pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
książka:

Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 398 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788380610446
ISBN: 978-83-8061-044-6
Data: 2015-06-25
Majowa obniżka!Cena: 39.06  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 2.94 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim - Anna Tunia - opis książki:

Książka poświęcona recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim.

Książka Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 398 stron i została wydana w 2015 r.

Spis treści:

Table of contents

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Zagadnienia teoretycznoprawne
1. Uwagi wstępne
2. Znaczenie terminu "recepcja prawa"
2.1. Etymologia i definicje rzeczowe
2.2. Warunki i czynniki zjawiska recepcji prawa
3. Rodzaje recepcji prawa
3.1. Podział recepcji ze względu na zakres
3.2. Podział recepcji ze względu na sposób (formę) wprowadzenia
3.3. Podział recepcji ze względu na efekt (skutek)
4. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych jako przedmiot recepcji
4.1. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych - pojęcie, zakres i forma stanowienia
4.2. Zjawisko upaństwowienia norm prawa wewnętrznego związków wyznaniowych - aspekty teoretyczne
5. Wnioski

Rozdział II. Recepcja prawa jako zjawisko powszechnodziejowe
1. Uwagi wstępne
2. Zjawisko recepcji prawa obcego w powszechnej historii prawa
2.1. Recepcja prawa w państwach antycznych Bliskiego Wschodu
2.2. Recepcja prawa rzymskiego w średniowiecznej i nowożytnej Europie
2.3. Recepcja prawa rzymskiego w Kościele
3. Zjawisko recepcji prawa obcego w historii prawa polskiego
3.1. Recepcja prawa rzymskiego w przedrozbiorowej Polsce
3.2. Stosowanie praw państw obcych na ziemiach polskich pod zaborami
3.3. Recepcja prawa francuskiego w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim
3.4. Stosowanie praw byłych państw zaborczych w międzywojennej Polsce
3.5. Wpływ praw państw obcych na prawo polskie po 1945 r.
4. Zjawisko recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie państwowym - rys historyczny
4.1. Ujęcie powszechne
4.1.1. Rola prawa religijnego w systemie hierokratycznym
4.1.2. Miejsce prawa kanonicznego w papocezaryzmie
4.1.3. Stosowanie prawa kościelnego w nowożytnych państwach wyznaniowych
4.2. Perspektywa polska
4.2.1. Recepcja prawa religijnego w prawie I Rzeczypospolitej
4.2.2. Uznawanie prawa religijnego w przepisach obowiązujących na ziemiach polskich w okresie rozbiorów
4.2.3. Recepcja prawa kanonicznego w porządku prawnym II Rzeczypospolitej
4.2.4. Obecność prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie Polski Ludowej
5. Wnioski

Rozdział III. Podstawy prawne recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie III Rzeczypospolitej
1. Uwagi wstępne
2. Autonomia i niezależność jako konstytucyjna podstawa odrębności porządków prawnych państwa i kościoła
3. Charakter prawny norm prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
4. Dopuszczalność uznania norm prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie państwowym
4.1. Zasada nieskuteczności przepisów wewnątrzwyznaniowych w prawie państwowym
4.2. Odstępstwa od zasady nieskuteczności przepisów wewnątrzwyznaniowych w państwowym porządku prawnym
5. Wnioski

Rozdział IV. Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w obszarze prawa administracyjnego
1. Uwagi wstępne
2. Wydziały nauk kościelnych na uczelniach publicznych
3. Wyznaniowe szkolnictwo niepubliczne
4. Uznawanie przez państwo tytułów zawodowych nadawanych przez wyższe szkoły kościelne
5. Uzyskiwanie tytułów zawodowych przez absolwentów katolickich wyższych seminariów duchownych
6. Podstawa programowa (treści nauczania) lekcji religii
7. Programy i podręczniki do nauki religii
8. Zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji
9. Zadania publiczne z zakresu administracji stanu cywilnego
10. Związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego
11. Kult publiczny
12. Organizacje wyznaniowe
13. Wnioski

Rozdział V. Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w obszarze prawa karnego
1. Uwagi wstępne
2. Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktu lub obrzędu religijnego
3. Złośliwe przeszkadzanie pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym
4. Ochrona tajemnicy spowiedzi
5. Wnioski

Rozdział VI. Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w obszarze prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
1. Uwagi wstępne
2. Podmiot podatku dochodowego od przychodów osób duchownych
3. Przedmiot opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby duchowne
4. Duchowny jako podmiot ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
5. Wnioski

Rozdział VII. Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w obszarze prawa cywilnego
1. Uwagi wstępne
2. Osobowość cywilnoprawna wyznaniowych jednostek organizacyjnych
3. Stosowanie prawa wewnętrznego związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej w obrocie cywilnoprawnym
4. Oświadczenia woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu
5. Wnioski

Rozdział VIII. Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w obszarze prawa pracy
1. Uwagi wstępne
2. Dni ustawowo wolne od pracy
3. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii
4. Misja kanoniczna do nauczania religii
5. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia
I. Źródła
1. Źródła prawa
1.1. Konstytucje
1.2. Umowy międzynarodowe
1.3. Ustawy i inne akty prawne rangi ustawowej
1.4. Rozporządzenia i inne akty o charakterze wykonawczym
1.5. Akty prawa statutowego
1.6. Umowy i porozumienia państwowo-kościelne
1.7. Akty prawa wewnętrznego związków wyznaniowych
2. Orzecznictwo
3. Dokumenty
3.1. Dokumenty parlamentarne i ministerialne
3.2. Opinie prawne i ekspertyzy
3.3. Dokumenty kościelne
4. Pozostałe źródła

II. Literatura

Summary

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim"
Anna Tunia - autor m.in.:
Informacja w postępowaniach sądowych - okładka książki
Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych Paweł Figielski, Anna Tunia (red.);
Współdziałanie organów bezpieczeństwa - okładka książki
Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku... Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Tunia (red.);
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Religia i kościoły w polskiej przestrzeni - okładka książki
Religia i kościoły w polskiej przestrzeni publicznej Aleksandra Kusztal, Sławomir Czapnik (red.)
Prawa kobiet we współczesnym świecie - okładka książki
Prawa kobiet we współczesnym świecie Lena Kondratiewa-Bryzik, Wojciech Sokolewicz
Katolickie zasady relacji państwo-Kościół - okładka książki
Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo... ks. Józef Krukowski, ks. Mirosław Sitarz, Henryk Stawniak (red.)
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 17 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.)
Produkty podobne:
Mniejszości wyznaniowe w Polsce. - okładka książki
Mniejszości wyznaniowe w Polsce. Prawo wewnętrzne... Ryszard Brożyniak, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 17 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.)
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 18 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.)