pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Łódzkiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


okładka książki - Nozioni di grammatica descrittiva della lingua

Nozioni di grammatica descrittiva della lingua

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Con questo manuale si intende fornire un quadro esaustivo su aspetti della fonetica e della fonologia italiane, a supporto di studenti e studiosi di italiano, principalmente all estero. L approccio adottato nel volume, da una parte, si basa su fonti di...
5.64 

okładka książki - Jak (nie) być pisarzem

Jak (nie) być pisarzem

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Skoro pisarza w tradycyjnych, ale nadal głęboko zakorzenionych wizjach spowijać ma nimb wielkości, to aktualnie literat będzie programowo poprzestawał na minimalizmie i preferował niewyszukane środki wyrazu. Skoro grafomanowi zwyczajowo odmawia się...
53.48 

okładka książki - Skuteczne zdziwienie. Dźwiękoznaki - literaki. Wyzwalamy myślenie ruchem

Skuteczne zdziwienie. Dźwiękoznaki - literaki. Wyzwalamy myślenie ruchem

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Dla dzieci / Edukacja i zabawa; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja stanowi zbór gier i zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Opisane propozycje pozwalają na wspieranie i uatrakcyjnianie początkowej nauki czytania i pisania. Proponowane rozwiązania metodyczne skierowane są do...
27.11 

okładka książki - Skuteczne zdziwienie. Zamieniam się w słuch, czyli opowieści dźwiękiem malowane

Skuteczne zdziwienie. Zamieniam się w słuch, czyli opowieści dźwiękiem malowane

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Dla dzieci / Edukacja i zabawa; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Obraz i tekst są nośnikami znaczenia. Warstwa wizualna dopełnia znaczenia tekstowe, a także wzbogaca tekst o jakości znaczeniowe i estetyczne. Warstwę tekstową tworzy krótki, zazwyczaj rymowany tekst, personifikujący głoski ukryte...
45.24 

okładka książki - Skuteczne zdziwienie. Wyzwalająca myślenie nauka czytania

Skuteczne zdziwienie. Wyzwalająca myślenie nauka czytania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Dla dzieci / Edukacja i zabawa; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Pierwsze kontakty z językiem istotnie pływają na późniejsze postawy czytelnicze dzieci. Znaczący w tym kontekście jest głos Ericha Fromma: To procesy edukacyjne powodują [..], że większość ludzi traci zdolność zachwytu, dziwienia...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - New Media Behind the Iron Curtain. Cultural History of Video, Microcomputers and Satellite Television in Communist Poland

New Media Behind the Iron Curtain. Cultural History of Video, Microcomputers and Satellite Television in Communist Poland

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
During the years of the Polish People s Republic, Poles were cut off from the western world. Travel was restricted, as was access to out- side culture and goods. This unique situation led to a period of great ingenuity in the realm of new media....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Inwestorzy instytucjonalni w nadzorze korporacyjnym nad spółkami publicznymi w Polsce

Inwestorzy instytucjonalni w nadzorze korporacyjnym nad spółkami publicznymi w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Corporate governance stanowi istotny nurt ekonomii instytucjonalnej, która ma na celu podniesienie efektywności przedsiębiorstw i pozyskanie zaufania inwestorów. W wyniku zmian w strukturze akcjonariatu współczesnych korporacji maleje...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki

Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorka monografii koncentruje się na problematyce kompletności ochrony wierzycieli przed działaniami zagrożonych niewypłacalnością dłużników. Przedstawia rozwój instytucji ochrony wierzycieli od czasów starożytnych...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Obrót prawny nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu

Obrót prawny nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autor przedstawia instrumentarium prawne obrotu nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu. Za podstawę źródłową posłużyły księgi sądów obu miast w istocie jedyne świadectwo tego obrotu. Temat okazał...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Instytucjonalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w województwie łódzkim. Potencjał - potrzeby - wyzwania

Instytucjonalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w województwie łódzkim. Potencjał - potrzeby - wyzwania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W prezentowanej publikacji podjęto rozważania na temat problemów funkcjonowania instytucjonalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorujących psychicznie na przykładzie analizy wybranych instytucji na terenie...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Efektywność i ryzyko polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w świetle zmian warunków funkcjonowania

