pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
książka:

Resocjalizacja

autor:

Anetta Jaworska

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wyd.: 2009
Oprawa: miękka
Ilość stron: 374 s.
EAN: 9788375871739
ISBN: 978-83-7587-173-9
Data: 2009-08-28
27.92  39.80  11.88 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 1-3 dni

Resocjalizacja - Anetta Jaworska - opis książki:

Prawne, społeczne i metodyczne zagadnienia resocjalizacji zawarte w prezentowanej Czytelnikowi książce powstały w wyniku intelektualnej i empirycznej działalności reprezentantów wielu ośrodków akademickich w kraju, którzy szansę na minimalizację negatywnych następstw narastającego nieprzystosowania społecznego i przestępczości upatrują przede wszystkim w zmianie wzorców myślenia społecznego z powszechnie funkcjonującego schematu "przestępstwo - dotkliwa kara - potępienie społeczne", na wzorzec "przestępstwo - zadośćuczynienie - inkluzja społeczna". Treści zawarte w tej książce stanowią przeciwwagę wciąż prowadzonych debat społecznych i politycznych, w których trudno dostrzec zmianę kierunku myślenia z potępiania sprawców przestępstw na próbę zrozumienia przestępstwa i zachowań dewiacyjnych. "Zrozumieć", nie oznacza jednak" usprawiedliwiać", lecz "wyjaśnić", by w sposób bardziej efektywny zapobiegać i eliminować przestępczość. Mity i stereotypy dotyczące zachowań dewiacyjnych (a główne przestępczych) w sposób poparty ugruntowaną teorią i zweryfikowany empirycznie, zostają poddane w tej książce konstruktywnej krytyce. Autorzy zebranych w tym opracowaniu rozdziałów, nie tylko zadają pytania, o to jak być powinno, lecz dają konkretne i poparte badaniami wskazówki, jak działać, by społeczny świat transformował w kierunku bardziej przyjaznej człowiekowi przyszłości. Zawarte w tej książce artykuły mieszczą się zatem w zakresie nauk aplikatywnych, które są nastawione na wszechstronną pomoc w rozwoju istoty ludzkiej i całego społeczeństwa.

Książka „Resocjalizacja” - oprawa miękka - Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls.

Książka posiada 374 stron i została wydana w 2009 r.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część pierwsza
Społeczno-prawne aspekty resocjalizacji

Andrzej Bałandynowicz
System probacji – resocjalizacja z udziałem społeczeństwa

Teresa Sołtysiak
Zachowania patologiczne młodego pokolenia

Paweł Kobes
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinie – uwagi krytyczne wobec obecnego i postulowanego stanu prawnego

Elżbieta Strutyńska
Aspekty prawne bullyingu/mobbingu: ujęcie komparatystyczne

Krzysztof Dziedzic
Społeczne uwarunkowania udziału społeczeństwa w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej

Edyta Pindel
Ułatwienia i trudności na drodze do readaptacji społecznej po karze pozbawienia wolności

Małgorzata Kuć
Rola społeczeństwa w resocjalizacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności

Anna Górka-Strzałkowska
Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych

Część druga
Resocjalizacja penitencjarna

Anetta Jaworska
Paradygmatyczne podstawy współczesnej resocjalizacji penitencjarnej

Hanna Karaszewska, Ewelina Silecka
W stronę readaptacji społecznej skazanych

Agnieszka Zalewska-Meler
Kultura fizyczna jako środek oddziaływania penitencjarnego – założenia systemowe a możliwości ich realizacji

Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka
Możliwości resocjalizacji sprawców zabójstw

Ewa Piotrów
Postawy rodzicielskie skazanych matek oraz ich uwarunkowania

Ewa Sosnowska
Przestępczość kobiet – wybrane teorie etiologiczne

Henryk Porożyński, Przemysław Zdybał
Aspiracje życiowe osób skazanych

Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek
Rola alkoholu w genezie zachowań przestępczych dorosłych skazanych

Sławomir Grzesiak
Człowiek stary w placówce penitencjarnej

Część trzecia
Niedostosowanie społeczne – uwarunkowania i terapia

Renata Małgorzata Ilnicka
Socjoterapia – twórcza metoda oddziaływań resocjalizacyjnych wobec jednostek niedostosowanych społecznie

Janina Florczykiewicz
Sztuka w resocjalizacji – terapeutyczne aspekty twórczości plastycznej

Monika Gołembowska
Rodzina jako podstawowe środowisko socjalizacyjno-wychowawcze a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

Joanna Rajewska de Mezer
Sytuacja rodzinna nieletnich sprawców czynów karalnych i świadczących o demoralizacji, wobec których orzeczono środek poprawczy

Agnieszka Latoś
Zmiany funkcjonowania współczesnej rodziny jako determinanty demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich

Joanna Cichla
Nieletni jako sprawcy przestępstw przeciwko mieniu

Sylwester Bębas
Metody i formy oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych

Beata Zajęcka
Arkadiusz Kamiński
Resocjalizacja nieletnich w warunkach młodzieżowego ośrodka wychowawczego – teraźniejszość i przyszłość

Monika Wojtkowiak
Sekta jako środowisko zagrożenia – postulaty i działania w zakresie profilaktyki

Jan Welhan
Zachowania dorosłych a utrwalanie agresywnych postaw wśród dzieci w wieku przedszkolnym – komunikat z badań

Noty o Autorach
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Resocjalizacja"
Anetta Jaworska (red.) - autor m.in.:
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Autyzm a prawo - okładka książki
Autyzm a prawo Adam Górski, Błażej Kmieciak (red.)
Produkty podobne:
Resocjalizacja. Teoria i praktyka - okładka książki
Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna.... Bronisław Urban, Jan M. Stanik (red.)
Tradycje i perspektywy optymalizowania - okładka książki
Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki... Danuta Kowalczyk, Adam Szecówka, Piotr Kwiatkowski (red.)
Komunikacja w resocjalizacji - okładka książki
Komunikacja w resocjalizacji Marta Filipowicz, Joanna Latała (red.)
Wybrane kierunki współczesnej profilaktyki - okładka książki
Wybrane kierunki współczesnej profilaktyki i resocjalizacji.... Danuta Grzesiak-Witek, Magdalena Łuka, Paweł Witek