pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Książki »
»
Studia prawnicze KUL, 2(54)/2013
książka:

Studia prawnicze KUL, 2(54)/2013

Dane szczegółowe:
Producent: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2013
Oprawa: miękka
Ilość stron: 176 s.
ISSN: 1897-7146
Data: 2013-01-14
19.50  20.00  0.5 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 3-5 dni

Studia prawnicze KUL, 2(54)/2013 - Piotr Stanisz - opis książki:

W numerze m.in.: Wiesław BAR, La democracia, la secularización y el renacimiento de las escuelas católicas en Polonia
Democracy, Laicization and Revival of the Catholic Education in Poland (summary)
Демократия, секуляризм и возрождение католического образования в Польше (pезюме)

Mirosław GRANAT, Godność człowieka jako źródło wolności i praw człowieka i obywatela (uwagi na tle art. 30 Konstytucji RP)
Human Dignity as a Source of the Human and Citizen’s Rights and Freedoms (Remarks in Reference to Article 30 of the Polish Constitution) (summary)
Достоинство человека как источник свободы и прав человека и гражданина (замечания на фоне ст. 30 Конституции РП) (pезюме)

Wojciech ŁĄCZKOWSKI, Suwerenność państwa a członkostwo w strukturach międzynarodowych
State Sovereignty versus Membership in the International Institutions (summary)
Суверенитет государства и членство в международных структурах (pезюме)

Henryk MISZTAL, Bartłomiej Longo (1841-1926) - święty społecznik (aspekt kanoniczno-socjologiczny)
Bartolo Longo (1841-1926) - a Saint and a Social Worker (Canonical and Sociological Aspects) (summary)
Бартломей Лонго (1841-1926) - святой общественный деятель (аспект каноническo- социологический) (pезюме)

Stanisław SAGAN, Viktoriya SERZHANOVA, Dominika WAPIŃSKA, Historyczne akty ustrojowe i obowiązująca konstytucja Norwegii
Historical Constitutional Acts and the Binding Constitution of Norway (summary)
Исторические акты правительства и действующa конституция Норвегии (pезюме)

Książka „Studia prawnicze KUL, 2(54)/2013” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 176 stron i została wydana w 2013 r.

Spis treści:

Od Redakcji ( Piotr Stanisz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz )
Wiesław Chrzanowski (1923-2012) ( Piotr Stanisz )

STUDIA I ARTYKUŁY

Wiesław BAR, La democracia, la secularización y el renacimiento de las escuelas católicas en Polonia
Democracy, Laicization and Revival of the Catholic Education in Poland (summary)
Демократия, секуляризм и возрождение католического образования в Польше (pезюме)

Mirosław GRANAT, Godność człowieka jako źródło wolności i praw człowieka i obywatela (uwagi na tle art. 30 Konstytucji RP)
Human Dignity as a Source of the Human and Citizen’s Rights and Freedoms (Remarks in Reference to Article 30 of the Polish Constitution) (summary)
Достоинство человека как источник свободы и прав человека и гражданина (замечания на фоне ст. 30 Конституции РП) (pезюме)

Wojciech ŁĄCZKOWSKI, Suwerenność państwa a członkostwo w strukturach międzynarodowych
State Sovereignty versus Membership in the International Institutions (summary)
Суверенитет государства и членство в международных структурах (pезюме)

Henryk MISZTAL, Bartłomiej Longo (1841-1926) - święty społecznik (aspekt kanoniczno-socjologiczny)
Bartolo Longo (1841-1926) - a Saint and a Social Worker (Canonical and Sociological Aspects) (summary)
Бартломей Лонго (1841-1926) - святой общественный деятель (аспект каноническo- социологический) (pезюме)

Stanisław SAGAN, Viktoriya SERZHANOVA, Dominika WAPIŃSKA, Historyczne akty ustrojowe i obowiązująca konstytucja Norwegii
Historical Constitutional Acts and the Binding Constitution of Norway (summary)
Исторические акты правительства и действующa конституция Норвегии (pезюме)

Tadeusz STANISŁAWSKI, Status prawny nieruchomości kościelnych
The Legal Status of the Church’s Real Estate (summary)
Правовой статус костельных недвижимостeй (pезюме)

Marian STASIAK, Inspiracje eklezjologiczne we współczesnej kanonistyce
Ecclesiological Inspirations in the Contemporary Science of Canon Law (summary)
Экклезиологическое вдохновение в современной канонистыце (pезюме)

Andrzej SZAJKOWSKI, Uwagi na temat nowelizacji Kodeksu spółek handlowych
Remarks on the Amendment to the Code of Commercial Companies and Partnerships (summary)
Комментарии о внесении изменений в Кодекс коммерческих компаний (pезюме)

Andrzej ZOLL, Ochrona dziecka w fazie prenatalnej w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
Protection of a Child in a Prenatal Phase in light of the Work of the Criminal Law Codification Commission (summary)
Защита ребенка в пренатальной фазе в работe Кодыфикацийнoй Комиссии Уголовного Права (pезюме)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Martinez v. Superior Court. California Supreme Court 29 Cal. 3d 701 (1981) (tłum. Marzena Rzeszót )

RECENZJE

Joanna Misztal-Konecka, Bigamia w prawie rzymskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 335 (rec. Karol Dąbrowski )

Дмитрий Ванюков, Сергей Веселовский Непризнанньіe государства (Niepriznanije Gosudarstva) Книжный Клуб Книговек, Москва 2011, ss. 416 (rec. Iryna Kozak )

SPRAWOZDANIA

Preferencje podatkowe (Konferencja naukowa, Lublin, 20 lutego 2013 r. ) ( Beata Stepaniuk )

Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe (Ogólnopolska konferencja naukowa, Rzeszów, 21 lutego 2013 r.) ( Elżbieta Małecka )

Acuerdo Transpacífico (TTP): Una Visión Crítica (Układ Transpacyficki (TPP): spojrzenie krytyczne), 27 lutego 2013 r., aula "Guillermo Floris Margadant", UNAM, Meksyk D.F. ( Wiesław Bar )

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Studia prawnicze KUL, 2(54)/2013"
Piotr Stanisz (red.) - autor m.in.:
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. - okładka książki
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia... Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Marta Ordon (red.);
Sprawność a legalność działania - okładka książki
Sprawność a legalność działania administracji... Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki (red.);
Reddite ergo quae sunt Caesaris - okładka książki
Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae... ks. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, Henryk Stawniak (red.);
Legal Aspects of the Efficiency - okładka książki
Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki (red.);
Studia prawnicze KUL, 4(56)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(56)/2013 Piotr Stanisz (red.);
Studia prawnicze KUL, 4(52)/2012 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(52)/2012 Piotr Stanisz (red.);
Studia prawnicze KUL, 3(55)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 3(55)/2013 Piotr Stanisz (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 18 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 17 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 15 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 11 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 9 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom - okładka książki
Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 8 Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon (red.);
Produkty podobne:
Studia prawnicze KUL, 3(55)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 3(55)/2013 Piotr Stanisz (red.)
Studia prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011 Antoni Dębiński (red.)
Studia prawnicze KUL, 2-3(38-39)/2009 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 2-3(38-39)/2009 Antoni Dębiński (red.)
Studia prawnicze KUL, 3(51)/2012 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 3(51)/2012 Antoni Dębiński (red.)
Studia prawnicze KUL, 4(52)/2012 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(52)/2012 Piotr Stanisz (red.)
Studia prawnicze KUL, 1(49)/2012 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 1(49)/2012 Antoni Dębiński (red.)