pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL

Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL


okładka książki - Vox Patrum. Tom 87

Vox Patrum. Tom 87

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Table of contents 1. Tabula gratulatoria 2. Rev. Prof. dr hab. Antoni Żurek – Curriculum Vitae – Rev. Grzegorz Baran 3. Bibliography of the Works by Rev. Prof. dr. hab. Antoni Żurek – Rev. Grzegorz...
44.42 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Vox Patrum. Tom 86

Vox Patrum. Tom 86

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Artykuły 1. Alegoria a alegoreza – przyczynek do dyskusji o poprawności terminów stosowanych w badaniach nad alegorezą grecką, żydowską i wczesnochrześcijańską – Jacek Zieliński 2. John the Baptist...
33.09 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Vox Patrum. Tom 85

Vox Patrum. Tom 85

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Artykuły 1. Clement of Alexandria’s Homily Quis Dives Salvetur and Its Pastoral Challenges for Alexandrian Christians – Jana Plátová 2. Beatitudes in Juvencus’ Epic Evangeliorum libri quattuor –...
30.24 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Mariologia polsko-syberyjska

Mariologia polsko-syberyjska

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Pismo Święte o Maryi 1.1. Stary Testament – teksty najczęściej stosowane do Maryi 1.2. Nowy Testament Rozdział 2. Najstarsza tradycja o Maryi. Do Soboru...
36.86 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Eucharystia i Miłość

Eucharystia i Miłość

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Dziś coraz częściej mówi się niestety o upadku teologii chrześci-jańskiej, w tym i katolickiej. Spowodowane jest to zapewne komer-cjalizacją nauki, ale także nieuczciwym podejściem do myśli...
46.31 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Przestępstwa przeciwko doktrynie Kościoła

Przestępstwa przeciwko doktrynie Kościoła

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
W 2021 r. papież Franciszek konstytucją Pascite gregem Dei promulgował nową księgę VI Kodeksu prawa kanonicznego dla Kościoła łacińskiego. Wskutek rewizji dyscypliny karnej w Kościele dobrem prawnym,...
28.35 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Ambasador na rozdrożu. Świat wartości w poradnikach dyplomatycznych Pierwszej Rzeczypospolitej oraz ich europejski kontekst. Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej. Tom 10

Ambasador na rozdrożu. Świat wartości w poradnikach dyplomatycznych Pierwszej Rzeczypospolitej oraz ich europejski kontekst. Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej. Tom 10

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Publikacja inspirowana nurtem badawczym New Diplomatic History stanowi pierwszą próbę całościowego omówienia staropolskich poradników dyplomatycznych – dotychczas jednego ze słabiej rozpoznanych...
42.53 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Miłość, seksualność, małżeństwo, rodzina w scenariuszach godzin wychowawczych. Seria: Centrum Badań nad Rodziną. Tom XXI

Miłość, seksualność, małżeństwo, rodzina w scenariuszach godzin wychowawczych. Seria: Centrum Badań nad Rodziną. Tom XXI

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Nauczanie licznych przedmiotów nie wyczerpuje potrzeb młodego człowieka, któremu nadal należy się oddziaływanie wychowawcze ludzi dorosłych. Obejmuje ono między innymi kształcenie umiejętności...
33.09 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Ojciec na ziemi w dziele Łukasza. Seria: Studia Biblica Lublinensia XXIII

Ojciec na ziemi w dziele Łukasza. Seria: Studia Biblica Lublinensia XXIII

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Pismo Święte; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
PRZEDMOWA WSTĘP ROZDZIAŁ I NARRATOLOGIA I STUDIUM POSTACI W DZIELE ŁUKASZOWYM 1. Funkcja postaci w teorii narracji 1.1. Badania narratologiczne nad dziełem Łukaszowym 1.2. Diagnoza i propozycja...
56.70 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Nur ich selbst kenne die Wahrheit über mich. Kinoikone Marlene Dietrich in der Faktualen und Fiktionalen Literatur

Nur ich selbst kenne die Wahrheit über mich. Kinoikone Marlene Dietrich in der Faktualen und Fiktionalen Literatur

