pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Łódzkiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


okładka podręcznika - Liegko i prosto Urowien A2-B1. Uczbnoje posobie po russkomu jazyku

Liegko i prosto Urowien A2-B1. Uczbnoje posobie po russkomu jazyku

Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Podręczniki / Języki obce / język rosyjski; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Recenzowany podręcznik jest owocem pracy doświadczonych wykładowców języka rosyjskiego. Zastosowane przez autorki rozwiązania metodyczne odpowiadają wiodącym tendencjom w nauczaniu języków obcych. Wszystkie zamieszczone materiały...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Sport jeniecki w Oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born. Analiza socjologiczna

Sport jeniecki w Oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born. Analiza socjologiczna

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Książka Anny Matuchniak-Mystkowskiej Sport jeniecki w Oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born. Analiza socjologiczna, traktująca o życiu sportowym oficerów w niemieckich obozach jenieckich w czasie II wojny...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Pedagogika przedszkolna z metodyką

Pedagogika przedszkolna z metodyką

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi wieloaspektowe kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Obszar dociekań naukowych i praktycznych związany jest z takimi kategoriami, jak: dziecko, nauczyciel, środowisko uczenia się oraz wzajemne relacje między...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Język(i) w czasie i przestrzeni

Język(i) w czasie i przestrzeni

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Tematyce języka, czasu i przestrzeni poświęcono w literaturze polskiej i światowej bardzo dużo uwagi, zwłaszcza w ujęciu interdyscyplinarnym. Prace zebrane w niniejszym tomie wskazują na różne, nierzadko bardzo metaforyczne, sposoby...
40.70  44.90  4.2 

okładka książki - Arteterapia w twórczym rozwoju. Ćwiczenia, warsztaty, projekty dla dzieci i młodzieży

Arteterapia w twórczym rozwoju. Ćwiczenia, warsztaty, projekty dla dzieci i młodzieży

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy to rozważania związane z istotą najprostszej jednostki dydaktycznej i treningowej, jaką są ćwiczenia. W dalszej części tego rozdziału prezentowane są scenariusze i...
36.18  39.90  3.72 

okładka książki - Andrzej Jocz (1941-2019) - ocalić od zapomnienia

Andrzej Jocz (1941-2019) - ocalić od zapomnienia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Literatura / Publicystyka, wywiady, dokumenty; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Tekst do katalogu powstał w oparciu o materiały archiwalne dotyczące postaci Andrzeja Jocza oraz rozmowy autorki z jego bliskimi znajomymi, zwłaszcza wieloletnim przyjacielem, wybitnym twórcą prof. Ryszardem Hungerem, oraz rodziną....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Historio, historio, cóżeś ty za pani. Eseje historiograficzne

Historio, historio, cóżeś ty za pani. Eseje historiograficzne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Literatura / Esej i szkic; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Tytuł książki świadomie nawiązuje do wiersza Agnieszki Osieckiej. Poetka odsłania przed nami tę twarz historii, której często nie chcemy widzieć, którą podświadomie odrzucamy. Nie dostojnej muzy Klio, ale historii będącej...
44.12  45.90  1.78 

okładka książki - Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Marginesy. Tom 4

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Marginesy. Tom 4

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Marginesy - podtytuł czwartego tomu serii wydawniczej Życie prywatne Polaków w XIX wieku - wymaga wyjaśnienia. Wydane do tej pory tomy koncentrowały się wokół problematyki prywatności i codzienności Polaków widzianej przez pryzmat ról...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Jędrzej Moraczewski Wspomnienia Ludzie, czasy i zdarzenia. Część pierwsza. Młodość i praca inżynierska. Tom 3. Lata 1900-1907. Seria: 100 lat niepodległości

Jędrzej Moraczewski Wspomnienia Ludzie, czasy i zdarzenia. Część pierwsza. Młodość i praca inżynierska. Tom 3. Lata 1900-1907. Seria: 100 lat niepodległości

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Jędrzej Moraczewski został zapamiętany jako premier pierwszego rządu II Rzeczypospolitej. Jego droga do objęcia jednego z najważniejszych urzędów w państwie często jest pomijana w literaturze przedmiotu. Tymczasem w listopadzie 1918...
48.53  49.90  1.37 

okładka książki - Finansjalizacja wybranych rynków surowcowych na świecie

Finansjalizacja wybranych rynków surowcowych na świecie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Finansjalizacja przeobraża dotychczasowe prawa, kierunki i reguły funkcjonowania wielu płaszczyzn gospodarki, w tym rynku surowcowego. Aktywność inwestorów na rynku kontraktów terminowych futures od początku XXI wieku zaczęła decydować...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Kobieta przestrzeń konfliktu pole walk. Szkice z antropologii politycznej

