pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
podręcznik:

Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych

autor:

Alicja Szerląg

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa: miękka
Ilość stron: 476 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373089785
ISBN: 978-83-7308-978-5
Data: 2008-05-12
Cena wydawcy: 38.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Książka wpisuje się w dyskurs swym przedmiotem czyniący edukację obywatelską. Walorem opracowania jest usytuowanie go w przestrzeni wielokulturowej i poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to:
- jak edukacja obywatelska jest pojmowana na …… teorii naukowych?
- jak społeczeństwo obywatelskie i obywatelskość postrzega się w odniesieniu do takich procesów, jak transformacja i globalizacja?
- jakie są uwarunkowania i wyznaczniki edukacji obywatelskiej wynikające z realiów społecznych, kulturowych i politycznych (ustrojowych) wielokulturowego państwa?
- jak przebiega proces dorastania do obywatelskości?
- jaka jest praktyka w zakresie edukacji obywatelskiej realizowanych w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo zarówno w jej intencjonalnym, jak i naturalnym charakterze?
Podjęta problematyka badawcza może stać się przesłanką głębokiego namysłu nad edukacją obywatelską w społeczeństwach wielokulturowych.
Adresatem książki jest środowisko szkół wyższych. Jest ona przeznaczona głównie dla studentów pedagogiki oraz kierunków nauczycielskich, także dla badaczy zagadnienia obywatelskości i edukacji obywatelskiej.

Książka "Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych" - Alicja Szerląg (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls.

Spis treści:

Alicja Szerląg
Przedmowa – Obywatelskość mentalnego tułacza

Część I

Obywatelskość w podmiotowych i społecznych przestrzeniach znaczeń
Danutė Milevičienė
Geopolitical Consciousness and Geopolitical Identity:
Some Opportunities for Bringing up Civility by Teaching Geopolitics
Krystyna Ferenz
Patriotyzm i powinności obywatelskie
Pavel Mühlpachr
Społeczne determinanty edukacji obywatelskiej
Dariusz Białas
Rozumienie obywatelskości w ideologicznych projektach wspólnot
Edukacja obywatelska a problem formuły komunikowania
Aleksander Kobylarek
Dorastanie do poziomów obywatelskości
Anna Weronika Brzezińska
Od obywatela regionu do obywatela świata – ruch regionalny, edukacja
regionalna i animacja kultury jako sposób poznania małej ojczyzny
Anna Sladek
Oblicza edukacji obywatelskiej (na przykładzie działaczy ruchu
regionalnego)
Justyna Pilarska
Identyfikacja jednostki z państwem w sytuacji odmienności narodowej
na przykładzie mieszkańców Bośni i Hercegowiny
Mirosława Cylkowska-Nowak
Wielokulturowość i wychowanie do demokratycznego obywatelstwa
– doświadczenia brytyjskie
Kamila Kamińska, Andrzej Sobczak
Katecheci intrareligijni – emisariusze pokoju w społeczeństwie
zagrożonym zderzeniem cywilizacji
Monika Humeniuk-Walczak
Edukacja międzykulturowa kobiet w wielokulturowym
społeczeństwie obywatelskim
Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Tatarzy gdyńscy jako przykład współistnienia społeczności
wielokulturowej miasta portowego
Krystyna Dziubacka
Obywatelskość Polaków na Litwie jako kapitał społeczny Alicja Szerląg
Obywatelskość w rodzinnych przestrzeniach socjalizacyjnych
Polakow funkcjonujących w wielonarodowym społeczeństwie Litwy
Stanislav Střelec
Home Education (Home Schooling) as a Social and Pedagogical
Phenomenon in Potential Support of Healthy Development of the Child
Część II
Edukacja obywatelska w praktyce
Vilija Grincevičienė, Valdas Senkus
Th e Peculiarities of Civic Education During Pedagogical Training
Ярослава Олексюк
Національне, громадське й державне виховання ХІХ–ХХст.
– натхнення для виховання сучасного покоління
František Čapka
K socialni struktuře česke společnosti po roce 1945
Jan Šťáva
Social and Health Aspects in the Czech School Legislature
Marie Marečková
Systemy wartości uczniow szkoł średnich pod koniec XX wieku w Czechach
Paweł Rudnicki
Edukacja mamiąca: obywatel – szkoła – władza
W matni heteronomicznej rzeczywistości
Beata Maj
Szkoła jako obszar kształtowania postaw obywatelskich młodzieży
Lidia Marek
„Młodzi, aktorami w ich miastach i regionach”
– promowanie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym
Галина П’ятакова
Формування громадянської позициії у магістрантів класичного
університету на заняттях з педагогіки
Teresa Neckar-Ilnicka
Student – wolontariusz w społeczeństwie obywatelskim
Inese Jurgena
Citizenship Education in Latvian School
Zigurds Mikainis
Citizenship and National Diversity in the Republic of Latvia
Katarzyna Marszałek
Ideał wychowania harcerskiego inspiracją dla wspołczesnej młodzieży
czy też odległą, zapomnianą historią?
Надія Заячківська
Громадянське виховання у роботі класного керівника
середніх шкіл України
Aleksander Samek
Postawy społeczne wychowankow placowek opiekuńczo-wychowawczych
a socjalizacja w ich rodzinach dysfunkcyjnych
Katarzyna Kokot
Niepełnosprawni ruchowo w społeczeństwie obywatelskim
Barbara Jezierska
Status obywatelski nieletniego w Polsce w dobie globalizacji
Sławomir Grzesiak
Aktywność obywatelska osob odbywających karę pozbawienia wolności
Karel Pančocha
Citizenship as an Andragogic Category
Marek Podgórny
Poznawcze aspekty postaw obywatelskich osób bezrobotnych
Halina Stelmaszczyk
Rola tradycji etnicznych w wychowaniu młodej generacji
Marta Hold, Edyta Mituła
Tożsamość regionalna przesiedleńców z Siemianówki na Kresach
Wschodnich
w literackich narracjach mieszkańców
Marta Hold, Edyta Mituła
Przedszkole Hucułeczka obszarem kształtowania poczucia tożsamości
regionalnej
Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]