Marta Ordon (red.);
Sprawność a legalność działania - okładka książki
Sprawność a legalność działania administracji... Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki (red.);
Reddite ergo quae sunt Caesaris - okładka książki
Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae... ks. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, Henryk Stawniak (red.);
Legal Aspects of the Efficiency - okładka książki
Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki (red.);
Studia prawnicze KUL, 2(54)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 2(54)/2013 Piotr Stanisz (red.);
Studia prawnicze KUL, 4(52)/2012 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(52)/2012 Piotr Stanisz (red.);
Studia prawnicze KUL, 4(56)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(56)/2013 Piotr Stanisz (red.);
Studia prawnicze KUL, 3(55)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 3(55)/2013 Piotr Stanisz (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 17 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 15 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 11 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 9 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 8 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Produkty podobne:
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 17 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.)
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 15 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.)
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.)
Polskie prawo wyznaniowe - okładka książki
Polskie prawo wyznaniowe ks. Józef Krukowski
Prawo wyznaniowe - okładka książki
Prawo wyznaniowe Michał Pietrzak