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Monografia pt. „Nur ich selbst kenne die Wahrheit über mich”. Kinoikone Marlene Dietrich in der faktualen und fiktionalen Literatur („Tylko ja sama znam prawdę o mnie”. Ikona kina Marlena Dietrich w...
42.53 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Towards Someone. Essays on Pacifism

Towards Someone. Essays on Pacifism

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
One Does Not Fight for True Peace; It Is Found in Dialogue... 1. Who Is on the Other Side So Far Away That You Can Barely See Them 2. Towards Someone 3. Wolf Is a Man to Wolf 4. Faces of Past Worlds...
37.80 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Migranci katolickich Kościołów wschodnich

Migranci katolickich Kościołów wschodnich

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Kształtowanie się prawodawstwa kościelnego w zakresie duszpasterstwa migrantów katolickich Kościołów wschodnich 1. Geneza wewnątrzkościelnych podziałów i początki...
45.36 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Religijność młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Struktura i uwarunkowania

Religijność młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Struktura i uwarunkowania

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Magdalena Bednarska - doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, surdopedagog, tłumacz i wykładowca języka migowego. Dodatkowo absolwentka studiów na kierunku praca socjalna, pedagogika oraz...
36.86 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Rozwój religijności człowieka. Tom 3. Osoba dorosła

Rozwój religijności człowieka. Tom 3. Osoba dorosła

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Wstęp Małgorzata Tatala 1. Psychologiczna problematyka człowieka dorosłego: struktura życia, droga życia i religijność Czesław Walesa 1.1 Okres wczesnej dorosłości 1.1.1 S struktura życia 1.1.2 Droga...
23.63 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Drogę znając drugą... Szkice o Norwidzie

Drogę znając drugą... Szkice o Norwidzie

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Monografia Michała Masłowskiego pt. „Drogę znając drugą.... Szkice o Norwidzie składa się z dziesięciu studiów, które łączy wspólny klucz tematyczny: etyczny wymiar myśli Norwida, metodologicznie...
32.13 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Polityka imigracyjna Polski w latach 2004-2015

Polityka imigracyjna Polski w latach 2004-2015

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Monografia ma na celu zaprezentowanie kompleksowego podejścia do zagadnienia polityki imigracyjnej Polski w latach 2004-2015 poprzez uwzględnienie najważniejszych elementów ó charakterze...
53.87 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Znamiona Kościoła w służbie communio w nauczaniu Josepha Ratzingera / Benedykta XVI

Znamiona Kościoła w służbie communio w nauczaniu Josepha Ratzingera / Benedykta XVI

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / papieże; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Jedność i apostolskość Kościoła Depozyt wiary w służbie jedności 1.1. Istota wiary chrześcijańskiej 1.2. Wyznanie wiary w Trójjedynego Boga Prymat Piotrowy w służbie...
28.35 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Moralność katolicka. Przewodnik dla początkujących według nauczania św. Jana Pawła II

Moralność katolicka. Przewodnik dla początkujących według nauczania św. Jana Pawła II

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / Jan Paweł II; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Wykaz skrótów Wprowadzenie  (ks. Marian Pokrywka) „OdJaniePawlać” czy „reWojtylizować”   Zamiast wstępu Wielki spór o człowieka trwa   Podstawy katolickiej antropologii Nigdy jeden przeciw drugiemu! ...
35.91 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Klęknięcie

Klęknięcie

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Literatura / Poezja, dramat; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Wstęp (Katarzyna Janus) Wilków             Życiowe ciosy Złamane pióro Kulał Bóg, kulał człowiek Nic to; z Jerzym Michałem Literatura Bojaźń Pocztówka z Kalkuty Skarby Boga Kącik łaski Osiołek Laur...
17.01 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Panenteizm a pojęcie Boga

Panenteizm a pojęcie Boga

Książka. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia religii; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Przedmowa Rozdział I Panenteizm in genere Panenteizm jako uniwersalny metafizyczny program badawczy 1.1. Rdzeń panenteistycznego programu badawczego 1.2. Struktura argumentów panenteistycznego...
42.53 
Wyślemy w czasie: 24 h

Strona 1 z 139 : 12345...ostatnia» (2769 pozycji)