pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
książka:

Studia prawnicze KUL, 1(53)/2013

Dane szczegółowe:
Producent: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2012
Oprawa: miękka
Ilość stron: 224 s.
ISSN: 1897-7146
Data: 2013-01-14
19.50  24.00  4.5 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Studia prawnicze KUL, 1(53)/2013 - Anna Szarek-Zwijacz - opis książki:

STUDIA I ARTYKUŁY

JERZY ADAMCZYK, Podatek diecezjalny w przepisach prawa kanonicznego
Diocesan tax in Canon Law (summary)
Епархиальный налог в каноническом нраве (резюме)

MAŁGORZATA GRZESIK-KULESZA, Dyrektywy Unii Europejskiej a porządek prawny RP
EU Directives in Polish Legal System (summary)
Директива Европейского Союза в правовом порядке РП (резюме)

CZESŁAW P. KŁAK, "Pełność", "jasność" i "niesprzeczność" jako kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w polskim procesie karnym (art. 201 k.p.k.)
"Completeness", "Clarity" and "Non-contradiction" as qualifications for Evaluation an Expert s Testimony in Polish Criminal Procedure (section 201 of Code of Criminal Procedure) (summary)
"Полнота", "ясность" и "последовательность" в качестве критериев оценки эксперта в польском уголовном судопроизводстве (статья 201 Уголовно-процессуального кодекса) (резюме)

LECH MAŻEWSKI, Monarcha i namiestnik w Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r.

The Monarch and Governor in the Constitution of Polish Kingdom of 1815 (summary)
Монарха и наместник Польского королевства в Конституции от 1815 года (резюме)

MONIKA MUNNICH, Wywiad skarbowy: policja fiskalna czy służby specjalne w aparacie skarbowym Studium prawne
"Treasury service": Treasury Police or secret service in Tax Administration. Legal Analysis (summary)
Казначейское интервью: налоговая полиция или или спецслужбы в казначейском аппарате Правовое исследование (резюме)

MAGDALENA PYTER, Uregulowania prawne problematyki obowiązku szkolnego w polskim prawie oświatowym w latach 1918-1939
The Regulation of the Issue of Compulsory Education in 1918-1939 (summary)
Вопросы регулирования обязательного образования в польском законе об образовании в 1918-1939 (резюме)

BOGDAN SEKŚCIŃSKI, Status wdowy na Litwie w świetle postanowień przywilejów ziemskich, uchwał sejmowych i statutów litewskich (XIV-XVI w.)
Status of a widow in view of the lands charters, seym resolutions and Lithuanian statutes (XIV-XVI centuries) (summary)
Статус вдовы в Литве с учетом земных привилегий, уставы принятые Сеймом и литовских (XIV-XVI века) (резюме)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Powszechne Prawo Krajowe dla Państw Pruskich z 1794 r. - Landrecht Pruski (fragment) (tłum. Karol Dąbrowski)

RECENZJE

Congregatio de Causis Sanctorum, Benedictus XIV (Prosper de Lambertinis) De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione (rec. Lidia Fiejdasz )

Сергей Веселовский, Спорные территории (Spornye territorii) (rec. Iryna Kozak )

SPRAWOZDANIA

System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym - doświadczenia i perspektywy (Konferencja naukowa, Lublin, 19 kwietnia 2012 r.) ( Michał Hałasa )

Dzieci-uchodźcy, czyli co dalej po przekroczeniu granicy (wykład otwarty Michaela Flynna, Lublin, 22 czerwca 2012 r.) ( Barbara Wójcik )

Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim (Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów, Gdańsk, 9-11 września 2012 r.) ( Paweł Kaleta )

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2008. Część II (K-Z) (oprac. Jadwiga Potrzeszcz )

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-grudzień 2011 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz )

Książka „Studia prawnicze KUL, 1(53)/2013” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 224 stron i została wydana w 2012 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Studia prawnicze KUL, 1(53)/2013"
Anna Szarek-Zwijacz (red.) - autor m.in.:
Prawo Międzynarodowe Publiczne. - okładka książki
Prawo Międzynarodowe Publiczne. Studia i Materiały.... Kinga Stasiak, Wojciech Szczepan Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz (red.);
Stosunki polsko-armeńskie. Wybór - okładka książki
Stosunki polsko-armeńskie. Wybór dokumentów z... Kinga Stasiak, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz;
Produkty podobne:
Studia prawnicze KUL, 3(51)/2012 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 3(51)/2012 Antoni Dębiński (red.)
Studia prawnicze KUL, 4(52)/2012 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(52)/2012 Piotr Stanisz (red.)
Studia prawnicze KUL, 1(49)/2012 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 1(49)/2012 Antoni Dębiński (red.)
Studia prawnicze KUL, 4(56)/2013 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(56)/2013 Piotr Stanisz (red.)
Studia prawnicze KUL, 4(44)/2010 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(44)/2010 Antoni Dębiński (red.)