pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
»
Uniwersytetu Łódzkiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Sortuj wg

Pierwotne formy kontraktualizmu. - okładka książki
Lucyna Chmielewska
Pierwotne formy kontraktualizmu. Polityczny wymiar przymierza biblijnego w myśli i praktyce protestanckiej XVI i XVII wieku
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Przymierze jest pojęciem religijnym, ale miało też ogromny wpływ na sferę społeczną i polityczną tej części Europy, która doświadczyła rewolucji protestanckiej. W książce pokazano związki przymierza biblijnego z rozwojem...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Moje poszukiwania absolutów. Kim - okładka książki
Paul Tillich
Moje poszukiwania absolutów. Kim jest człowiek?
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka jest odpowiedzią na współczesny relatywizm i potrzebę znalezienia moralnych drogowskazów w zsekularyzowanym świecie. Tillich poszukuje stabilnego i zgodnego z etyką fundamentu dla moralnego życia. Proponuje obranie za...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość - okładka książki
Blanka Brzozowska
Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Publikacja dotyczy kulturowych studiów miejskich z silnym uwzględnieniem perspektywy badań nad mediami i ich rolą w kształtowaniu nowej wspólnotowości, którą autorka próbuje zdefiniować w opozycji do tradycyjnych ujęć...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Efekty działalności innowacyjnej - okładka książki
Błażej Socha
Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Celem niniejszego opracowania jest ocena oddziaływania prowadzonej działalności innowacyjnej na wyniki funkcjonowania...
Cena: 38.21  Cena wydawcy: 39.90 zł Oszczędzasz: 1.69 
do koszyka

Wpływ regulacji kapitałowych i - okładka książki
Monika Marcinkowska, Piotr Wdowiński (red.)
Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W publikacji podjęto oryginalną i udaną próbę prezentacji oceny skutków regulacji Bazylei III na działalność sektora bankowego i wzrost polskiej gospodarki w oparciu o zaawansowane modele ekonometryczne. Ta cenna pozycja książkowa...
Cena: 52.56  Cena wydawcy: 54.90 zł Oszczędzasz: 2.34 
do koszyka

Biografistyka we współczesnych - okładka książki
Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki (red.)
Biografistyka we współczesnych badaniach historiograficznych. Teoria i praktyka
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera rozważania nad teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami przydatnymi historykom podejmującym trud pisania biografii. Autorami tekstów są uczeni specjalizujący się w historii historiografii, metodologii historii, historii idei...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Status prawny i dynamika porządku - okładka książki
Wojciech Lamentowicz
Status prawny i dynamika porządku prawnego. Jurysprudencja 9
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
W książce zaprezentowano emergentną koncepcję prawa jako proces narastania intensywności jego istnienia mierzonego na siedmiostopniowej skali. Z elementarnych cząstek, jakimi są normy, wyłania się system prawa jako całość o...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Rekonstrukcja działań pracowników - okładka książki
Anna Jarkiewicz
Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Autorka publikacji, posługując się metodą badawczą bazującą na obserwacji uczestniczącej i wywiadach informacyjnych, rekonstruuje działania pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Odtworzenie takiego katalogu...
Cena: 38.21  Cena wydawcy: 39.90 zł Oszczędzasz: 1.69 
do koszyka

Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia - okładka książki
Agnieszka Płusajska-Otto
Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Jak mówić pięknie Co zrobić. by wypowiadane słowa dobrze brzmiały, wywoływały szacunek i podziw Jak przyciągnąć uwagę brzmieniem głosu Jak mówić. by głos służył przez wiele lat Na wszystkie te pytania czytelnik znajdzie odpowiedź...
pozycja niedostępna

Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność - okładka książki
Albin Głowacki
Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
W najnowszej monografii autor przedstawił działalność wydawniczą Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR w latach 1943-1946. Na tle stosunków polsko-radzieckich nakreślił dramatyczny stan edukacji dzieci zesłańców w okresie do 1943 r....
Cena: 43.00  Cena wydawcy: 44.90 zł Oszczędzasz: 1.9 
do koszyka

Koszty transakcyjne w energetyce - okładka książki
Joanna Sołtuniak
Koszty transakcyjne w energetyce wodnej
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografia poświęcona jest problematyce wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł w ujęciu ekonomii kosztów transakcyjnych. W publikacji opisano przebieg procesu administracyjno-inwestycyjnego dotyczącego małej elektrowni...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

