pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL

Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL


okładka książki - Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski

Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wstęp Rozdział I Stosunek do Hegla Rozdział II Problematyka religijna   Rozdział III Historia i historiozofia   Rozdział IV Wobec Rosji Rozdział V Konserwatyzm - tradycjonalizm - romantyzm...
23.63  25.00  1.37 

okładka książki - Historyja barzo cudna wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło

Historyja barzo cudna wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wstęp 1. Materiał źródłowy a) Historia tekstu b) Historyja barzo cudna 2. Cel pracy Rozdział I Historyja barzo cudna jako kompilacja 1. O czynnikach doboru źródeł 2. Miejsce łączenia źródeł -...
23.63  25.00  1.37 

okładka książki - W labiryncie prozy Józefa Wittlina

W labiryncie prozy Józefa Wittlina

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
WstępI. Europejskie wtajemniczenia 1. Lwów - pierwsze spotkanie z Europą 2. Włoskie fascynacje 3. Szlakami Paryża i francuskiej prowincji 4. Wrażenia z Hiszpanii   II. Oblicza wygnania 1. U progu...
42.53  45.00  2.47 

okładka książki - W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Tom 6. Przekaz wiary w rodzinie

W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Tom 6. Przekaz wiary w rodzinie

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / nauka społeczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Prezentacja Kongresu Część I Główne wystąpienia A. López Trujillo, Konferencja inauguracyjna C. Caff arra, Rodzina i laickość X. Lacroix, Rodzina i prymat wiary w świecie sekularyzacji i laicyzacji...
31.19  33.00  1.81 

okładka książki - W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Tom 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich

W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Tom 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / nauka społeczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
E. Antonelli, Słowa pozdrowienia na rozpoczęcie VI Światowego Spotkania Rodzin i Kongresu Teologiczno-Pastoralnego F. Calderon Hinojosa, Przemówienie inauguracyjne na rozpoczęcie VI Światowego...
33.09  35.00  1.91 

okładka książki - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Sztuka / Konserwacja zabytków; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wprowadzenie Rozdział I. Ochrona zabytków 1. Pojęcie zabytku 1.1. Wartość kultury i dziedzictwa kulturowego 1.2. Definicja legalna i klasyfikacja zabytków 2. Cel ochrony zabytków 3. Formy ochrony...
43.47  46.00  2.53 

okładka książki - Relacyjny i społeczny wymiar osoby

Relacyjny i społeczny wymiar osoby

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wykaz skrótów Przedmowa - Krzysztof Guzowski Wstęp Rozdział 1 Wprowadzenie do personalizmu lubelskich myślicieli 1.1. Personalizm integralny Wincentego Granata 1.1.1. Metodologia 1.1.2. Filozoficzna...
26.46  28.00  1.54 

okładka książki - Vox Patrum. Tom 75

Vox Patrum. Tom 75

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Czasopisma / Teologiczne / Vox Patrum; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Oficjalne 1. Tabula gratulatoria 2. List Biskupa Włocławskiego 3. List Prezesa Sekcji Patrystycznej 4. W miejsce biografii 5. Kalendarium życia i działalności ks. Tomasza Kaczmarka 6. Wykaz...
36.86  39.00  2.14 

okładka książki - Kresy południowo-wschodnie. Szkice o kulturze

Kresy południowo-wschodnie. Szkice o kulturze

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wstęp Ryszard Zajączkowski, Okres lwowski i Mój Lwów Józefa Wittlina The Lviv Period and My Lviv by Józef Wittlin (Summary) Nina Taylor-Terlecka, Inna Galicja, inny Lwów. Oblicze powiatu z...
34.97  37.00  2.03 

okładka książki - Kościół na drogach przeszłości

Kościół na drogach przeszłości

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wprowadzenie KS. KRZYSZTOF DALECKI Nowa koncepcja kształtowania kleru według Ignacego Henryka von Wessenberga jako podstawa odnowy duszpasterskiej w diecezji konstancjańskiej (1815-1821) MAREK INGLOT...
35.92  38.00  2.08 

