pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Książki »
»
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 17
Księgarnia »
Książki »
książka:

Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 17

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2014
Oprawa: miękka
Ilość stron: 350 s.
Wymiar: 135x205 mm
EAN: 9770208188824
ISSN: 2081-8882
Data: 2010-02-10
29.25  30.00  0.75 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 17 - Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon - opis książki:

Ukazujące się od 2000 roku "Studia z Prawa Wyznaniowego" są efektem naukowej refleksji nad statutem kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sytuacją prawną jednostki w zakresie wolności sumienia i religii.

Książka „Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 17” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 350 stron i została wydana w 2014 r.

Spis treści:

ARTYKUŁY

ZDZISŁAW ZARZYCKI,
Dopuszczalność stosowania treści o charakterze religijnym na indywidualnych tablicach rejestracyjnych pojazdów samochodowych w Polsce
Accessibility of using of the religious content on the individual registration plates of vehicles in Poland (summary)

PAWEŁ BORECKI,
Wolność sumienia i wyznania cudzoziemców w prawie polskim
The freedom of conscience and religion of foreigners in Polish law (summary)

MICHAELA MORAVČÍKOVÁ,
State-Church relations and secular principles in the Slovak Republic
Relacje Państwo - Kościół oraz zasada świeckości państwa w Republice Słowackiej (streszczenie)

PIOTR KROCZEK,
Kaznodziejstwo w optyce polskiego prawa karnego
Preaching in the perspective of Polish criminal law (summary)

HENRYK MISZTAL,
Geografia prześladowań chrześcijan w krajach islamskich
Geography of the persecution of Christians in Islamic countries (summary)

FILIP CIEPŁY,
Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej egzorcysty w prawie polskim
Selected problems of the criminal responsibility of the exorcist in Polish law (summary)

ANETA MARIA ABRAMOWICZ,
Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych
The religious form of civil marriage contraction and the principle of equality of religious denominations (summary)

JACEK FALSKI,
Prawo do nauki a prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich przekonaniami w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
The right to education versus the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own convictions in ECHR case law (summary)

KATARZYNA STARZECKA,
Lokalizacja cmentarza wyznaniowego w świetle przepisów prawa polskiego o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Location of religious cemetery on the basis of the Polish law provisions of the spatial planning and land use management (summary)

MARTA ORDON,
Modification of the legal basis of the activity of religious orders in Poland introduced by the communist authorities in 1949
Zmiana podstawy prawnej działalności zakonów w Polsce dokonana przez władze komunistyczne w 1949 r. (streszczenie)

JOANNA WIŚNIEWSKA,
Dyskryminacja katechetów zakonnych w prawie oświatowym okresu gomułkowskiego
The discrimination religious catechist in the educational law during the reign of Wladyslaw Gomulka (1956-1970) (summary)

KATARZYNA WIĘCEK,
Prawo Kościoła katolickiego do zakładania i prowadzenia szkół
The right of the Catholic Church to setting up and running of schools (summary)

MACIEJ STRUTYŃSKI,
Stosunki między państwem a związkami wyznaniowymi w niepodległej Ukrainie (1991-2013)
The relationship between the state and the religious associations in sovereign Ukraine (summary)

WOJCIECH MALESA, ANETA WAWRZASZEK,
Rejestr wyznaniowych osób prawnych - wybrane zagadnienia na przykładzie jednostek Kościoła katolickiego
The register of denominational legal entities - the selected issues on the example of Catholic Church units (summary)


MATERIAŁY

ARTUR MEZGLEWSKI,
Opinia prawna w sprawie ustalenia kompetencji rady rodziców do konsultowania się z rodzicami szkoły, przy wykorzystaniu organizacyjnej pomocy dyrekcji szkoły
Legal opinion on determining the competencies of the council of parents to consult with the school parents, using organizational support of the school management (summary)


RECENZJE

Marcin Wielec, Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 383 (Urszula Szczęch)


SPRAWOZDANIA

Sesja naukowa pt. Klauzula sumienia, Warszawa, 20 lutego 2014 r. (Michał Czelny)
Sympozjum naukowe pt. Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy małżeństwa cywilnego, Warszawa, 26 marca 2014 r. (Marta Ordon)
XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, Lublin, 15-17 maja 2014 r. (Marta Ordon, Urszula Szczęch)
Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Religion and Territory, Lublin, 23-24 października 2014 r. (Kacper Chołody)
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich, Lublin, 12-13 listopada 2014 r. (Katarzyna Starzecka)

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 17"
Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.) - autor m.in.:
Prawo dowodowe w postępowaniach - okładka książki
Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych... Artur Mezglewski, Michał Skwarzyński (red.);
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. - okładka książki
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia... Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Marta Ordon (red.);
Sprawność a legalność działania - okładka książki
Sprawność a legalność działania administracji... Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki (red.);
Reddite ergo quae sunt Caesaris - okładka książki
Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae... ks. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, Henryk Stawniak (red.);
Legal Aspects of the Efficiency - okładka książki
Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki (red.);
Studia prawnicze KUL, 4(56)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(56)/2013 Piotr Stanisz (red.);
Studia prawnicze KUL, 3(55)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 3(55)/2013 Piotr Stanisz (red.);
Studia prawnicze KUL, 4(52)/2012 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(52)/2012 Piotr Stanisz (red.);
Studia prawnicze KUL, 2(54)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 2(54)/2013 Piotr Stanisz (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 18 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 15 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 11 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 9 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 8 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Prawa kobiet we współczesnym świecie - okładka książki
Prawa kobiet we współczesnym świecie Lena Kondratiewa-Bryzik, Wojciech Sokolewicz
Katolickie zasady relacji państwo-Kościół - okładka książki
Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo... ks. Józef Krukowski, ks. Mirosław Sitarz, Henryk Stawniak (red.)
Religia i kościoły w polskiej przestrzeni - okładka książki
Religia i kościoły w polskiej przestrzeni publicznej Aleksandra Kusztal, Sławomir Czapnik (red.)
Produkty podobne:
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 15 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.)
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.)
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 18 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.)
Polskie prawo wyznaniowe - okładka książki
Polskie prawo wyznaniowe ks. Józef Krukowski
Prawo wyznaniowe - okładka książki
Prawo wyznaniowe Michał Pietrzak