Inspiracje czytelnicze w życiu - okładka książki
Rafał Antczak (red.)
Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Kolejny tom z serii Nauka - Dydaktyka - Praktyka jest poświęcony przedsięwzięciom popularyzującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, które są podejmowane przez różne instytucje, przede wszystkim biblioteki, a także analizie...
Cena: 35.70  Cena wydawcy: 39.90 zł Oszczędzasz: 4.2 
do koszyka

Nowoczesne technologie czy tradycyjne - okładka książki
Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska (red.)
Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Kolejny tom z serii Nauka - Dydaktyka - Praktyka jest poświęcony prezentacji tradycyjnych i nowoczesnych metod krzewienia kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą tematyką została podjęta w związku...
Cena: 35.70  Cena wydawcy: 39.90 zł Oszczędzasz: 4.2 
do koszyka

Wymiary konteksty i wzory karier - okładka książki
Jakub Niedbalski
Wymiary konteksty i wzory karier
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Autor książki rekonstruuje doświadczenia idziałania składające się na wieloetapowy proces stawania się sportowcem przez osobę niepełnosprawną. Proces ten, będący zasadniczym przedmiotem podjętych analiz, został przedstawiony w...
Cena: 49.13  Cena wydawcy: 54.90 zł Oszczędzasz: 5.77 
do koszyka

Trudne pojednanie. Dyplomacja w - okładka książki
Małgorzata Pietrasiak
Trudne pojednanie. Dyplomacja w procesie normalizacji stosunków amerykańsko-wietnamskich
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Współczesny etap relacji wietnamsko-amerykańskich rozpoczął się w pierwszej połowie lat 90. XX w., kiedy oba państwa postanowiły zrezygnować z wrogości i wzajemnych oskarżeń z okresu wojen indochińskich na rzecz rozwoju...
Cena: 40.17  Cena wydawcy: 44.90 zł Oszczędzasz: 4.73 
do koszyka

Brzozowski. Nowoczesność - okładka książki
Maciej Urbanowski
Brzozowski. Nowoczesność
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Jak pojmował Brzozowski kategorię nowoczesności, skoro marzył o unowocześnieniu Polaków i Polski, był entuzjastą literatury, w którą wpisany jest projekt człowieka świadomie stwarzającego swój świat i historię, a...
pozycja niedostępna

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. - okładka książki
Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Moda i styl życia
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Przewodnim wątkiem VI tomu Życia prywatnego Polaków w XIX wieku jest zjawisko kulturowe mody. Zaprezentowano w nim szereg oryginalnych aspektów z zakresu mody, łączących się z wieloma dziedzinami życia społecznego na ziemiach polskich w...
Cena: 35.70  Cena wydawcy: 39.90 zł Oszczędzasz: 4.2 
do koszyka

Koszty i wyniki w systemie controllingu - okładka książki
Justyna Dobroszek
Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Logistyka, uważana przez wielu analityków za barometr lub krwiobieg gospodarki, rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu, przeładunku...
Cena: 40.17  Cena wydawcy: 44.90 zł Oszczędzasz: 4.73 
do koszyka

Notatki z getta łódzkiego 1941-1944 - okładka książki
Józef Zelkowicz
Notatki z getta łódzkiego 1941-1944
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Człowieku, wyjdź na ulicę, przypatrz się, napełnij nozdrza bezwiedną trwogą niemowląt skazanych na rzeź. Bądź silny, nie płacz! Bądź silny, niech nie drży twe serce, tak byś mógł jasno i logicznie opisać choć...
Cena: 44.65  Cena wydawcy: 49.90 zł Oszczędzasz: 5.25 
do koszyka

Film noir i kino braci Coen - okładka książki
Kamila Żyto
Film noir i kino braci Coen
Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Czym jest kino noir Jakie relacje zachodzą między kinem noir a neo-noir W jaki sposób bracia Coen czerpią z tradycji klasycznego filmu noir Czy ich filmy jedynie pasożytują na historii kina, czy jednak stanowią coś więcej niż tylko...
Cena: 36.87  Cena wydawcy: 44.90 zł Oszczędzasz: 8.03 
do koszyka

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...1261-1263» (z 1263.)