pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  

Opracowania naukowe - filozofia

Opracowania naukowe w dziedzinie filozofii to nieocenione źródło wiedzy dla każdego, kto pragnie zgłębiać teoretyczne podstawy i rozwój myśli filozoficznej. Te publikacje oferują wnikliwe analizy, interpretacje i krytyki różnych filozoficznych koncepcji, pomagając czytelnikom lepiej zrozumieć złożoność ludzkiej myśli. W naszej księgarni internetowej znajdziesz szeroki wybór opracowań naukowych, które dostarczą Ci kompleksowej wiedzy na temat filozofii.

Filozoficzne opracowania naukowe - dogłębne analizy koncepcji filozoficznych

Filozoficzne opracowania naukowe to publikacje, które oferują szczegółowe analizy i interpretacje różnych koncepcji filozoficznych. Znajdziesz tu prace dotyczące kluczowych tematów, takich jak epistemologia, ontologia, etyka czy logika. Dzięki tym książkom możesz zgłębiać myśli wielkich filozofów, takich jak Platon, Arystoteles, Kant czy Hegel, oraz odkrywać, jak ich koncepcje są analizowane i interpretowane przez współczesnych badaczy. T

Naukowe opracowania o filozofii - rozwój myśli filozoficznej

Naukowe opracowania o filozofii oferują wgląd w rozwój myśli filozoficznej na przestrzeni wieków. W naszej ofercie znajdziesz prace, które badają, jak różne koncepcje filozoficzne ewoluowały i wpływały na siebie nawzajem. Znajdziesz tu również analizy wpływu filozofii na inne dziedziny nauki, takie jak psychologia, socjologia czy nauki przyrodnicze. Te książki pomagają zrozumieć, jak filozoficzne idee kształtowały nasze rozumienie świata i jak są one stosowane we współczesnych dyskusjach naukowych. Dzięki naukowym opracowaniom możesz poszerzać swoje horyzonty intelektualne i rozwijać umiejętność krytycznego myślenia.

Zobacz również książki o filozofii popularnej.

Opracowania filozofii - wnikliwe komentarze i krytyki

Opracowania filozofii to publikacje, które oferują wnikliwe komentarze i krytyki różnych filozoficznych koncepcji. W naszej księgarni internetowej znajdziesz prace, które badają, jak różne nurty filozoficzne są interpretowane i krytykowane przez współczesnych badaczy. Znajdziesz tu również analizy wpływu filozofii na współczesne problemy społeczne, polityczne i etyczne. Te książki pomagają zrozumieć, jak filozoficzne idee są stosowane i rozwijane we współczesnym świecie, oraz jak mogą one pomóc w rozwiązywaniu dzisiejszych wyzwań.

rozwiń/zwiń

okładka książki - Wokół filozofii kultury

Wokół filozofii kultury

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Wokół filozofii kultury to tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Piotrowi Mrozowi z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin. Na tom złożyły się artykuły kilkunastu uczonych, kolegów, przyjaciół,...
46.84 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Kant wobec judaizmu i chrześcijaństwa na tle oświecenia niemieckiego
Wojciech Kozyra

Kant wobec judaizmu i chrześcijaństwa na tle oświecenia niemieckiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia religii; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Autor podejmuje dyskusję z częstym w literaturze przedmiotu przekonaniem, że Kant, odrzucając judaizm jako początek chrześcijańskiej historii świętej, a zatem negując jego organiczny związek z chrześcijaństwem, powielał w gruncie...
38.61 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Materializm, ateizm, immanencja.. Notatki do przyszłej heteroontologii

Materializm, ateizm, immanencja.. Notatki do przyszłej heteroontologii

Książka. Wydawnictwo: UNIVERSITAS ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia religii; Rok wydania: 2024; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Seria Horyzonty Nowoczesności, tom 137 Trzy pojęcia, które zostały przywołane w tytule tej książki - materializm, ateizm, immanencja - stanowią jej główną ogniskową i przedmiot dyskusji. Po pierwsze, materializm. Pojęcie to...
29.78 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zarys filozofii indyjskiej z dodatkiem: O filozofii Wedanty i jej stosunku do metafizyki zachodniej

Zarys filozofii indyjskiej z dodatkiem: O filozofii Wedanty i jej stosunku do metafizyki zachodniej

Książka. Wydawnictwo: Armoryka ; Kategoria: Reprinty i repliki / Reprinty książek; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Filozofia indyjska a filozofia zachodu – podobieństwa i różnice Zachęcamy Cię do odbycia pasjonującej podróży przez odległe i tajemnicze rejony filozofii indyjskiej, w którą zabierze Cię wybitny...
39.90 
Wyślemy w czasie: 7 dni

okładka książki - Rozumne społeczeństwo? Wokół José Ortegi y Gasseta i zachodniej cywilizacji. Cz. III

Rozumne społeczeństwo? Wokół José Ortegi y Gasseta i zachodniej cywilizacji. Cz. III

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia polityki; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
José Ortega y Gasset nie był wrogiem demokracji jako ustroju politycznego, ale był krytykiem pewnych zjawisk społecznych z demokracją związanych. Podstawowe założenie monografii stanowi przekonanie, że uzasadniona krytyka może w...
38.08 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Antysemityzm, emancypacja, syjonizm

Antysemityzm, emancypacja, syjonizm

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ; Kategoria: Książki / Historia / Judaica; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Syjonizm to idea powrotu Żydów do Ziemi Świętej (Syjonu). Syjonizm ujmuje się w dwóch znaczeniach. W sensie religijnym sięga do czasów starożytnych i wiąże się z obietnicą daną przez Boga Abrahamowi; w drugiej połowie XIX wieku ukształtowało się...
79.38 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym

Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Niniejsza monografia w sposób całościowy prezentuje instytucję czynnego żalu związanego z usiłowaniem. Ze względu na tak sformułowany temat autorka poprzedziła główne rozważania omówieniem historii i funkcji zarówno usiłowania, jak i instytucji...
71.78 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Parergon jako metafora współczesnego świata

Parergon jako metafora współczesnego świata

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Etyka; Rok wydania: 2024; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Monografia dotyczy metafory, przestrzeni dzieła, nexusu aktu twórczego, parergonu i ergonu, ale właściwie ludzkiej potrzeby całościowego oglądu świata i umiejscowienia siebie w świecie. Jest książką estetyczną, metafizyczną i...
39.99 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego

Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Książka jest poświęcona dionizyjskim obliczom filozofii Fryderyka Nietzschego, stanowiąc zarazem próbę spojrzenia na jego dzieło przez pryzmat wykładni, dla której podstawą staje się mit. Dionizos pojawia się tu zarówno jako znak przeszłości, w którym...
21.26 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Między krytyką a metafizyką

Między krytyką a metafizyką

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia religii; Rok wydania: 2013; Oprawa: twarda;
Praca jest pierwszą w języku polskim monografią poświęconą filozofii Josepha Marchala - belgijskiego jezuity, twórcy tzw. tomizmu transcendentalnego , a także badacza mistyki, biologa, psychologa i teologa. Praca stanowi studium...
67.79 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Narodziny biopolityki

Narodziny biopolityki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia polityki; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Wykłady miały kontynuować rozważania z Bezpieczeństwa, terytorium, populacji. Chodziło o zbadanie liberalizmu jako czegoś, co wyznacza ogólne ramy biopolityki, a następnie o dokładną analizę samej polityki życia. Jak jednak...
73.01 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Eseje z filozofii prawa wyd.2/24

Eseje z filozofii prawa wyd.2/24

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia nauki; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Herbert L.A. Hart jest uznawany za jednego z najwybitniejszych teoretyków i filozofów prawa XX w. Publikacja składa się z 17 esejów, w których autor porusza zagadnienia z pogranicza prawa i filozofii. Lektura książki umożliwia zapoznanie się...
86.11 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Edukacja filozoficzna w Indiach wczesnego okresu upaniszadowego

Edukacja filozoficzna w Indiach wczesnego okresu upaniszadowego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Historia filozofii; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
Publikacja jest pierwszym polskojęzycznym ujęciem historii edukacji filozoficznej w dawnych Indiach. Tytułowy problem zasługuje na szczególną uwagę sięga bowiem do wspaniale udokumentowanych źródeł tego zjawiska i początków samej...
28.02 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - W plątaninie kłamstw

W plątaninie kłamstw

Książka. Wydawnictwo: Petrus ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Etyka; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Od wieków człowiek dążył do prawdy, odczytując ją na różne sposoby. Jednocześnie zauważano systematyczny proces zakłamywania rzeczywistości, niekiedy njako proces podejmowany świadomie i celowo, by przy pomocy nie-prawdy rządzić, sterować ludźmi,...
27.43 
Wyślemy w czasie: 3-5 dni

okładka książki - Etyka

Etyka

Książka. Wydawnictwo: Bellona ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Etyka; Rok wydania: 2024; Oprawa: twarda;
Spinoza, podejmując pracę nad tym krótkim traktatem, postawił sobie za cel utorowanie rozumowi najlepszej drogi do prawdziwej wiedzy. Wiedzy, która daje rozeznanie w naturze świata, w tym również własnej, i pozwala na nowe urządzenie...
33.39 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Spór o istotę państwa

Spór o istotę państwa

Książka. Wydawnictwo: Książka i Wiedza ; Kategoria: Antykwariat; Rok wydania: 1961; Oprawa: miękka; Książka używana Stan książki bardzo dobry. przebarwienia okładki
  Wstep   Sylwester Zawadzki TRADYCYJNE ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE O ISTOTE PANSTWA Problem kontynuacji i negacji w nauce o państwie i prawie Główne zagadnienia kontrowersyjne w pojmowaniu istoty państwa...
65.90 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zagadnienia marksistowskiej teorii prawdy

Zagadnienia marksistowskiej teorii prawdy

Książka. Wydawnictwo: Książka i Wiedza ; Kategoria: Antykwariat; Rok wydania: 1959; Oprawa: twarda; Książka używana Stan książki bardzo dobry.
Praca dzieli się na dwie części: pozytywny wykład poglądów marksizmu na zagadnienie teorii prawdy oraz krytyka systemów idealistycznych Z przedmowy...
18.90 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Zdzisław Augustynek

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Epistemologia i Logika; Rok wydania: 1979; Oprawa: miękka; Książka używana Stan książki bardzo dobry.
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość autorstwa Zdzisława Augustynka, polskiego filozofa, profesora nauk...
16.90 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Emocjonalna historia wiedzy (XVII-XXI wiek)

Emocjonalna historia wiedzy (XVII-XXI wiek)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia nauki; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Pierwszy polski przekład książki autorstwa jednej z najważniejszych na świecie badaczek zajmujących się historią nauki i historią wiedzy. Françoise Waquet pisze o znaczeniu emocji w tworzeniu nauki, a zarazem o nauce ukontekstowionej...
54.07 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Krótki kurs filozofii. Hegel

Krótki kurs filozofii. Hegel

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Historia filozofii; Rok wydania: 2024; Oprawa: miękka;
Błyskotliwe wprowadzenia w prace kluczowych filozofów i najważniejsze idee filozofii. Autorami poszczególnych tomów serii, wydanej w oryginale przez Oxford University Press, są wybitni specjaliści w prezentowanych obszarach. Georg...
44.53 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

Strona 1 z 89 : 12345...ostatnia» (1772 pozycji)