pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16
»
»
książka:

Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16

Dane szczegółowe:
Producent: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2013
Oprawa: miękka
Ilość stron: 398 s.
ISSN: 2081-8882
Data: 2010-02-10
Cena: 28.57 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 3-5 dni

Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16 - Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon - opis książki:

Ukazujące się od 2000 roku "Studia z Prawa Wyznaniowego" są efektem naukowej refleksji nad statutem kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sytuacją prawną jednostki w zakresie wolności sumienia i religii.

Książka „Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 398 stron i została wydana w 2013 r.

Spis treści:

Artykuły

Piotr Michalik,
Przyszłość zwolnień podatkowych dla związków wyznaniowych w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego USA
Future of Tax Exemptions for Churches in the Light of the Recent United States Supreme Court Decisions (summary)

Małgorzata Gałązka,
Odmowa przerwania ciąży a klauzula sumienia lekarza
The Refusal of Abortion and Physician s Conscience Clause (summary)

Paweł Bednarski,
Przesłanki delibacji orzeczenia kościelnego we włoskim sądzie apelacyjnym
Conditions of Proceeding Concerning the Recognition of Ecclesiastical Decrees in the Italian Court of Appeal (summary)

Dariusz Walencik,
Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce a fundacje pobożne
Foundations Established by Juridical Persons of the Roman Catholic Church in Poland and Pious Foundations (summary)

Grzegorz Gura,
Nadzór nad fundacjami kościelnymi w Polsce
Supervision over the Church Foundations in Poland (summary)

Jerzy Nikołajew,
Reguły Minimalne i Europejskie Reguły Więzienne a prawo więźniów do wolności sumienia i religii w Polsce
Minimum Rules and the European Prison Rules vs. the Prisoners rights to Freedom of Conscience and Religion in Poland (summary)

Katarzyna Krzysztofek,
Sodalicje mężczyzn w Krakowie na przełomie XIX i XX w.
Men s Sodalities in Kraków at the turn of the 19th and 20th centuries (summary)

Marek Plisiecki,
Instytucje kościelne jako organizacje pożytku publicznego
Church Institutions as Public Benefit Organizations (summary)

Katarzyna Więcek,
Nauczanie religii katolickiej w polskiej szkole publicznej w kontekście prawa rodziców do wychowania religijnego dzieci - aspekty historyczne i wybrane aktualne problemy
The Teaching of Catholic Religion in Public School in the Context of the Parents Right to ensure their Children Religious Upbringing - Historical and Selected Current Issues (summary)

Robertas Pūkenis,
The Secularisation in Europe from Lithuanian Perspective
Sekularyzacja w Europie z litewskiej perspektywy (streszczenie)

Adam Balicki,
Aspekty prawne współpracy dyrektora szkoły publicznej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
Legal Aspects of the School of Public Cooperation with Churches and Religious Denominations (summary)

Beata Dobrowolska,
Sprzeciw sumienia w praktyce pielęgniarki i położnej. Analiza rozwiązań polskich i wybranych rozwiązań europejskich
Conscientious Objection in the Practice of Nurses and Midwives. Analysis of Polish and Selected European Solutions (summary)

Mariola Drozd,
Prawo farmaceuty do sprzeciwu sumienia w świetle obowiązujących regulacji prawnych
Right of the Pharmacist to Conscientious Objection in Light of the Applicable of Legal Regulations (summary)

Paweł Kaleta,
Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez parafię bez zezwolenia biskupa
The Effectiveness of Entering into a Loan Agreement by Parish without the Bishop s Consent (summary)

Tomasz Sienkiewicz,
Administracyjnoprawne warunki ingerencji administracji publicznej w sposób korzystania z obiektów sakralnych Kościoła katolickiego wpisanych do rejestru zabytków
Administrative and Legal Conditions of the Interference of the Public Service in the use of Religious Monuments of the Catholic Church listed in the Register of Historical Monuments (summary)


Recenzje

Carlo Cardia, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso , Conprefazioni di Franco Frattini, Ministro degli Affari Esteri, Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Umberto Allemandi & C. Torino - Londra - Venezia - New York 2010, ss. 157 ( Henryk Misztal )

The Established Church. Past, Present and Future , ed. M. Chapman, J. Maltby, W. Whyte, London 2011, pp. 200 ( Paweł A. Leszczyński )

Kazimierz Urban, Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej. Szkice i materiały , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 341 ( Tadeusz J. Zieliński )

Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających , red. Stanisław Leszek Stadniczenko, Stanisław Rabiej, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Seria: Ekumenizm i integracja, nr 25, Opole 2012, ss. 467 ( Henryk Misztal )

Paweł A. Leszczyński, Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP , Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2012, ss. 559 ( Piotr Stanisz )

Aleksandra Szadok-Bratuń, Procedura zawierania małżeństwa "konkordatowego" w kontekście polskiego prawa administracyjnego , Wrocław 2013, ss. 479 ( Anna Tunia )


Sprawozdania

Panel dyskusyjny pt. Prawo do wyrażenia sprzeciwu sumienia przez personel medyczny , Lublin, 9 kwietnia 2013 r. ( Małgorzata Turek )

X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej , Myczków-Polańczyk, 24-25 kwietnia 2013 r. ( Aneta Maria Abramowicz )

Konferencja naukowa pt. Źródła finansowania Kościoła w Polsce , Lublin, 25 kwietnia 2013 r. (Małgorzata Kliczka, Patrycja Buczyńska, Karolina Lemierz )

Konferencja naukowa pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej , Sromowce Niżne, 22-24 września 2013 r. (Marta Ordon )

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne , Lublin, 28 listopada 2013 r. ( Katarzyna Więcek )

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16"
Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.) - autor m.in.:
Prawo dowodowe w postępowaniach - okładka książki
Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych... Artur Mezglewski, Michał Skwarzyński (red.);
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. - okładka książki
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia... Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Marta Ordon (red.);
Sprawność a legalność działania - okładka książki
Sprawność a legalność działania administracji... Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki (red.);
Reddite ergo quae sunt Caesaris - okładka książki
Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae... ks. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, Henryk Stawniak (red.);
Legal Aspects of the Efficiency - okładka książki
Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki (red.);
Studia prawnicze KUL, 2(54)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 2(54)/2013 Piotr Stanisz (red.);
Studia prawnicze KUL, 4(52)/2012 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(52)/2012 Piotr Stanisz (red.);
Studia prawnicze KUL, 3(55)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 3(55)/2013 Piotr Stanisz (red.);
Studia prawnicze KUL, 4(56)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(56)/2013 Piotr Stanisz (red.);
Prawo wyznaniowe - okładka książki
Prawo wyznaniowe Artur Mezglewski, ks. Henryk Misztal, Piotr Stanisz;
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 17 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 18 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 15 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 11 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 9 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 8 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Produkty podobne:
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 15 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.)
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 18 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.)
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 17 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.)
Prawo wyznaniowe - okładka książki
Prawo wyznaniowe Michał Pietrzak
Mniejszości wyznaniowe w Polsce. - okładka książki
Mniejszości wyznaniowe w Polsce. Prawo wewnętrzne... Ryszard Brożyniak, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska