pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 775 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788377027851
ISBN: 978-83-7702-785-1
Data: 2015-07-09
58.50 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Książka porusza zagadnienia sprawności a legalności działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego.

Książka "Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego" - Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 775 stron i została wydana w 2015 r. Cena 58.50 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wstęp
Stanisław Wrzosek


Sprawność a legalność działania administracji publicznej - zagadnienia ogólne

Jan Caban
Metodologiczne założenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego Europy o dwóch skrzydłach cywilizacyjnych

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Demokracja cyfrowa wobec zagrożeń bezpieczeństwa kulturowego

Krzysztof Chochowski
Pomiędzy sprawnością a legalnością działania administracji porządku publicznego

Karol Dąbrowski
Sprawność, legalność działania administracji i rozrost państwa

Iwona Grzelczak-Miłoś
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji jako zadanie administracji publicznej - zarys problemu

Waldemar Hoff
Bezpieczeństwo publiczne a praworządność w orzecznictwie sądowym

Bronisław Jastrzębski
O problemie stanowienia ustaw jako kryterium legalności i sprawności działania administracji publicznej

Marcin Kamiński
Relacje między kryteriami legalności, celowości i sprawności w sądowoadministracyjnej kontroli działań organów administracji publicznej

Michał Kasiński
Rozrost funkcji policyjnych administracji publicznej współczesnego państwa

Waldemar Kitler
Złożoność problematyki bezpieczeństwa narodowego a sprawność i legalność działania administracji publicznej

Tomasz Tadeusz Majer
Kształtowanie się polskiej administracji w Okręgu Mazurskim w latach 1945-1946. Między skutecznością a legalnością

Ewa Olejniczak-Szałowska
Prawo miejscowe jako instrument ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (wybrane zagadnienia)

Andrzej Konrad Piasecki
Kwestie bezpieczeństwa w exposé premierów III RP

Jacek Szubart
Kontrola parlamentarna w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

Juliusz Święcki
Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych elementem polityki administracyjnej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej

Elżbieta Wituska
Idea zespolenia a skuteczność działań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Studium teoretycznoprawne


Sprawność a legalność działania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego

Anna Chodorowska, Joanna Stopińska
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w świetle przepisów prawa polskiego

Radosław Giętkowski
Sprawność a legalność użycia broni palnej przez funkcjonariuszy polskich służb publicznych

Tomasz Hoffmann
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych - wybrane zagadnienia

Monika Kapusta
Wymogi formalne w procesie rekrutacji do polskich formacji policyjnych - ujęcie retrospektywne

Mirosław Karpiuk
Oddziaływanie administracji publicznej na sferę bezpieczeństwa kulturowego w aspekcie ochrony zabytków

Magdalena Kisała
Charakter prawny powiązań organów administracji rządowej i samorządowej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego jednostki samorządu terytorialnego

Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Łukasz Bednarski
Prawne determinanty sprawności działania administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych - przygotowanie postępowania

Małgorzata Lewandowska
Odpowiedzialność Skarbu Państwa po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. (Sygn. K6/09) w kontekście ochrony praw nabytych

Dariusz Nowak
Rola wojewody w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Bogna Orłowska-Zielińska, Robert Patryk Dziembowski
Działania policji w przedmiocie przeciwdziałania przestępczości nieletnich

Ryszard Radziejewski
Prawne aspekty ochrony infrastruktury militarnej a skuteczność jej ochrony

Marta Romańczuk-Grącka, Kamil Frąckowiak
Sprawność a legalność czynności operacyjno-rozpoznawczych policji w zakresie zwalczania przestępstwa groomingu

Bogusław Sowa
Sprawność działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w stanach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska

Mirosłw Tokarski
Uprawnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku konstytucyjnego

Dorota Wrzosek
Ochrona danych osobowych a marketing produktów i usług własnych na przykładzie banku. Aspekty prawno-administracyjne


Terroryzm, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo imprez masowych

Robert Cegiełka, Anna Górska
Wpływ terroryzmu na procesy gospodarcze

Krzysztof Bojarski
Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa imprez masowych

Marcin Kowalczyk
Aspekty technologiczne i komunikacyjne działań przygotowawczych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego związane z organizacją Euro 2008 - wzorce dla Polski jako gospodarza Euro 2012

Marcin Mazuryk, Mateusz Kaczocha
Pozycja prawna i kompetencyjna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Małgorzata Polinceusz, Marta Pomykała
Problemy legalności działania wojewody w stanach nadzwyczajnych - wybrane zagadnienia

Wojciech Wytrążek
Kompetencje organów samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa imprez masowych


Działalność jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów społecznych w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

Monika Chlipała
Podmioty niepubliczne w wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w samorządzie terytorialnym

Małgorzata Czuryk
Działanie administracji publicznej wobec wniosków złożonych w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy

Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska
Społeczne formy wspierania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Kazimierz Ostaszewski
Partycypacja społeczna w działaniu administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego


Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w wybranych państwach

Katarzyna Dunaj
Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego Republiki Litewskiej

Katarzyna Jurewicz-Bakun
Konstytucyjne organy państwa w sprawach bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa obywateli Federacji Rosyjskiej

Akty normatywne

Bibliografia