Efektywność i ryzyko polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w świetle zmian warunków funkcjonowania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Istotny wzrost długości życia i spadek dzietności spowodowały odwrócenie piramidy demograficznej w wielu krajach, w tym również w Polsce. Systemy emerytalne nie są zatem w stanie zagwarantować odpowiedniego poziomu życia w okresie...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Projekty offshoringowe w usługach biznesowych. Pozycja Polski

Projekty offshoringowe w usługach biznesowych. Pozycja Polski

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Rosnąca pozycja usług we współczesnej gospodarce jest faktem bezspornym. Mamy do czynienia z procesem serwicyzacji gospodarek. Wzrasta więc udział usług w rozumieniu trójsektorowego podziału, a także rośnie znaczenie funkcji usługowych...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Analiza oszczędności sektorów instytucjonalnych na podstawie macierzy rachunkowości społecznej

Analiza oszczędności sektorów instytucjonalnych na podstawie macierzy rachunkowości społecznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi podsumowanie wieloletnich badań autorki nad funkcjonowaniem systemów gospodarczych. Zawarte w niej analizy teoretyczne i empiryczne dotyczą określenia roli oszczędności w gospodarce oraz wskazania czynników determinujących...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Cogito jako ekspresja cielesności czyli o roli medycyny w koncepcie Descartes?a

Cogito jako ekspresja cielesności czyli o roli medycyny w koncepcie Descartes?a

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W pierwszej połowie siedemnastego stulecia Descartes należał jeszcze nie tyle do grona postępowych medyków, co raczej wizjonerów i planistów, torujących dla przyszłych pokoleń drogę prowadzącą do wyzwolenia od niedogodności...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Nie zamyka się w skorupie uczonego. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin

Nie zamyka się w skorupie uczonego. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Prezentowany zbiór studiów i szkiców dedykowany jest Profesorowi Wiesławowi Pusiowi - znakomitemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu, wychowawcy kilku pokoleń absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, osobie szczególnie zasłużonej dla...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Pytać o Putina - Pytać o Rosję

Pytać o Putina - Pytać o Rosję

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2020; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Wraz z obejmowaniem rządów przez kolejnych władców ożywają każdorazowo w Rosji nasilone spekulacje, spory i dyskusje, dotyczące charakteru dokonujących się przemian.W państwie o wielowiekowej tradycji samodzierżawnej władzy...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciąży wysokiego ryzyka

Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciąży wysokiego ryzyka

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W monografii z zakresu psychologii rodziny autorka ustala, czy Istnieją różnice w nasileniu więzi matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciążach fizjologicznych i ciążach wysokiego ryzyka. W drugiej grupie uwzględnia dwa typy:...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Zjawisko Fringe Belt w strukturze morfologicznej miast polskich na przykładzie Radomia

Zjawisko Fringe Belt w strukturze morfologicznej miast polskich na przykładzie Radomia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geografia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W książce podjęto zagadnienie powszechnie znane i analizowane w zagranicznej literaturze przedmiotu, ale nowatorskie na gruncie polskich badań urbomorfologicznych. Monografia jest poświęcona koncepcji Fringe Belt - jednej z kluczowych...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Towards the Modern Theory of Motion. Oxford Calculators and the new interpretation of Aristotle

Towards the Modern Theory of Motion. Oxford Calculators and the new interpretation of Aristotle

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Popularna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
The problem of the continuity of science from the medieval to the modern times of the 17th century, when Galileo and Newton developed the correct theory of mechanics, occupied historians of science from the beginning of the 20th century. Some...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym. Teorie, instytucje, efektywność

Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym. Teorie, instytucje, efektywność

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Praca; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Reformy systemów szkolnictwa wyższego w Polsce i innych krajach zmieniają logikę funkcjonowania instytucji akademickich. Można wskazać trzy filary tych zmian, upodabniających w powszechnym odczuciu uniwersytety do korporacji. Są...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Strona 1 z 94 : 12345...ostatnia» (1880 pozycji)