pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
»
Uniwersytetu Łódzkiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Sortuj wg

Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego - okładka książki

Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji jednostki w tych postępowaniach, porównanie jej ze...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów - okładka książki

Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce światowej jest umiędzynarodowienie. Polega ono na tworzeniu i rozwijaniu różnych form ponadnarodowych powiązań między przedsiębiorstwami, których przykładem są zagraniczne...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Językowe portrety zwierząt hodowlanych w przestrzeni semantyczno-kulturowej polszczyzny i ruszczyzny - okładka książki

Językowe portrety zwierząt hodowlanych w przestrzeni semantyczno-kulturowej polszczyzny i ruszczyzny

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Przedmiotem opisu w monografii są ustabilizowane, odtwarzalne jednostki językowe, mieszczące się w polu szeroko rozumianej frazeologii. Zostały one uzupełnione przykładami z poziomu leksyki, zaś samą ich analizę osadzono w...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Programy partycypacji finansowej a wyniki przedsiębiorstw. Polska na tle innych krajów UE - okładka książki

Programy partycypacji finansowej a wyniki przedsiębiorstw. Polska na tle innych krajów UE

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Pracownicza partycypacja finansowa jest traktowana jako jedna z nowocześniejszych form motywowania i większego zaangażowania pracowników w życie organizacji. Skuteczny program partycypacyjny, angażujący wszystkich pracowników...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji - okładka książki

Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera kompleksowe omówienie koncepcji dojrzałości procesowej oraz jej wpływu na najistotniejszy rezultat funkcjonowania każdej organizacji wyniki finansowe i pozafinansowe. Warstwę teoretyczną książki ilustrują propozycje...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw. Modele, metody, zastosowania - okładka książki

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw. Modele, metody, zastosowania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Ważnym wyzwaniem, przed jakim stoją decydenci zajmujący się planowaniem zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchach dostaw, jest obsługa transportowa. W publikacji dokonano próby zebrania oraz usystematyzowania wiedzy i doświadczeń z...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego - okładka książki

Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja dotyczy rozwoju miast i jego czynników. Autorka, na przykładzie miast województwa łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi), podjęła próbę identyfikacji uwarunkowań ich rozwoju w ujęciu dynamicznym od momentu powstania każdego z miast...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Wstęp do geoinformacji z ArcGIS. Seria: GiS w edukacji - okładka podręcznika

Wstęp do geoinformacji z ArcGIS. Seria: GiS w edukacji

Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Podręcznik Wstęp do geoinformacji z ArcGIS powstał z wykorzystaniem doświadczeń dydaktycznych autorów, które zdobyli w ramach zajęć prowadzonych od 2012 r. na kierunku geoinformacja na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Unbekannte Schätze / Nieznane skarby. Germanica des 16. Jahrhunderts in der Universitätsbibliothek Łódź / Germanika XVI-wieczne w zbiorach - okładka książki

Unbekannte Schätze / Nieznane skarby. Germanica des 16. Jahrhunderts in der Universitätsbibliothek Łódź / Germanika XVI-wieczne w zbiorach

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Die Universitätsbibliothek Lodz, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, verfügt über eine beachtliche Sammlung von Frühdrucken, die einst den Grundstock ihrer Bestände bildete. Die Bände stammen aus preußischen, schlesischen...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych - okładka książki

Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Głównym celem monografii jest zdefiniowanie i kompleksowe zbadanie zagadnienia jakości informacji w raportach obowiązkowych i dobrowolnych sporządzanych przez spółki giełdowe. Przedstawiono w niej analizę determinant jakości informacji...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Wizerunek władców bizantyńskich w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka. Byzantina Lodziensia XXXV - okładka książki

Wizerunek władców bizantyńskich w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka. Byzantina Lodziensia XXXV

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Historia / Świat / Starożytność; Rok wydania: 2018; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Prezentowana książka poświęcona została odtworzeniu i analizie obrazu cesarzy bizantyńskich (od Teodozjusza II do Maurycjusza) w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka, bizantyńskiego historyka Kościoła z VI w. Dla Autora na obraz...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación - okładka książki

Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Filologie; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
El presente volumen contiene 25 artículos cuya publicación es fruto de la colaboración entre el Área de Estudios Hispánicos de la Universidad Marie Curie-Skłodowska de Lublin, el Departamento de Filología Románica de la Universidad Católica...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Zmieniając siebie - zmieniam świat. Gloria E. Anzaldúa i jej pisarstwo zaangażowanego rozwoju w ujęciu społeczno-kulturowym - okładka książki

Zmieniając siebie - zmieniam świat. Gloria E. Anzaldúa i jej pisarstwo zaangażowanego rozwoju w ujęciu społeczno-kulturowym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja jest poświęcona analizie twórczości i filozofii pisarstwa Glorii E. Anzaldúy - znanej amerykańskiej pisarki meksykańskiego pochodzenia. Interdyscyplinarny charakter monografii wynika z tego, że wpisuje się ona zarówno w nurt...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej - okładka książki

Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Punktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli Jednej Rosji w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2016 jest założenie, że w obrębie rodziny partii autorytarnych mamy do czynienia ze szczególnym typem partii. Podstawą...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych. Analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie - okładka książki

Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych. Analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W publikacji zaprezentowano modelowanie powiązań między indeksami wybranych giełd papierów wartościowych. Omawiane zagadnienia można zaklasyfikować do kilku wątków tematycznych. Pierwszy obejmuje pogrupowanie giełd na świecie pod...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Słowo i świat. Globalizacja w literaturze i literaturoznawstwie - okładka książki

Słowo i świat. Globalizacja w literaturze i literaturoznawstwie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autor rozpatruje problematykę teorii literatury, komparatystyki i kultury literackiej w kontekście procesów globalizacyjnych. Zastanawia się, jak wpływają one na konstrukcję świata przedstawionego, bohaterów, perspektywę narracyjną w...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Muzyka, Literatura, Filozofia. O filozoficznych wątkach w twórczości Ryszarda Wagnera i w Ulissesie Jamesa Joyce a - okładka książki

Muzyka, Literatura, Filozofia. O filozoficznych wątkach w twórczości Ryszarda Wagnera i w Ulissesie Jamesa Joyce a

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Zasadnicza część publikacji jest próbą odczytania filozoficznych wątków obecnych w dramaturgicznej twórczości Ryszarda Wagnera. Przedstawiając własną interpretację, nie roszczę sobie pretensji do jej wyłącznej słuszności,...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym - okładka książki

Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym to oryginalna na polskim rynku wydawniczym monografia na temat konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście zagadnienia kreowania wartości. Autorka omawia kwestie związane...
Cena: 36.57  Cena wydawcy: 44.90 zł Oszczędzasz: 8.33 
do koszyka

Kapitał marki w mediach społecznościowych. Perspektywa konsumenta - okładka książki

Kapitał marki w mediach społecznościowych. Perspektywa konsumenta

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Polityka / Media, dziennikarstwo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Media społecznościowe są wykorzystywane w komunikacji marketingowej firm już od kilkunastu lat. Nadal jednak brakuje naukowych opracowań na temat zależności pomiędzy działalnością marek w środowisku cyfrowym a zachowaniem...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Zbożność i bezbożność w kulturze Greków - okładka książki

Zbożność i bezbożność w kulturze Greków

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autorka bada przejawy greckiej pobożności i śledzi reguły rządzące tą sferą w obszarze religii i obyczajowości starożytnych Greków. Opiera się na zachowanych źródłach literackich oraz szeroko pojmowanym piśmiennictwie, np....
pozycja niedostępna

Strona 1 z 75 : 12345...ostatnia» (1497 pozycji)