okładka książki - System bankowy w Rosji. Ewolucja do początku XXI wieku

System bankowy w Rosji. Ewolucja do początku XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
WstępCZĘŚĆ I EWOLUCJA BANKOWOŚCI ROSYJSKIEJ DO KOŃCA LAT 80. XX WIEKU Rozdział 1. Rozwój bankowości rosyjskiej do rewolucji październikowej 1917 roku Rozdział 2. Bankowość rosyjska w okresie...
35.92  38.00  2.08 

okładka książki - Chrześcijańska doktryna społeczna

Chrześcijańska doktryna społeczna

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / nauka społeczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Wstęp Chrześcijańska doktryna społeczna Jan Żaryn, KUL a społeczna nauka Kościoła Maciej Hułas, Pośród szkół i tradycji Źródła katolickiej nauki społecznej Stefana Wyszyńskiego Bożena Klimczak,...
53.87  57.00  3.13 

okładka książki - Instytucjonalny wymiar ochrony życia

Instytucjonalny wymiar ochrony życia

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Życie Chrześcijańskie; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Wstęp Urszula DudziakWartość życia i potrzeba jego obrony Ks. Krzysztof SmykowskiObrona życia ludzkiego w Kościele katolickim - wymiar instytucjonalny Ryszard SztychmilerPrawo polskie broniące życia...
pozycja niedostępna

okładka książki - Księga pism i regestów plebanów mirskich 1832-1836 w diecezji wileńskiej

Księga pism i regestów plebanów mirskich 1832-1836 w diecezji wileńskiej

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
PrzedmowaOpis fizyczny dokumentu rękopiśmiennego Nota edytorska TekstBibliografia Streszczenie Indeks nazw geograficznych Indeks...
32.13  34.00  1.87 

okładka książki - Fundacje związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

Fundacje związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wykaz skrótów Wstęp 1. Status prawny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1.1. Uwagi wprowadzające 1.2. KUL jako podmiot prawa kanonicznego 1.2.1. Przepisy kodeksu prawa kanonicznego...
25.52  27.00  1.48 

okładka książki - Gawędy na drugie stulecie

Gawędy na drugie stulecie

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Literatura / Publicystyka, wywiady, dokumenty; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Słowo wprowadzenia Rękopisy nie płoną Czy Jacek Krawczyk będzie błogosławionym Odpowiedzialność - podstawa życia społecznego O prof. Antonim Deryngu Założenie Uniwersytetu przyczyniło się do...
38.75  41.00  2.25 

okładka książki - Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym

Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Medycyna; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Wstęp Rozdział I. Medyczne aspekty nadciśnienia tętniczego 1.1. Epidemiologia, definicja i klasyfikacja nadciśnienia tętniczego 1.2. Etiopatogeneza choroby nadciśnieniowej1.2.1. Rola czynników...
63.32  67.00  3.68 

okładka książki - The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island

The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Historical and Iconographic Comparative Analysis of the Representation at the Crossroads of Latin and Byzantine CulturePatterns - Reminiscences -...
102.06  108.00  5.94 

okładka książki - Tempus sapientiae comes. Nauki pomocnicze historii w warsztacie badacza

Tempus sapientiae comes. Nauki pomocnicze historii w warsztacie badacza

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi...
33.09  35.00  1.91 

okładka książki - Kształtowanie się prawnego systemu oświaty w Polsce w latach 1918-1939

Kształtowanie się prawnego systemu oświaty w Polsce w latach 1918-1939

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Wykaz skrótów Wstęp Temat, cel pracy i stan badań BibliografiaMetoda pracy i problemy metodologiczne Układ pracy1. Sytuacja szkolnictwa przed rokiem 1918 1.1. Oświata w strukturach zaborczych1.1.1....
51.98  55.00  3.02 

Strona 1 z 128 : 12345...ostatnia» (2545 pozycji)