Kobieta przestrzeń konfliktu pole walk. Szkice z antropologii politycznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorki, korzystając z wielu różnych teorii oraz metodologii wyrastających z nauk społecznych i humanistycznych, demaskują źródła i mechanizmy opresji ze względu na płeć oraz rolę, jaką w reprodukcji nierówności odgrywa...
38.36  39.90  1.54 

okładka książki - Julian Tuwim Pęknięcie

Julian Tuwim Pęknięcie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Monografia jest opowieścią o Julianie Tuwimie (1894-1953), wybitnym poecie, twórcy znakomitych wierszy dziecięcych, Żydzie polskim - podzieloną na trzy zasadnicze odsłony zatytułowane: dziecięcość wyobraźni, żydowskość losu,...
36.18  39.90  3.72 

okładka książki - Design thinking dla edukatorów

Design thinking dla edukatorów

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Intencją książki jest inspirowanie do wprowadzania metod, sposobów i takiego stylu pracy z uczniami/studentami/uczestnikami szkoleń, które wyzwalają kreatywność własną i zespołową, są wsparciem w procesie adaptacji do zmian. Jest...
40.70  44.90  4.2 

okładka książki - Pedagogiczne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Pedagogiczne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce autor analizuje teorię dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem jej pedagogicznych implikacji dla współczesnych nauk społecznych. Koncepcja ta znalazła uznanie w świecie naukowym, ale...
40.23  44.90  4.67 

okładka książki - Apokryficzność i ekfrastyczność jako komplementarne poetyki intertekstualne

Apokryficzność i ekfrastyczność jako komplementarne poetyki intertekstualne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
We wszystkich przywołanych w książce tekstach da się zaobserwował podstawową łączącą je kwestię (można ją dostrzec także w innych utworach mierzących się z kanonem): każdy z nich dotyczy szeroko pojmowanej utraty niewinnego...
45.24  49.90  4.66 

okładka książki - Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Wspomnienia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
[...] historia nie zapomni Aleksandry Piłsudskiej, a nie zapomni z wielu przeróżnych racyj. Jeśli kiedyś pisać się będzie dzieje kobiety polskiej, te dzieje, które rozpoczną na poły święte księżne-ksienie polskiego średniowiecza...
44.72  49.90  5.18 

okładka książki - Microbial biotechnology in the laboratory and practice. Theory, exercises and specialist laboratories

Microbial biotechnology in the laboratory and practice. Theory, exercises and specialist laboratories

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Biologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
In addition to the issues constituting the basis of microbial biotechnology, such as microorganisms culturing or their use in industry and environmental protection, the book includes modern analytical techniques known as comics, as well as...
46.95  49.90  2.95 

okładka książki - Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami

Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorka podejmuje rzadko tak szczegółowo omawianą w ramach zarządzania zasobami ludzkimi problematykę, jaką jest utrzymywanie relacji organizacji z pracownikami, którzy już w firmie nie pracują.W obecnych czasach deficytów...
33.72  39.90  6.18 

okładka książki - Zaburzenia sprawności leksykalno-semantycznej w otępieniu alzheimerowskim na tle starzenia się

Zaburzenia sprawności leksykalno-semantycznej w otępieniu alzheimerowskim na tle starzenia się

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Głównym celem monografii jest ocena sprawności leksykalno-semantycznej oraz analiza językowych strategii zastępczych występujących w przypadku deficytów leksykalno-semantycznych u osób w różnych fazach rozwojowych otępienia w...
40.23  44.90  4.67 

okładka książki - Szkice z metodologii językoznawstwa i filozofii języka

Szkice z metodologii językoznawstwa i filozofii języka

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Niniejsze szkice podejmują problematykę splotu językoznawstwa i filozofii języka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokonania generatywizmu w językoznawstwie (w duchu Noama Chomsky ego i Raya Jackendoffa) oraz analitycznej filozofii...
35.76  39.90  4.14 

Strona 1 z 101 : 12345...ostatnia» (2020 pozycji)